Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 5 d’agost del 2019

UOB celebra que la Conselleria comenci a rectificar el cessament d'interinsCOMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, celebra que la Conselleria d'Educació hagi començat a rectificar la decisió de cessar tots els interins substituts a 30 de juny. Segons hem pogut saber, hi ha casos de substitucions de tot el curs escolar que a dia d'avui no han estat cessats i han cobrat i cotitzat el mes de juliol. Estam pendents de conèixer si l'agost rebran el mateix tractament.

Reclamam a la Conselleria que exposi públicament quina és la seva línia d'actuació per evitar discriminacions i confusions, atès que no aplica la mesura a totes les substitucions encara que hagin fet més de 5'5 mesos de feina, a diferència d'abans de les retallades.

Des del mes de gener UOB Ensenyament ha facilitat més d'un centenar de models de reclamació als interins afectats, i a finals de juny vam registrar escrits a Educació en nom del sindicat contra aquests cessaments improcedents.

Recordam també que UOB Ensenyament votà en contra del fals cobrament de l'estiu en forma de la indemnització actual a la Mesa Sectorial d'Ensenyament de 10 de juliol de 2018. Si aleshores el sindicat que ara fa públic que "tramita recursos" ens hagués fet costat, la Conselleria s'hauria trobat amb l'oposició de més de la meitat del vot ponderat de la part social.

La reclamació que vam presentar a la Conselleria d'Educació exigeix que cessi a 31 d'agost els interins que fan substitucions de tot el curs. El cessament a 30 de juny repercuteix al salari, cotització i mèrits per experiència laboral, vulnera el principi d'igual feina, igual remuneració, establert a la Directiva 1999/10/CE de la Unió Europea, suposa una reculada dels drets laborals i ens retorna a les retallades de 2012.

Cal recordar que la contractació dels interins els mesos de juliol i agost era una de les reivindicacions de la vaga indefinida de l'Assemblea de Docents, que va contribuir a la derrota del PP de José Ramón Bauzá i el canvi de Govern.

UOB també reclama que es modifiqui la llei 6/2018 de forma que si el titular de la plaça es reincorpora passat el 30 de juny, se cessi el substitut a la data de la reincorporació i no abans. Ens reservam el dret a recórrer als tribunals si les nostres reclamacions no són ateses.