Retem comptes

Cerca en aquest blog

dissabte, 21 de desembre del 2019

UOB Ensenyament entra al Consell Escolar de Menorca
La sessió plenària, que va tenir lloc aquest dimecres 18 de desembre, ha deixat constituït el nou Consell Escolar de Menorca. Es tanca així un procés que s’havia iniciat amb la renovació dels càrrecs de presidència i vicepresidència.

Així doncs, per primera vegada i durant els propers 4 anys, UOB Ensenyament formarà part del Consell Escolar de Menorca en qualitat de representant del professorat de l’ensenyament públic no universitari.


INICI

Una vegada constituït el nou Consell Escolar de Menorca es destacaren alguns aspectes de la gestió en matèria educativa com el traspàs del Govern de 55.000 €, que ara passarà a gestionar el Consell de Menorca i resoldrà la incompatibilitat que hi havia fins aquest moment entre les beques ofertes per les dues institucions.


PRIORITATS I NIVELLS D'ACTUACIÓ

A continuació, a través d’una dinàmica grupal heterogènia es van definir i ordenar les prioritats d'actuació dels propers quatre anys, que són:
 • Millora del temps educatiu formal i no-formal
 • Llei d’Educació
 • Enfortiment l’educació per l’equitat, la cohesió i la integració social
 • Millora de la Formació Professional
 • Relació família-escola volem?
 • Escolta de la veu dels joves
 • Implicació de la societat menorquina amb el canvi climàtic

Millorar la Formació Professional va ser el tema en què es va posar més l'accent, seguit de la creació d’estructures potents col·laboratives per enfortir el vincle entre l’ensenyament formal i no formal. Es va tenir en compte que hi ha temes cabdals com la Llei d’Educació, que té un calendari tancat, per tant, s’ha de prioritzar en aquest any i escaig, i d’altres com el d’enfortir l’educació per l’equitat, escoltar la veu dels joves o la cohesió i la integració social, que són temes transversals.


COMPOSICIÓ

Tot seguit, es va constituir la comissió permanent, formada per representants de tota la comunitat educativa i va quedar pendent per al proper plenari la constitució de les comissions específiques.


INFORME DE L'ESTAT DE L'EDUCACIÓ I MEMÒRIA

La memòria  es va aprovar sense problemes.  A més s'anuncià que el programa “Un estiu per créixer" passarà a ser competència enguany de l'àrea de Joventut de cada un dels Ajuntaments. L’Informe sobre l’estat de l’educació a Menorca va ser objecte d'algunes esmenes, ja que es considerà que de les respostes i de la bibliografia adjunta no es podia extreure la conclusió que hi ha hagut un augment de ràtios i una disminució del professorat.


POSICIONAMENT D'UOB

UOB Ensenyament perquè s’escoltin totes les veus implicades. Consideram que el projecte del Centre Integrat de FP a Llevant ha de liderar un canvi en la millora educativa de l’illa, la qual, si es fa bé, ha d’ajudar a revertir el fracàs escolar, augmentar les opcions laborals per als joves i, per extensió, contribuir a la diversificació de l’economia de l’illa.

És, per tant, una prioritat d'UOB Ensenyament basar-nos en el diàleg i el consens per desterrar la imposició i constituir-nos en un model exemplar que camina vertaderament cap una societat equitativa, cohesionada i integradora.

divendres, 20 de desembre del 2019

Projecte de decret d'ensenyaments a distància i IEDIB
A la mesa sectorial que va tenir lloc ahir dijous, 19 de desembre, es va tractar l'esborrany de Projecte de decret d'ensenyaments a distància, semipresencials i IEDIB.

Els representants de la Conselleria van informar oralment de diversos canvis formals als articles 3, 7, 20 i addicional quarta. Després de les intervencions dels sindicats Planificació va dir que incorporarien o tindrien en compte algunes de les propostes, com la introducció del teletreball.

Pel que fa a l'accés a les places, van dir que es faria per comissions de serveis durant el període transitori de cinc anys i després es passaria al concurs de mèrits específic. Van descartar la provisió mitjançant concurs de trasllats.

UOB no va aprovar l'esborrany perquè no va quedar clar com s'incorporarien al redactat les propostes aportades, i per la manca de concreció del concurs de mèrits i la negativa a treure les places al concurs de trasllats. Recordam també la nostra oposició a la manera com s'ha implantat l'IEDIB, sense tenir en compte el parer dels professionals de l'ensenyament a distància, ni haver-se diagnosticat, potenciat ni promogut l'oferta anterior.UOB crida els docents a no col·laborar amb els comissaris polítics de 'Vox'
COMUNICAT DE PREMSA

Segons publica Diario de Mallorca, Martí March obrirà les portes dels centres educatius a l'extrema dreta i pretén que els inspectors els faci de 'cicerones'. Si la cosa tira endavant, la irrupció dels feixistes de 'Vox' a les aules començarà pel gener.

Recordam que Unió Obrera Balear va instar Educació a no permetre la entrada dels ultres a escoles i instituts, en aplicació de l'article 15.5 del Reglament del Parlament, pel qual el Govern pot denegar als diputats "per raons fonamentades la visita a determinades dependències". Les raons estaven més que fonamentades, atesa l'alarma que ja va generar dins els centres educatius el simple anunci de les intencions de 'Vox'. Martí March, emperò, ha decidit que els centres educatius se sotmetin a la humiliació de ser fiscalitzats pels comissaris polítics franquistes de Jorge Campos i companyia.

Si finalment tenen lloc les visites, Unió Obrera Balear fa una crida als docents a no col·laborar, ni contestar cap pregunta, ni permetre la ingerència dels feixistes dins la tasca educativa, i els ofereix suport sindical si és necessari.

Palma, 20 de desembre de 2019

dijous, 19 de desembre del 2019

UOB vota NO a deixar la imposició del marcatge horari en mans dels directorsA la mesa sectorial d'avui dematí Unió Obrera Balear s'ha oposat a la proposta de Planificació de deixar en mans dels directors la imposició del marcatge horari, tal com havíem anunciat, i hem reclamat una vegada més la retirada del marcatge i el retorn al control horari anterior, tal com els sindicats de la Junta de Personal Docent no Universitari han reclamat per unanimitat i de forma reiterada a la Conselleria.

Han votat en contra del text proposat per Planificació, que podeu veure AQUÍ, UOB, STEI, ANPE i UGT, i a favor, Alternativa i CCOO.

Tot i l'àmplia majoria sindical que s'hi ha oposat, Planificació ja ha anunciat que ho tirarà endavant a partir del 7 de gener. Ara veurem quins directors imposaran un sistema de marcatge horari innecessari, injust i sovint inaplicable, que suposa un atemptat a la dignitat professional i que ha aconseguit tenir en contra la totalitat de la representació sindical.

Diario de Mallorca:
Última Hora:
 20.12.2019

dilluns, 16 de desembre del 2019

Nou CIFP a Es Castell: Necessitat de consensuar la nova oferta de FP a Menorca


Última Hora 15/12/19

El passat 12 desembre 2019, els sindicats amb representació a la JPDnU de Menorca, fórem convocats a una reunió amb Antonio Baos, Director General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Jaume Rigo, cap de Departament de Formació Professional i Joan Marquès Coll, Delegat Territorial d'Educació de Menorca, per informar sobre les qüestions relatives a la creació d’un nou Centre Integrat d’FP a Es Castell

En primer lloc, UOB Ensenyament, així com la resta de sindicats presents, manifestàrem el descontent perquè no s’havia negociat amb la comunitat educativa abans de prendre la decisió. A més, aquest fet ha creat molts dubtes sobre com resoldre la mobilitat per accedir al CIFP, ja que la ubicació al centre del poble i la configuració dels carrers fan molt difícil l’aparcament i es col·lapsaria la zona. 

Des d’UOB Ensenyament també manifestàrem el nostre interès per conèixer quines serien les famílies professionals que anirien al nou centre. 

Concloguérem que, una bona notícia com és la creació d’aquest nou centre, neix provocant un malestar  dins la comunitat educativa. 

D’altra banda, se’ns informà que és una decisió ja presa, encara que no consensuada, la de situar el nou Centre a la població d’Es Castell donat que l’Ajuntament cedia l’espai a la Conselleria d’Educació. Com que aquest serà un projecte a mitjà termini (d’aquí a dos o tres cursos), els representants de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca es comprometeren a consensuar l’oferta formativa del nou CIFP amb tots els actors implicats (comunitat educativa, teixit empresarial, sindicats, etc.) i així poder tenir-la dissenyada per a les pròximes dècades. 

Finalment, els representants de la Conselleria asseguraren que l’Ajuntament d’Es Castell es comprometia a crear més aparcament i que el Consell Insular de Menorca milloraria les línies i les freqüències de transport públic. 

Des d’UOB Ensenyament farem seguiment d’aquest nou projecte i estarem vigilants perquè s’escolten totes les veus, perquè es complisquen les noves promeses i perquè les noves propostes siguen consensuades i no imposades.

Marcatge horari: Martí March vol deixar la imposició en mans dels directors

Segons l'esborrany de resolució que es tractarà a la mesa sectorial de dijous que ve, 19 de desembre, i que podeu veure AQUÍ, el conseller d'Educació proposa que els directors decideixin si aplicar o no el marcatge horari (vegeu imatge inferior). Unió Obrera Balear ja pot avançar que, una vegada més, exigirà la retirada del marcatge horari i el retorn al control horari anterior. No hem acceptat la imposició de la Conselleria i tampoc acceptarem que la imposició vengui de mans dels directors.


NOVETATS: convocatòria borsa interins 20-21

Després que a la Mesa Sectorial (MSE) de divendres passat, 13/12/19, la Conselleria no acceptàs cap de les propostes i demandes sindicals presentades, per la qual cosa, UOB votà en contra de l'esborrany, i a l'espera que la convocatòria de borsa d'interins per al curs 20-21 es publiqui al BOIB aquesta setmana, sembla que els termes quedaran de la següent manera:


CONVOCATÒRIA

TERMINI
 • El termini per apuntar-se a la borsa del curs que ve s'obrirà el 15/1/20 i es tancarà el 31/3/20.

TRÀMIT TELEMÀTIC
 •  La principal novetat és que els interins que ja han estat apuntats a la borsa del curs 19-20 (tant els admesos com els exclosos) no hauran de tornar a fer obligatòriament el tràmit per apuntar-se a la nova borsa sinó que hi quedaran inclosos d'ofici, de manera que només hauran d'apuntar-s'hi aquells aspirants que no siguin a la borsa actual del curs 19-20.
 •  Els que vulguin canviar opcions, esmenar causes d'exclusió, despuntar-se de la borsa, actualitzar dades personals o presentar nova documentació, hauran de fer un tràmit habilitat a tal efecte.

BORSA ÚNICA
 •  Per segon any, la borsa d'interins es constituirà com a una sola llista, fet que, al moment de les adjudicacions, suposarà que es respecti l'odre de preferència en què l'interí seleccioni les places a què pot optar.

SELECCIÓ D'OPCIONS
 • Es mantendrà el sistema de creuetes per a seleccionar funcions o especialitats, illes, tipus de jornada, centres d'especial dificultat, places itinerants o compartides, etc.

REGISTRE DE FORMACIÓ
 • La nova documentació referida a les activitats de formació permanent s'ha d'adreçar únicament i exclusiva al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la direcció General de la Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa mitjançant el model de sol·licitud que trobareu clicant AQUÍ. Si la formació es registra a la mateixa sol·licitud d'inscripció a la borsa, no es tendrà en compte ni es baremarà.
 • Finalment, la Conselleria no ha cedit a les nostres demandes i els mèrits de formació permanent que es valorin seran aquells assolits fins al 31/8/19.


BAREM
 •  La principal novetat del barem és la meritació del fet d'haver aprovat oposicions i haver quedat sense plaça en les convocatòries de 2019 i/o 2020. Aquest fet suposarà 5 punts per convocatòria aprovada. Aquesta és l'única de les nostres demandes que s'ha acceptat, encara que parcialment.
 • També hi ha novetats en les dates límit de valoració de mèrits assolits. Així, es baremarà l'experiència docent adquirida fins al 31/8/19, la formació acadèmica fins al 31/3/20 i la formació permanent fins al 31/8/19.


ALTRES NOVETATS


NOU TRÀMIT D'ADJUDICACIÓ URGENT
 • A més dels tràmits habituals d'adjudicació de places, al curs 20-21 s'establirà un nou tràmit anomenat "Procediment urgent".
 • Aquest tràmit d'urgència s'obrirà i es tancarà cada dilluns un cop publicades les adjudicacions del tràmit habitual de cap de setmana.
 • S'hi oferiran les places que hagin quedat sense adjudicar en el tràmit ordinari de substitucions.
 • Podrà participar d'aquest procediment urgent qualsevol interí que formi part de la borsa o no i tant si hi figura com a admès com si hi figura com a exclòs per català, per formació pedagògica o per ambdues.

TRÀMIT D'ADJUDICACIONS SETMANAL
 •  El tràmit setmanal de cap de setmana per a optar a substitucions o vacants sobrevingudes continuarà igual: s'obrirà cada divendres i es tancarà al dilluns a migdia. Com sempre, si hi ha interferències per dies festius, vacances o altres, la Conselleria informarà amb antelació dels dies en què es podrà accedir a aquest tràmit.
 • Podran participar d'aquest tràmit no només els admesos a la borsa sinó també, i com a novetat, els exclosos per català.
 • A més, s'inclourà en aquest tràmit la novetat de poder-hi seleccionar places que corresponguin a opcions d'illa, jornada, etc. diferents de les opcions que l'interí marcà quan s'apuntà a la borsa.

TRÀMIT EXTRAORDINARI D'ADJUDICACIONS
 •  La novetat en aquest tràmit, que continuarà fent-se via telefònica o correu electrònic entre el dimarts i el dijous a vespre, és el fet que una única vegada al curs, es permetrà a l'interí renunciar sense al·legar cap motiu, a la plaça que se li adjudiqui per aquest procediment.
 • En aquest tràmit es podran oferir places als interins admesos i disponibles a la borsa i als exclosos per català.
 • S'hi adjudicaran les places que hagin quedat sense adjudicar en el tràmit del cap de setmana o en l'urgent.

ADJUDICACIONS DE L'ESTIU
 •  En aquest procés d'adjudicació de destinacions provisionals, la novetat que s'hi introdueix és que hi podran participar els exclosos per català.
 • S'hi continuaran oferint places vacants, substitucions previstes per a tot el curs escolar.

ORDRE D'ADJUDICACIONS
 •  En el nou tràmit d'adjudicacions per Procediment urgent, se seguirà el següent ordre d'adjudicació:
 1. Els aspirants, tant si són a la borsa com si no, en possessió de la titulació acadèmica i de la formació pedagògica, per ordre de participació en el tràmit.
 2. Els aspirants, tant si són a la borsa com si no, en possessió de la titulació acadèmica però no de la formació pedagògica, per ordre de participació en el tràmit.
 • A la resta de tràmits, és a dir, al de l'estiu, al de cada cap de setmana i a les adjudicacions extraordinàries, l'ordre d'adjudicació serà el de sempre:
 1. Admesos i disponibles del grup I.
 2. Admesos i disponibles del grup S.
 3. Exclosos per català, ordenats primer per nivell de coneixements de català i, entre ells, aplicant-los el barem.

DISPONIBLES /NO DISPONIBLES
 •  Hi ha una novetat important en aquest apartat, i és que els aspirants que se situïn voluntàriament com a no disponible, es mantendran en aquesta situació des del moment en què s'hi declarin i fins al final del curs escolar.
 • El tràmit de modificació d'estat continuarà realitzant-se des del Portal del Docent Interí.

RENÚNCIA JUSTIFICADA I RESERVA DE PLAÇA
 •  Les causes de renúncia justificada són:
 1. Embaràs
 2. Període de maternitat / paternitat, adopció o acolliment
 3. Fills menors de tres anys
 4. Malaltia pròpia
 5. Força major, a valorar per la D. G. de Personal Docent
 • Pel que fa a la reserva de plaça havent renunciat de manera justificada per embaràs o maternitat / paternitat, adopció o acolliment, s'introdueix la novetat que tot el temps en què la plaça sigui reservada i fins que s'hi incorporin, puntuarà per experiència docent.

REIVINDICACIONS DE UOB
 • Si voleu consultar la llista de les principals demandes de UOB sobre la gestió d'interins, vegeu-les al resum de la darrera Mesa tècnica realitzada el 18/11/19 clicant a l'enllaç anterior.

dimecres, 11 de desembre del 2019

Marcatge horari: unanimitat contra la pretensió del conseller March d'implantar-lo per la porta de darrere. NO FITXEM!

Foto: 5.12.2019

Circular 162/2019

La postura dels sindicats continua invariable davant la pretensió del conseller Martí March d'implantar el marcatge per la porta de darrere, que, tal com vam explicar, va exposar a la reunió de 15 de novembre i consistia en: 
 1. Reconeixement per part dels sindicats de l'obligatorietat del control horari. UOB va demanar llevar aquest punt per innecessari i humiliant i el conseller s'hi va negar.
 2. Opcionalitat per als directors d'aplicar el sistema de marcatge. Se suprimiria de les instruccions d'inici de curs.
 3. Convocatòria d'una comissió de treball sobre sistema de marcatge amb participació de directors. Pel que fa consultar el claustre sobre aplicació o no del sistema actual de marcatge, dependria de les conclusions de la comissió de treball.
Com podeu veure al document de la fotografia, la resposta dels sindicats ha estat la següent:
 1. Reiteram la petició registrada oficialment per les juntes de personal docent no universitari de Mallorca (6/11/2019), Menorca (08/11/2019) i Eivissa i Formentera (17/11/2019).
 2. Valoram positivament el compromís del conseller de retirar la referència al control dels treballadors dels centres educatius de les Instruccions d'Organització i Funcionament per al curs 2019-2020.
 3. Recordam a la Conselleria que qualsevol aspecte que afecti les condicions laborals dels docents s'ha de tractar en el si de la Mesa Sectorial d'Educació.
La postura d'UOB es manté també inalterable: davant la negativa de Martí March a retirar el marcatge horari i tornar al control anterior,
NO FITXEM!


UH, 12.12.2019

dimarts, 10 de desembre del 2019

Escabetxina d'ATE a Planificació?Circular 161/2019 - 2

Dins el torn de paraules de la mesa sectorial del passat 28 de novembre vam demanar quina és la política de la Direcció general de Planificació pel que fa als auxiliars tècnics educatius (ATE), atès que hem pogut veure a la premsa que a Santa Eugènia i Sineu van recuperar el seu després de protestar, però només compartit entre els dos centres (UH, 15.11.2019), i que a Son Ferriol han protestat per la reducció horària de dos dels que disposen (DM, 12.11.2019). Pel que hem pogut saber, per altra banda, al CEIP Blanquerna els han llevat el que hi anava dos dies per setmana.

Com que a la mesa no hi havia representants de Planificació, Personal docent va dir que els traslladaria la pregunta. A dia d'avui no tenim resposta i hem passat la pregunta pel registre. També hem exigit que, en qualsevol cas, la dotació d’ATE als centres educatius no es redueixi sinó que s’augmenti.

Campanya de manifests de claustre pel català davant la nova llei educativa


Circular 161/2019 - 1

Companys docents promouen un manifest en defensa de l'ensenyament en català davant l'avantprojecte de llei educativa de les Illes Balears, amb l'objectiu d'aprovar-lo als claustres dels centres que es fan a final de trimestre. Des del moment que és un tema pedagògic cap director no té per què negar-se a incorporar-lo a l'ordre del dia. En tot cas, si és necessari, se'n pot sol·licitar la inclusió a l'ordre del dia mitjançant un terç de signatures, i en darrer extrem es pot aprovar en assemblea.

Els companys demanen que una vegada estigui formalitzada l'adhesió ho comuniqueu a:

 • Biel Vicens gvicensmir@gmail.com
 • Delfí Mulet delfimulet@gmail.com

UOB Ensenyament dóna tot el seu suport a aquesta iniciativa.

Podeu descarregar el manifest AQUÍ per adaptar-lo al vostre centre.

MANIFEST DOCENT DE SUPORT A LA LLENGUA CATALANA COM A LLENGUA VEHICULAR I D'APRENENTATGE AL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS 

La llengua pròpia de les Illes Balears és un patrimoni fonamental de la nostra cultura, constitueix un dels elements d'identitat i de cohesió social més importants del nostre país. Des dels anys vuitanta l'educació, l'escola i la comunitat educativa han estat un pilar bàsic en la transmissió de la nostra llengua com a patrimoni comú per a tots els habitants de les Illes Balears. La tasca que milers de docents han fet a tots els nivells i durant els darrers quaranta anys per generalitzar l'adquisició, estendre l'ús de la llengua catalana i construir un sistema educatiu inclusiu i de qualitat, no solament s'ha de mantenir, sinó que també s’ha de consolidar i reforçar constantment.

Davant la proposta d'Avantprojecte de llei d'educació de les Illes Balears presentada recentment per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, pel que fa concretament al model lingüístic, consideram necessari des de l'àmbit docent manifestar els següents punts:

- Qualsevol proposta de llei educativa o modificació de normativa actual ha de tenir caràcter progressiu i respectar l'esperit de l'actual marc de protecció, normalització i foment de la llengua pròpia de les Illes Balears, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística i el Decret 92/1997, de 4 de juliol, conegut com a Decret de mínims.

- La Conselleria d'Educació ha de reforçar la garantia de l’ús normal i vehicular de la llengua catalana a l'educació. Convé destacar que les normes abans esmentades disposen que s’ha de garantir el coneixement de la llengua però que també se n’ha de promoure l’ús.

- La Conselleria d'Educació ha de multiplicar els recursos per incentivar l’ús del català en tots els sectors i centres educatius, tant públics com privats concertats, i s'han d'establir mesures perquè el català sigui més present en tots els àmbits d’actuació del sistema educatiu i arribi a ocupar el lloc que li correspon com a llengua pròpia de les Illes Balears. És ben cert que si en els altres àmbits socials no s'apliquen mesures que, amb coherència, apuntin en el mateix sentit, el sistema educatiu no és suficient, però és primordial en la consolidació social de la nostra llengua.

- La normalització lingüística als centres educatius no es pot considerar assolida amb la implantació del 50 % de l’ensenyament en català i menys quan aquesta situació no s'ha aconseguit encara de manera efectiva al nostre àmbit educatiu. En aquest sentit, seria una greu equivocació crear un marc legal que posi en perill aquest mínim bàsic.

- Una futura llei d'educació hauria d'establir els mecanismes eficients per a mantenir i desenvolupar de manera progressiva l’ús del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge al centres educatius. Únicament d'aquesta manera s'estarà en condicions de garantir el coneixement efectiu de les dues llengües oficials, la igualtat plena que marca l'Estatut d'autonomia, l'aprenentatge necessari de llengües estrangeres i es farà possible la igualtat d'oportunitats.

- Per aconseguir que el català sigui la llengua d’ús habitual, l'entorn escolar hi ha de contribuir. És responsabilitat de les institucions crear i mantenir les condicions perquè el català sigui la llengua d’ús habitual i normal de l’àmbit educatiu general. D'altra banda, s’ha de propiciar la integració de la població nouvinguda mitjançant la immersió lingüística i cultural, per aconseguir una cohesió social veritable i duradora. En aquest sentit, s’han d’incentivar i implantar els plans d’acolliment lingüístic i cultural en català a tots els centres que ho necessitin.
 

(Claustre professors/Assemblea docents...) del Centre
________________________________________________

s'adhereix al Manifest docent de suport a la llengua catalana com a llengua vehicular i d'aprenentatge al sistema educatiu de les Illes Balears.

_________________, ___________________ de 2019

Una vegada estigui formalitzada l'adhesió us demanem que ho comuniqueu a:

Biel Vicens gvicensmir@gmail.com
Delfí Mulet delfimulet@gmail.com

dijous, 5 de desembre del 2019

El pressupost d'Educació per al 2020 al Plenari del CEIB
Dilluns, 2 de desembre va tenir lloc un Plenari de Consell Escolar de les Illes Balears amb la participació del Conseller d'Educació, Universitat i Recerca, que va presentar i defensar el pressupost d'Educació per al 2020. Aquest i altres temes varen ser els objectes del debat.

Pressuposts d'Educació per al 2020

El conseller March fa la seva exposició assegurant que "aquest és el millor pressupost possible" però tanmateix es veu obligat a reconèixer: "Madrid convida i nosaltres pagam"

La previsió és de 1.033, 31 milions €  desglossats d'aquesta manera:
 • 1019 per a Educació i Universitat
 • 14 per recerca
 • 3 milions per Política Lingüística 
Valoram que l'augment previst és molt poc rellevant, d'un minvat 0,50 %, i que tanmateix no és real, ja que Política Lingüística i Investigació s'han inclòs a la Conselleria d'Educació en la nova legislatura. A més a més representa just un 3,1 € del PIB tenint en compte que l'objectiu mínim és arribar al 5%.

Des d'UOB Ensenyament demanam al conseller com serà possible, amb els números que ens planteja, que desapareguin els grups amb ràtios il·legals i els barracons, s'executi el Pla d'infraestructures previst fins al 2023, es retorni a les 18 hores lectives a secundària, es reduesquin les de primària, en definitiva revertir les retallades i augmentar la inversió per millorar la qualitat del nostre sistema educatiu.
També l'interpel.lam sobre l'exigència a Madrid que acabi amb l'espoli fiscal, tenint en compte que anualment el 14,20 % del PIB de les Illes Balears se'n va cap a Madrid i no torna.


Protocol de coapció de les personalitats de reconegut prestigi

S'ajorna l'aprovació d'aquest protocol a petició de COAPA. Es demanarà un informe jurídic a Conselleria per saber si el càrrec de president o presidenta del CEIB podrà ser remunerat, davant la possibilitat o no que una d'aquestes personalitats opti a la presidència.

Aprovació de la proposta de resolució d'UOB per reclamar mesures a favor del'escola en català

Per una majoria àmplia, 23 vots a favor, 5 abstencions i 3 encontra, surt endavant la resolució que insta la conselleria d'Educació a prendre mesures clares per aturar i revertir el retrocés del català com a llengua pròpia de les Illes Balears.


Avantprojecte de Llei d'educació de les Illes Balears

El torn obert de paraula no es va obrir, ja que, segons el president en funcions del CEIB, Sr. Carrió no era possible disposar per més temps de l'espai de reunió. La primera valoració d'urgència no va ser possible fer-la durant el plenari però sí davant les càmeres de TV3 en aquests termes:
 • Així com estan les coses no descartam mobilitzacions massives. Aquesta vegada no serien contra el TIL de José Ramon Bauzà, sinó contra el del Martí March i el PSOE.
 • Nosaltres defensam el català com a element de cohesió social i com a llengua vehicular i hegemònica dins l'ensenyament.
 • Amb el model lingüístic de l'avantprojecte es preveu una davallada del català en l'ús social en general i dins l'àmbit educatiu.
 • A tall d'exemple recordam que segons dades de la Conselleria el 45,3 % dels alumnes de 6è de primària tenen un nivell baix o molt baix de català i que, segons la UIB, només un 77,5 % de les proves de selectivitat del 2019 s'han fet en català (5,1 punts menys que el 2014).El Consell Escolar reclama mesures en defensa de l'escola en català
COMUNICAT DE PREMSA

El Consell Escolar reclama mesures en defensa de l'escola en català

El Consell Escolar de les Illes Balears ha aprovat la proposta de resolució presentada per Unió Obrera Balear que insta Educació a prendre mesures davant el retrocés del català a les aules.

La resolució recorda que el 45,3% dels alumnes de 6è d’Educació Primària té un nivell baix o molt baix d'expressió oral en català, tal com ha fet públic l’Institut d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), que només un 77,5% de les proves de selectivitat de 2019 s'han fet en català, és a dir 1,5 punts menys que l'any passat i 5,1 menys que el 2014, segons dades de la Universitat de les Illes Balears, i que la Conselleria té dificultats per cobrir places de Llengua i Literatura Catalanes per manca d’aspirants.

Davant aquestes dades, el Consell Escolar reclama a la Conselleria d'Educació que faci un diagnòstic de l’ensenyament en català a les aules, que verifiqui el compliment del Decret de mínims, que prepari els docents per a l'ensenyament en català amb alumnat no catalanoparlant, tant dins la formació universitària dirigida a l’ensenyament com a la formació permanent, que promogui la matrícula al grau de Filologia Catalana i a altres titulacions que habilitin per impartir l’assignatura de Llengua i Literatura Catalanes, i que recuperi el Servei d'ensenyament del català.

La resolució es va aprovar amb 29 vots a favor, tres en contra i cinc en blanc.

Des d'UOB esperam que aquest clam de la comunitat educativa serveixi perquè la Conselleria de Martí March abandoni l'actitud passiva i menfotista, i compleixi amb el seu deure perquè els alumnes acabin l'etapa educativa amb un coneixement correcte de la llengua pròpia de les Balears.


Palma, 5 de desembre de 2019