Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 30 de novembre del 2017

La comissió paritària aprova el decret de prevenció de riscos laboralsAvui dematí la comissió paritària de Funció Pública ha aprovat l'esborrany de Decret de creació del servei de prevenció de riscos laborals d'Educació. S'hi han introduït alguns canvis tècnics i de terminologia. Ara ha de passar pel Consell Consultiu abans de ser aprovat per acord de Govern. Queda pendent també de l'aprovació dins els pressuposts generals autonòmics.

S'obrirà una borsa de contractació per cobrir les places del servei, les restriccions imposades per Madrid impedeixen crear places orgàniques definitives. Secretaria general encara no n'ha decidit la ubicació física.

Aprovada la compatibilitat per impartir idiomes al ConservatoriAhir es va aprovar en mesa sectorial la proposta d'Acord de Govern per permetre que els docents del Conservatori puguin impartir les assignatures de fonètica i idiomes corresponents als idiomes italià, francès, alemany i anglès. Aquesta compatibilitat es podrà autoritzar "sempre que a la convocatòria corresponent no s’hi hagi presentat cap candidat que pugui ser seleccionat perquè compleix els requisits de la convocatòria i els requisits de la compatibilitat, sense aplicar-hi raons d’interès públic".

A la mesa es va demanar que les places d'assignatures obligatòries del Conservatori que ara ocupen professors associats passin a consolidar-se com a definitives dins la plantilla orgànica.

Conselleria no admet les reivindicacions dels EOEP

 

A la mesa sectorial d'ahir es va tractar el punt "Indemnitzacions per raó de servei dels equips d'orientació". L'única novetat al respecte és que la Conselleria s'avé a considerar itineràncies els desplaçaments entre localitats d'un mateix municipi.

Des d'UOB vam protestar perquè la mesa sectorial reclamada per la Junta de Personal Docent, el mes de juny i a instàncies nostres, era per tractar altres qüestions sociolaborals a més de les indemnitzacions per desplaçaments, i vam expressar la nostra disconformitat per l'absència de representants de Planificació. Per part d'Innovació hi foren presents el director general, Jaume Ribas, i la cap de Servei d'Atenció a la Diversitat, M. Asunción Sempere.

Pel que fa a les reivindicacions dels treballadors dels EOEP, que UOB va traslladar a la mesa i podeu veure més avall, els representants de la Direcció General d'Innovació van respondre que no encaixen amb el model que proposen i les van rebutjar o bé les van deixar per a la negociació de la futura ordre sobre model d'orientació, que es preveu que comenci el mes de gener. Van dir que han rebut aportacions a l'esborrany que van treure fa un any i que si no han avançat més ha estat per manca de personal i per problemes amb les dotacions de quota d'orientadors que hi volen posar.

El parer d'Innovació és que els orientadors s'han d'integrar als centres i per això, entre altres coses, han de formar part del claustre. Nosaltres vam recordar que el decret d'atenció a la diversitat de 2011 estableix la independència dels EOEP respecte als centres educatius i que s'ha de potenciar el treball en equip dins aquest servei, dues condicions compatibles amb la integració als centres i que no s'haurien de vulnerar.

A la petició que les places d'EOEP oferides als interins indiquin els centres que s'hauran d'atendre, van respondre que és impossible perquè quan es fa l'oferta encara no estan definides per les direccions dels EOEP, i que els interins ja disposen de l'opció de seleccionar places de centres concrets o d'EOEP.

Vam fer constar per escrit en acta les peticions que hem rebut dels EOEP, que reproduïm a continuació i que com hem dit abans foren rebutjades o ajornades per al debat del nou model d'orientació:

A) CRITERIS DE QUOTA I COORDINACIONS

1) Que els criteris de quota i les direccions dels centres educatius permetin agrupar les cinc hores complementàries de tots els orientadors i PTSC els divendres per a les reunions setmanals de coordinació dels EOEP.

2) Vincular els recursos de suport educatiu al nombre total d'alumnes NESE, inclosos els d'ACNS i Alta Capacitat, i no a la quantitat d'ACS.

3) Quantificar la quota de suport tenint el compte els diagnòstics i dificultats de cada alumne.

4) En tot cas, reduir les quotes de 16 alumnes amb ACS per PT, i 48 amb suport per AL i tornar a 12 NESE per PT i 25 amb suport per AL.

5) Que s'augmenti el nombre de PTSC als equips, a fi de poder atendre alumnes i famílies segons el centre, i no se'ls obligui a compartir tants de centres diferents.

6) Que es publiquin els criteris de quota dels EAP.

B) DESPLAÇAMENT DES DE LA SEU ALS CENTRES:

- Que se’ls apliqui reducció horària per raó de desplaçament als centres. Hi ha professionals que han de fer una hora de carretera per arribar al centre i superen les 7 hores presencials.

C) CONSIDERACIÓ DE SERVEI

1) Que es recuperi un major nombre de dies el setembre i juny per a l'acolliment, organització i formació dels nous professionals i planificar intervenció als centres.

2) Que els orientadors dels EOEP mantinguin la independència i no pertanyin al claustres del centre.

3) Que es consideri un Servei pròpiament dit i no se’ls obligui a complir horari d’inici i acabament dels centres «sense necessitat de passar prèviament per les seus de destí de l’EOEP» (pàg. 18 de les instruccions).

4) Que es redueixin les 25 hores d’atenció a l’alumnat (apartat D.3 de les instruccions EOEP 16-17). A secundària les lectives són 18 i a primària 22.

5) Que es llevi de les instruccions la consideració d’hores complementàries les referides a la frase «la resta, fins a 30 hores setmanals, es dedicaran a tasques de coordinació, atenció a pares, CCP, reunions d’equips de suport», perquè corresponen a les funcions pròpies del servei.

6) Que s’equipari econòmicament els directors d’EOEP amb els directors de centre o d’altres serveis, no amb caps de departament.

D) PEL QUE FA A LES INTERINITATS:

- Que les places de l'oferta d'interinitats d'equips EOEP indiquin quins centres o llocs s'haurà d'atendre.


Morante imposa l'avançament de recuperacions extraordinàries de 2n de Batxiller al junyAquest dimecres 29/11/17 la D.G. de Planificació, Ordenació i Centres i la Vicerectora d'Estudiants de la UIB, Rosa Isabel Rodríguez, es reuniren amb els representants sindicals dels centres públics i concertats per tractar la proposta de la conselleria d'avançar les recuperacions extraordinàries de 2n de Batxiller al mes de juny i, al juliol, les proves d'accés a la universitat (PBAU).

Després que UOB fos l'únic sindicat que s'oposà obertament a la proposta, vegeu la circular que traguérem dilluns, la premsa ja publica avui que Conselleria i UIB han tancat l'acord, podeu llegir també la notícia de l'UH.

Així, doncs, els exàmens de recuperació de setembre de 2n de Batxiller s'hauran de fer dins el mes de juny i tenir-ne les actes tancades el dia 29/6/18 per tal que les proves d'accés a la UIB es duguin a terme dins la primera quinzena de juliol.

Segons afirmà la vicerectora Rodríguez, "si aquesta decisió no se pren enguany, s'hauria de prendre l'any que ve i sinó l'altre però és inevitable fer-ho i s'ha d'acceptar perquè no queda més remei" ja que l'avançament ve marcat pel Pla Bolonya i les polítiques europees d'educació universitària.

És a dir, els professors de secundària s'han de veure obligats a assumir en contra de la seva voluntat unes conseqüències laborals derivades d'una organització universitària sobre la qual en cap moment se'ns ha demanat el parer i ara resulta que no queda més remei... Així anam els docents, contra les cordes i saturats.

OPOSICIONS: Convocatòria prevista per a finals de marçA la mesa sectorial d'ahir els representants de Personal Docent van informar sobre la reunió de dia 27 a Madrid del MEC amb les comunitats autònomes. Es preveu que el nou RD no surti fins finals febrer i que la convocatòria d'oposicions a les Balears es publiqui a finals de març.

Les Canàries se sumaren a la petició de suprimir la prova eliminatòria, i ara les comunitats autònomes que ho demanen, no governades pel PP, són la majoria. El MEC continua al·legant que s'ha d'esperar informe d'Advocacia, a pesar que algunes comunitats han advertit que es tracta d'una decisió política i no jurídica, cosa que fa pensar que es tracta d'una maniobra dilatòria per deixar-ho igual.

Altres informacions:
 • Madrid no té intenció de canviar els temaris fins el 2020.
 • Conselleria procurarà convocar oposicions amb dates semblants a Catalunya i València. Catalunya ja les convoca amb el RD actual.
 • S'estudia ampliar taxa estabilitat fins 2017 en lloc de 2016 per poder treure més places.
Avui hi ha una nova mesa general amb els sindicats a Madrid.

dimarts, 28 de novembre del 2017

La Conselleria pretén implantar estudis de flamenc a EivissaLa Conselleria no ha contestat la nostra reclamació d'estudis de balls populars de les Balears i de recuperar els de música tradicional, però anuncia que es planteja implantar els estudis de dansa espanyola (flamenc) i dansa clàssica al conservatori d'Eivissa i Formentera:
Des d'UOB consideram intolerable la manca de suport de la Conselleria a la cultura tradicional de les Balears i no cedirem en l'exigència del compliment de la Llei 1/2002 de cultura popular i tradicional, que a l'Article 6 estableix que l’administració educativa ha de preveure el coneixement de la cultura popular i tradicional en els currículums dels diferents nivells, etapes, cicles, graus i modalitats del sistema educatiu.

UOB reclama que el Conservatori recuperi els estudis superiors en Música Tradicional
COMUNICAT DE PREMSA

El passat 25 d'octubre des d'Unió Obrera Balear vam reclamar que el Conservatori Professional de Música i Dansa inclogués dins l'oferta d'Estudis de Dansa els balls populars de les Balears, que tenen una presència testimonial en comparació amb els estudis de dansa espanyola regulats per Real Decreto. Ara ampliam aquesta reivindicació sol·licitant a la Conselleria d'Educació que recuperi els estudis superiors en Música Tradicional.

El Conservatori Superior de Música i Dansa de Mallorca va suprimir fa uns anys aquests estudis, que eren una primera passa per tenir, en un futur, persones titulades en música tradicional a les Illes Balears que poguessin exercir de professors en uns estudis reglats i oficials, amb instruments com les xeremies, flabiol, llaüt o guitarró. Tenien dos anys de durada, eren de caràcter propi i incloïen dues assignatures de ball popular de Mallorca. 
El Conservatori els va eliminar al·legant manca de doblers, però a la vegada va obrir titulacions noves com el Grau Superior en Música Moderna (Jazz).

Per altra banda s'impartien en aplicació de la Llei 1/2002 de cultura popular i tradicional, que a l'Article 6 estableix que l’administració educativa ha de preveure el coneixement de la cultura popular i tradicional en els currículums dels diferents nivells, etapes, cicles, graus i modalitats del sistema educatiu. Demanam també que aquesta disposició no quedi en paper banyat i es faci un estudi del seu compliment als centres educatius.

La defensa de la cultura popular del nostre territori està avalada per entitats com el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), que en un manifest a la seva web afirma que el nostre és "Un país que, tot i haver estat escapçat i negat des del segle XVII, es mostra, 350 anys després, com una realitat tossuda, en què llengua, territori, cultura popular i economia, entre altres factors, no deixen de mostrar i actualitzar un fet nacional que determinades polítiques s’obstinen a negar i combatre."

Palma, 16 de novembre de 2017

SÍ, NOSALTRES ADOCTRINAM!
Descarregau el cartell en PDF si el voleu imprimir!

Morante torna a pressionar el professorat per fer les recuperacions de Batxiller dins el mes de junyCircular 73/2017

El director general de Planificació, Antonio Morante, torna a insistir a avançar les recuperacions extraordinàries de 2n de Batxillerat a finals de juny per tal de fer les Proves d'Accés a la Universitat en la primera quinzena de juliol, i això que només ha passat poc més de mig any des que pràcticament la totalitat de la comunitat educativa hi mostràs el seu rebuig, des dels pares i mares o els sindicats de l'escola pública a les associacions d'Escola Catòlica o les Cooperatives de l'Ensenyament.

Es veu que al director general de Planificació i Centres no li bastà amb l'esculada de l'any passat en què es veié obligat a retirar la seva proposta davant la contundent negativa del món educatiu a aquests avançaments al Ple del Consell Assessor del Calendari Escolar del 6/4/17.

Segons la carta enviada pel Sr. Morante en què qualifica l'avançament de dates com una necessitat, aquest canvi no suposaria modificacions en el calendari escolar i, de fet, la convocatòria de reunió per a aquest dimecres 29 de novembre no es dirigeix ni als representants del Consell Assessor ni als de la Comissió Tècnica del Calendari Escolar com a tals, com ha estat habitual fins ara.

Que el senyor Morante consideri que canvis d'aquesta magnitud no formen part del calendari escolar ens sembla d'un cinisme inadmissible i consideram que, en lloc de defensar la comoditat organitzativa de la UIB el que hauria de fer el director general de Planificació és defensar el professorat de secundària que cada dia es veu més ofegat per tasques burocràtiques, estrès per ràtios excessives, etc, etc. Si la UIB necessita revisar el seu calendari, que ho faci, però no a costa dels professors dels instituts.

Per tant, a la reunió de dimecres i a les que puguin venir després, UOB continuarà oposant-se a tenir totes les actes de 2n de Batxiller tancades el 30 de juny. El que necessita el professorat de secundària és poder-se centrar en les classes i no haver de fer corregudes perquè la universitat, on té el seu lloc de feina el conseller, frisa per tenir les llistes d'alumnes.

dilluns, 27 de novembre del 2017

Esborrany de reglament d'oposicionsA la mesa d'educació estatal del passat 23 de novembre es va lliurar l'esborrany de modificació del decret 276/2007, que podeu veure AQUÍ.

En resum el Ministerio proposa:

- Ponderació de la puntuació: 60% fase oposició i 40% fase de concurs.

- Nombre de temes per elegir segons l'especialitat:
 • Fins a 25 temes: a elegir entre tres.
 • De 26 a 50 temes: a elegir entre quatre. 
 • Més de 50: a elegir entre cinc.
- Puntuació màxima dels tres blocs de la baremació:
 • Experiència prèvia: màxim 7 punts.
 • Formació acadèmica: màxim 5 punts.
 • Altres mèrits: màxim 2 punts.
- Puntuació màxima dels mèrits: 10 punts.

- Experiència docent prèvia: es comptaran màxim 10 anys, cadascun dels quals es valorarà només en un dels següents subapartats:
 • Per cada any a especialitats del cos al que s'opta, en centres públics: 0,700 punts.
 • Per cada any a especialitats d'altres cossos, en centres públics: 0,350 punts
 • Per cada any a especialitats del mateix nivell educatiu, en altres centres: 0,150 punts.
 • Per cada any a especialitats d'altres nivells educatius, en altres centres: 0,150 punts.
- Les convocatòries establiran les puntuacions corresponents a cada mes/fracció d'any.

La intenció de Madrid és aplicar aquestes modificacions a les oposicions de 2018. A la mesa també es va aportar l'esborrany de nous temaris, que es deixarien per als anys posteriors.

Des d'UOB reclamam plenes competències en educació, que haurien d'incloure poder decidir a les Balears un model d'accés a cossos docents adequat a les nostres circumstàncies (per exemple els sis anys que hem passat sense oposicions i el 35-40% d'interins), en lloc dels reglaments que ens imposen des de Madrid.

divendres, 24 de novembre del 2017

EL CEIB defensa la comunitat educativa davant les acusacions d'adoctrinament
Al plenari del passat 22 de novembre, el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) aprovà la resolució que us reproduïm a continuació i que també podeu trobar al blog del CEIB:

RESOLUCIÓ SOBRE EL POSICIONAMENT DEL CEIB DAVANT LA CAMPANYA DE DESPRESTIGI DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 
   
El Plenari del CEIB vol manifestar la seva defensa de la contribució a la cohesió social de les associacions de pares i mares d'alumnes i de la professionalitat dels seus docents al si dels centres docents.
Denunciam i rebutjam la campanya de desprestigi plena de calúmnies i difamacions efectuades des de determinats sectors polítics cap a la comunitat educativa, impròpia de partits democràtics.
El nostre sistema educatiu s'ha dotat dels mecanismes que garanteixen els valors i els drets democràtics. L'atac que patim és també un atac a aquests valors i llibertats que protegim i en les que educam segons ens marquen les normatives educatives.
Finalment volem denunciar que aquesta estratègia de desprestigi és una pèssima praxi política que no es mereix cap component del nostre sistema educatiu, especialment els alumnes i les seves famílies.

Martí March presentà al CEIB els pressuposts d'educació per al 2018
El Conseller acudí al plenari del Consell Escolar de les IB del 22 de novembre per a presentar el projecte de pressupost de la CAIB per al 2018 destinat a educació.

En aquests moments, el projecte de pressuposts de la comunitat ha superar la fase de les esmenes a la totalitat i continua el seu tràmit al Parlament.

March va dir que s'ha eliminat el dèficit històric que hi havia als pressuposts d'educació i que això s'ha aconseguit malgrat el model de finançament de Montoro, que aquests seran els pressuposts d'educació més elevats que ha tengut mai la CAIB i que s'està aplicant l'Acord de governabilitat "de manera perfecta".
La realitat però, és que el percentatge del pressupost de les Illes destinat a educació va baixant cada any respecte del total de la comunitat.

Si partim del 22,42% que suposava la partida educativa sobre el pressupost total autonòmic del 2011, arribam a un 18,66% per al 2018, havent passat pel 18,91% del 2017, el 19,4% del 2016 i el 19,8% del 2015.

Malgrat aquesta davallada percentual, March fa una lectura positiva dient que els pressuposts educatius augmentaran en un 5,9% respecte a enguany cosa que suposarà un 3,02% del PIB. Ara bé, no fa esment al fet que les mitjanes europees en aquest sentit volten el 5,9% i que la mitjana estatal se situa prop del 4,3%.

Recordant les reiterades peticions de la comunitat educativa per aconseguir un pressupost educatiu de més de 1.000 milions, petició sobre la qual el CEIB aprovà una nova resolució al mateix plenari, , el Conseller afirmà que aquesta és una xifra simbòlica ja que els 935.008.458 euros previstos per al 2018 donen resposta a les necessitats del nostre sistema educatiu.
Afirmació, aquesta, que ens sembla com a mínim agosarada si per cobrir necessitats s'entén per exemple que:
Tot i el rosari de mancances que arrossegam i que March resumeix en què és necessari millorar l'estructura administrativa, el conseller insisteix un any mes en què la Conselleria d'Educació ha deixat demostrada l'eficiència en la gestió i execució dels pressuposts i que, per tant, els que presenten per al 2018 són uns pressuposts de continuïtat basats, segons va dir, en un full de ruta clar sense directrius polítiques sinó exclusivament pedagògiques per a millorar progressivament el sistema educatiu de les Illes.

Des d'UOB insistim una vegada més que no és amb triomfalismes ni tampoc amb fatalismes com es resoldran les deficiències de l'educació pública, sinó amb una inversió major als pressuposts i una defensa a ultrança d'un finançament just davant Madrid.


dimecres, 22 de novembre del 2017

Nous supòsits d'hores extra

 

A la mesa d'ahir dematí també es va tractar dins l'ordre del dia una ampliació de supòsits del complement de productivitat i gratificacions al personal docent, amb la presència dels directors generals d'Innovació i de Formació del Professorat i FP.

Els nous supòsits seran els següents:

"7. Les activitats de reforç i suport educatiu a l’alumnat en el marc del Programa d’Acompanyament Escolar en Centres Educatius."

És l'equivalent a l'antic PROA, es farà els horabaixes com a activitat extraescolar i s'adreça a CEIP i IES amb necessitats de reforç educatiu. Es prioritzaran els alumnes de PALIC. També s'aplicarà a cursos d'anglès, alemany, etc., per a cicles de FP que no treballen les llengües estrangeres al currículum, i per als que fan formació en centres de treball a l'estranger. Es farà la convocatòria als centres educatius afectats. Sol·licituds partir de gener. Es disposa d'una partida econòmica del MEC.

"8. La participació en programes de difusió i promoció de la formació professional en el marc dels projectes que s’aprovin amb aquesta finalitat."

Es tracta de fer xerrades als centres, dissenyades i coordinades pel Punt d'Orientació Acadèmica i Professional (POAP). Sol·licituds a partir de gener. Es disposa d'una partida econòmica del MEC.

"9. La revisió de la documentació acreditativa de la realització de cursos i l’adequació a la normativa aplicable a l’efecte de la seva introducció en el Registre general d’activitats de formació permanent del professorat de les Illes Balears, en situacions conjunturals i extraordinàries d’augment de càrrega de treball."

Suposa la contractació de docents per dur a terme tasques de registre de formació permanent, principalment de cara al volum de feina que suposarà la futura baremació d'aquest apartat als interins S i la documentació que presentaran pel febrer uns 8.000 aspirants a opositors. Per als interins S es preveu fer un arxiu paral·lel al Portal del Personal i s'obrirà un període d'inscripció. Ja s'ha oferit aquestes hores extra al personal administratiu CAIB i ara s'ampliarà als docents.

Des d'UOB demanam que els criteris de selecció dels aspirants passin per mesa sectorial.

Dins el torn obert de paraules vam insistir que s'ampliï l'oferta formativa de la Conselleria. La directora general de Formació del Professorat va al·legar que no hi ha assessors del CEP suficients i que prioritzen la formació en centres., Un cop més, per tant, ens veim perjudicats per la manca de finançament estatal i un pressupost educatiu insuficient.

Nous criteris de consolidació de plantilles

 

Ahir dematí en van aprovar en mesa sectorial els criteris de plantilla per al curs 2018-2019, que no han comptat amb el nostre vist-i-plau pels mateixos motius que els actuals:
 • Els desdoblaments prevists a secundària continuen limitant-se als dictats per la LOMCE i no es fan extensius a català, matemàtiques o ciències socials.
 • No es preveuen hores de coordinació amb els departaments per elaborar ACI.
 • No es consoliden places FOL amb menys de sis grups assignats, necessàries perquè els docents també es fan càrrec de matèries com Empresa i iniciativa emprenedora.

Si bé el curs passat van convocar una mesa tècnica prèvia i es van fer dos esborranys abans d'arribar a la mesa sectorial, ahir es va liquidar tot en una sola sessió. Els criteris, que podeu veure AQUÍ, presenten les novetats següents.

Als CEIP:
 • Els d'una línia es doten amb 6 places d'educació primària + 1 plaça de llengua estrangera, o 5 + 2. Les places AL/PT/AD queden com a "2 places d'equip de suport".
 • En els de dues línies les places AL/PT/AD queden com a "3 places d'equip de suport". Es doten amb un orientador itinerant: els centres amb 19 unitats o més i els de 18 unitats i un 20% de NESE.
 • En els de tres línies les places AL/PT/AD queden com a "4 places d'equip de suport".
Als IES:
 • Les plantilles es fan amb grups consolidats des de fa tres anys (abans eren quatre).
 • La plantilla bàsica dels D.O. es dota amb una plaça d'orientació i un PT.
 • Dotació extra del D.O.: un orientador o un PTSC per a IES amb més de 20 grups d'ESO, o més de 36 en total, des de fa tres anys. Una plaça més de PT per a IES amb més de 20 grups d'ESO des de fa tres anys.
FP:
 • En el segon any d'implantació d'un cicle formatiu nou es dotarà d'una plaça de l'especialitat corresponent.
EOEP:
 • La consolidació de places de plantilla es regirà pel càlcul establert per als IES (punt 2 dels criteris).

AMORTITZACIÓ I RECONVERSIÓ DE PLACES:
 • Les places d'AD es reconvertiran en AL i PT "si es mantenen les previsions d'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu en aquests centres. En tot cas els centres d'una línia podran reconvertir la plaça vacant d'AD en una plaça d'educació primària".
 • En els IES, les AD que quedin vacants passaran a ser places de l'equip de suport del D.O. "si es mantenen les previsions d'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu en aquests centres."

Per altra banda a la mesa es van acceptar aquestes modificacions de l'esborrany:
 • En els CEIP d'una línia que es dotin amb 5 places d'educació primària + 2 places de llengua estrangera, es permetrà que una de les dues places sigui d'una altra especialitat en funció del projecte educatiu.
 • Als IES es consolidarà la primera plaça d'una especialitat amb 9 hores en lloc de 10.

Segons van informar, les places de plantilla orgànica respecte al total de la quota actualment són:
 • el 90% a infantil i primària.
 • el 70% a secundària.
ALTRES INFORMACIONS:
La Direcció General d'Innovació està estudiant la contractació d'una empresa que doni suport tècnic informàtic als CEIP.


BOIB 23.07.2017:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10739/602416/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce


dilluns, 20 de novembre del 2017

Fons social: tot el que ens perdem


Circular 72/2017
Des de novembre de 2016 venim reclamant a la Direcció General de Funció Publica i als sindicats de la Mesa General l'actualització i equiparació del Decret d'Acció Social. La revisió dels decrets es ve reclamant com a mínim des de 2004, fa tretze anys! Ens demanam com és possible que els sindicats de la mesa general de Funció Pública no hagin pressionat més l'Administració tot aquest temps. El grup de treball que es va crear el juliol de 2016 continua sense reunir-se des de la primera trobada del mes d'abril.
El passat mes d'octubre, per iniciativa d'UOB, la Junta de Personal Docent no Universitari reclamà per unanimitat la convocatòria del grup de treball i un calendari per dur a terme la seva tasca. Mentre aquesta no arriba, aquí teniu un resum del que ens perdem:

1) ASISTÈNCIA SANITÀRIA.
A diferència del personal laboral de la CAIB, que es regeix per un decret propi de 1995, els interins docents no tenen aquestes ajudes d'assistència sanitària:
 • Dental: Dentadura completa, Dentadura superior o inferior, Peces, Obturacions, Implants osteointegrats, Tractament per Ortodòncia i Endodòncia.
 • Ocular: Ulleres d'enfora o de prop, Ulleres bifocals o progressives, Lents de contacte, Substitució de vidres bifocals / progressius, Substitució de vidres (d'enfora o de prop), Lents terapèutiques, Ajudes òptiques per a baixa visió (microscopis, telescopis, telemicroscopis, lupes i filtres), Ajudes prismàtiques per alteracions greus de la motilitat ocular.
 • Audiòfon.
 • Pròtesis i altres.
El personal del Servei de Salut, per un acord d'acció social aprovat el 2005 pel Consell de Govern, també disposa d'ajudes per a pròtesis dentals, oculars i auditives i de fonació, intervencions quirúrgiques no incloses a la Seguretat Social, malalties cròniques i altres.
Els funcionaris i personal laboral de la CAIB tenen dret a una revisió mèdica anual.

2) ASSEGURANCES
El fons socials dels funcionaris i personal laboral de la CAIB i del personal del Servei de Salut estableixen que han de disposar d'una assegurança col·lectiva de vida i invalidesa permanent.
El del personal del Servei de Salut també preveu una assegurança de responsabilitat civil i patrimonial per danys ocasionats als seus béns durant el servei i una ajuda per defunció.

3) GUARDERIA
El fons social del personal del Servei de Salut estableix que han de percebre l'import màxim de la despesa acreditada per guarderia o escola infantil per als fills menors de sis anys.

4) JUBILACIÓ
Els funcionaris només tenim dret a cobrar via MUFACE mitja mensualitat en cas de jubilació forçosa, que no consta al nostre fons social.
El personal del Servei de Salut i els funcionaris i personal laboral CAIB disposaven d'ajuts per a les jubilacions anticipades i forçoses que han quedat anul·lats per les retallades, i que caldria recuperar i aplicar a tots els treballadors públics.

5) PERJUDICIS PER MANCA DE REVISIÓ DEL REDACTAT
Ajudes per estudis:
 • Tanquen les sol·licituds a 30 d'abril. Demanam ampliar-ho a 30 de juny.
 • No es donen per a la Formació Professional de grau superior.
 • Només hi ha “ajudes per a llibres”, no per a altres materials didàctics i de pràctiques.
 • Els fills han de tenir 18 anys el 30 d'abril, demanam que es tengui en compte l’any de naixement i no el dia.
 • Els alumnes d'altes capacitats que acaben el batxillerat amb 17 anys no poden sol·licitar ajudes per raó d'estudis (llibres), perquè han de tenir 18 anys en el moment de la sol·licitud.
 • L'ajuda es pot concedir als treballadors no docents de Funció Pública en cas de repetir curs, si no l'han demanada i cobrada el curs suspès, però no als docents
- Bestretes:
 • S'hauria d'ampliar el termini de devolució.
6) PERJUDICIS PER LES RETALLADES
Demanam que es recuperin les ajudes per orfandat i viduïtat, així com les ajudes paralitzades dels altres sectors, i que aquestes s'apliquin a tots els treballadors públics.

dijous, 16 de novembre del 2017

Exigim més oferta de formació permanent gratuïta de l'Administració


La directora general de Formació Permanent, Maria Francisca Alorda, amb el conseller Martí March

Des d'UOB exigim a la Conselleria d'Educació que ampliï l'oferta de cursos de formació permanent gratuïts oferits per l'Administració. Actualment aconseguir plaça als cursos dels CEP i la Direcció General de Formació del Professorat és missió quasi impossible, sempre hi ha llargues llistes d'espera i els docents es veuen forçats a recórrer a la formació de pagament que ofereixen alguns sindicats.

Reiteram que la formació dels docents ha d'estar en mans de l'Administració i ha de ser accessible per a tothom, gratuïta i en horari laboral, atès que té per objectiu la millora de la qualitat del nostre treball.

Per altra banda, la insuficiència de l'oferta de l'Administració s'agreuja pel fet que els cursos s'anuncien sovint al portal del personal dies després de l'obertura oficial del termini d'inscripció, de vegades fins i tot amb una setmana de retard. Exigim que es revisin aquestes irregularitats i no es tornin a repetir.

dimecres, 15 de novembre del 2017

Demanam que es reconeguin els dobles càrrecsCom és sabut, en els centres de secundària petits s'adjudiquin sovint a una mateixa persona els càrrecs de tutor i cap de departament, però per motius burocràtics només es reconeix un dels càrrecs a efectes econòmics i de meritacions. Hem reclamat a la Conselleria que s'acabi amb aquest tracte injust, es reconeguin els dos càrrecs i se'ns informi de quants de casos hi ha en total.

Vos tindrem informats.

dilluns, 13 de novembre del 2017

UOB acusa la Conselleria d'Educació d'ocultar les ràtios d'aulaCircular 71/2017

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa la Conselleria d'Educació d'ocultar les ràtios d'aula dels centres educatius, que tenim sol·licitades des del 26 d'abril.

En una primera resposta la Conselleria només ens va proporcionar les dades globals a les Balears, no desglossades per cada centre, com sí ho va fer l'octubre de 2016. En aquella ocasió les dades van servir per constatar que el curs passat dos de cada tres centres públics d'infantil i primària tenien grups per damunt de la ràtio màxima de 25 alumnes, per denunciar el cas de 13 centres a Inspecció de Treball, i perquè el Servei de Prevenció de Riscos Laborals hagi instat la Conselleria a reduir ràtios i fer un estudi per complir les superfícies mínimes per alumne.

El silenci a una segona petició ens va dur a recórrer a la Direcció General de Transparència, i fa uns dies hem rebut una resolució del conseller Martí March amb una llista de matrícula que tampoc es desglossa per nivells a cada centre, cosa que impedeix conèixer les ràtios per grup. Davant aquesta opacitat reiterada hem presentat reclamació a la Comissió per a la resolució de reclamacions en matèria d'accés a la informació pública.

Des d'UOB advertim al conseller March que ens trobarà al seu costat si planta cara a Madrid amb valentia per l'espoli fiscal, que condemna les Balears a la manca d'escoles i docents i al rècord estatal de barracons. Però si pretén maquillar la realitat mitjançant l'ocultació de dades i continua carregant tot el pes de les deficiències que patim sobre l'esquena dels treballadors, no cedirem en les nostres denúncies.

Palma, 10 de novembre de 2017


dBalears.cat:
La UOB acusa la Conselleria d'Educació d'ocultar les ràtios d'aula

AraBalears:
UOB acusa la Conselleria d’Educació d’ocultar les ràtios d’aula

Última Hora:CONVOCATÒRIA D'INTERINS (Curs 2018-2019)El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és del 13 de novembre de 2017 al 15 de gener de 2018, ambdós inclosos.

BOIB convocatòria:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10734/601863/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Instruccions per a realitzar el tràmit telemàtic:


http://www.uobensenyament.cat/2017/11/tramit-telematic-per-apuntar-se-les.html

Enllaç tràmit telemàtic:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3144249&coduo=38&lang=ca

dijous, 9 de novembre del 2017

Tràmit telemàtic per apuntar-se a les borses d'interins per al curs 18-19


Enguany el termini per apuntar-se a les borses d'interins del curs 2018-19 s'ha avançat uns quants mesos respecte de les dates habituals i el tràmit telemàtic per a apuntar-s'hi s'obrirà el dia 13/11/17, dilluns que ve, i es tancarà el 15/1/18.

Us hi heu d'apuntar tots els interessats, tant si ja formau part de les borses en aquests moments com sinó. Si algun interessat no realitza el tràmit per apuntar-se a borses, no podrà fer-ho fins a una altra convocatòria.

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL TRÀMIT passa a passa.
Recordau que si començau el tràmit i transcorr mitja hora sense que l'useu, l'aplicació es tancarà sola i l'haureu de tornar a començar.

Podreu accedir al tràmit, a partir de dilluns, des de la web de la Direcció General de Personal Docent i de tres maneres diferents:

 1. Mitjançant el DNI electrònic o un certificat digital reconegut.
 2. Mitjançant l'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del personal.
 3. Anònimament.

SI ACCEDIU AL TRÀMIT MITJANÇANT USUARI I CONTRASENYA O MITJANÇANT DNI ELECTRÒNIC
 
Pantalla 1

 • És una pantalla únicament informativa on hi trobareu explicacions sobre l'assistent telemàtic. Un cop llegida aquesta informació, basta clicar a "Següent"

Pantalla 2

 • És la pantalla inicial, únicament cal clicar a "realitzar sol·licitud" per tal de donar inici a la realització del tràmit.

Pantalla 3

 • Aquesta és la pantalla de les dades personals. Ja hi apareixeran les vostres dades personals que té la Conselleria. Si són correctes, no heu de fer res. Si us heu canviat d'adreça, telèfon, etc., podreu fer les modificacions oportunes. 
 • En cas de tenir alguna discapacitat, haureu d'indicar que "" a la casella corresponent. En aquest supòsit, i sempre i quan la certificació d'aquesta discapacitat hagi estat emesa per una entitat de les Illes Balears, es donarà l'opció d'autoritzar la Conselleria a sol·licitar el certificat directament per tal que l'interí no l'hagi de sol·licitar, recollir ni presentar cap documentació justificativa d'aquesta circumstància.

Pantalla 4
 • En aquesta pantalla és on s'han de marcar les illes on ens interessa poder treballar i també hem d'indicar si estam disposats a treballar només mitja jornada i en quines illes, si és el cas.
 • També haurem de confirmar si acceptam participar en l'adjudicació de places itinerants o de places d'especial dificultat.

Pantalla 5
 • Aquí hi trobareu la llista de cursos que teniu al Portal del Personal a l'apartat de formació. Com sabeu, la formació només es barema a aquells interins que ja han treballat més de 30 dies consecutius a un centre educatiu i han estat tutoritzats, és a dir, els interins I.
 • Pel que fa als interins S (els que no han estat tutoritzats) que ja saben que hauran acumulat els trenta dies abans del 15/1/18 (darrer dia del tràmit) i, per tant, preveuen estar tutoritzats a aquesta data i ja passarien a ser interins I, hauran d'entregar a registre abans del 15/1/17 tota la formació permanent de què disposin i que no tenguin reconeguda al Portal del personal.
 • La Conselleria ha explicat que finalment podran ser considerats tutoritzats per a les borses del curs 18-19 aquells interins que hagin treballat els trenta dies consecutius abans de la data màxima del 16/3/17. Així, per a què a aquests tutoritzats entre el 16/1/18 (l'endemà que es tanqui el tràmit per apuntar-se a borses) i el 16/3/18 que siguin considerats Aptes en la tutorització, s'obrirà un termini excepcional de 3 dies (encara no sabem les dates concretes) per a què puguin entregar els seus mèrits de formació permanent i ja quedin amb tot el barem aplicat i disponibles per a les adjudicacions de l'estiu com a interins I.
 • Enguany hi ha novetats pel que fa a l'entrega de cursos de formació permanent a registre:
 1. Totes les sol·licitud de reconeixement de formació permanent han d'anar dirigides a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, si es dirigeixen  a qualsevol altra Direcció General de la Conselleria, no se us podrà baremar ni reconèixer aquesta formació que presenteu.
 2.  En aquesta mateixa pantalla 5, si clicau sobre "Instància", podreu emplenar i imprimir el nou model de sol·licitud a entregar per al reconeixement de la formació permanent.

 Pantalla 6

 • Us mostrarà la vostra llista de titulacions. Igual que a la pantalla anterior, podreu afegir-hi les que no us hi apareguin i, si és el cas, també haureu de presentar-ne la documentació justificativa corresponent.
 • Enguany també hi ha novetats en aquesta pantalla relacionades amb les novetats de l'Annex IV pel que fa a titulacions que capaciten per accedir a places amb determinats perfils. En aquest punt, doncs, us recomanam que consulteu aquestes novetats clicant a l'enllaç d'aquest paràgraf abans de continuar a la pantalla següent ja que és possible que necessiteu aportar nova documentació, cosa que ja haureu de deixar indicada en aquesta mateixa pantalla.

Pantalla 7
 • És la pantalla on s'indiquen les funcions a què podeu accedir. Se us presentaran en dues columnes: a la columna de l'esquerra hi veureu les especialitats que podeu impartir segons les titulacions que teniu reconegudes o les que hàgiu pogut afegir a la pantalla 6 i que falten validar en espera que entregueu la documentació al registre. A la columna de la dreta hi tendreu les funcions que ja teníeu reconegudes l'any passat.
 • Totes aquestes funcions, tant les de l'esquerra com les de la dreta, les haureu de deixar ordenades de la següent manera: 
 1. A la dreta hi heu de col·locar les funcions a què vulgueu poder accedir en les adjudicacions. 
 2. Les especialitats que no vulgueu impartir, les heu de deixar a la columna de l'esquerra.
 • Si teniu titulació que us permet accedir a funcions que no apareixen a cap de les dues columnes, també podreu afegir aquestes funcions.
 • Si afegiu noves funcions a la llista i no teniu acreditada la titulació que us permet accedir-hi, heu d'anar al registre de la Conselleria a presentar-ne la documentació justificativa, sempre abans de dia 15/1/18 i dirigida a la Direcció General de Personal Docent.

Pantalla 8
 • Hi trobareu la informació sobre les vostres titulacions de la Capacitació del Català, la Formació Pedagògica, les necessàries per accedir a determinats perfils (vegeu enllaç a l'apartat de la pantalla 6) i les del vostre nivell d'idiomes si en teniu.
 • Pel que fa a la Capacitació de català i a la Formació pedagògica, en cas que us falti justificar algun d'aquests dos requisits i no tengueu possibilitat de fer-ho abans del 15/1/18, us trobareu que en publicar-se les llistes provisionals i definitives de les borses 2018-19 hi apareixereu com a exclosos. Així i tot, si aconseguiu la titulació que us falta després del 15/1/17, podreu presentar-la al registre de la Conselleria i esmenar la causa d'exclusió a partir de l'endemà en què s'hagin publicat les llistes definitives de les adjudicacions de l'estiu, de tal manera que sí estaríeu disponibles per a la primera adjudicació de substitucions i/o vacants del setembre. El darrer dia per esmenar aquestes causes d'exclusió serà el dia anterior a què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2019-20.
 • Pel que fa a les titulacions per accedir a determinats perfils, se us hi indicarà les que tengueu reconegudes o les que vosaltres hàgiu introduït a la pantalla 6.

Pantalla 9

 • En aquesta pantalla se us indica la vostra experiència acumulada com a docents a centres públics, a centres privats i/o concertats, a universitats públiques i com a professors visitants
 • Enguany també tenim novetats en aquest punt i és que aquesta experiència es baremarà a tots els interins, ja siguin tutoritzats o no.
 • En aquesta pantalla haureu d'indicar si estau d'acord o no amb les dades que hi apareixen. Si no hi estau d'acord perquè hi falta experiència que sí teniu, haureu de clicar a "estic en desacord..." i aportar la documentació justificativa pertinent a registre adreçada a la Direcció General de personal Docent.

Pantalla 10
 • És la pantalla sobre la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, d'obligada presentació per la normativa estatal que obliga qualsevol persona que hagi de treballar en contacte amb menors a demostrar mitjançant certificat penal que no s'ha estat condemnat per delictes d'abusos sexuals contra menors.
 • L'únic que haureu de fer és clicar a la casella que autoritzau la Conselleria per a què sol·liciti aquesta Certificació.
 • Recordau que si a més, en aquesta mateixa pantalla, no autoritzau també la Conselleria a consultar les vostres dades de DNI, aquesta no podrà dur a terme la consulta al Registre Central.
 • Si no voleu autoritzar la Conselleria per a que la sol·liciti, aleshores l'haureu d'entregar vosaltres mateixos a registre abans del 15/1/18.

Pantalla 11
 • És la que us indica la política de privacitat que regeix la Conselleria; l'heu de llegir i acceptar per poder continuar amb el tràmit.

Pantalla 12
 • Us recorda si teniu documentació pendent d'aportar per haver afegit titulacions, cursos, funcions... o per manca de titulació en català o formació pedagògica, etc.
 • També se us permet veure un resum de la vostra sol·licitud.
 • Al final d'aquesta pantalla haureu de clicar a "Envia la sol·licitud". Si no hi clicau, el tràmit no es considerarà realitzat ni vàlid.

Pantalla 13
 • Haureu de clicar a "Finalitzar" i ja haureu acabat el vostre tràmit telemàtic per formar part de les borses d'interins al curs 2018-19


SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2017-18

Pantalla 1

 • Serà igual que la primera pantalla dels qui realitzin el tràmit mitjançant usuari i contrasenya (vegeu més amunt)

Pantalla 2
 • Se us demanarà el número de DNI. Un cop l'hàgiu introduït, l'aplicació comprovarà si a la base de dades de la Personal Docent hi ha algun correu electrònic associat a aquest DNI i, si és així, se us enviarà al vostre correu un codi per accedir al tràmit via usuari i contrasenya.
 • Després d'accedir al tràmit, trobareu les mateixes pantalles que hem explicat a l'apartat anterior.


SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I NO HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2017-18

Un cop hàgiu accedit al tràmit (vegeu l'enllaç al principi del text), la Pantalla 1 i la Pantalla 2 seran igual que si accedíssiu al tràmit mitjançant usuari i contrasenya.

Pantalla 3
 • Us trobareu a la pantalla de les dades personals, que haureu d'emplenar.

Pantalla 4 i successives
 • Anireu trobant les mateixes pantalles que si hi haguéssiu accedit per usuari i contrasenya (vegeu més amunt) amb la diferència que no us hi apareixerà informació introduïda sinó que l'hi haureu d'anar afegint vosaltres. 
 • En general, heu d'anar seguint les instruccions del primer apartat. 
 • Les persones que s'apunten per primera vegada a les borses d'interins, en presentar documentació justificativa al registre estan obligats a presentar també el DNI original i còpia. Qualsevol aspecte sobre documentació justificativa, el trobareu explicat a l'annex 2 de la Convocatòria per formar part de les borses en el curs 2018-19 un cop aquesta s'hagi publicada.

dimecres, 8 de novembre del 2017

Model lingüístic escolar: informació sobre la Mesa Tècnica del 31/10/17

Un cop distribuït el document sobre el model lingüístic escolar que la Conselleria sol·licità a la comissió d'experts i obert encara el termini per fer aportacions fins al 31/12/17, la DG d'FP i Formació del Professorat, la qual inclou també el Servei de Normalització Lingüística i el Servei de Llengües Estrangeres, convocà aquesta MTE per a exposar les línies principals de com pensen materialitzar les indicacions dels experts.

Segons la directora general, la Conselleria ja té una postura clara sobre les actuacions a seguir tot i que podran ajustar la seva proposta un cop revisades les aportacions rebudes en acabar el termini. Ja serà a principi del 2018, doncs, quan la DG d'FP i FP presenti els esborranys de les seves propostes, els quals hauran de passar per Mesa, pel Consell Escolar de les IB (CEIB), etc. i ho faran en nivells diversos de normativa que aniran des del decret a la resolució i instruccions.
Pel que fa a la possible temporització d'aquestes mesures, es voldrien tenir les orientacions de PALIC si potser per aquest Nadal i un model lingüístic escolar consensuat per al curs 2018-19.

Segons M.F. Alorda hi ha dues recomanacions del experts que presenten moltes dificultats a l'Administració i, per tant, de moment no es durien a terme:

B2 /C2
 • Sobre el fet que tot el professorat compti amb el nivell B2 d'anglès i el C2 de català, la Conselleria de moment no ho veu aplicable i si s'ho hagués de plantejar a llarg termini seria a petició la Mesa Sectorial i a bastants anys vista.
Llengües nouvinguts
 • Pel que fa al fet de posar en valor les llengües maternes dels nouvinguts i introduir-les en el món educatiu, l'Administració no veu la manera de perfilar places amb coneixements d'àrab, xinès, etc. tot i que el document dels experts expressa que aquests enllaços lingüístics no haurien de ser obligatòriament docents. Així doncs, aquesta línia d'actuació no és ara mateix prioritària.

Respecte a les línies de treball que sí vol desenvolupar la Conselleria, es parlà bàsicament del PALIC i s'esmentà breument el tema de la formació inicial del professorat.

PALIC
 • Segons la directora general, la gran arribada de nouvinguts provoca bastant angoixa als centres de secundària de totes les illes i últimament també als dos darrers cursos de primària sobretot a Palma i Eivissa.
 • L'Administració té clara la necessitat de publicar unes noves orientacions per a la realització del PALIC i hi estan treballant. A tal efecte, han visitat diferents centres de les Illes i de Catalunya i s'han estudiat els sistemes d'acollida d'altres països però no han trobat cap model que els convenci del tot.
 • Un dels problemes actuals que la Conselleria ha detectat és que hi ha centres de secundària on les hores de PALIC s'usen bàsicament per completar horaris del professorat i no per donar una bona atenció al nouvingut, la qual passaria per augmentar aquestes hores i concentrar-les en un únic professor. Segons la directora general, s'han adonat que el sistema actual de donar una bossa d'hores al centre en general, no garanteix que certs programes puguin dotar-se per igual a tots els centres.
 • Pel que fa a les aules d'acollida, de les quals en parla el document dels experts, la DG d'FP i FP considera que es podrien tenir en compte per a secundària però no per a primària on l'acollida forma part de l'Atenció a la Diversitat i s'ha de treballar dins el grup aula amb diferents mesures de suports que poden dur a terme el PT i els AL, per exemple. En tot cas, indicaren que s'hauria d'establir un límit de temps d'estada a l'aula d'acollida per evitar la creació de guetos entre l'alumnat.
 • Des del Servei de Normalització Lingüística es comentà també la necessitat de treballar en:
 1. Les hores a dedicar a PALIC i la necessitat de concentrar-les en un sol professor de referència.
 2. La creació de material d'acollida destinat expressament a alumnat de secundària.
 3. Organitzar tallers de llengua no només a l'estiu sinó també de gener a maig
 4. Modificar normativa per tal de poder pagar hores extra al professorat que vulgui fer reforços els horabaixes.
 5. Publicar la nova resolució que reguli el PALIC.

Formació inicial
 • La Conselleria insistí en què considera imprescindible millorar el nivell de formació inicial dels mestres i professors.
 • La DG d'FP i FP considera que hauria de ser la formació inicial (Magisteri i/o Màster) , i no la formació permanent, la que hauria de garantir que el professorat sigui un bon model lingüístic en català, castellà i anglès.
 • Pel que fa als mestres, l'Administració comentà que a la UIB hi ha molt alumnat de Magisteri amb el català i el castellà suspesos a Selectivitat i que es voldria que fos requisit per entrar al Grau tenir aquestes dues matèries aprovades a les proves d'accés a la universitat.

A la Mesa Tècnica també hi assistí la directora general de Política Lingüística, la qual se centrà en les següents aportacions:
 • La importància d'un professor de referència a PALIC i, per tant, de concentrar les hores d'acollida en el mínim professorat possible.
 • La necessitat de regular els usos lingüístics en les activitats extraescolars.
 • La voluntat de centrar una ponència en el col·lectiu jove.
 • Els resultats de l'Enquesta sobre usos lingüístics a les Balears al 2014, de la qual destacà que no hi ha correlació entre l'augment del coneixement i l'ús social del català.

APORTACIONS DE UOB

A l'espera que la conselleria presenti els esborranys de les seves propostes completes, férem les següents aportacions:
 • Respecte a la darrera Mesa sobre el tema a què havíem estat convocats el 10/7/17, insistírem en què continua sense aportar-se la següent documentació per part d'Inspecció Educativa:
 1. No s'aportà l'informe de diagnòstic d'Inspecció Educativa el qual s'havia anunciat pel gener del 2017 i s'anà retardant al febrer, al març, al maig i encara no l'hem rebut. 
 2. No s'aportà el buidatge de les assignatures que es fan oficialment en català segons el GESTIB ni un estudi real de camp per comprovar si s'hi fan realment.
 3. El que s'aportà fou un dossier amb informació sobre els diferents punts de l'ordre del dia el qual, per exemple, no comentava res sobre zones amb necessitat urgent d'intervenció lingüística o preparació dels futurs mestres a l'hora de treballar lingüísticament.
 1. Quins centres han sol·licitat fer en llengua catalana matèries diferents a Coneixement del medi natural, social i cultural a primària o Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa a secundària. a fi de poder fer aquestes en anglès?
 2. Quants de grups d'alumnes hi ha afectats per aquesta mesura?
 3. Quin percentatge suposen aquests centres sobre el total que de centres que imparteixen matèries en llengua estrangera?
 4. Quin percentatge suposen aquests grups d'alumnes sobre el total que cursen matèries en llengua estrangera?
Sens dubte, aquesta manca d'informació sobre el diagnòstic fa que no puguem fer les aportacions amb suficient coneixement de causa.
 • Sobre les hores de coordinació tant de PALIC com de les comissions de normalització lingüística, insistírem en què les hores que es contemplen actualment en els criteris de quota no basten per a res i que aquestes hores hauriesn de ser no només preceptives sinó que també haurien de quedar establertes als criteris de quota i no formar part de la bossa geral d'hores que tengui el centre.
 • Seguint amb el PALIC, demanàrem que es cobreixin les necessitats indicades al document dels experts sobre la figura del coordinador d'acollida, un pla escrit en la llengua pròpia del nouvingut, l'assignació dels recursos humans i materials necessaris, formació inicial i permanent del professorat a curt i llarg termini, criteris clars, organització d'aules d'acollida, durada suficient dels programes per a garantir la integració, etc.
 • Pel que fa als desdoblaments, reivindicàrem una vegada més que la matèria de català hauria de comptar com a mínim amb les mateixes hores de desdoblament que la matèria d'anglès.
 • Quant a mesures de caire més ampli i sobre altres aspectes que també es contemplen al document de la comissió d'experts, demanàrem com preveu el govern actual incidir en els mitjans de comunicació, pregunta a la qual no obtinguérem resposta.
 • Insistírem també en algunes dades extretes de l'Enquesta d'usos lingüístics a les IB al 2014 que palesen un cop més la necessitat de treballar en la normalització del català:
 1. El 40% de la població de les IB del 2014 no havia nascut a les Illes.
 2. La llengua inicial o primera dels habitants de les IB segueix el següent repartiment: castellà en un 48.6%, català en un 37,9% i altres en un 13,5%
 3. En la població adulta, només un 34% està interessada en aprendre català o millorar-ne el coneixement.
 4. En general, els resultats de l'enquesta mostren que no hi ha cap ús en el qual el català sigui la llengua més emprada pel conjunt dels enquestats.

Oposicions: mesa sectorial estatal de 7 de novembreAhir 7 de novembre va tenir lloc una nova mesa sectorial d'educació a Madrid, amb el director general d'Avaluació i cooperació territorial i diversos sindicats d'àmbit estatal, per tractar sobre la modificació del model d'accés. Les dades més contrastades a partir de les informacions publicades són les següents:
 • Es ponderarà l'oposició un 60% i el concurs un 40%.
 • Es neguen a retirar el caràcter eliminatori de les proves.
 • El MEC proposa treure una bolla més a l'elecció de temes dels opositors.
 • Accepten augmentar a 10 anys el nombre màxim d'anys per obtenir 7 punts d'experiència.
 • El 2018 es mantindran els temaris. Properament sortiran els esborranys dels nous.
 • La formació acadèmica es computarà a part de la permanent.
 • Remarquen que aquests processos són per estabilitzar plantilles, no per consolidar les persones que ocupen les places.
 • Es manté l'objectiu estatal de reduir la taxa d'interins al 8% en cinc anys.
Per cert, a les reunions amb les CCAA el MEC usurpa la veu dels representants de Catalunya per l'aplicació del 155.

Vegeu informació sobre la mesa de 26 d'octubre.

dimarts, 7 de novembre del 2017

Dissabte 11, manifestació per la llibertat dels presos polítics


MANIFESTACIÓ cívica i pacífica per a reclamar la LLIBERTAT dels presos polítics, denunciar les accions de l'Estat i reclamar DEMOCRÀCIA.
 • Dissabte 11 a les 17 h
 • Plaça d'Espanya, PALMA
Vine amb un llaç groc
Hi hem de ser tots!
PASSA-HO!
La brutalitat de l'Estat ha de tenir resposta.


Convoca: Coordinadora d'Entitats per la Democràcia

dilluns, 6 de novembre del 2017

Xerrada d'orientació sobre oposicionsA càrrec de M. Isabel Ponsetí

Dimecres, 8 de novembre, a les 17,30

Lloc: IES Antoni Maura (Carrer del Perú, 4, Palma) Vegeu ubicació AQUÍ.

Activitat gratuïta
 • Tècniques per combatre el pànic escènic
 • Presència corporal i domini del llenguatge no verbal
 • Llenguatge verbal i aprenentatge de tècniques d'oratòria
 • Perfil del comunicador

Organitza: UOB Ensenyament

Us hi esperam!

Oposicions: mesa sectorial d'Educació a MadridDijous 26 d’octubre va tenir lloc una Mesa Sectorial d’Educació a Madrid, amb el MECD i els sindicats amb representació a nivell estatal, per tractar la planificació de les oposicions docents dels propers anys.

Segons han publicat alguns dels assistents, la proposta inicial del Govern espanyol consistiria a reduir la taxa d’interins al 8% a través de tres ofertes d’ocupació pública (2017-2019) executades en cinc convocatòries des del 2018. La intenció seria que l’any 2018 i 2020 es convoquin oposicions de Secundària, FP i Règim Especial, l’any 2019 i 2021 de Mestres, i el 2022 de tots els cossos docents.

Sobre aquest termini de cinc anys, recordam que la Conselleria fa comptes treure totes les places en només tres anys (2018, 2019 i 2020). Vegeu la nota de premsa del Consell de Govern de divendres passat:

L'oferta pública d'ocupació es va publicar dissabte al BOIB.

Els representants del Ministerio afirmaren que hi ha acord unànime amb les comunitats autònomes per no canviar els temaris de cara a les oposicions del 2018 però sí per a les següents convocatòries. Seguidament informaren que s’estan actualitzant els temaris i que s’enviaran als sindicats abans de passar per una nova Mesa.

Pel que fa a les proves, el MECD proposa:

- Una lleugera modificació en el RD 276-2007: es pretén augmentar fins a 7 punts l’experiència docent.

- Que la fase d’oposició pesi un 60% i la de concurs un 40%. Les proves continuarien essent eliminatòries.

Es preveu que demà, 7 de novembre, continuïn les negociacions entorn a l’aplicació del «Acuerdo para la Mejora del Empleo Público» de 29 de març per tractar, bàsicament, les modificacions del barem i el percentatge de la fase de concurs. En aquesta trobada el Ministerio també presentaria els esborranys dels nous temaris per a les oposicions que tinguin lloc a partir de l’any 2019.

UOB denuncia la Conselleria per incomplir el dictamen de Riscos LaboralsCOMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha denunciat la Conselleria d'Educació a Inspecció de Treball per incomplir les indicacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que l'insta a "augmentar el nombre de docents d'acord amb les ràtios i amb l'especial dificultat de l'alumnat NESE", "en un termini no superior a diversos mesos", a les 13 escoles públiques denunciades el passat 28 de març.

Aquest curs la Conselleria continua assignant docents de suport a mitja jornada als centres amb ràtios d'aula que superen els límits legals, una mesura que ja es va demostrar insuficient el curs passat, tal com queda reflectit a l'informe del Servei de Prevenció, perquè els suports no arriben a tots els grups ni a totes les matèries, ni solucionen la manca d'espai a les aules.

Cal recordar que l'informe recull una "queixa majoritària respecte a l'espai físic" i constata que als 13 centres hi ha 21 aules en total que no compleixen la superfície mínima legal per alumne (2 m2 a 2n cicle d'infantil i 1,5 m2 a primària). Els tècnics insten a "fer un estudi per adequar el nombre d'alumnes a l'espai necessari", "en qüestió de diverses setmanes", i no ens consta que s'hagi duit a terme d'ençà que el Servei de Prevenció va lliurar l'informe a la Conselleria a finals de juny.

Si bé el Director General de Planificació ha declarat a la premsa que Inspecció de Treball "ha considerat suficients" les mesures adoptades, ni la Conselleria ni Inspecció de Treball no ens han facilitat els documents que ho acreditin, tot i que els tenim demanats des de fa un mes. Direcció General de Planificació també continua sense facilitar-nos les dades de ràtios actualitzades per nivells i centres, que tenim demanades des d'abril i vam reclamar a la Direcció General de Transparència el mes de juny.

La Direcció General de Planificació ens va facilitar les ràtios per nivells i centres educatius per primera i darrera vegada l'octubre de 2016. Les xifres poden haver augmentat, tenint en compte que el balanç final del curs passat va ser d'uns 1.500 alumnes més i a finals de setembre d'enguany s'havien matriculat 2.132 alumnes nous.

Palma, 3 de novembre de 2017

dBalears.cat

Última Hora:

divendres, 3 de novembre del 2017

Convocatòria de borses d'interins per al curs 18-19


Les principals NOVETATS per a la convocatòria de borses d'interins per al curs 2018-19, després de la MSE d'ahir 2/11/17 són les següents:

CALENDARI
 •  El termini per a realitzar el tràmit telemàtic per apuntar-se a les borses s'obrirà del 13/11/17 al 15/1/18
 • Tot i el desacord manifestat per la totalitat dels sindicats amb aquest avançament del calendari que no ha permès fer les negociacions amb el temps suficient i que perjudica els interins a l'hora d'entregar formació, entre altres, la Conselleria manté l'avançament i confirma que aquestes noves dates d'inscripció seran les habituals en els propers anys per tal de centrar-se en l'organització de les oposicions durant el segon trimestre.

ORDRE DELS INTERINS A LES BORSES
 • Els interins I, és a dir, aquells que han estat tutoritzats (han treballat 30 dies consecutius a un mateix centre escolar amb posterioritat a l'1/9/08) continuaran ordenant-se segons la puntuació resultant de l'aplicació del barem complet (Annex 3 de la convocatòria de borses)
 • Els interins S, que són els que no han estat tutoritzats, i que fins ara eren ordenats per dies treballats i, en cas d'empat, per nota mitjana d'expedient acadèmic, passen a ordenar-se segons la puntuació resultant de l'aplicació d'una part del barem, en concret, els apartats 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5. No se'ls baremarà, doncs, l'apartat 2.6 de formació permanent. Així, se'ls baremarà:
 1. L'experiència docent, tant a centres públics com concertats o privats
 2. L'experiència docent com a professor visitant a l'estranger
 3. L'experiència docent a universitats públiques
 4. La nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol al·legat com a requisit per formar part de la borsa
 5. Doctorats i premis extraordinaris
 6. Altres titulacions universitàries
 7. Titulacions de Règim especial (Conservatori, EOI)
 8. Titulacions de català diferents de l'EOI
 • En aquest apartat, la demanda de UOB ha estat sempre que tots els interins siguin baremats de la mateixa manera, tal i com s'acordà i ratificà en diferents assemblees i, per tant, consideram insuficient que als interins S no se'ls apliqui el barem complet raó per la qual, i entre altres, no aprovàrem la proposta de la Conselleria.
 • És important recordar també que a l'hora de les adjudicacions, primer s'adjudica plaça a tots els interins ja tutoritzats (grup I) i, a continuació als interins S (els que encara no estan tutoritzats)
 • L'argument de la Conselleria continua sent que no es pot computar enguany la formació permanent a la totalitat d'interins perquè la D.G. d'FP i Formació Permanent no té personal suficient per a introduir i registrar totes les activitats de formació presentades al registre pels interins. 

MODIFICACIONS EN EL BAREM
 • La D.G. de Personal Docent ha introduït una modificació als valors del barem: l'apartat 2 de l'annex 3 de la convocatòria de borses, que fins ara permetia sumar un màxim de 30 punts per la formació, tant acadèmica com permanent, passa a poder acumular fins a 32 punts els quals equivalen a 1.600 hores de formació (a 0,020 punts per hora)
 • Hem de recordar que la proposta de la inicial de la Conselleria el dia 20/10/17 era d'augmentar el valor de la formació fins a 40 punts, proposta que, davant les queixes de tots els sindicats, baixà a 35 punts a la MTE del 27/10/17 i ho deixà a 32 a la MSE d'ahir.
 • Des de UOB defensàrem també l'acord de l'assemblea de demanar que l'augment del valor d'aquest apartat sigui el més escalonat possible.
 • La resta d'apartats i valors del barem es mantenen com ara. Podeu consultar-los a les pàgines 6 i 7 de la nostra Guia d'interins per al curs 17-18.
 • Sobre el barem, no s'acceptaren les propostes de UOB de valorar l'experiència docent a universitats privades, a Escoles de Música, Llars d'Infants i Escoles Bressol, o l'antiguitat a borses i l'experiència laboral no docent relacionada amb l'especialitat. Tampoc s'acceptà la nostra proposta que el valor de l'experiència com a professor de religió computi com si fos experiència a la concertada, és a dir, la meitat que l'experiència a la pública.

 TERMINIS EXCEPCIONALS
 •  En general, els mèrits o requisits no presentats abans del 15/1/18 (darrer dia per a apuntar-se a borses) no es computaran a l'hora de determinar la puntuació d'un interí.
 • Sí que s'estableixen però uns terminis extra per a presentar la titulació de la formació pedagògica i didàctica (Màster o Curs equivalent) i/o la capacitació de català. Així, tant una com l'altra es podran presentar a partir de l'endemà que s'hagin publicat les llistes definitives d'admesos i exclosos a borses per al curs 18-19 (cosa que probablement ja serà pel juny del 2018) i fins al dia anterior en què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2019-20. D'aquesta manera, els exclosos per català o per formació pedagògica, tot i no poder optar a adjudicacions de l'estiu, sí que podran participar de la primera adjudicació de setembre si presenten la documentació abans de dia 1/9/18
 • Per altra part, la Conselleria acceptà la demanda de UOB que també pugui tenir-se en compte la tutorització dels interins que la superin entre el 15/1/18 (darrer dia per apuntar-se a borses) i el 30/6/18 de manera que aquest col·lectiu també estigui disponilbe per a substitucions a partir de l'1/9/18. Aquest acord, però, no figura escrit a cap dels esborranys treballats i haurem d'esperar que la convocatòria de borses per al curs 18-19 es publiqui al BOIB per a confirmar que la nostra petició ha estat realment recollida.
 • Tot i això, la D.G. de Personal Docent no acceptà la nostra proposta de considerar tutoritzats els interins S que ja superen els 30 treballats amb anterioritat a l'1/9/2008.

 SELECCIÓ D'OPCIONS
 •  Com sempre, és en el moment en què l'aspirant fa el tràmit per apuntar-se a borses quan l'interí indica a quines illes vol treballar, si està disposat a acceptar mitges jornades o places itinerants o d'especial dificultat.
 • En aquest sentit, enguany s'introdueix la novetat que, un cop formades les borses, els aspirants disponibles que participin de les adjudicacions setmanals de substitucions podran ampliar les opcions seleccionades el dia en què s'apuntaren a borses i podran així afegir illes o tipus de jornada.  Aquesta ampliació d'opcions serà efectiva a partir del dia en què l'interí les afegeixi.
 • El que no es podrà fer serà reduir opcions de les seleccionades inicialment ni afegir-hi especialitats o funcions noves que no tenguessin reconegudes al moment de tancar la inscripció a borses.

 BORSA ÚNICA vs BORSES PER COSSOS
 • També per acords d'assemblea, des de UOB continuàrem demanant la borsa única i no per cossos, és a dir, que els interins no s'ordenin com ara en què se separen les funcions de mestres, secundària, FP i règim especial sinó que tots formin part d'una sola llista.
 • La Conselleria manté que està disposada a valorar aquesta possibilitat en el moment en què hi hagi unanimitat entre els sindicats en demanar-la. A la MSE d'ahir, quatre sindicats ens manifestàrem a favor de la borsa única i dos ho feren a favor de les borses per cossos.

ADJUDICACIÓ CREMALLERA
 • L'adjudicació cremallera seria una conseqüència directa d'aplicar la borsa única i bàsicament consistiria en què es podria respectar l'ordre de preferència en què l'interí ordena les places a què pot optar en les adjudicacions.
 • UOB demanà que mentre no s'apliqui la borsa única, com a mínim sí que s'apliqui l'adjudicació cremallera i no s'apliqui l'actual ordre d'adjudicació en què primer s'adjudiquen totes les places d'infantil i primària, després les de secundària, després les d'FP i finalment les de règim especial
 • La resposta de la Conselleria és que no saben de cap altra comunitat autònoma que segueixi aquest sistema per la qual cosa diuen no tenir garanties suficients que aquest sistema es pugui dur a terme.

PROFESSORS TÈCNICS D'FP
 •  Vam insistir en demanar l'eliminació del requisit d'una titulació superior als tècnics especialistes d'FP ja que consideram que la negativa a fer-ho continua sense estar fonamentada donat el marge que té la Conselleria per decidir els criteris.
 • L'Administració continua sense acceptar la nostra proposta ni argumentar la seva decisió.

COBRAMENT ESTIU INTERINS
 •  Quan demanàrem si la Conselleria ja sap com ho farà per complir el seu compromís de pagar l'estiu del 2018 als interins que durant el curs actual hagin treballat un mínim de cinc mesos i mig, la resposta de la D.G. de Personal Docent fou que aquest tema queda pendent de passar per Mesa però que en principi sembla que el cobrarien els interins que hagin treballat cinc mesos i mig, continus o discontinus, sempre i quan la seva darrera data de cessament sigui el 30/6/18 ja que un cessament a 30 de juny permet fer una ampliació de contracte que cobreixi el pagament de l'estiu mentre que un contracte amb una data diferent de cessament implicaria fer un nou nomenament per al juliol, fet que digueren no ser possible.

OPOSICIONS 2018
 • Sobre el rumor que les oposicions del 2018 podrien començar al mes d'abril, la Directora General de personal Docent digué no tenir-ne cap notícia.
 • Pel que fa a possibles modificacions de normativa estatal d'oposicions, el Cap de Gestió comentà que sembla que se'n farà una revisió però que no se sap quan. Comentaren que potser les modificacions es limitin a augmentar el nombre de bolles que es treuen a l'hora de triar el tema.
 • Pel que fa a la possibilitat d'aconseguir que les diferents proves i fases de les oposicions no siguin eliminatòries, la Conselleria explicà que el seu vot a Madrid fou a favor de no eliminatòries però que el Ministeri prefereix que continuïn sent-ho.
 • En tenir més informació sobre el tema, continuarem informant.


Us pot interessar també llegir la nota de premsa de la conselleria sobre la Mesa Sectorial d'ahir.


CONCENTRACIÓ LLIBERTAT PRESOS POLÍTICSLa jutgessa de l'Audiència Nacional ha dictat PRESÓ SENSE FIANÇA PER ALS 8 CONSELLERS que han anat a declarar a Madrid, acusats d'un delicte de rebel·lió, sedició i malversació.

Per això CONCENTRACIÓ LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS

Dia 3 de novembre a les 19:00

Plaça de CORT a Palma

Comparteix-ho!

dijous, 2 de novembre del 2017

Nova mesa sectorial sobre convocatòria de borsesUOB Ensenyament no ha donat l'aprovació al que plantejava la Conselleria perquè no es compleix fer llista i baremació úniques. La DG de Personal Docent diu que no es podrà baremar la formació permanent als interins S per manca de personal a la DG de Formació Professional i Formació del Professorat.

Està previst apujar la valoració de la formació de 30 a 32 punts per evitar impugnacions per no equilibrar progressivament les puntuacions del barem.

Hem insistit a demanar l'eliminació del requisit de titulació superior a tècnics especialistes de FP. Consideram que la negativa continua sense estar fonamentada, donat el marge que té la Conselleria per decidir els criteris.

Hi haurà una mesa sectorial per concretar com es pagarà l'estiu als interins.

Properament tendreu més informació.