Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 31 d’octubre del 2017

L'Assemblea de Docents considera insuficient la proposta de pressupostos pel 2018 destinats a educació i demana al govern incrementar la partida per arribar al 5 % de PIB

 

 

Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents: 

 

La Coordinadora de l’Assemblea de Docents lamenta que la despesa prevista per educació al 2018 continui estancada al voltant del 3% del PIB des de fa 10 anys i adverteix que les xifres no garanteixen els recursos necessaris per tenir una educació pública de qualitat.

 

Si trobau que l’educació surt cara, provau la ignorància (Robert Orben)

Avui hem conegut el projecte de pressupostos del Govern de les Illes Balears per al 2018. La previsió de despesa de la Conselleria d’Educació i Universitat és de 935.008.458 euros, 65 milions d’euros més que el darrer pressupost i, com de ben segur sentirem dir aquests dies, la major d’un govern de Balears dedicada a l’educació.

Tanmateix, més enllà de la publicitat institucional, en termes relatius constatem que la despesa en educació així prevista continua en el 3.0% sobre el PIB per al 2018. Ens trobam de nou igual que el curs passat, en què la comunitat educativa demanava un increment de la inversió en educació per anar més enllà del 3% sobre el PIB, indicador que a Balears s’ha mantingut constant durant aquests darrers 10 anys, per davall del 4% de l’estat i lluny del 5.5% de la mitjana dels països de la Unió Europea.

L’augment de la despesa prevista de la CAIB en un 7.2% no es tradueix en la mateixa proporció en la despesa prevista en educació (5.9%). Queden enrere els compromisos electorals d’arribar a un 5% del PIB o de créixer cada any un 10% en la inversió en ensenyament del total del pressupost, i a una enorme distància del compromís assumit per aquest Govern en el Pacte per a l’Educació, ara en tràmit al Parlament, d’arribar al 7% del PIB. Recordam al Govern que per complir el seu compromís electoral haurien d’incrementar la proposta fins a 1.549.000.000 d’euros i per arribar al que signaren en el document d’Illes per un Pacte al voltant de 2.169.000.000. Xifres significativament més altes a les que el Govern dedica en aquesta proposta de pressupostos per al 2018.

Són uns pressupostos que, en la línia dels darrers anys, no seran suficients per atendre l’augment sobrevingut de matrícula, reduir el nombre d’alumnes per aula, cobrir els costos del pla d’infraestructures, disposar de la dotació necessària per atendre a la diversitat, finançar els esforços d’innovació educativa dels centres i tantes altres necessitats. Uns pressupostos que, en definitiva, no ens garantiran els recursos per començar el canvi de tendència a les Balears cap a una educació pública i de qualitat.

dilluns, 30 d’octubre del 2017

El pressupost educatiu no arribarà als mil milionsEls Projecte de pressuposts de la CAIB per a 2018 preveu 935,01 milions d'euros per a Educació, encara lluny dels més de mil milions que fa temps que reclama la comunitat educativa.

Si bé aquesta quantitat representa 52,43 milions més que el 2017, només és el 18,66 % d'un total de 5.008,81 milions, mentre que els 882,58 milions de 2017 eren el 18,91%. És a dir que percentualment hi ha una rebaixa i es continua sense complir l'Acord de governabilitat, que es comprometia a la “Recuperació dels pressuposts d'Educació i increment progressiu durant la  legislatura”, perquè els 759 milions de 2011, descomptada la seixantena de milions que aleshores anaven a Cultura, Política lingüística i Joventut, suposaven el 22,42% del pressupost total.

Per altra banda els 935,01 milions suposarien un 3,06% del PIB previst per a 2018 (*), també lluny, una vegada més, del 5% al qual s'havia compromès a arribar el PSOE de forma progressiva al seu programa electoral.

Del total de 5.008,81 milions dels pressuposts, 922,27 milions aniran a pagar deute. Recordem que l'Estat espanyol, segons el Govern balear, ens deu 5.000 milions degut al sistema de finançament, que l'Estat ha reconegut que es queda el 48% dels nostres imposts, uns 3.500 milions anuals, i que aquest mateix Estat en reclama més de 6.000 milions que ens ha deixat a través del FLA.


(*) PIB segons les previsions del Projecte de pressuposts (pàg. 4):
 • PIB 2016 (definitiu): 28.460.988.000 euros
 • PIB 2017 (previsió +3,8%): 29.542.505.544 euros
 • PIB 2018 (previsió +3,5%): 30.576.493.238 euros

divendres, 27 d’octubre del 2017

PER LA DEMOCRÀCIA I L'AUTOGOVERN, NO AL 155

 
Concentració contra l'assalt a les institucions democràtiques catalanes i per denunciar la incapacitat de diàleg del Govern estatal. Volen segrestar un Parlament democràticament elegit, volen destituir un Govern  democràticament constituït, volen intervenir i fer callar uns mitjans demòcraticament gestionats: no al 155!

🕰 20:00
🏛 Plaça de Cort de Palma
🗣 Coordinadora d'Entitats per la Democràcia

Concurs de trasllats: novetats del tràmit telemàticNOTA: El procés que s'explica a continuació es preveu que es pengi a la web dilluns o dimarts. Prèviament miraran de penjar un accés al tràmit dins la web de la Direcció General de Personal perquè es pugui consultar. Ara mateix només podem traslladar-vos les explicacions que ens han donat avui dematí els tècnics informàtics de la Conselleria. Recordam que el tràmit és del 30 d'octubre al 20 de novembre.
 
La principal novetat del procés és que es podrà veure el barem abans, dins el Portal del Personal, i també dins el tràmit.

Dins el Portal del Personal apareixerà un Accés al full de barem on hi constarà la formació permanent amb els cursos i la puntuació. Si heu superat el màxim de 6 punts de formació no cal que aporteu més cursos perquè tanmateix no computen. Als funcionaris en pràctiques només se'ls compta la nota d'oposicions.

PANTALLES DEL TRÀMIT TELEMÀTIC:
S'hi ha d'entrar des del Portal del Personal amb usuari i contrasenya.
 1. Dades personals.
 2. Dades de destinació.
 3. Modalitat de concurs. Superada aquesta pantalla queden registrades les dades per a una posterior recuperació i finalització, si cal.
 4. Assistent del tràmit, on torna a aparèixer el barem.
 5. Compromís, on haureu de dir si estau d'acord amb la baremació o no. Si clicau que no, quedarà com un pre-registre.
 6. Preferències de destí: especialitat, centre i localitat. Hi haurà una opció "mapa" per seleccionar localitat, barriades, etc.
 7. Política de privacitat.
 8. Resum.
 9. Obtenció de PDF.
Places de PT a aules UEECO:
 • Es poden demanar places de primària i secundària, amb codis diferents.
 • Els funcionaris en pràctiques no estan obligats a seleccionar-les.
 • Les places actualment ocupades per tutors no surten a l'oferta.

Convocatòria de borses d'interins 18/19: esborrany i MTE del 26 d'octubre


El primer esborrany de la propera convocatòria de borses d'interins per al curs 2018-19 es dugué ahir a Mesa Tècnica. Us passam un resum dels punts més importants que es tractaren.

El segon i darrer esborrany, que us farem arribar tot d'una que ens arribi, es durà a Mesa Sectorial la setmana que ve, probablement dijous 2/11/17.


CALENDARI
 • La principal novetat és que s'avança molt el termini per a apuntar-s'hi que, si no hi ha canvis durant la setmana que ve, s'obrirà 13/11/17 i es tancarà el 15/1/18 fet que suposa un avançament de cinc mesos respecte a les dates habituals. L'argument de la Conselleria per a tal canvi de calendari és el d'avançar feina per, durant el segon trimestre, poder centrar-se en la convocatòria d'oposicions del 2018.
 • Tot i aquest avançament, però, les llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos, no es publicaran fins a les dates habituals, és a dir, fins al maig o juny. La raó d'aquesta espera per a la publicació de llistes seria que la DG d'FP i Formació del Professorat duu cinc mesos de retard en la introducció dels cursos de formació presentats a registre pels interins I (aquells ja tutoritzats). Aquest retard, unit al fet que es computarà la formació presentada fins al 15/1/18 (darrer dia per apuntar-se a borses), fa que no es pugui baremar tot d'una un cop acabat el termini d'inscripció a borses. Qualsevol sol·licitud de reconeixement de cursos que es presenti a registre, s'ha de dirigir a la D.G. d'FP i Formació del Professorat.

INTERINS S
 •  Des de UOB vam tornar a demanar que s'apliqui tot el barem a tots els interins (siguin I o S) i que a més es computi l'antiguitat a llistes, demandes que, a més de la borsa única, duim fent des del març de 2015 pels acords presos i reiterats en assemblea.
 • Cal recordar també que a les Meses dels dies 3, 11 i 22/3/16, la Conselleria afirmà que al curs 2018-19 tothom seria baremat cosa que de moment no es duia a terme per falta de recursos i problemes informàtics i que no era suficient que als interins S només se'ls baremàs la nota d'expedient acadèmic. A la MSE del 31/3/16, la Conselleria reiterà la possibilitat de baremar els interins S al curs 18-19. A les Meses dels dies 13 i 16/2/17, Personal Docent tornà a dir que el 2018-19 se cercaria una solució per al barem dels interins S.
 • A dia d'avui i esborrany en mà, la proposta de la Conselleria per als interins S és baremar-los tots els camps manco el de la formació permanent. És a dir, per al curs 2018-19, es baremaria als interins S els apartats de: experiència docent, expedient acadèmic, doctorats i premis extraordinaris, altres titulacions universitàries, titulacions d'ensenyaments de règim especial (EOI i Conservatori) i titulacions de català.
 • L'argument de la D.G. de Personal Docent per deixar de baremar la formació permanent als interins S és que la D.G. d'FP i Formació del Professorat al·lega no disposar de recursos per a introduir dins el sistema informàtic la formació permanent dels interins S abans que es publiquin les llistes dels admesos a les borses del curs 2018-19, tasca que potser podria estar acabada de cara a baremar-se al curs 2019-20.

LLISTA ÚNICA I ORDRE D'ADJUDICACIÓ
 •  Com també feim des del març del 2016, tornàrem a demanar que la borsa d'interins no es fragmenti en cossos sinó que s'organitzi com a una única borsa i que en les adjudicacions es respecti l'ordre de preferència en què l'interí ordena les places a què pot accedir independentment del cos al que pertanyi cada plaça.
 • Pel que fa a la borsa única, la Conselleria rebutja aquesta possibilitat mentre no hi hagi consens entre els diferents sindicats en aquesta demanda.
 • Quant a l'ordre d'adjudicació de les places, la Conselleria presenta dues possibilitats entre les quals s'haurà de decidir la setmana que ve:
 1. Continuar com fins ara adjudicant un cos rere l'altre: primer s'adjudiquen totes les places d'Infantil i Primària, després les de Secundària, en tercer lloc les places d'FP i finalment les de Règim especial (EOI, música, arts escèniques, arts plàstiques i disseny)
 2. Fer dos blocs d'adjudicacions: en primer lloc s'adjudicarien simultàniament les places d'Infantil, Primària, Secundària i FP permetent respectar l'ordre de preferència en què cada interí les seleccionàs. A continuació, s'adjudicarien les places d'EOI, les de professors de música i arts escèniques, les de professors d'arts plàstiques i disseny i les de mestres de taller respectant també l'ordre de preferència entre aquestes.

REQUISITS TÈCNICS ESPECIALISTES FP
 • L'excepcionalitat que permet ocupar places d'FP a tècnics especialistes sense titulació universitària continua igual: no s'han acceptat les nostres reivindicacions en defensa d'aquest col·lectiu al qual només li queden quatre anys per a poder continuar impartint si no es treuen un grau que aparegui a l'Annex IV

Continuarem informant.

UOB reclama estudis de balls populars de les Balears al Conservatori
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear reclama que el Conservatori Professional de Música i Dansa inclogui els balls populars de les Balears a l'oferta d'Estudis de Dansa. Actualment el Conservatori de Mallorca ofereix estudis de dansa espanyola com a assignatura del grau elemental i com a especialitat del grau professional, i per "dansa espanyola" s'entén exclusivament el flamenc, propi d'Andalusia, segons un Real Decreto de 2007.

Per contra els balls populars i la música tradicional de les Balears només apareixen com a part de l'assignatura Folklore, que disposa d'una hora setmanal dins els estudis professionals, mentre que al flamenc se n'hi assignen fins a deu. L'oferta reglada d'aquests estudis comporta també, per exemple, la contractació de "cantaores" com a especialistes per acompanyar els "bailaores" i "bailaoras".

Consideram totalment discriminatòries aquestes diferències i ens demanam com s'ho prendrien a Màlaga o Sevilla, si els seus conservatoris oferissin deu hores setmanals de jotes i mateixes i només uns minuts de flamenc. Exigim que l'ensenyament reglat potenciï al màxim els nostres balls, músiques i tradicions, que són una riquesa cultural que només nosaltres podem aportar al món, mentre que el flamenc ja disposa de la maquinària de l'estat espanyol per a la seva difusió.

Palma, 25 d'octubre de 2017

 
 

dimarts, 24 d’octubre del 2017

Nous criteris de tipologia de centres per assignar equips directiusTambé avui dematí en mesa sectorial han quedat aprovats els nous criteris per determinar la tipologia de centres i assignar equips directius. Com vam informar, s'aplicaran el proper curs i es tornaran a revisar, en general, cada quatre anys. S'hi introdueixen, entre altres novetats:
 • Centres d'educació especial
 • Centres integrats d'EI i EP i ensenyaments elementals de música
 • Centres integrats de formació professional
 • Centres integrats d'EI, EP i secundària (escola-IES).

Respecte a l'esborrany, els CEIP de tipus A (més de 53 unitats) i B (de 27 a 53 unitats) passaran a tenir dos caps d'estudis, i no un cap d'estudis més un d'adjunt segons deia el redactat inicial, perquè la figura de cap d'estudis adjunt no existeix a primària. Per altra banda a les Balears no hi ha centres de tipus A, però s'ha hagut de mantenir la classificació degut a la normativa estatal del concurs general de trasllats. De tipus B hi ha uns sis o set casos.

Han admès la nostra demanda que l'agrupament mínim per computar com a unitat als Ensenyaments superiors de disseny continuï essent de 18 alumnes, com a les escoles d'art als criteris de 2010, i no de 20 com deia l'esborrany.

En els centres integrats d'EI i EP els equips directius seran considerats de secundària. En els CEIP integrats d'ensenyaments elementals de música, el cap d'estudis de música que s'hi assigni serà considerat de secundària.

Segons han reconegut els representants de l'Administració a preguntes nostres, les mesures previstes no resolen la manca de personal administratiu als centres d'infantil i primària. Han informat que la Conselleria fa gestions per corregir la situació dins aquesta legislatura.

Aprovat el programa de reforç de 4t d'ESO


Avui dematí s'ha aprovat en mesa sectorial el Programa de Reforç de l'Aprenentatge per a Quart d'ESO (PRAQ). Com ja vam informar, el programa està pensat per a l'alumnat procedent de PMAR però també hi tenen cabuda els repetidors amb una o més pendents, els repetidors de 3r d'ESO que no promocionarien a 4t i els alumnes de 4t que no titularien (apartat 5.3). Els alumnes tindran un grup de referència i es desdoblaran les matèries lingüístiques i matemàtiques. Els centres disposaran de 12 hores addicionals de quota, més aquelles que puguin aportar els recursos del centre. El mínim de 10 alumnes i màxim de 15 podran ser superats amb l'autorització d'Inspecció.

L'esborrany no experimentarà gaires canvis, llevat dels següents a sol·licitud d'Inspecció educativa, segons hem pres nota durant la mesa:

- S'afegirà al punt 4. Condicions d'accés de l'alumnat, apartat 3, una possibilitat més:
 • "e) Alumnat que va accedir per la via d'incorporació tardana al sistema educatiu i es va matricular al curs inferior al que li correspondria per edat."
Al punt 5. Configuració i estructura del programa, apartat 1, s'hi afegirà la frase següent (la destacam en negreta):
 • El PRAQ es desenvoluparà, quant a criteris pedagògics, metodologia, programació didàctica, organització de recursos i criteris i procediments d’avaluació, de manera que contribueixi al desenvolupament de les competències clau i a la consecució dels objectius de l’etapa de forma activa, afavorint la integració de matèries en àmbits, el treball globalitzat, la resolució de problemes i el treball per projectes.
La Conselleria calcula que suposarà la dotació de 40 docents més. Tots els sindicats hem coincidit en assenyalar que l'assignació de 12 hores és insufucient.

Per part d'UOB hem fet constar que la implantació d'aquest programa és la demostració del fracàs anunciat del PMAR i la LOMCE. Hem reclamat una vegada més una major inversió per reduir ràtios i contractar més docents per combatre el fracàs escolar, i hem advertit que en el cas de les Balears les dificultats d'aprenentatge van lligades molt sovint a l'alumnat nouvingut, mentre la Conselleria continua sense adjudicar a la quota els docents del PALIC. Hem tornat a demanar que es doti els centres amb alumnat nouvingut amb un docent a mitja jornada com a mínim.

Segons ha dit el director general de Planificació a preguntes nostres, a finals de setembre s'havien matriculat 2.132 alumnes nous i ara la xifra davallaria amb una mitjana de 10 diaris. El balanç final del curs passat va ser d'uns 1.500 alumnes, 400 d'ells matriculats a FP.

dilluns, 23 d’octubre del 2017

Centres amb amiant "confinat"Segons hem pogut saber, en algun centre educatiu de Mallorca amb elements d'amiant s'ha optat pel segellat (confinament) en lloc de la retirada del material. La «Guia de bones pràctiques en operacions amb risc d'amiant» (CAIB 2007) explica que aquesta solució és més econòmica però s'ha de senyalitzar la zona advertint de la presència d'amiant i fer inspeccions periòdiques per garantir-ne el bon estat.

Davant això hem demanat a l'IBISEC:
 • En quins centres educatius i en quins elements l'IBISEC ha optat pel segellat del fibrociment i per quin motiu s'ha decidit aquesta solució.
 • Quin pla de revisions i inspeccions s'ha previst i si s'ha senyalitzat la zona advertint de la presència d'amiant.
Avui ja fa tres setmanes que hem registrat la pregunta i encara no hem rebut resposta.

divendres, 20 d’octubre del 2017

UOB acusa 'Plis Educación' de posar docents en el punt de mira del feixisme violentCOMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament acusa l'associació "Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS)" d'actuar amb mala intenció amb la difusió de fotos de docents d'un institut de Mallorca, amb els rostres encerclats amb vermell, i de facilitar-les a mitjans com El Mundo i mallorcadiario.com, que les han publicades.

Les fotos corresponen a un acte impulsat pels alumnes en defensa de la democràcia i els drets fonamentals que va tenir lloc en temps del pati, l'endemà de la repressió violenta de les forces de seguretat de l'estat contra els ciutadans que participaven en el referèndum català. Aquest acte queda perfectament emparat per la legislació educativa vigent, que arran de la Recomanació (2002)12 del Comitè de Ministres del Consell d'Europa sobre l'Educació per a la Ciutadania Democràtica estableix que "l'educació per a la ciutadania democràtica és essencial per promoure una societat lliure, tolerant i justa i que contribueix a defensar els valors i principis de la llibertat, el pluralisme, els drets humans".

La publicació de les fotos es produeix després de les accions violentes de l'extrema dreta d'aquests darrers dies, de les quals en vam tenir una bona mostra el passat dissabte 7 d'octubre a Palma durant una manifestació per la unitat d'Espanya. Des d'UOB advertim que si algun dels docents assenyalats és objecte de la més mínima agressió, amenaça, coacció, etc., la responsabilitat recaurà sobre els membres de PLIS i els mitjans que han reproduït les fotos per haver-los posat en el punt de mira del terrorisme feixista, una acció malentranyada i amb intenció d'intimidar que els podria convertir en còmplices d'un delicte d'odi.

Palma, 20 d'octubre de 2017

El Comitè Intercentres de Mallorca aprova el Servei de Prevenció de riscos laboralsAvui dematí el Comitè Intercentres de Seguretat i Salut de Mallorca, reunit a la Conselleria d'Educació, ha aprovat l'esborrany de Decret de Servei de Prevenció de riscos laborals per al personal Docent.

L'esborrany ja va passar per la mesa sectorial d'Educació. Ara resta l'aprovació dels Comitès Intercentres de la resta de les Illes Balears, la Comissió Paritària de Funció Pública i el Consell Consultiu.

La ubicació física del Servei a Mallorca encara no està decidida. La Conselleria continua cercant un espai apropiat per a l'equipament i el personal necessari.

dijous, 19 d’octubre del 2017

Mesa tècnica sobre bases d'interinitatsAvui dematí ha tingut lloc a Conselleria una mesa tècnica sobre convocatòria i bases d'interinitats, que ha servit de preparació per a una propera mesa sectorial que es durà a terme el proper dijous, 26 d'octubre.

Els representants de Personal Docent proposen avançar el període d'inscripció, que aniria des de mitjans de novembre a finals de desembre o bé de gener. Si fos així s'hauria de cercar la manera de no perjudicar els interins que no haguessin tingut temps de superar la tutorització.

També s'ha plantejat pujar la valoració de la formació a la baremació.

Entre les peticions que s'han fet des dels sindicats:
 • Baremació de tots els ítems a tots els interins, inclosos els S, tal com s'havia compromès l'Administració. Aquesta petició resta pendent dels recursos de què disposa la Conselleria per tramitar la formació dels S, que segons se'ns ha dit en aquests moments serien insuficients.
 • Reconeixement de l'experiència docent, inclosa l'anterior a 2008.
 • Ordenació de les llistes en funció de l'antiguitat.
Des d'UOB, tal com vam anunciar el passat mes de juny, hem demanat que s'eliminin els nous requisits per als tècnics especialistes de FP que ja han prestat serveis a l'ensenyament públic, de forma que sigui suficient l'acreditació d'experiència docent i no se'ls exigeixi obtenir una titulació superior, tal com es fa a altres comunitats autònomes i a altres especialitats.

dimecres, 18 d’octubre del 2017

Resolucions de la Junta de PersonalPublicam les resolucions aprovades per la Junta de Personal Docent no Universitari que hem rebut:
Anirem publicant les resolucions aprovades pendents que ens vagin arribant.

Tipologia de centres i Programa de reforç de 4t d'ESO

 

Per al proper dimarts, 24 d'octubre, hi ha convocada una mesa sectorial per tractar dos esborranys:
El Programa de reforç per a 4t d'ESO està pensat per a l'alumnat procedent de PMAR, però també hi tenen cabuda els repetidors amb una o més pendents, els repetidors de 3r d'ESO que no promocionarien a 4t i els alumnes de 4t que no titularien (apartat 5.3). Els alumnes tindrien un grup de referència i es desdoblarien les matèries lingüístiques i matemàtiques. Els centres disposarien de 12 hores addicionals de quota. En principi serien un mínim de 10 alumnes i un màxim de 15, però Inspecció podria autoritzar la "flexibilització" d'aquestes xifres (5.2). S'hauria d'aprovar pel claustre.

Els Criteris per determinar la tipologia de centres i l'assignació d'equips directius s'aplicarien el proper curs i es tornarien a revisar, en general, cada quatre anys. S'hi introdueixen, entre altres novetats:
 • Centres d'educació especial
 • Centres integrats d'EI i EP i ensenyaments elementals de música
 • Centres integrats de formació professional
 • Centres integrats d'EI, EP i secundària (escola-IES).
 Continuarem informant.


Comunicat de l'Assemblea de Docents sobre l'empresonament dels presidents de l'ANC i ÒmniumReproduït del facebook de l'Assemblea de Docents:

L’Assemblea de Docents, davant l’empresonament dels dirigents d’Òmnium i l’ANC, lamenta que la violència política, judicial i policial dinamita la convivència a l’Estat

L’Assemblea de Docents vol manifestar la seva estupefacció, tristesa i rebuig davant la vulneració constant dels drets civils que pateix la ciutadania per part de les estructures de l’Estat. L’Assemblea no pot mirar cap a una altra banda quan tanquen persones per defensar idees. En aquest sentit, empresonar Jordi Cuixart -Òmnium Cultural- i Jordi Sánchez -Assemblea Nacional Catalana- equival a reprimir greument milions de catalans, que és el que representen, al marge de les insitucions.

L’escalada de violència policial, judicial i política contra la ciutadania no té precedents en aquesta democràcia. I el més preocupant és que aquesta repressió sobrepassa el marc legal i dinamita la convivència a l’Estat espanyol, més enllà i tot del conflicte català. L’arbitrarietat amb què l’Estat fa ús de la força és molt preocupant.

L’Assemblea no pot mirar cap a una altra banda, molt manco quan s’aprofita el conflicte diplomàtic amb Catalunya per envestir i desprestigiar l’escola pública, una altra vegada, amb els mateixos arguments que ho feia el Govern del PP a les Illes Balears la passada legislatura. Per això, lamentam la radicalització de la dreta espanyola i instam les forces polítiques a recuperar el seny i a dirigir les energies en fomentar el debat, el diàleg i el consens.

Així mateix, deploram la manca d’actuació de les forces de seguretat davant les concentracions il·legals i violentes del 9 d’octubre a València; i l’absència de reaccions davant les agressions a més de 400 càrrecs electes de l’estat el passat 24 de setembre, a Saragossa. En aquest sentit, acusam l’Estat de donar cobertura als feixistes, que actuen de forma impune, al mateix temps que empresona ciutadans pacífics. Aquesta arbitrarietat és molt i molt preocupant i genera un sentiment d’indefensió davant les diferents maneres de mesurar.

Finalment, volem transmetre una altra vegada que la tasca de mestres i professors és ensenyar persones a créixer com a tals perquè puguin viure lliures i amb pensament propi, en marcs de convivència i solidaritat. Per això, ens preocupa el retrocés democràtic quant a la llibertat d’expressió que estam vivint aquest temps i en manifestam la nostra més absoluta condemna.

dimarts, 17 d’octubre del 2017

Anàlisi de les oposicions de 2017A la mesa sectorial d'avui dematí, que com hem explicat UOB ha abandonat degut als fets gravíssims que es produïren ahir amb l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, s'havia de fer una anàlisi de les oposicions de 2017 amb l'objectiu de millorar les de l'any que ve, que mantindran el model d'accés del reglament estatal vigent.

Per part d'UOB farem arribar per escrit a la Conselleria les següents aportacions, que hem recopilat a partir de les queixes, propostes i suggeriments que vam rebre dels opositors que es van posar en contacte amb nosaltres:

1) Previsió d'un temps suficient per acabar la prova pràctica.

2) Prova pràctica més relacionada amb la realitat de les aules.

3) Enunciats correctes i clars i que indiquin la puntuació.

4) Criteris d'avaluació clars i publicats amb mesos d'antelació, tant a les proves escrites com a les orals i pràctiques.

5) Obligació dels tribunals a explicar les puntuacions atorgades si l'opositor ho demana, amb l'examen davant.

6) Compliment del propi reglament (per exemple, els funcionaris que opositen a noves especialitats han de fer unes proves diferents i al marge de la resta).

7) Revisió del sistema de codi secret de la prova pràctica, que no garanteix l'anonimat ni evita, en conseqüència, que determinats tribunals només aprovin tants aspirants com places disponibles, a fi d'estalviar-se baremar els altres.

8) Temperatures legals als espais on es fan les proves (27 graus màxim).

9) Possibilitat de fer servir mitjans informàtics (ordinador, pantalla, etc.) per a les exposicions orals.

i 10) Que es concreti si a les Unitats Didàctiques han d’aparèixer a cadascuna els continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables tal com apareixen al currículum, o bé es poden desglossar, reorganitzar, etc. a judici del participant.

Si teniu més propostes ens les podeu fer arribar.

OPOSICIONS: Oferta pública d'ocupació 2017

 

A la mesa sectorial d'avui dematí, que com hem explicat UOB ha abandonat degut als fets gravíssims que es produïren ahir amb l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, també formava part de l'ordre del dia la proposta d'Acord de Consell de Govern sobre oferta pública d'ocupació.

L'oferta pública d'ocupació és el pas previ per poder treure un determinat nombre places a les oposicions. Per a 2017 es preveu:
 • una taxa de reposició del 100% de les places de 2016 que han quedat vacants, que sumen un total de 212 places.
 • la taxa addicional d'estabilització dels PGE 2017, que consisteix en el 90% de les places ocupades de forma temporal (interinitats, etc.) i ininterrompudament els anys 2014, 2015 i 2016, i que suposa 2.703 places.
D'aquesta forma l'oferta pública d'ocupació per a 2017 és d'un total de 2.915 places, que es preveu repartir entre les oposicions dels propers tres anys.

Un 7% de les vacants es reserva per a persones amb discapacitat.

Concurs general de trasllats 2017A la mesa sectorial d'avui dematí, que com hem explicat UOB ha abandonat degut als fets gravíssims que es produïren ahir amb l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, estava previst aprovar l'esborrany de convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit autonòmic, és a dir que només permet la participació a docents amb destinació a les Balears.

Es preveu que es publiqui al BOIB de 21 d'octubre i que el període de participació al tràmit telemàtic sigui del 30 d'octubre al 20 de novembre.

Per a la baremació només caldrà aportar els mèrits que no apareguin al full de barem, que es podrà veure en el procés telemàtic.

Entre les novetats de l'esborrany:
 • Places de PT per a aules UEECO de CEIP i IES.
 • Places d'orientadors a CEPA, que poden ser itinerants.
 • Els professors tècnics de Sistemes i aplicacions informàtics poden optar a places de CEIP.
 • El dret preferent a localitat o àmbit territorial no es podrà exercir als centres d'infantil de primer cicle (0-3 anys).
Continuarem informant.

UOB demana a la Conselleria que doni suport públicament als centres investigats pels fiscals

 COMUNICAT DE PREMSA

A l'inici de la mesa sectorial d'avui dematí UOB Ensenyament ha demanat a la Conselleria que doni suport públicament als centres investigats per la fiscalia a instàncies del Círculo Balear i Ciudadanos. Tot seguit, amb motiu dels fets gravíssims d'ahir a Madrid, on l'Audiencia Nacional va ordenar l'empresonament dels presidents de l'ANC, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha fet constar en acta la seva repulsa per les detencions. Després ha abandonat la mesa sectorial, anunciant que farà arribar per escrit les seves aportacions als temes tractats (concurs general de trasllats, oferta pública d'ocupació i anàlisi de les oposicions de 2017).


Des d'UOB opinam que la Conselleria no pot fer-se la desentesa davant la persecució de docents per haver defensat els drets fonamentals, i consideram propi d'un estat totalitari i antidemocràtic l'empresonament dels líders d'unes entitats que sempre s'han caracteritzat pel seu civisme i pacifisme. N'exigim l'alliberament immediat.
Palma, 17 d'octubre de 2017


NOTÍCIA POSTERIOR AL COMUNICAT DE PREMSA:

Europa Press:

dilluns, 16 d’octubre del 2017

UOB denuncia la intimidació de fiscalia a centres educatius que defensen els drets fonamentals


Circular 69/2017
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'ensenyament, denuncia la investigació de fiscalia de menors a instituts de secundària de Mallorca, a instàncies del grupuscle Círculo Balear i el partit polític Ciudadanos, per una suposada obligació als alumnes de participar en actes relacionats amb el referèndum de Catalunya del passat 1 d'octubre.

Des d'UOB condemnam la campanya d'acusacions, amenaces i intimidacions contra aquests centres per part d'organitzacions i partits polítics d'extrema dreta que odien la llengua i cultura pròpies de les Illes Balears, i que pretenen retornar a la repressió de l'època de José Ramon Bauzá, el TIL i la "llei de símbols".

Recordam que els centres educatius tenen el deure d'educar en valors com la democràcia, la pau i la llibertat d'expressió, i que fins i tot la LOMCE, la llei educativa imposada pel PP a la comunitat educativa, estableix al preàmbul, per la Recomanació (2002)12 del Comitè de Ministres del Consell d'Europa als estats membres sobre l'Educació per a la Ciutadania Democràtica, que "l'educació per a la ciutadania democràtica és essencial per promoure una societat lliure, tolerant i justa i que contribueix a defensar els valors i principis de la llibertat, el pluralisme, els drets humans" i que "un dels principis en els que s'inspira el Sistema Educatiu Espanyol és la transmissió i posada en pràctica de valors que afavoreixin la llibertat personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, la solidaritat, la tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia."

Les mostres de suport a la democràcia i als drets fonamentals que han tingut lloc arreu de les Balears, arran de la repressió violenta de la votació democràtica que es va dur a terme a Catalunya, s'emmarquen en la defensa d'aquests valors universals que recull la legislació educativa, i és lògic que els centres educatius hi hagin participat d'una o altra manera.

Des d'UOB ens posam al costat dels centres educatius investigats pels fiscals, tant si els actes en defensa dels valors democràtics s'han duit a terme per iniciativa dels docents com dels mateixos alumnes.

Palma, 13 d'octubre de 2017

dBalears.cat:

Comunicat de l'IES Santa Maria després de saber que són un dels instituts "adoctrinadors"

Docents de l'IES de Santa Maria en un acte en defensa de la democràcia (2.10.17)

Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

Fa uns dies ens vam assabentar amb cert desconcert, indignació i força preocupació que l'IES Santa Maria, i per tant el professorat i personal no docent que en forma part, està dintre dels centres «sospitosos» d'adoctrinament del seu alumnat. Uns dies abans ja ens havien arribat notícies que el Círculo Balear, associació cívico-cultural per la defensa de la tolerància i la llibertat, ens posava en el punt de mira a través de les xarxes socials. Fins aquí, una simple anècdota, rebuda fins i tot, ho hem de confessar, amb certa morbositat. Ara bé, la cosa canvia greument quan aquesta notícia es trasllada als mitjans de comunicació en veu de la formació política de Ciutadans de les Illes Balears, mitjançant petició de denúncia al Defensor del Poble realitzada per la diputada al congrés Marta Martín i el responsable d'educació a nivell nacional i portaveu a Balears, Xavier Pericay.

Aquí ja s'acaba el morbo.

Abans de res, volem deixar ben clar que no tenim cap intenció de justificar les nostres accions realitzades el 2-O com a assemblea de docents a favor de la democràcia i en contra de la violència, fets que explicarem a continuació amb la major claredat possible, sense mentides, manipulacions o censures arbitràries. Però abans, volem demanar als responsables de Ciutadans de la nostra comunitat autònoma una mica més de responsabilitat. Cal recordar que aquestes acusacions no venen d'una entitat que se sustenta dels pagaments dels seus afiliats, aquestes acusacions venen de responsables polítics pagats amb els nostres imposts i amb el suposat objectiu de millorar la vida de les persones de la nostra terra. Ens demanam si sou conscients que amb les vostres denúncies gratuïtes i infundades estau ferint greument la dignitat personal i professional de totes les persones que formam part de l'IES Santa Maria. Desconeixem la realitat actual dels altres 3 centres suposadament sospitosos d'adoctrinar el seu alumnat, però hi tenim companys i companyes de professió meravelloses, amb vocació, passió i sobretot amb una professionalitat i tolerància per tot tipus de pensament que ens fan dubtar seriosament d'aquestes acusacions (per si algú no ho sabia, les escoles i instituts públics són això, espais multiculturals de convivència i tolerància on els fets violents o les faltes de respecte s'intenten mediar i reconduir).

Sospitant que les greus acusacions dels responsables de Ciutadans no els comportaran cap tipus de repercussió política a nivell personal i tenint molt en compte els anys de repressió a les aules viscuts amb l'anterior govern del PP a les Illes Balears, demanam per favor que ara no sigui Ciutadans qui comenci una altra confrontació amb l'educació. Els quatre anys de lluita, van ser això, una lluita, on es va acabar imposant el sentit comú però que emocionalment van ser molt durs per a nosaltres i que no tenim cap ganes de tornar a viure, cap (tot i que mai ens havíem sentit tan orgullosos de ser profes). Per tant, deixi'ns fer la nostra feina en pau, el més bé que puguem, que prou dificultats ja tenim per falta de recursos i alguns cops per manca real de voluntat política. La nostra tasca és massa important per perdre el temps amb aquests despropòsits. Cada dia lluitam, molts de nosaltres de forma apassionada, per formar ciutadans que estiguin a l'alçada dels reptes morals que hauran d'afrontar al llarg de la seva vida.

I ara sí, per acabar, explicarem la suposada raó de la vostra acusació. El dilluns 2 d'octubre, part del professorat del centre, no tothom ni molt menys, vam decidir anar a fer feina vestits de negre en motiu dels lamentables fets viscuts a Catalunya el dia anterior. Fora del centre, sense interrompre ni un minut de cap classe i sense involucrar de cap manera ni un dels 300 alumnes del centre ens vam fer una fotografia amb dos cartells on es llegia «sí a la democràcia, no a la violència».

Això és tot, que cadascú en tregui les seves pròpies conclusions.

Assemblea de docents de l'IES Santa Maria
Divendres 13 d'octubre de 2017

divendres, 13 d’octubre del 2017

L'Assemblea de docents del CEIP Nicolau Calafat dóna suport al diàleg i rebutja la violènciaReproduït del facebook de l'Assemblea de Docents:
 
L'Assemblea de docents del CEIP NICOLAU CALAFAT (Valldemossa) ha decidit adherir-se al manifest que es va exposar per part del IES SON PACS. Fent públic el seu suport al diàleg i la repulsa a la violència vengui d'on vengui.

dimecres, 11 d’octubre del 2017

Properes reunions a la Conselleria

 

Vos informam del calendari previst, pendent de les convocatòries oficials:


- Oferta pública d'ocupació
 • A la Mesa de dimarts 17 d'octubre la Conselleria explicarà la seva proposta de com treure a Oferta Pública d'Ocupació 3.000 places en tres anys.
- Oposicions del 2017
 • A la mateixa mesa es revisaran les incidències i problemes detectats durant el desenvolupament de les oposicions del juliol passat.
- Concurs general de trasllats
 • També a aquesta mesa es revisarà l'esborrany de la convocatòria del concurs de trasllats per al 2018.
- Normativa interins curs 2018-19
 • El dijous 19 d'octubre hi haurà una Mesa Tècnica per començar a parlar de les bases generals i de la convocatòria de borses per al curs 17-18.
- Comitè intercentres de salut i seguretat de Mallorca
 • El comitè es reunirà el divendres 20 d'octubre.
- Criteris tipologia de centres i Programa de Reforç de 4t d'ESO
 • El dimarts 24 d'octubre es tractaran a Mesa aquests dos temes.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals, aprovat en mesa sectorialAvui dematí la mesa sectorial d'Educació ha aprovat l'esborrany de Decret de creació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals per al personal docent. Durant la reunió s'ha lliurat als representants sindicals la previsió econòmica del servei.

Es confirma que el Servei es limitarà al personal docent, tant funcionari com laboral, i que el personal no docent continuarà depenent del Servei de Prevenció de l'àmbit general de la CAIB. El motiu és el volum de personal a atendre, perquè als 12.500 docents que hi ha aproximadament se n'hi haurien d'afegir uns 4.500 entre administratius, ordenances, ATE, etc.

La dotació, com es pot veure a la previsió econòmica, consistirà finalment en 19 professionals, distribuïts de la següent manera:
 • 1 cap de servei.
 • 6 metges especialistes.
 • 6 tècnics superior en seguretat i higiene i en ergonomia i psicosociologia aplicada.
 • 6 infermers de treball.
Per sectors quedaran repartits així:
 • Palma: 1 cap de servei, 2 metges, 2 infermers, 2 tècnics.
 • A cada delegació (Inca, Manacor, Menorca i Eivissa: 1 metge, 1 infermer, 1 tècnic.

S'estableix un període transitori no inferior a un o dos anys per dotar el servei amb personal definitiu, durant el qual es recorrerà a la contractació d'un servei de prevenció aliè (vegeu dues darreres pàgines de la previsió econòmica).

Des d'UOB hem demanat, i s'ha aprovat, que l'assessorament sobre mesures preventives prevista per als directors (article 4.1.c) es faci extensiva als coordinadors de riscos dels instituts de secundària. També hem demanat que es faci una tasca de difusió i divulgació entre els docents de les competències del Servei i del Pla de prevenció que s'elaborarà.

Encara no s'ha decidit la ubicació física del les Unitats Bàsiques del Servei de Prevenció. Queda pendent del desplegament de les funcions del Servei la planificació i execució de la formació per als docents, que s'acordarà dins els Comitès Intercentres de Seguretat i Salut.

Com ja vam explicar, l'esborrany ara passarà pels comitès intercentres, la Comissió Paritària de Funció Pública i el Consell Consultiu abans de l'aprovació definitiva. Els representants de Personal Docent han atribuït a la manca de personal el retard en l'elaboració del Decret.

dimarts, 10 d’octubre del 2017

L'assemblea de docents de l'IES Alcúdia condemna les agressions policials de l'1 d'octubre


Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

L'Assemblea de docents de l'IES ALCÚDIA vol expressar la seva condemna a la brutal i indiscriminada agressió policial que va tenir lloc el passat 1 d'octubre contra una gran part del poble català.

Com a professional dedicats a la docència, volem manifestar el compromís amb els valors democràtics, la llibertat d'expressió i d'opinió i la cultura de la pau i la no-violència. Igualment volem expressar el nostre suport i la nostra solidaritat a totes les víctimes, en especial les persones agredides brutalment pels cossos policials de l'estat.

Defensam el diàleg com a eina adequada i necessària per arribar a una solució i expressam la nostra preocupació pel fet que aquestes mesures repressives s'estenguin més enllà de Catalunya i constituesquin una àmplia repressió contra tots aquells que qüestionen l'ordre i la injustícia social vigents.

Alcúdia, 5 d'octubre de 2017

dilluns, 9 d’octubre del 2017

Oferta definitiva de places d'oposicions 2018Avui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial on s'ha aprovat l'oferta de places de les oposicions de 2018, que podeu veure a les fotografies de més avall i també AQUÍ (si voleu podeu comparar-la amb l'anterior de 27 de setembre). S'hi afegeixen les següents 7 places:
 • Navegació i instal·lacions marines: 5 (4 Mallorca, 1 Eivissa)
 • Fonaments de composició: 2 (1 Mallorca, 1 Menorca)

Els representants d'UOB hem fet constar en acta que no aprovam l'oferta perquè no s'ha atès la nostra petició de treure les places coordinats amb el País Valencià, a fi d'evitar un desequilibri de participació entre les dues comunitats autònomes.

Per altra banda el conseller Martí March ha qualificat la situació actual d'"insuportable" i admès que les 3.000 places que en preveuen treure en tres anys (2018, 2019 i 2020), com a conseqüència de la taxa d'estabilització dels pressuposts generals de l'Estat de 2017, no són suficients per reduir el percentatge d'interins "per davall del 8%" com diu l'article 19.6 dels pressuposts. A secundària com a molt s'arribaria a un 20 - 25%.

L'Administració s'ha compromès a tractar amb els sindicats l'oferta de places dels anys 2019 i 2020, mesures d'estabilitat per als interins de llarga durada i una revisió del model d'accés.

Respecte al possible canvi del model d'accés no hi ha novetats. Dins el Ministeri només hi ha hagut converses informals.diumenge, 8 d’octubre del 2017

Perill, feixistes!Unió Obrera Balear condemna l’agressió feixista que han patit, a la seva parada de Palma, els membres de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca al pas de la manifestació en favor de la unitat d’Espanya.

També condemnam el llançament d’un objecte contundent contra una ciutadana, que ha resultat ferida a la cara, igualment durant la manifestació d’avui de matí.

Reiteram el nostre compromís amb dels Drets Humans, la democràcia i els drets fonamentals de totes les persones, sigui quina sigui la seva raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.

Palma, 7 d’octubre de 2017Quan els nazis vingueren pels comunistes,
no vaig aixecar la veu.
Jo no era pas comunista.

Quan empresonaren els socialdemòcrates,
no vaig aixecar la veu.
Jo no era socialdemòcrata.

Quan vingueren pels sindicalistes,
no vaig aixecar la veu.
Jo no era pas sindicalista.

Quan vingueren rere els jueus,
no vaig protestar.
Jo no n’era, de jueu.

Ara vénen per mi.
I no hi ha ningú que aixequi la veu.

Martin Niemöller

divendres, 6 d’octubre del 2017

Continuen les mostres de suport a la democràcia i rebuig a la violència

Noves assemblees de centre en defensa de la democràcia i el rebuig a la violència i la repressió:

IES Pau Casesnoves
IES Pau Casesnoves (professorat tarda)
IES Damià Huguet
IES Puig de Sa Font
 
MANIFEST DE L'ASSEMBLEA DE DOCENTS DE L'IES BENDINAT
 

Manifest de dia 4 d'octubre

L’assemblea de docents de l’IES Bendinat, reunida en sessió extraordinària i urgent MANIFESTA que:

Condemnam de manera clara i rotunda l'actuació repressora del govern de l’estat espanyol produïda el dia 1 d’octubre a Catalunya. 

Creiem que, condemnar aquests atacs contra la població civil, desprotegida i pacífica, és un deure cívic i moral, fonamental, a més, en els ensenyants. Nosaltres volem formar l’alumnat seguint els valors de la tolerància i  la llibertat, en el respecte i en la dignitat personal. 

Assemblea de docents de l’IES Bendinat
Bendinat, 4 d’octubre de 2017

L'assemblea de l'IES Can Peu Blanc rebutja la violència i repressió a Catalunya

Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

L'assemblea de l'IES Can Peu Blanc mostra el seu rebuig a les actuacions violentes i repressives dutes a terme a Catalunya

"Els membre de l'assemblea docent de l'IES Can Peu Blanc volem expressar el nostre rebuig a les actuacions violentes i repressives dutes a terme a Catalunya dia 1 d'octubre de 2017.

Seguint les ordres donades pel govern espanyol, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil varen fer un ús desmesurat i totalment desproporcionat de la força amb l'excusa d'impedir el referèndum d'autodeterminació. Les imatges de les càrregues del dia 1 mostren gent pacífica tractada de manera brutal pels membres dels cossos de seguretat abans esmentats, violant drets bàsics com els de llibertat d'expressió i el de reunió i posant en risc la integritat física i moral de moltes persones.

No són fets acceptables en cap estat democràtic i, per això, els condemnam enèrgicament."

Sa Pobla, 3 d'octubre de 2017

dijous, 5 d’octubre del 2017

Esborrany de decret de servei de prevenció de riscos laborals d'Educació


S'ha convocat mesa sectorial sobre decret de Servei de Prevenció de Riscos Laborals d'Educació per a dimecres 11 d'octubre. Podeu veure l'esborrany AQUÍ.

Recordem que la conselleria preveu que entri en vigència el 2018, és a dir dos anys més tard del que deia l'Acord marc (signat per STEI, CCOO i ANPE i rebutjat per insuficient pels docents en referèndum).

Plenari de la Junta de Personal


Ahir dematí es va dur a terme al CEP de Palma el plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari. S'hi van prendre els següents acords:
 • Aprovar una valoració de l'inici de curs.
 • Reclamar la convocatòria immediata del grup de treball per elaborar el nou decret de Fons Social i equiparar els drets dels diferents sectors.
 • Adherir-se al manifest de la Coordinadora d'Entitats per la Democràcia en defensa de la democràcia i els drets fonamentals a Catalunya.
 • Aprovar un escrit de repulsa a la repressió policial a Catalunya.
 • Aprovar una convocatòria de concentració-manifestació per un finançament just i un pressupost d'Educació de més de mil milions.
Tot d'una que la Junta ens faci arribar els documents aprovats els penjarem al nostre blog.

Salut laboral: 155 accidents el primer semestre d'enguanyAhir dematí va tenir lloc la reunió ordinària de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals a la Direcció General de Funció Pública (Es Pinaret), on es va aprovar l'Informe de sinistralitat laboral del primer semestre de 2017. Com podreu veure a la pàgina 29 la majoria dels accidents corresponen a la Conselleria d'Educació i Universitat (155, un 67,7% del total), però cal tenir en compte que els docents som un 77% del treballadors públics atesos pel Servei de Prevenció.

S'acordà comprovar si la major incidència de sinistralitat en les dones es deu també al percentatge que els correspon o hi ha altres factors.

Es tractà el problema de l'absentisme a la formació inicial obligatòria en prevenció de riscos laborals, dirigida als treballadors de nova incorporació o que es traslladen a destins amb altres característiques. En resposta a UOB, el director general de Funció Pública va dir que en el cas dels docents aquesta formació no es fa per l'elevat nombre de treballadors. Caldrà plantejar-se si s'hauria de reivindicar, a part de les xerrades que el Servei de Prevenció ja fa als claustres dels centres on du a terme les avaluacions de riscos.

També s'aprovaren quatre expedients de dictàmens mèdics que s'han resolt a satisfacció de les dues parts.

dimarts, 3 d’octubre del 2017

Continuen els suports de les assemblees de centre a la democràcia i els drets fonamentals

Algunes de les mostres de suport a la democràcia i els drets fonamentals d'avui dematí:

IES Marratxí
IES Llucmajor
IES Sineu
IES Josep Sureda i Blanes
IES Porto Cristo
CEIP So'n Ferriol
IES Son Rullan
Representants de l'Assemblea 0-3 anys
IES Son Pacs
CEPA Camp Redó

Manifest de l'assemblea de docents de l'IES Son Pacs


Reproduït del facebook de l'Institut Son Pacs:

Assemblea de docents de l'IES Son Pacs.

Manifest de dia 2 d'octubre


L’assemblea de docents de l’IES Son Pacs, reunida en sessió extraordinària i urgent MANIFESTA una condemna total i absoluta a l'actuació repressora del govern de l’estat espanyol produïda ahir dia 1 d’octubre. Enviar les forces policials a Catalunya i fer un ús de la força i la violència tan desproporcionat contra uns ciutadans indefensos, és un atemptat a la llibertat d'expressió i als drets humans. Aquests fets van en contra dels valors i actituds que intentam ensenyar al nostre alumnat ja que són els pilars bàsics d’una societat avançada en ple segle XXI. El que vàrem viure ahir és un vergonya que no s’hauria de repetir mai més a l’estat espanyol ni a qualsevol altre estat del món. 

Assemblea de docents de l’IES Son Pacs

Palma, 2 d’octubre de 2017

En favor dels Drets Humans, la democràcia i la llibertat


Avui, 3 d’octubre, a Catalunya, s’està duent a terme un vaga general i una aturada de país.

Unió Obrera Balear se suma a les mostres de suport i solidaritat en defensa dels Drets Humans, la democràcia i els drets fonamentals dels ciutadans catalans, que dia 1 d’octubre passat varen ser vulnerats per l’actuació desproporcionada, insensata, irracional i temerària del govern espanyol i el seu operatiu repressor


Quan els nazis vingueren pels comunistes,
no vaig aixecar la veu.
Jo no era pas comunista.
Quan empresonaren els socialdemòcrates,
no vaig aixecar la veu.
Jo no era socialdemòcrata.
Quan vingueren pels sindicalistes,
no vaig aixecar la veu.
Jo no era pas sindicalista.
Quan vingueren rere els jueus,
no vaig protestar.
Jo no n’era, de jueu.
Ara vénen per mi.
I no hi ha ningú que aixequi la veu.
Martin Niemöller

dilluns, 2 d’octubre del 2017

AUGMENTEN ELS SUPORTS D'ASSEMBLEES DE CENTRE A LA DEMOCRÀCIA I ELS DRETS FONAMENTALSLes assemblees de centre continuen manifestant-se en defensa de la democràcia i els drets fonamentals, una reivindicació més necessària que mai després de la repressió violenta de la policia espanyola i la guàrdia civil contra la ciutadania de Catalunya. Més avall vos n'oferim una mostra.

Recordem que ja s'havien expressat:
 • IES Damià Huguet (Campos)
 • IES Sineu
 • IES Llucmajor
 • IES Mossèn Alcover (Manacor) 
 • IES Josep Sureda i Blanes (Palma)

Per demà hi ha una crida a fer una aturada de cinc minuts al primer esplai:


NOVES MOSTRES DE SUPORTS D'ASSEMBLEES DE CENTRE
CEIP Robines (Binissalem)

CEIP Es Puig (Lloseta)
IES Marratxí. S'adhereixen als manifests dels IES Damià Huguet i Sineu
IES Santa Maria

diumenge, 1 d’octubre del 2017

NO A LA VIOLÈNCIA DE L'ESTAT ESPANYOL CONTRA LA DEMOCRÀCIA!Foto: @antonitrobat

UOB Ensenyament condemna fermament la repressió violenta i brutal amb què avui, 1 d'octubre de 2017, la policia espanyola i la guàrdia civil pretenen impedir el dret de vot a Catalunya.

Entre els més de tres-cents ferits i contusionats s'ha produït com a mínim l'agressió a un mallorquí, el docent David Pujol, que ha sofert l'impacte d'una bala de goma.

Reclamam a l'estat espanyol el cessament immediat de l'ús de la violència contra la gent que vol expressar-se a través del seu vot i que deixi d'interferir en el dret de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament