Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 29 de setembre del 2017

UOB reclama a la Conselleria que es defineixi sobre el nivell lingüístic dels docents
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, insta la Conselleria d'Educació a aclarir públicament les seves intencions sobre el nivell lingüístic a exigir als docents.

El passat 11 de setembre IB3 va anunciar que "Educació pretén exigir el nivell B2 d’anglès i el C2 de català a tots els docents el curs 2018-2019" ( http://ib3tv.com/educacio-exigir-nivell-b2angles-c2catala-docents.html ), i que "les previsions de la Conselleria són que el pla del model lingüístic s’aprovi aquest curs, i que les mesures que l’acompanyaran no s’implantaran fins l’any acadèmic 2018-2019", una notícia que va causar preocupació entre els docents perquè que no deia res de com es duria a terme la formació necessària.

En resposta a una pregunta d'UOB en mesa sectorial, emperò, representants de la Conselleria van dir que no hi ha res decidit i que aquest tema serà tractat en una mesa que convocarà la Direcció General de Formació del Professorat. Reclamam, per tant, que l'Administració faci pública la seva postura oficial el més aviat possible.

Per part d'UOB, com ja vam manifestar amb motiu del model lingüístic elaborat per la comissió d'experts, no ens oposam a la millora de l'aptitud lingüística dels docents mentre la formació vagi a càrrec de l'Administració en horari laboral, tal com consideram que ha de ser sempre la formació permanent, atès que té com a finalitat millorar la qualitat de l'ensenyament, i més encara si es pretén exigir uns coneixements de forma obligatòria.

Palma, 29 de setembre de 2017

Manifest de l'assemblea de docents de l'IES Mossèn Alcover de Manacor
Davant la greu situació en què es troba la societat de Catalunya a causa de les mesures autoritàries i repressives del Govern espanyol pel que fa al Referèndum d'Autodeterminació de l'1 d'octubre, actuacions que atempten contra la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió, la llibertat d'informació i altres drets fonamentals de les persones, l'Assemblea de Docents de l'IES Mossèn Alcover acorda el següent manifest.

En primer lloc, expressar l'absolut rebuig a la deriva antidemocràtica del Govern espanyol en voler avortar i reprimir el procés iniciat a Catalunya per tal de dur a terme una consulta ciutadana en forma de referèndum que no cerca altra cosa que conèixer l'opinió dels catalans i catalanes pel que fa al seu futur com a poble. Els atacs a les llibertats bàsiques, les actuacions coercitives contra persones i entitats i les intervencions directes o encobertes de les institucions catalanes són impròpies d'un estat democràtic europeu del segle XXI i suposen una vulneració de la legitimitat de l'autogovern de Catalunya i un menyspreu a la seva identitat nacional. 

En segon lloc, posar de manifest la incapacitat que fins ara ha mostrat el Govern espanyol per tal de tractar i resoldre la reivindicació de Catalunya en particular, tot judicialitzant un conflicte que lluny de necessitar actuacions judicials necessita respostes i solucions polítiques. Les querelles, les detencions, les intervencions, les inhabilitacions i la instrumentalització de les fiscalies no resoldran la reivindicació nacional, ben al contrari, no fan més que tensar la societat, menystenir les institucions catalanes i obstaculitzar el diàleg. 

En tercer lloc, volem mostrar el nostre suport i solidaritat amb totes aquelles persones, entitats i mitjans de comunicació que aquests dies es veuen amenaçats o intimidats políticament i judicialment a Catalunya. 

Finalment, com a docents i professionals de l'educació, compromesos en la formació, educació i transmissió de valors, davant aquesta deriva inèdita d'autoritarisme estatal, ens sentim obligats a expressar el nostre compromís i suport més explícit a la llibertat d'expressió, el respecte a l'opinió, la participació i la mobilització pacífica de les persones, el dret a vot i la salvaguarda dels drets fonamentals i democràtics. 

Assemblea de docents de l'IES Mossèn Alcover
Manacor, 29 de setembre de 2017

L'Assemblea de Docents de l'IES Llucmajor s'adhereix al manifest de l'IES Damià Huguet


FOTO: Membres de l'Assemblea de Docents de l'IES de Llucmajor en l'homenatge a Miquel Albero.

L'Assemblea de Docents de l'IES Llucmajor ens comunica que s'adhereix al manifest dels docents de l'IES Damià Huguet de Campos. Ben fet!

MANIFEST DE L'ASSEMBLEA DOCENT DE L'IES DAMIÀ HUGUET

Davant els greus fets ocorreguts els darrers dies en relació a la situació política de Catalunya, l'Assemblea docent de l'IES Damià Huguet vol manifestar públicament el seu rebuig a la criminalització de la protesta política ciutadana, pacífica i legítima, i a les actuacions que s’han portat a terme des del Govern de l'Estat per tal de reprimir la lliure expressió del debat sobre el dret d'autodeterminació, a Catalunya i arreu d'Espanya.

Volem destacar que nosaltres treballam en una institució educativa que posa el màxim accent en els drets fonamentals de les persones, sobretot en la llibertat d’expressió i en la participació democràtica. L’ educació no va mai deslligada del compromís social i de la crítica constructiva orientada a transformar la societat per aconseguir un món millor. Com deia, però, la professora Marina Garcés al pregó de festes de la Mercè, "davant d’un estat que converteix una pregunta legítima en una acció il·legal, ara mateix només queda espai per a una resposta col·lectiva contundent que transformi, d’arrel i sense complexos, aquest estat".

Les lleis són un producte històric fruit del consens social canviant i, per això mateix, consideram irresponsable que aquest consens i la legalitat resultant siguin presentats, des del govern central i també des dels mitjans de comunicació públics que dirigeix, com una imposició política legítima a la voluntat majoritària d'una part important del territori, a qui es nega el dret a opinar. La democràcia no s'imposa, es practica. Poca cultura democràtica demostra el govern central quan utilitza els mitjans coercitius de l'Estat no per protegir els drets i llibertats de la ciutadania, sinó per limitar-los.

En aquests moments d'excepcionalitat institucional, els drets democràtics dels ciutadans catalans disposats a participar a la consulta de l'1-O i els d'aquells que s'hi solidaritzen estan essent vulnerats per actuacions promogudes des del govern espanyol que consideram totalment reaccionàries, sobretot perquè van encaminades a reprimir accions reivindicatives absolutament pacífiques i cíviques. Tots nosaltres condemnam aquestes actuacions, rebutjam la manca de voluntat i la incapacitat manifesta de l'actual govern estatal per cercar vies de solució política al conflicte generat a Catalunya, i defensam el dret de participar en manifestacions i actes en defensa de les llibertats ciutadanes.

Campos, 26 de setembre de 2017

dijous, 28 de setembre del 2017

Regulació de la fase de pràctiques dels opositors aprovats al 2017


S'ha publicat al BOIB d'avui la Resolució de 20/9/17 que regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu de la convocatòria del 2017 Resolució del 17/3/17.

Aquesta resolució no presenta canvis respecte a l'esborrany de regulació que es dugué a la Mesa de 22/9717.

Us comentam alguns dels principals punts a tenir en compte:

LLOC I DURADA DE LES PRÀCTIQUES
 • S'han de realitzar al centre on l'opositor ha obtingut la destinació provisional.
 • Duraran cinc mesos a comptar a partir de la data d'incorporació al centre.

ÒRGANS DE VALORACIÓ

Hi haurà dos òrgans de valoració de les pràctiques:
 • Una Comissió de Valoració a cada centre on presti serveis un funcionari en pràctiques formada per l'inspector i el director del centre i el tutor de cada aspirant que duran a terme el seguiment, l'assessorament i l'avaluació de l'aspirant. Aquesta Comissió ha d'estar constituïda com a molt el dia 13/10/17.
 • Una Comissió de Coordinació formada del cap d'Inspecció Educativa, el cap del Servei de Provisió, el cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació, i un funcionari d'Inspecció educativa els quals, entre altres funcions, coordinaran, assessoraran i supervisaran les distintes comissions de valoració. Aquesta Comissió haurà d'estar constituïda abans del 6/10/17.
TUTORS
 • Cada funcionari en pràctiques tendrà un tutor assignat que l'informarà, assessorarà, acompanyarà i avaluarà.
 • En general, els tutors seran funcionaris de carrera actius al centre i de la mateixa especialitat, departament o cicle a què pertanyi l'aspirant.
 • El tutor haurà d'assistir a un mínim de tres sessions de classe de les impartides pel funcionari en pràctiques.
 • A cada tutor se li reconeixeran 30 hores de formació permanent per la seva tasca.
AVALUACIÓ
 •  El conjunt d'informació per a l'avaluació s'obtindrà de l'anàlisi de les programacions, les unitats didàctiques, els plans d'actuació, etc., elaborats per l'aspirant a més de la memòria presentada, del registre de seguiment fet pel tutor i del seguiment i supervisió realitzades pel director i l'inspector del centre.
 • A l'annex 2 de la Resolució publicada avui hi trobareu els ítems de valoració de la competència docent dels funcionaris en pràctiques.
ACTIVITATS A REALITZAR

A més de les tasques diàries pròpies del cos docent, l'aspirant ha de dur a terme:
 • Activitats d'inserció en el lloc de feina
 • La participació en la comunitat educativa
 • La realització una memòria final que s'haurà d'entregar dins el termini d'un més des de la finalització del període de pràctiques i sempre abans de l'1/6/18
 • Cursar una activitat de formació a distància  d'una durada de 20 hores que consisteix en un curs específic per al funcionariat en pràctiques que organitzarà la DG d'FP i Formació Permanent, la qual haurà d'haver finalitzat el 30/4/18
 SUPERACIÓ O NO DE LES PRÀCTIQUES
 • Si un aspirant és declarat "no apte" per no haver complert el mínim de cinc mesos o per no haver realitzat o superat les activitats i la valoració, tendrà una única segona oportunitat per a superar la fase de pràctiques al curs 2018-19
 • Els aspirants declarats "apte" i un cop comprovat que compleixen tots els requisits de participació establert a la Resolució del 17/3/17 que convocà les oposicions, seran nomenats funcionaris de carrera amb efectes de dia 1/9/18


Manifest de l'assemblea de docents de l'IES Sineu


 
Davant la greu situació en què es troba la societat de Catalunya a causa de les mesures autoritàries i repressives del Govern espanyol pel que fa al Referèndum d'Autodeterminació de l'1 d'octubre, actuacions que atempten contra la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió, la llibertat d'informació i altres drets fonamentals de les persones, l'Assemblea de Docents de l'IES Sineu acorda el següent manifest.
 
En primer lloc, expressar l'absolut rebuig a la deriva antidemocràtica del Govern espanyol en voler avortar i reprimir el procés iniciat a Catalunya per tal de dur a terme una consulta ciutadana en forma de referèndum que no cerca altra cosa que conèixer l'opinió dels catalans i catalanes pel que fa al seu futur com a poble. Els atacs a les llibertats bàsiques, les actuacions coercitives contra persones i entitats i les intervencions directes o encobertes de les institucions catalanes són impròpies d'un estat democràtic europeu del segle XXI i suposen una vulneració de la legitimitat de l'autogovern de Catalunya i un menyspreu a la seva identitat nacional.
 
En segon lloc, posar de manifest la incapacitat que fins ara ha mostrat el Govern espanyol per tal de tractar i resoldre la reivindicació de Catalunya en particular, tot judicialitzant un conflicte que lluny de necessitar actuacions judicials necessita respostes i solucions polítiques. Les querelles, les detencions, les intervencions, les inhabilitacions i la instrumentalització de les fiscalies no resoldran la reivindicació nacional, ben al contrari, no fan més que tensar la societat, menystenir les institucions catalanes i obstaculitzar el diàleg.
 
En tercer lloc, volem mostrar el nostre suport i solidaritat amb totes aquelles persones, entitats i mitjans de comunicació que aquests dies es veuen amenaçats o intimidats políticament i judicialment a Catalunya.
 
Finalment, com a docents i professionals de l'educació, compromesos en la formació, educació i transmissió de valors, davant aquesta deriva inèdita d'autoritarisme estatal, ens sentim obligats a expressar el nostre compromís i suport més explícit a la llibertat d'expressió, el respecte a l'opinió, la participació i la mobilització pacífica de les persones, el dret a vot i la salvaguarda dels drets fonamentals i democràtics. 

Assemblea de docents de l'IES Sineu 
Sineu, 27 de setembre de 2017

dimecres, 27 de setembre del 2017

INFORME OPOSICIONS 2018: Proposta de placesAvui dematí a les 10h ha tingut lloc la mesa sectorial extraordinària amb l'únic punt de l'ordre del dia "Proposta de places i especialitats per a les oposicions del personal docent".

En un principi la Conselleria donava per tancada la seva proposta, que no ens han donat per escrit fins a les 11,25h, poc després que l'haguessin penjada a la web. Però un cop hem fet constar en acta que protestàvem perquè ens aplicaven el "aquí te pillo, aquí te mato" i no aprovàvem el document, i que tots els sindicats hem manifestat la nostra disconformitat, el conseller ha rectificat i ha anunciat que donaran una setmana per fer aportacions. La setmana que ve es preveu que hi haurà una segona mesa sectorial per tractar-les.

Per part nostra hem demanat:
 • Si ens passarien per escrit la proposta. El conseller ens ha contestat que sí, però com ja hem dit hem hagut d'esperar gairebé hora i mitja.
 • Que convoquin cossos d'infantil i primària el 2018 i de secundària el 2019, en coordinació amb València, tal com vam acordar en assemblea.
 • Que es treguin les places d’una mateixa especialitat de manera escalonada durant diferents convocatòries, a fi que l'aspirant no s'ho hagi de jugar tot a una carta.
 • Que s'estudiïn mesures d'estabilitat per als companys interins que duen entre sis i quinze anys sense que s'hagin tret oposicions de la seva especialitat.
 • Que es convoqui una mesa el més aviat possible per parlar dels incidents de les oposicions del 2017 per tal de no repetir errors, arbitrarietats, etc. (ja la vam demanar el 10 de juliol).
 • Que es revisin amb temps i en profunditat la regulació estatal d’oposicions i dels temaris.
Arran de les paraules del conseller Martí March, que durant la mesa ha afirmat que davant la normativa estatal són "subjectes passius", "han de dir amén" i l'han d'acceptar "sí o sí", hem reclamat que actuï com a portaveu de les reivindicacions consensuades per la comunitat educativa i adopti una actitud més combativa quan es negociï a Madrid la modificació del sistema d’accés.

Pel que fa al desenvolupament de la mesa, el conseller ha començat fent un repàs de la situació en que ens trobam. Ha informat que aquest curs hi ha més d'un 35% de places ocupades per interinitats i que a les oposicions d'enguany el 90% de les places han estat adjudicades a interins. La "taxa addicional per a l'estabilització" de la llei de pressuposts generals, que permet incloure fins al 90% de les places ocupades de forma temporal i sense interrupció els tres darrers anys, suposen 2.750 places a oferir fins a 2020, que sumades a les taxes de reposició anuals donen les 3.000 places del període 2018-2020. Fan comptes que el 2021 i 2022 també hi hagi oposicions per recuperar la normalització de les convocatòries.

La proposta inicial per a 2018 és de 400 places d'infantil i primària i 600 de secundària, xifres que es repetirien més o menys el 2019. Tot i que nosaltres hem reclamat unes oposicions coordinades amb el País Valencià, és a dir de primària el 2018 i de secundària el 2019, segons el conseller a secundària és on hi ha més interins i no volen deixar un any sense convocar-ne. No neguen la possibilitat d'una gran afluència d'aspirants del País Valencià, però al·leguen que volen donar "dues oportunitats" als dos cossos.

Ha dit també que no hi haurà canvis de temaris per a 2018 perquè no hi ha temps, apart que és una decisió que depèn del Ministeri. De moment no hi ha hagut cap reunió a Madrid per parlar d'aquest tema.

PRIMÀRIA

Els representants de l'Administració han explicat que el nombre de vacants que poden entrar dins la taxa d'estabilització és de 3.004 places, i que primària hi ha un 18% d'interins i a secundària un 33%. En el cas de primària preveuen fer dues convocatòries de totes les especialitats els anys 2018 i 2019, ambdues d'unes 400 places. El 2020 es faria una tercera convocatòria per completar les vacants sense cobrir a les oposicions, les de la taxa de reposició, etc. 

SECUNDÀRIA

La xifra de 600 places de secundària que volen treure per a 2018 també es repetiria el 2019. Prioritzen les següents vacants:
 • les de les illes menors.
 • les de places ara ocupades per majors de 57 anys, que previsiblement quedaran lliures per jubilació en tres anys.
 • les d'especialitats del cos de secundària amb quota més petita.
 • les matèries dels àmbits científic, lingüístic i social, on hi ha un "gran forat".
Descarten el cos de tècnics de FP per a 2018 perquè, segons han dit, enguany ja han tret moltes places, les vacants no han crescut, la matrícula varia molt i es creen nous cicles formatius que poden afectar la tipologia de les places. Esperaran a veure com acaben de distribuir-se les actuals i en convocaran el 2019.

Treuen places d'idiomes a secundària i EOI, i de música a secundària i conservatori, però no d'escoles d'arts perquè les van treure el 2017.

ALTRES CONSIDERACIONS
 • El conseller ha acceptat fer una mesa sectorial sobre mesures d'estabilitat dins el mes d'octubre.
 • Ha acceptat també negociar la calendarització i escalonament de les convocatòries d'oposicions.
 • Ha dit que dubta que sigui possible fer un pacte estatal d'educació.
 • S'ha queixat que a altres CCAA disminueix o es manté el nombre d'alumnes, que concretament a Extremadura aquest curs hi ha 1000 alumnes menys, i que a les Balears, en canvi, on la matrícula continua creixent, l'Estat no aporta els recursos extra necessaris.

Nota de premsa de la Conselleria:

- VEGEU AQUÍ LA PROPOSTA DE PLACES


RECULL DE PREMSA

AraBalears
Última Hora:
Diario de Mallorca:

dimarts, 26 de setembre del 2017

PER LA DEMOCRÀCIA! Dia 29 tothom a PalmaCOMUNICAT DE LA COORDINADORA D'ENTITATS CÍVIQUES PER LA DEMOCRÀCIA:

PER LA DEMOCRÀCIA! Dia 29 tothom a Palma

La convocatòria del referèndum 📨 de dia 1 d'octubre per part de la Generalitat ha provocat una resposta desmesurada de l'Estat espanyol, que hi ha declarat un estat d'excepció encobert. S'hi han limitat els drets d'expressió, reunió, informació, inviolabilitat de la correspondència, impremta, etc. A més, s'ha suspès arbitràriament part de l'autonomia catalana i s'està perseguint representants i gestors públics.

Davant aquesta realitat, des de Mallorca no volem ni podem callar.

Perquè volem que a Catalunya i arreu es pugui exercir la democràcia i les llibertats. Perquè parafrasejant Gandhi, no hi ha camins per a la democràcia, la democràcia és el camí.

Per això la Coordinadora d'Entitats per la Democràcia vos convocam a manifestar-vos!

🗓 Divendres 29 de setembre

🕰 A les 19:00

🌆 A la plaça d'Espanya de Palma

🗣 Amb el lema "Democràcia"

UOB felicita l'assemblea de l'IES Damià Huguet pel manifest en defensa de la democràcia


 
Des d'UOB felicitam l'assemblea docent de l'IES Damià Huguet pel manifest que han fet públic avui en defensa de la democràcia i els drets fonamentals. És el primer manifest d'assemblea de centre que ens ha arribat sobre la situació política a Catalunya i tant de bo que en vénguin molts més.

 
MANIFEST DE L'ASSEMBLEA DOCENT DE L'IES DAMIÀ HUGUET
 
Davant els greus fets ocorreguts els darrers dies en relació a la situació política de Catalunya, l'Assemblea docent de l'IES Damià Huguet vol manifestar públicament el seu rebuig a la criminalització de la protesta política ciutadana, pacífica i legítima, i a les actuacions que s’han portat a terme des del Govern de l'Estat per tal de reprimir la lliure expressió del debat sobre el dret d'autodeterminació, a Catalunya i arreu d'Espanya. 

Volem destacar que nosaltres treballam en una institució educativa que posa el màxim accent en els drets fonamentals de les persones, sobretot en la llibertat d’expressió i en la participació democràtica. L’ educació no va mai deslligada del compromís social i de la crítica constructiva orientada a transformar la societat per aconseguir un món millor. Com deia, però, la professora Marina Garcés al pregó de festes de la Mercè, "davant d’un estat que converteix una pregunta legítima en una acció il·legal, ara mateix només queda espai per a una resposta col·lectiva contundent que transformi, d’arrel i sense complexos, aquest estat". 

Les lleis són un producte històric fruit del consens social canviant i, per això mateix, consideram irresponsable que aquest consens i la legalitat resultant siguin presentats, des del govern central i també des dels mitjans de comunicació públics que dirigeix, com una imposició política legítima a la voluntat majoritària d'una part important del territori, a qui es nega el dret a opinar. La democràcia no s'imposa, es practica. Poca cultura democràtica demostra el govern central quan utilitza els mitjans coercitius de l'Estat no per protegir els drets i llibertats de la ciutadania, sinó per limitar-los.

En aquests moments d'excepcionalitat institucional, els drets democràtics dels ciutadans catalans disposats a participar a la consulta de l'1-O i els d'aquells que s'hi solidaritzen estan essent vulnerats per actuacions promogudes des del govern espanyol que consideram totalment reaccionàries, sobretot perquè van encaminades a reprimir accions reivindicatives absolutament pacífiques i cíviques. Tots nosaltres condemnam aquestes actuacions, rebutjam la manca de voluntat i la incapacitat manifesta de l'actual govern estatal per cercar vies de solució política al conflicte generat a Catalunya, i defensam el dret de participar en manifestacions i actes en defensa de les llibertats ciutadanes.

Campos, 26 de setembre de 2017

Manifest de la Coordinadora d'Entitats per la Democràcia


A continuació us reproduïm el manifest que la Coordinadora d'Entitats Mallorquines per la defensa de la Democràcia, la Llibertat i els Drets Civils llegí el dissabte 24/9/17.


"Aquest dissabte, 23 de setembre, Mariano Rajoy s’està reunit amb els presidents regionals del Partit Popular. No creim que sigui casual que hagin elegit Palma, tenint en compte el moment polític en què ens trobam. Segurament, no era el lloc més avinent que tenien, però pot ser que hi hagi altres interessos per elegir Mallorca com a lloc de trobada. Bé que neguen l’existència dels Països Catalans, però fan mans i mànigues per contrarrestar els lligams lingüístics, culturals, econòmics, socials i polítics que ens uneixen.
Precisament per aquest moment polític que vivim, en un moment d’excepcionalitat política i d’enorme transcendència per al futur, hem constituït aquesta Coordinadora d’Entitats per la Democràcia. Des d’una gran pluralitat, consideram que ara mateix i a Catalunya s’ha declarant un estat d’excepció encobert i s’hi estan vulnerant drets i llibertats bàsiques, com els d’expressió, de reunió, d’informació, d’impremta, d’inviolabilitat del correu... A més, s’estan duent a terme actuacions arbitràries no sustentades en cap llei o sentència, com al suspensió de facto de part de l’autonomia catalana.
La detenció d’alts càrrecs de la Generalitat, que se suma a la imputació i citació de representants parlamentaris i de centenars i centenars de batles i batlesses, és inaudita i inadmissible en democràcia.
Des d’aquí, i amb aquest manifest, volem fer palès el rebuig al govern de l’Estat. Un govern que maltracta la nostra gent i el nostre territori, legislant, a tall d’exemple, a favor de les prospeccions sense tenir en compte l’efecte terriblement negatiu envers les nostres Illes; un govern que ignora de manera continuada les demandes per a millorar el pèssim finançament que no permet poder dotar de serveis públics bàsics a la gent que viu aquí; un govern que ha confós llei i democràcia, política i tribunals.
Perquè des de les Illes Balears coneixem molt bé la incapacitat de diàleg del Govern Rajoy i com, darrere l’excusa constitucional, estan practicant una brutal recentralització del ja per si insuficient i esgotat model autonòmic.
Manifestam que és la mateixa manca de diàleg cap a Catalunya, la incapacitat d’escoltar les demandes ciutadanes, el que ens ha duit a aquest atzucac. És inaudit, a l’Europa del segle XXI, que un estat, suposadament democràtic, actuï de la forma que ho fa l’estat espanyol, amb prepotència i autoritarisme, sense atendre la demanda d’una part significativa de la població.
Les entitats membres de la Coordinadora sempre farem costat a la democràcia. Manifestam que just la democràcia, exercida pacíficament i en llibertat, pot ser la solució als reptes que plantegen els ciutadans i les ciutadanes.
Per tot això deim a Mariano Rajoy que no és benvingut, que no el volem, pels seus continus menyspreus a aquesta terra i a les seves institucions, i per l’autoritarisme i la manca de tarannà democràtic que està demostrant amb la ciutadania de Catalunya. Ho feim per solidaritat, però sobretot perquè cal ser-ne conscients: les llibertats i drets que es retallen als ciutadans de Catalunya demà ens poden ser retallats a nosaltres.
Per això, Mariano Rajoy, no sou benvinguts!"

dilluns, 25 de setembre del 2017

Oposicions 2018: mesa sectorial sobre fase de pràctiquesL'únic punt de l'ordre del dia de la Mesa Sectorial del passat 22/9/17 era l'esborrany de la regulació de la fase de pràctiques dels aprovats a les oposicions del 2017.

Sobre aquest esborrany no es proposaren modificacions significatives i es preveu que es publiqui la resolució al BOIB de demà 26/9/17. Us n'informarem tot d'una que es publiqui.

Al torn obert de paraula es comentaren diversos aspectes sobre interins, oposicions i EOEP entre altres. Us els detallam a continuació: 

INCIDÈNCIES OPOSICIONS 2017
 • Davant l'elevat nombre de queixes que rebérem els sindicats durant la realització de les proves de les oposicions d'aquest estiu passat, sol·licitàrem a la Conselleria que es dugui a terme una Mesa per a revisar  els problemes detectats com ara la manca de claredat en els criteris de correcció, la impossibilitat de revisió d'examen o el fet que de les places convocades en quedàs un 30% sense adjudicar.
 • La D.G. de Personal Docent respongué que la decisió de convocar aquesta Mesa de revisió correspon al conseller  a qui faran arribar la petició i que al 2018 volen que el curs de preparació per als membres dels tribunals sigui més extens i s'hi remarquin els aspectes a millorar com ara el fet de no deixar places desertes, que no agrada a la D.G. de Personal Docent. 

OPOSICIONS 2018
 • La directora general de Personal Docent informà que aquest dimecres 27/9/17 el conseller es reunirà amb la Mesa  per informar de la seva proposta de places i especialitats a convocar en les futures oposicions. No s'avançà però cap informació sobre les línies d'aquesta proposta pel que fa a dates, xifres, cossos, etc. ni tampoc se'ns ha adjuntat cap document amb la convocatòria.
 • Pel que fa a aquest punt es reiterà la petició que les places d'una mateixa especialitat es treguin de manera escalonada, que el calendari d'oposicions es negociï a Mesa, que l'oferta de places es publiqui al més aviat possible i que no quedin places sense adjudicar, entre altres.

BASES GENERALS D'INTERINS
 • Davant el fet que les bases generals d'interins  s'han de revisar de cara al curs 2018-19 pel que fa a aspectes tan importants com el barem de mèrits que determina l'ordre dels aspirants a les llistes, demanàrem quan preveu la Conselleria començar a fer aquesta revisió a la qual cosa els representants de la DG de Personal Docent només contestaren que es començaran a convocar les meses al més aviat possible.

PACTE D'ESTABILITAT D'INTERINS
 • Davant la pregunta de si la Conselleria preveu realitzar un nou pacte d'interins a partir del curs 2018-19, la directora general de Personal Docent indicà que encara no se sap i que no es prendran decisions en aquest sentit fins que no es tengui clar les places a convocar en futures oposicions.

MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR
 • Pel que fa a les propostes d'actuació o canvi de normativa derivades del document sobre el model lingüístic escolar presentat a finals del curs passat per la comissió d'experts a la Conselleria, la resposta dels representants de la DG de Personal Docent fou que aquest tema correspon a la DG de Formació Professional i Formació del Professorat, la qual té previst convocar la Mesa.

EOEP
 • Recordàrem a la Conselleria que continua sense resposta la petició de dur a la Mesa les condicions laborals dels EOEP la regulació dels quals està patint modificacions sense que encara hagi passat per Mesa l'esborrany sobre un nou model d'orientació educativa que se'ns feu arribar el desembre del 2016
 • Segons la DG de personal docent, la convocatòria d'aquesta Mesa depèn de la D.G. d'Innovació i Comunitat Educativa a la qual derivaren la petició després de rebre-la. 
 • Recordam que la Junta de Personal Docent va demanar la mesa sectorial arran de la petició d'UOB.

dijous, 21 de setembre del 2017

Demanam a la Junta de Personal que reclami el nou decret de Fons SocialDes d'Unió Obrera Balear hem demanat a la Junta de Personal Docent no Universitari que tracti en el proper plenari una reclamació de convocatòria immediata del grup de treball per actualitzar el decret de Fons Social i l'elaboració del nou decret.

Aquest grup de treball s'acordà a la Mesa de Negociació dels Empleats públics de la CAIB el 20 de juliol de 2016. Ens consta que es va constituir el passat mes d'abril i de llavors ençà no ha pres cap acord.

Recordem que el mes de gener la Conselleria d'Educació va instar la Direcció General de Funció Pública a reactivar aquest grup de treball, a petició dels sindicats que participam a la comissió del Fons Social d'Educació. L'actualització i equiparació dels decrets d'Educació (2002) i Funció Pública (1995) es ve demanant des de l'any 2004.

dimecres, 20 de setembre del 2017

UNIÓ OBRERA BALEAR CONDEMNA EL COP D'ESTAT CONTRA LES INSTITUCIONS CATALANES


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear condemna enèrgicament l'assalt de les forces de l'estat espanyol a les institucions catalanes que té lloc avui dematí, que suposa la culminació de la persecució policial i judicial que es du a terme contra el poble català, la democràcia i el dret a decidir.

Exigim al govern espanyol que alliberi immediatament els càrrecs detinguts, aturi els processos judicials oberts, deixi de coartar la llibertat d'expressió i de pressionar periodistes i mitjans de comunicació, i respecti el dret de Catalunya a decidir el seu futur en llibertat. De no fer-ho, quedarà deslegitimat als ulls dels demòcrates de tot el món.

Referèndum és democràcia!

Palma, 20 de setembre de 2017

 

dimarts, 19 de setembre del 2017

Més motius per exigir l'actualització i equiparació del Fons social!A la relació de motius per no ajornar més l'actualització i equiparació dels decrets del Fons social, que vam explicar fa uns dies, encara se n'hi poden afegir un parell més:

1) L'ajuda per estudis es pot concedir als treballador no docents de Funció Pública en cas de repetir curs, si no l'han cobrada el curs suspès, però no als docents:
 • El decret de Funció Pública estableix com a requisit "No haver percebut ajuda per al mateix curs l’any anterior. La repetició de curs o assignatura no dóna dret a cap nova ajuda."
 • El decret dels docents, emperò, afegeix: "(...) En aquest sentit, no es pot sol·licitar ajuda de matrícula per les assignatures ja cursades, i no aprovades, anteriorment",

2) Els alumnes d'altes capacitats que acaben el batxillerat amb 17 anys no poden sol·licitar ajudes per raó d'estudis (llibres), perquè han de tenir 18 anys en el moment de la sol·licitud. A més a més,
 • A Funció Pública s'han de tenir els 18 anys el mes de juny.
 • En el cas dels docents s'han de tenir a 30 d'abril.

Segons se'ns va dir a la darrera reunió de la comissió de Fons social, que va tenir lloc dijous passat, 14 de setembre, la revisió dels decrets es ve reclamant com a mínim des de 2004, fa tretze anys! Ens demanam com és possible que els sindicats de la mesa general de Funció Pública no hagin pressionat més l'Administració i hagin deixat tirats els docents tots aquests anys.

Els representants d'UOB vam tornar a demanar a la Conselleria que requereixi a Funció Pública la reactivació de la comissió per a la revisió dels decrets, que l'únic que ha fet ha estat constituir-se el mes d'abril.

Pel que fa a la comissió, s'hi van aprovar:
 • 13 bestretes ordinàries (dues denegades per haver-ne sol·licitades també d'extraordinàries).
 • 8 bestretes extraordinàries.
 • 2 ajudes per atenció de la discapacitat.
 • 56 ajudes pera als fills menors de 18 anys (3 denegades per no trobar-se en servei actiu).
 • 370 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (59 denegades per motius diversos).
 • S'ha denegat una ajuda per despesa sanitària per no cobrir-la el Fons social.
Continuen retallades les ajudes d'orfandat i viduïtat.

dilluns, 18 de setembre del 2017

Continuam esperant el protocol d'agressions entre alumnes


La Direcció General d'Innovació i Comunitat educativa continua sense publicar el protocol en cas d'agressions entre alumnes. El passat 24 de gener l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar va enviar als sindicats un esborrany de pautes d'actuació perquè s'hi fessin aportacions, i des d'UOB vam respondre el 6 de febrer.

Instam la Conselleria a emetre el protocol el més aviat possible, ara que el curs fa poc que ha començat. La conflictivitat a les aules és un risc permanent i més encara amb les ràtios d'aula saturades.

divendres, 15 de setembre del 2017

El Servei de prevenció de riscos laborals d'Educació s'ajorna fins l'any que veEl Decret del Servei de prevenció de riscos laborals d'Educació, que segons l'acord marc s'havia de crear el 2016, no s'aprovarà fins l'any 2018, segons ens va informar la Direcció General de Personal Docent a la reunió on vam ser citats. Hauran estat dos anys de retard si és que es compleixen les previsions actuals.

L'esborrany de Decret, que encara no hem pogut veure però que segons se'ns va dir ja disposa de memòria econòmica i informativa, passarà en primer lloc per la mesa sectorial, després pels comitès de prevenció intercentres de cada illa (on també hi són els sindicats), per la comissió paritària de Funció Pública i finalment pel Consell Consultiu.

La dotació prevista és de 12 persones a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a les Pitiüses.

Recordem que la consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració del decret, que no incloïa cap esborrany, s'obrí del 29 desembre al 19 de gener d'enguany.

dijous, 14 de setembre del 2017

Novetats en la normativa sobre Formació Permanent


Des del juliol del 2016 fins ara, la conselleria ha anat publicant nova normativa sobre la formació permanent.

A continuació teniu el nostre informe actualitzat amb les novetats publicades en els darrers cinc mesos; les localitzareu senyalitzades com a (NOVETAT).

Al BOIB de dissabte 6/5/17 es publicà la nova ordre per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de les Illes.

Aquesta ordre desplega aspectes normatius derivats del Decret 41/2016 que regula la formació permanent del professorat i que es publicà el juliol de 2016 per tal de normativitzar els aspectes presentats al Pla de Formació del Professorat 2016-2020 que s'havia publicat el març del mateix any.

Aquesta nova ordre, que entrà en vigor el dia 7/5/17, regula les següents fases de la formació permanent:

 1. L'homologació de les activitats formatives
 2. El reconeixement d'aquestes activitats
 3. El registre de les activitats realitzades pel docent
 4. La certificació de la formació al Portal del Personal de cada docent

El primer dubte que planteja l'entrada en vigor d'aquesta normativa és què passarà amb els cursos que encara no hàgim acabat o que féssim abans del 7/5/17 i que no tenguem presentats a registre? Se'ns podran reconèixer i baremar?
Sí, cap docent perdrà el reconeixement de la formació acabada o que estigui realitzant a dia 7/5/17, sempre i quan sigui formació homologada. El que farà l'Administració en aquests casos serà que els cursos anteriors a l'ordre es podran computar o bé amb els criteris de l'ordre anterior i les seves posteriors modificacions vigents fins dissabte 6/5/17  o bé amb els de l'actual i, en qualsevol cas, se computaran amb els criteris que més beneficiïn el docent. (Disposició transitòria única)

HOMOLOGACIÓ
L'homologació la concedeix la Direcció General d'FP i Formació Permanent des de la Comissió de Formació del Professorat i el Servei de Formació del Professorat i l'han de sol·licitar les entitats organitzadores (*) o col·laboradores (**) inscrites al cens (NOVETAT -les instruccions del qual es troben a la Resolució de 22/5/17).

Per a ser homologables, les activitats formatives han de complir els següents requisits bàsics:
 • Adaptar-se al Decret 41/2016
 • Pertànyer a una de les línies estratègiques del Pla de Formació del Professorat 2016-2020
 • Correspondre a una de les modalitats formatives del Pla
 • Impartir-se de manera presencial, a distància o mixta
 • No estar relacionades amb la preparació de les proves d'accés a concursos, oposicions o amb la preparació de qualsevol prova per obtenir acreditacions i/o titulacions oficials.

RECONEIXEMENT
El reconeixement de les activitats de formació permanent correspon al Servei de Formació del Professorat

El reconeixement d'una activitat formativa s'ha d'expressar en hores tenint en compte els següents aspectes:

- No es computaran fraccions d'hora
- No es computarà cap activitat inferior a 8 hores (excepte en el cas dels formadors)
- El nombre màxim d'hores possibles a reconèixer ve marcat pel Pla de Formació en funció de la modalitat a la qual respon l'activitat:
 1. FdC o Formació dels Centres lligada a projectes globals de millora dels centres: no s'indica cap marge d'hores.
 2. FeC o Formació en els Centres: entre 8 i 60 hores
 3. FiC o Formació per als centres o intercentres: entre 20 i 60 hores
 4. FE o Formació Especialitzada: entre 30 i 120 hores
 5. PEF o Programes d'Experiència Formativa: entre 20 i 100 hores
 6. FA o Formació per Àmbits: entre 8 i 50 hores
 7. APF o Activitats puntuals de formació com ara jornades, congressos, etc: entre 8 i 20 hores
En tots aquests casos, manco en l'APF, serà imprescindible per al reconeixement la realització, per part del docent, d'un informe de transferibilitat a l'aula de l'après a l'activitat.

En el cas que una persona dugui a terme més d'una activitat a distància que coincideixin totalment o parcialment en el temps, només es podrà reconèixer l'activitat de major nombre d'hores.

L'assistència obligatòria a les classes o sessions presencials no podrà ser inferior al 80%

Es poden certificar hores en funció de quatre tipologies de participació:
 1. Participant
 2. Coordinador
 3. Tutor
 4. Formador

Es podran reconèixer activitats de formació que siguin:
 1. Organitzades per entitats organitzadores (*)
 2. Organitzades per entitats col·laboradores (**) i homologades per la DG d'FP i FP
 3. Organitzades o reconegudes pel Ministeri d'Educació o altres administracions educatives sempre i quan vagin en concordança amb les línies del Pla. En aquest cas, a més, l'interessat ha d'adjuntar a la sol·licitud de reconeixement presentada a registre la certificació del curs i un informe de transferibilitat. Per a aquestes activitats es reconeixerà un màxim de 60 hores.
 4. Projectes de recerca convocats, promoguts o avalats per una universitat o organisme públic, qualsevol Direcció General o entitat pública de la CAIB i qualsevol entitat organitzadora (*) sempre i quan s'adaptin a les línies del Pla. Per a aquestes activitats es reconeixerà un màxim de 60 hores.
 5. Tutoria de pràctiques de Màster, Formació Pedagògica i Didàctica equivalent, opositors, nous interins, estudis de grau i postgrau. En aquest cas, les hores es reconeixeran d'ofici i el nombre pot variar entre 10 i 30 depenent de si la tutoria ha anat a càrrec d'un o més tutors. En qualsevol cas, només es podrà optar a un reconeixement i certificat per curs.
 6. Activitats d'innovació, programes internacionals, pràctiques en empreses, grups de treball i altres activitats d'experiència formativa sempre i quan siguin convocades o reconegudes per la Conselleria i l'interessat presenti, en el termini de tres mesos des de la finalització de l'activitat, una memòria que inclogui informe de transferibilitat. Dins la modalitat d'experiència formativa, (NOVETAT) les estades formatives del professorat d'FP vénen regulades per l'Ordre del 30/8/17. (NOVETAT) El reconeixement d'experiència formativa en general, es regula a la Resolució de 22/6/17.
 7. Itineraris d'Autoformació. (NOVETAT) El reconeixement de l'autoformació ve regulat a la Resolució del 29/6/17. Sobre aquesta tipologia, a més, l'Ordre de 4/4/17 especifica que es podran reconèixer com a autoformació:
 • Les titulacions universitàries o superiors de règim especial o altres sempre que no siguin al·legats com a requisit per a l'accés a la docència
 • Els màsters universitaris o formació d'especialista o expert obtinguts després d'accedir a la funció docent
 • Altres programes de formació convocats i realitzats per universitats o entitats de reconegut prestigi i en concordança amb el Pla
 • Aquelles que no hagin estat prèviament homologades o reconegudes als punts 1-6 d'aquest apartat
 • En qualsevol cas, l'autoformació no suposarà el reconeixement de més de 100 hores per itinerari.

REGISTRE
La inscripció dels certificats de les activitats de formació al Registre General de Formació Permanent del Professorat és requisit imprescindible per al reconeixement de la formació.

Es registrarà d'ofici la formació convocada pel Servei de Formació del professorat i pels CEP; en aquest cas, el docent no ha d'entregar res a Registre.

Pel que fa a les activitats homologades oferides per les entitats col·laboradores (**), aquestes entitats disposen de tres mesos per a indicar al Servei de Formació del Professorat quina activitat es pot reconèixer al docent que l'ha cursada i ha estat considerat apte.
En aquest cas, el docent ha de revisar si l'activitat formativa en concret apareix al seu Portal del Personal un cop transcorreguts aquests tres mesos i si no és el cas, haurà de sol·licitar el reconeixement ell mateix.

En la resta de casos, el docent interessat haurà de presentar la sol·licitud de reconeixement directament al registre de Conselleria.

Respecte als interins que encara no tenen Portal del Personal, la disposició addicional quarta diu que "el personal docent que accedeixi per primera vegada a la funció pública docent o el personal docent que sigui contractat per primera vegada en un centre concertat amb pagament delegat, quan el seu contracte sigui superior a un mes, a partir del moment en què disposi d'accés al Portal del Personal, pot sol·licitar la inscripció en el Registre de formació de les activitats formatives a les quals hagin participat des de la data d'obtenció de les titulacions i condicions d'accés a la funció docent, sempre i quan aquestes activitats compleixin els requisits establerts en el Decret 41/2016 i en aquesta Ordre"

(NOVETAT) La conselleria compta amb un portal web d'Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat, on hi trobareu el model de sol·licitud perquè us inscriguin les vostres activitats.
 CERTIFICACIÓ
 La formació reconeguda apareixerà al Portal del Personal a l'apartat "Formació dels Docents" i aquí dins als subapartats de "Activitats internes" o "Activitats externes" en funció de l'organitzador de l'activitat formativa reconeguda.

L'aparició al Portal del Personal d'una formació té validesa administrativa de certificació d'aquesta formació.(*) ENTITATS ORGANITZADORES

A més del Servei de Formació del professorat i dels CEPs, segon l'article 18 del Decret 41/2016, poden ser entitats organitzadores:

 • a) Les direccions generals i els departaments que integren la Conselleria d'Educació i Universitat
 • b) L'EBAP
 • c) Les administracions educatives de l'Estat espanyol amb competències plenes en matèria de formació permanent del professorat
 • d) Les universitats de l'Estat espanyol
 • e) Les universitats i entitats de prestigi en formació del professorat de l'àmbit de la Unió Europea
 • f) Altres conselleries i els seus organismes, així com entitats dependents dels consells insulars o del Govern de les IB
 • g) Les entitats col·laboradores de formació del professorat.

(**) ENTITATS COL·LABORADORES

Segons l'article 19 del Decret 41/2016, poden ser-ho, sempre i quan estiguin inscrites al Cens d'entitats col·laboradores:
 • a) La UIB
 • b) Altres universitats amb àmbit d'actuació a les IB
 • c) Associacions professionals de docents de l'àmbit de les IB
 • d) Les organitzacions sindicals de l'àmbit de l'ensenyament a les IB
 • e) Les organitzacins empresarials més representatives en l'àmbit de l'ensenyament de les IB
 • f) Les entitats públiques o privades dotades de personalitat jurídica entre les finalitats de les quals s'inclogui la formació permanent del professorat i altres professionals que treballen en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.
(NOVETAT) Per a poder ser entitat col·laboradora, és necessari inscriure's al Cens d'Entitats col·laboradores seguint les instruccions indicades a la Resolució del 22/5/17.Complements i estiu dels interins, pendents dels pressuposts de 2018A la reunió a la qual ens convocà la Direcció General de Personal Docent vam demanar pel pagament de l'estiu dels interins i els complements de tutoria i cap de departament, que segons l'acord marc s'ha de dur a terme el 2018. La resposta va ser que dependrà dels pressuposts autonòmics, el percentatge dels quals corresponent a Educació encara desconeixen, però que en principi preveuen pagar-ho.

En el cas dels complements de tutoria i cap de departament, es pagarien el mes de gener amb efectes retroactius a setembre d'enguany.

Veurem si el compromís es compleix o queda en paper banyat, com tantes altres promeses d'un acord rebutjat per insuficient pels docents en referèndum.

Les proves d'accés a la UIB recuperen l'ús del català a pesar de les claudicacions de March i HuguetSegons ha publicat el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB), el percentatge de proves d'accés a la universitat contestades en català es recupera després de dos anys de davallada i passa del 78,9% (2016) al 79,6%. Després de dos anys de legislatura, emperò, encara som a tres punts de les xifres de 2014, un fet molt indicatiu de l'escàs interès de l'actual Govern per impulsar l'ús del català als centres educatius:
 • 2013: 80,4 %
 • 2014: 82,6 %
 • 2015: 81,1 %
 • 2016: 78,9 %
 • 2017: 79,6 %
Aquestes dades, per altra banda, positives però insuficients, es produeixen a pesar de la imposició d'oferir als alumnes exàmens en castellà, que fou denunciada per UOB i comportà la renúncia de quatre vocals. Recordem que al final només un 4% dels alumnes demanaren els enunciats en castellà.

Enguany la UIB encara no ha publicat la nota de premsa sobre aquestes dades, que solia treure a finals de juny o principis de juliol, com va fer l'any passat.

OPOSICIONS 2018: La convocatòria del País Valencià pot condicionar l'oferta de placesSegons ens ha informat la Direcció General de Personal Docent en una reunió a la qual ens va citar, la Generalitat valenciana no reconsiderarà la convocatòria de 3.000 places només d'infantil i primària l'any 2018, deixant les de secundària per a 2019, cosa que podria induir els aspirants valencians a presentar-se a les oposicions de les Balears si es treuen places de secundària. Aquesta circumstància es tractarà en una mesa sectorial que es convocarà a finals de setembre o principis d'octubre

Per altra banda, l'oferta de 3.000 places d'oposicions anunciada per al període 2017-2020, que suposaria unes 900 places anuals atès que 257 ja s'han tret a les oposicions de 2017, es basa en la "taxa addicional per a estabilització" de la llei de pressuposts generals, que permet incloure fins al 90% de les places ocupades de forma temporal i sense interrupció els tres darrers anys (article 19.6). Cal tenir en compte, emperò, que la legislatura acaba el 2019.

dimarts, 12 de setembre del 2017

UOB condemna els actes racistes i vandàlics d’AlaróDes d’UOB condemnam els actes racistes i vandàlics perpetrats a Alaró (vg. notícia de premsa), i ens solidaritzam amb Guillem Balboa i la seva família.

Cal eradicar de la nostra societat el racisme i la xenofòbia, mals residents gràcies a bona part de la dreta sociològica, i al franquisme que no es va extirpar quan era hora. En aquest cas, a més a més, el maltractament animal i la crueltat delaten un comportament allunyat de tot vestigi d’humanitat.

No és casual, per altra banda, que aquests fets coincideixin en el temps amb el robatori a Alaró, també des de l’anonimat més covard, d’unes pancartes en defensa de la democràcia i el referèndum català, que comptaven amb permís municipal.

El poble que oblida la seva història està condemnat a repetir-la. Les retallades en educació, especialment en matèries artístiques i humanitats, i la incipient educació en valors, no són el millor escenari per acabar per sempre més amb aquests comportaments. Cal que lluitem, a cada instant, per bastir entre tots una societat justa i solidària!

Referèndum és democràciaConvidats per les entitats convocants, ahir una delegació de les sectorials d’UOB va assistir als actes institucionals i a la gran manifestació celebrada a Barcelona amb motiu de la Diada de l’11 de setembre.

Vàrem coincidir amb diverses personalitats desplaçades també des de les Illes Balears, amb les que es va comentar l’històric maltracte econòmic vers l’arxipèlag, un greuge cada vegada més asfixiant per a l’economia i la societat balear, i vàrem conèixer delegats sindicals (ep!, de sindicats majoritaris) de diferents sensibilitats.

Des d’UOB donam suport al dret a l’autodeterminació del poble català (i a la seva materialització en forma de referèndum) per tal que pugui decidir democràticament el seu futur polític.

dijous, 7 de setembre del 2017

Aquest curs hi haurà 16 barracons més, 122,5 en total


 Foto: CAIB

La nota de premsa de la Conselleria sobre les obres de l'estiu, que reproduïm més avall, reconeix al final que aquest curs hi haurà 16 barracons més i la xifra total s'enfilarà fins als 122,5 (recordem que a Extremadura no n'hi ha cap). Això suposarà 30 barracons més entre el curs passat i l'actual.

Diu també la nota que al final de la legislatura n'hauran llevat entre 60 i 80. Esperam que concretin quins i com, perquè el conseller Martí March va afirmar al Consell Escolar de 2 de març que a les Balears fan falta quinze centres mentre que el Pla d'infraestructures només preveu construir-ne tres dins el que queda de legislatura (Son Macià, IES Santa Maria i CEIP Sant Ferran).

Per altra banda, notícies com la dels 927 milions d'euros que Montoro llevarà a les Balears el 2018 per donar-los a altres autonomies no conviden a l'optimisme sinó tot el contrari. No ens cansarem de reclamar a la Conselleria d'Educació i al Govern balear que abandonin el discurs del cofoisme, ens expliquin quina és la crua realitat i plantin cara al maltracte fiscal a què ens sotmet el Govern espanyol. En aquesta reivindicació sí que trobaran a UOB i a la gran majoria de la població de les Balears.

Continuam desconeixent la situació dels 29 CEIP de Palma amb amiant detectats per l'Ajuntament i no reconeguts per l'IBISEC, que venim denunciant des de juliol de 2015.

Diario de Mallorca:


Nota de premsa de la Conselleria:

El curs 2017/18 comptarà amb 75 centres reformats per gairebé 12 milions d'euros

Darrera actualització: 06/09/2017

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i del gerent de l’IBISEC, Miquel Coll, ha presentat avui el balanç de les obres que s’han fet aquest estiu a 75 centres educatius de les Balears. Des d’Educació s’ha destacat que és la primera vegada a les Illes que s’executen tantes obres d’aquesta complexitat i alta inversió durant els mesos d’estiu i per això s’ha valorat com a especialment positiu el bon funcionament de la immensa majoria d’actuacions que s’estan duent a terme.

Les obres han suposat una inversió de gairebé 12 milions (11.906.934,72 euros), ja que en una bona part es tracta d’intervencions importants de caràcter estructural que tenen a veure amb la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, rehabilitacions, ampliacions d’aules UECCO, reformes integrals o retirada de fibrociment, a més de l’inici de les obres de l’IES Santa Maria. En total, aquest estiu s’han fet obres a 46 centres de Mallorca, 18 de Menorca,10 d’Eivissa i 1 de Formentera.

La majoria de els obres tenen un termini d’execució de dos mesos, malgrat que n’hi ha una part que coincideixen amb període escolar. Això suposa que el 90% dels centres tendran acabades les obres en el termini previst. En els casos que coincideixen en període lectiu s’ha procurat que les obres més voluminoses o molestes es fessin a l’estiu o en hores que no hi ha alumnes als centres.

Entre totes les obres previstes hi ha tres incidències destacables: el retard en les obres del CEIP Santa Isabel, la modificació del projecte del CEIP Jafudà Cresques ¾les dues obres a Palma ¾ i la modificació del projecte del CEIP Inspector Doctor Comas Camps, d’Alaior.

En el cas del CEIP Santa Isabel se n’està fent una reforma estructural que coincideix amb la reforma del pati del centre, la qual cosa implica el trasllat d’una part dels alumnes al CEIP Son Quint. Les obres del CEIP Jafudà Cresques han patit un retard derivat de la modificació del projecte original. Finalment, en el cas del CEIP Inspector Doctor Comas Camps, una vegada iniciada l’obra s’ha descobert que la coberta està molt deteriorada i necessita una actuació major. Només el cas de Santa Isabel ha suposat el trasllat de l’alumnat; la resta d’alumnes continua als centres respectius.

Obres importants que permetran reduir les aules modulars

Des de l’inici de la legislatura s’ha incrementat any rere any la inversió en la millora de les infraestructures educatives, ja que s’ha passat dels 6.762.873 euros el 2015 als 21.487.830 euros el 2017. Totes les actuacions formen part del Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 i estan orientades a solucionar un dèficit històric que, combinat amb un nombre creixent d’alumnes, fa imprescindible actuacions importants a totes les illes.

Entre les novetats previstes per abans d’acabar l’any hi ha l’inici de les obres del nou IES Santa Maria, que ja han començat el procés, a més de la licitació de les obres de l’ampliació de l’IES Binissalem, del Conservatori de Palma, de l’IES Joan Ramis i Ramis (Maó) i de l’IES Puig de sa Font (Son Servera).

Aquestes obres, que suposen noves construccions i ampliacions importants, tindran un impacte directe en la reducció d’aules modulars. Es preveu que en acabar la legislatura s’hauran pogut eliminar entre 60 i 80 d’aquests espais.

Actualment hi ha 122,5 aules modulars a les Balears: 85,5 a Mallorca, 12 a Menorca, 17 a Eivissa i 8 a Formentera. En total, el curs 2017-2018 hi haurà 16 aules més que el curs passat: 15 a Mallorca i 2 a Eivissa, mentre que a Menorca se n’ha llevat una.

dimecres, 6 de setembre del 2017

Adjudicació de substitucions: tot el que cal saber-ne


Un cop començat el setembre, torna a estar en funcionament el tràmit telemàtic setmanal per a què els interins docents optin a què se'ls adjudiqui una plaça durant el curs escolar.

Les instruccions del procés d'adjudicació de substitucions es troben a l'annex 2 de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2017-18.

Passem a veure'n el funcionament:

 1- TRÀMIT D'ADJUDICACIONS

Qui pot realitzar el tràmit?
 • El pot realitzar qualsevol interí que estigui en situació de disponible, és a dir, aquell que està admès a borses, no té una plaça adjudicada, i no està exclòs per manca de titulació de català o del màster de formació pedagògica.
És obligatori realitzar-lo?
 • No. Optar a cobrir substitucions és voluntari. Si un interí disponible no vol fer el tràmit per la raó que sigui (té una altra feina, no li interessen les places disponibles, no vol que se li adjudiqui una plaça en un moment concret, etc.) no passa res i l'interí continua a les llistes amb la seva puntuació i disponible per a qualsevol altra setmana en què sí li interessi accedir a substitucions.
 • Si l'interí decideix fer el tràmit, tampoc està obligat a seleccionar totes les places a què pot optar, basta que seleccioni les que li interessin.

Quan es pot realitzar?
 • El tràmit de substitucions s'obre setmanalment des de setembre fins a juny cada divendres a les 15.00 i es tanca el dilluns a les 12.00 . El primer tràmit ordinari d'aquest curs es farà entre els dies 8 i 11 de setembre.
 • Cada curs, a més, a la primera setmana de setembre s'obre un tràmit extra de substitucions abans del primer divendres per tal d'avançar la primera tanda d'adjudicacions i que els interins puguin incorporar-se al centre al més aviat possible abans que ho faci l'alumnat. Enguany, aquest primer tràmit extra s'ha obert el dimarts 5 i es tanca el dijous 7 a les 12.00.

Com s'hi accedeix?
 • L'accés es troba al Portal del Docent Interí indicat com a "accés al tràmit".
 • Si clicau sobre aquest darrer enllaç, veureu que podeu iniciar el tràmit de tres maneres: amb certificat digital, amb el vostre usuari i contrasenya amb què accediu al Gestib i al Portal del Personal o, si no disposau de cap dels dos anteriors, hi podeu entrar de manera anònima.
Què permet fer aquest tràmit?
 • Aquest tràmit permet només seleccionar places per a què ens puguin adjudicar.
 • No permet fer modificacions en les opcions d'illes, funcions o tipus de jornada que indicàrem que estam disposats a cobrir quan ens apuntàrem a les borses d'interins.

2- PLACES

Quines places s'ofereixen?
 • Podeu veure les places disponibles entrant al Portal del Docent Interí > Places > Disponibles.
 • Podeu consultar les places disponibles filtrades per centre, per funció o bé la totalitat de places (en concret, un total de 711 places per a la convocatòria oberta entre el 5 i el 7 de setembre)
 • Qualsevol persona pot consultar les places disponibles, filtrades o no, independentment del seu estat com a interí (disponible / no disponible) o de si vol fer el tràmit o no.
 • En general, hi trobareu dos tipus de places: substitucions (absència temporal del titular) o vacants sobrevingudes (deixen de tenir titular o han sorgit amb posterioritat a les adjudicacions de l'estiu per raons de planificació educativa) 
 Què passa amb les places que no s'adjudiquin?
 • Si quan es tanca el tràmit setmanal d'adjudicació de substitucions queden places sense adjudicar perquè ningú va estar interessant en seleccionar-les o no quedaven interins disponibles de l'especialitat en qüestió, la Conselleria té dues vies per a cobrir-les:
 • A) Deixar-les per a tornar-les a oferir en obrir el tràmit del següent divendres.
 • B) Adjudicar-les mitjançant el procediment extraordinari abans d'obrir el tràmit del següent divendres. Aquest procediment sol usar-se per a cobrir aquelles places de substitució urgent o les que s'havien adjudicat mitjançant el tràmit setmanal però l'interí adjudicat ha renunciat a la plaça.

Com es descriuen les places?
 • Cada plaça, encapçalada amb el seu número de codi, el centre on es troba i la funció que s'hi ha d'impartir, ve acompanyada d'una fitxa en què s'especifiquen conceptes com:
                - Tipus de plaça: substitució, substitució per a tot un curs escolar, vacant
                - Tipus de jornada: mitja o completa
                - Data d'inici: quin dia s'inicia el contracte i s'ha de presentar l'interí al centre
                - Data de fi prevista: quin dia es preveu que s'acabi el contracte
                - Motiu: què ha causat la substitució o vacant? Els principals motius són excedències, reducció de jornada, maternitat o lactància, baixa, comissió de serveis, jubilació, renúncies, etc.
                - Lloc de treball: centre de destinació
                - Funció: o especialitat principal en què es treballarà
                - Perfil: si la plaça ve perfilada amb aspectes com ara treball per projectes, TIC...
                - Comentari: si falta alguna informació que es consideri rellevant i no hagi aparegut en els camps anteriors.

Com es determina la data de fi de contracte prevista?
 • Aquesta data depèn principalment de dos factors: el tipus de plaça i el motiu pel qual sorgeix.
 • Totes les places vacants sorgides abans del 12 de gener i de les quals s'hagi fet el nomenament el dia 11 de gener o abans, acabaran el contracte el 31 d'agost.
 • Així, les vacants sorgides a partir del 12 de gener tendran com a data de finalització de contracte el dia 30 de juny.
 • Pel que fa a les substitucions, no podran acabar el contracte després del 30 de juny. A més, hem de distingir entre les que vénen indicades com a "substitució per a tot un curs escolar" i les que només vénen indicades com a "substitució":
 • En general, les substitucions per a tot un curs escolar solen venir motivades per una comissió de serveis de manera que és difícil que el titular es reincorpori a la plaça durant el curs; per això, aquestes substitucions duen com a data de fi prevista el 30 de juny.
 • En canvi, la data de fi indicada de les substitucions motivades per causes diferents no pot assegurar-se del tot que es compleixi ja que, en darrer terme, només depèn del fet que la baixa del titular no es renovi o que aquest decideixi allargar o tornar abans d'una excedència, per exemple. En tot cas, qualsevol substitució s'acaba quan s'incorpora el titular o, sinó, com a màxim el 30 de juny.

3- NÒMINA

Quines places permetran cobrar l'estiu?
 •  Segons la normativa a dia d'avui, cobraran l'estiu els interins que ocupin una plaça amb data de finalització de contracte al 31 d'agost.
 • Per altra part, segons l'Acord Marc, la Conselleria es comprometé a pagar el juliol i agost del 2018 als interins que hagin treballat un mínim de cinc mesos i  mig durant el curs 2017-18. De moment, la Conselleria no ho ha ratificat ni ha explicat com es farien aquests pagaments a aquells interins que de moment no tenen contracte fins al 31 d'agost. Us anirem informant tot d'una que hi hagi novetats sobre aquest tema.
Es cobraran els complements de tutor i cap de departament?
 •  En aquest cas, ens hem de remetre també a l'Acord Marc, el qual només especifica que aquests complements es recuperaran durant el 2018. Ara bé, no s'hi indica a quin moment dels 2018 es començaran a cobrar ni si tendrà efectes retroactius per a tot el curs escolar del 2017-18 o no. Haurem d'esperar a veure si la Conselleria compleix l'acord i en quines condicions.
4- PRESA DE POSSESSIÓ

Què s'ha de fer abans de presentar-se al centre?
 •  Qualsevol interí a qui se li adjudiqui una plaça en qualsevol moment del curs escolar, no podrà presentar-se al centre si abans no ha fet el tràmit obligatori previ a la presa de possessió.
 • Podeu accedir a aquest tràmit des del Portal del Docent Interí > Utilitats > Presa de possessió.
Quan ens hem de presentar al centre?
 •  Hem de ser al centre a la data indicada com a data d'inici a la descripció de la plaça.
 • Si ens han adjudicat una plaça que es troba a una illa diferent d'aquella que vam fer constar com a residència a la inscripció a borses, i entre el dia en què se'ns adjudica la plaça i la data d'inici no hi ha com a mínim 3 dies naturals, l'interí disposa d'un màxim de tres dies naturals (comptadors des del dia següent al de l'adjudicació) per a incorporar-se a la plaça.
 • Si la data d'inici coincideix amb dia festiu a la localitat del centre, la incorporació s'ha de realitzar al primer dia lectiu següent. 
Què passa si no ens presentam al centre en el termini establert?
 •  Si no hi ha cap causa que ho justifiqui (vegeu pregunta següent), el nomenament quedarà sense efectes i l'aspirant restarà exclòs de les borses.
Durant els primers dies de setembre, l'interí ha d'anar al centre on tenia plaça al juny?
 • Segons el punt 17 de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions:
 • S'entén com a causa justificada la necessitat d'acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s'han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. El funcionari interí ha d'informar d'aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació.
 • Finalitzades les tasques pendents, ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha duit a terme.
 • Si no es compleixen aquestes obligacions, s'ha d'entendre que la presa de possessió posterior a l'1 de setembre no queda justificada.

5- MÉS INFORMACIÓ
 •  Us recordam que te niu a la vostra disposició la nostra GUIA D'INTERINS per al curs 2017-18 a la qual podeu accedir clicant AQUÍ
 • També ens podeu fer arribar els vostres dubtes enviant-nos un correu a uob.ensenyament@gmail.com
Què ens perdem per la no actualització del Fons social?Exigim a la Direcció General de Funció Publica i als sindicats de la Mesa General que no retardin més l'actualització i equiparació del Decret d'Acció social!

Venim fent aquesta reclamació des de novembre de 2016 i Personal Docent la va traslladar a Funció Pública el mes de gener. Vegem què ens estam perdent com a conseqüència de la paralització:

1) A diferència del personal laboral de la CAIB, que es regeix per un decret propi de 1995, els interins docents no tenen aquestes ajudes d'assistència sanitària:
 • Dental: Dentadura completa, Dentadura superior o inferior, Peces, Obturacions, Implants osteointegrats, Tractament per Ortodòncia i Endodòncia.
 • Ocular: Ulleres d'enfora o de prop, Ulleres bifocals o progressives, Lents de contacte, Substitució de vidres bifocals / progressius, Substitució de vidres (d'enfora o de prop), Lents terapèutiques, Ajudes òptiques per a baixa visió (microscopis, telescopis, telemicroscopis, lupes i filtres), Ajudes prismàtiques per alteracions greus de la motilitat ocular.
 • Audiòfon.
 • Pròtesis i altres.

2) A diferència dels funcionaris i del personal laboral de la CAIB, el decret d'Acció social dels docents no preveu:
 • Concertació d'una assegurança col·lectiva de vida i invalidesa permanent. 
 • Revisions mèdiques.

3) Pel que fa a les peticions de modificació del redactat, que ha quedat obsolet, hem reclamat:

- Ajudes per estudis:
 • ampliar el període de lliurament de les sol·licituds al 30 de juny (ara tanquen a 30 d'abril).
 • incloure els estudis de Formació Professional de grau superior.
 • canviar el concepte “ajudes per llibres” pel de “material didàctic i de pràctiques”.
 • pel que fa als estudis per fills majors de 18 i menors de 25 anys, que es tengui en compte l’any de naixement, no el dia (ara s'han de tenir 18 anys el 30 d'abril).
- Bestretes:
 • ampliar el termini de devolució de les bestretes.

4) Pel que fa a les retallades, demanam recuperar les ajudes per orfandat i viduïtat.

Recordem que en resposta a la consulta que vam presentar el 22 de maig, el director general de Funció Pública (Conselleria d'Hisenda), Pedro J. Jiménez Ramírez, ens va contestar que ni la Mesa General ni la comissió de treball per actualitzar el decret, constituïda per acord de la Mesa General de 20 de juliol de 2016, "no han pres cap acord, en relació amb la modificació del decret objecte de la consulta", i que a la Mesa General de 16 de març l'Administració va anunciar que "els diferents sectors que integren els empleats públics" treballaven sobre el tema.

Que nosaltres sapiguem, el grup de treball no s'ha tornat a reunir des de la primera trobada del mes d'abril. Mentrestant, continua el greuge comparatiu i els perjudicis ocasionats per les retallades i un redactat obsolet.

dimarts, 5 de setembre del 2017

Madrid impedeix pujar l'1% el complement d'Acció social

 

Continuen les retallades!

Si disposau d'ajudes d'Acció social haureu vist que a la nòmina d'agost no ens han pujat l'1% per aquest concepte com a la resta de retribucions, a pesar que el Decret autonòmic 128/2002 especifica que les ajudes per a fills menors de 18 anys, estudis, discapacitat, etc, s'han d'incrementar anualment en el mateix percentatge. El motiu és que la Ley de presupuestos generales del Estado de 2017 prohibeix expressament l'increment a l'article 18.4:
 • "Estos gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2017 respecto a los del año 2016."
Una mostra més de la manca d'autonomia real del Govern balear, i de la necessitat de poder administrar aquí els imposts que es generen a les nostres Illes!

divendres, 1 de setembre del 2017

La Conselleria fa dos mesos que té l'informe de Riscos Laborals sobre ràtios elevadesEl Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) va remetre a finals de juny a la Conselleria d'Educació l'avaluació dels efectes de les ràtios d'aula sobre la salut dels docents, segons hem pogut saber. La Conselleria, emperò, encara no ha tramès l'informe a Inspecció de Treball, cosa que en principi havia de fer dins el mes de juliol, a fi de disposar de les conclusions abans d'acabar el curs 2016-2017.

Reclamam a la Conselleria que no retardi més el lliurament de l'informe a Inspecció de Treball, si no ho vol convertir en un nou cas de manca de transparència. Des del 26 d'abril, per exemple, UOB té sol·licitades les ràtios actualitzades per centres i grups del curs 2016-2017, i encara esperam resposta, cosa que ens ha duit a presentar reclamació a la Direcció General de Transparència.

Per altra banda el 18 de maig també vam denunciar les ràtios il·legals a Inspecció Educativa, que en la seva resposta va donar suport a la Direcció General de Planificació sense entrar a analitzar l'incompliment de la normativa.

Recordem que el SPRL va fer l'avaluació a 13 centres públics de Mallorca a partir de la denúncia presentada el 28 de març a Inspecció de Treball, per part de l'Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals.