Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 28 de febrer del 2018

Majors de 55 anys: reclamem les tres hores de reducció a secundària!

 

Com hem explicat, el formulari de sol·licitud de reducció horària per als majors de 55 anys de secundària que Planificació ha enviat als centres incompleix allò decidit a la mesa sectorial de 2 de maig de 2017, en no donar opció a demanar dues o tres hores lectives. Davant això, vos facilitam un model d'instància, que podeu descarregar AQUÍ i presentar al registre de la secretaria del vostre centre. Pensau a presentar original i còpia i quedar-vos la còpia segellada.

Fora son! Qui calla, atorga!!

dimarts, 27 de febrer del 2018

UOB s'adhereix a la convocatòria de vaga de dia 8 de març


Circular 83/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, després d'un debat intern ha acordat donar suport a la vaga internacional de 24 hores de dia 8 de març, entre moltes raons perquè el punt 6.4 dels nostres estatuts estableix que un dels objectius a assolir és la “Igualtat efectiva home dona”. Des de la seva fundació l'any 1881, Unió Obrera Balear ha lluitat contra la discriminació de la dona, per la millora de les condicions laborals, etc. Prova d'això és la celebració del Congrés Catalano – Balear de 1884, en el qual van destacar Francisca Vidal Tous (Palma 1851-1939) i les seves companyes, que van presentar una taula reivindicativa específicament femenina com ara el dret al treball, el dret a un salari com el dels homes que els permetés viure independentment i també l'exigència d'un canvi de rol de la dona per tal que deixàs de ser propietat del pare o del marit.

Francisca Vidal fou una autodidacta avançada al seu temps, que amb altres companyes republicanes van fundar dins UOB una escola laica per fer classes a nines i a dones obreres a fi de combatre l'analfabetisme i la marginació de la dona. És una vergonya intolerable que encara avui, 134 anys després, perduri dins l'estat espanyol el fet que en molts d'àmbits laborals i sectors productius la dona cobri un 25 % manco de sou per fer la mateixa feina que fa un home. Una discriminació que cal afegir a la precarietat laboral, situacions d'assetjament sexual, la violència masclista, etc.

Com a docents pensam que l'escola tota sola no basta per combatre la discriminació de la dona ni tampoc per eradicar els prejudicis, els estereotips i els costums ancestrals del patriarcat sobre els quals es basa la misogínia, la violència i el menyspreu de gènere. Treballar per l'emancipació de la dona, a favor de la igualtat de gènere, contra la cronificació de l'atur femení i contra la discriminació de salari, pensam que requereix la mobilització i la implicació del conjunt de tota la societat, que ben segur també tendrà repercussions molt positives entre tot l'alumnat de les escoles.

Palma, 27 de febrer de 2018

dilluns, 26 de febrer del 2018

Modificació del reglament d'oposicions


 

Publicat al BOE el RD 276/2018, amb què es modifica el RD 276/2007, de 23 febrer pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents als quals es refereix la LOE i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena d'aquesta esmentada llei.

Què hi ha de nou?

- Augmenten en 1 el número de bolles que es trauran corresponents als temes de la prova teòrica.
- A la fase de concurs l'experiència prèvia compta un màxim 7 punts (abans 5), encara que la puntuació global dels mèrits continua sense poder arribar a més de 10 punts
- La puntuació global del concurs-oposició es pondera un 60% per a la d'oposició (abans 2/3) i un per a la de concurs 40 % (abans 1/3)
- Per cada any d'experiència docent:
 • En especialitats del cos al qual opta l'aspirant en centres públics: 0,700 punts (abans 1)
 • En especialitats de diferents cossos al que opta l'aspirant, en centres públics: 0,350 punts (abans 0,500)
 • En especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres: 0,150 punts (abans 0,500 punts)
 • En especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres: 0,100 punts (abans 0'250)

PBAU: demanam que no es repetixi el desgavell de l'any passat, ara que s'han obert els terminis de presentació de sol·licituds
Tornen a posar-se en marxa un any més els procediments per a dur a terme les proves d'accés a la universitat per part dels alumnes de 2n de Batxiller, enguany amb la principal novetat que les proves de setembre s'han avançat al juliol, fet que ha provocat que la D.G. de Planificació i Centres hagi modificat el calendari escolar de Batxillerat, mitjançant les instruccions per a l'avaluació de Batxillerat, per tal de dur a terme les recuperacions extraordinàries de 2n de Batxiller amb antelació suficient per tenir les actes tancades el 29 de juny de 2018 fet al qual ens hi oposàrem obertament (vegeu la nostra circular 73/2017 i l'entrada al nostre blog del 30/11/17)

Avui s'han obert dos terminis de presentació de sol·licituds:

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A FORMAR PART DELS TRIBUNALS DE PBAU
 • Poden demanar formar part dels tribunals de PBAU el personal docent universitari, els catedràtics i professors d'ensenyament secundari i de cicles formatius de grau superior. També poden sol·licitar-ho els professors dels departaments d'orientació per a realitzar tasques de suport als alumnes amb necessitats especials
 • Es poden presentar sol·licituds fins al dia 5/3/18 a les 9.00 hores.
 • Les llistes provisionals d'admesos i exclosos es publicaran entre el 12 i el 13 de març.
 • S'hi podran presentar al·legacions fins al 14/3/18
 • Si es vol renunciar a ser membre de tribunal un cop se n'hagi estat designat, les renúncies s'hauran de notificar abans del 4/5/18 
 • Més informació clicant AQUÍ
MATRÍCULA DELS ALUMNES DE 2n DE BATXILLER A LES PBAU
 • Els alumnes poden formalitzar la prematrícula des d'avui 26/2/18 fins al 5/3/18
 • el pagament de la matrícula es podrà dur a terme fins al 4/6/18
 • Més informació AQUÍ 
DATES DE LES PROVES
 • Juny: dies 5, 6 i 7
 • Juliol: dies 10, 11 i 12
 
Davant un procediment en què tant s'hi juga el nostre alumnat, volem reiterar la denúncia dels problemes que envoltaren les PBAU de l'any passat i instam la Universitat de les IB a vetllar per a què no es repeteixin:
 • Que els criteris de selecció dels membres dels tribunals vagin acompanyats d'un barem
 • Que la UIb informi d'on, quan i com s'efectuarà el sorteig si hi ha més sol·licituds que places per a la participació dels tribunals
 • Que els aspirants a tribunals rebin justificació de la seva admissió o exclusió a les llistes
 • Que només s'ofereixi la versió de prova traduïda al castellà als alumnes declarats exempts de realitzar l'examen de llengua catalana
 • Que les proves no presentin errades ortogràfiques ni preguntes ambigües o incompletes tal com passà el 2017 a matèries com Anglès, Matemàtiques o física
 • Que els continguts dels textos a comentar respectin els principis democràtics. Recordau que en la prova d'Història d'Espanya, un dels textos a comentar era la proclama golpista signada per Franco el 17 de juliol del 1936dijous, 22 de febrer del 2018

Resum de l'assemblea de 21/2/18 a IES Antoni Maura per consensuar mesures per al 8M


- Es recordaren els acords presos a l'assemblea anterior i s'aprovà l'acta:
 • Celebrar la Setmana feminista als centres (5 a 9 de març)
 • Fer lectura de manifest prioritàriament el 7 o el 8 de març.
 • Anar plegats a la manifestació del 8M horabaixa, que partirà de la plaça Espanya.
 • Donar suport a la vaga feminista
 •  
- Es va fer una roda d'intervencions sobre la vaga:
 • Hi participaren docents d'una vintena de centres. 
 • Es va constatar que, en aquests moments, hi ha poc ambient de vaga, llevat d'algun centre puntual com l'IES Damià Huguet, en què des de l'assemblea de centre hi ha bona predisposició a fer-la. 
 • Es comentà que queden dies encara i feina per parlar i encoratjar els companys a participar en la vaga del 8M.
- Dels centres, s'explicaren activitats previstes, exposicions, lectures de manifestos, llaços liles, retolació, tribut a mestres desaparegudes i d'altres.
Hi ha centres que no programen cap activitat el 8M per reservar-lo per fer vaga.

- També intervingueren representants de FAPA, qualque APIMA, Dinamització Jove de l'Ajuntament de Palma, SEPC, sindicat Alternativa i UOB Ensenyament.


- S'acordà:
 • Dilluns, 26 una persona de l'assemblea assitirà a una reunió d'entitats feministes i sindicals a la UIB
 • S'enviaran els acords d'aquesta assemblea a IBDona, que els farà arribar per GESTIB als centres.
 • Es crearà un document de drive per compartir les activitats que es facin a centres. Es podran enviar a mauracoeducacio@gmail.com
 • Es crearà el hastag feminismealescola.
 • Fer una altr assembleael 27/2/18 a les 17,30 h. a l'IES Antoni Maura

Us recordam que aquesta vaga del 8M ha estat convocada per:
 • CGT per 24 h.
 • CCOO i UGT per 2 h.
 • A més, s'ha fet públic que l'STEI s'ha adherit a la de 24 h.

UOB Ensenyament, després de culminar el debat intern,  farà públic el posicionament en els propers dies.
UOB se solidaritza amb Valtònyc i condemna la pèrdua de drets i llibertats fonamentals                                COMUNICAT DE PREMSA

Despús-ahir es va fer públic que els tribunals polítics espanyols han condemnat a 3 anys i mig de presó el jove raper Josep Miquel Arenas pel simple fet de cantar cançons de denúncia social.
Una vegada més ens demanem perquè la justícia no és igual per a tothom i si arribarem al punt en què, pel simple fet de respirar, puguem anar a la presó.

Recentment The Economist Intelligence Unit ha fet públic l'Índex de la Democràcia on s'observa una notable davallada de la qualificació de l'Estat espanyol; concretament ocupa la posició número 19, l'última d'entre totes les democràcies considerades "plenes". De la mateixa manera, en els tres darrers anys, Espanya ha estat condemnada en 19 ocasions pel Tribunal d'Estrasburg per haver vulnerat el Conveni Europeu de Drets Humans (dues el 2015, dotze el 2016 i cinc el 2017).

Si continuen així (amb tribunals de justícia polititzats, falta de llibertat d'expressió, repressió, exiliats, presos polítics...), ja no es podrà parlar d'estat de dret o democràcia.


                                Palma, 22 de febrer de 2018


dimarts, 20 de febrer del 2018

Martí March torna a incomplir el compromís amb els docents majors de 55 anysCOMUNICAT DE PREMSA

La Direcció General de Planificació de la Conselleria d'Educació, encapçalada per Antonio Morante, no recuperarà la reducció de fins a tres hores lectives per als majors de 55 anys de secundària, segons els formularis de sol·licitud enviats als centres i ens ha confirmat el cap de Departament de Planificació, Jaume March. Les tres hores es van eliminar el curs 2010-2011 amb l'arribada de les retallades.

Recordam que l'acord marc aprovat per STEI, CCOO i ANPE el setembre de 2015, a pesar del rebuig dels docents expressat en referèndum per magre i insuficient, establia que la recuperació de les tres hores lectives de reducció per als majors de 55 anys s'havia de negociar el 2016. No es va negociar fins el 2 de maig de 2017, quan la Conselleria va decidir ajornar fins al curs 18-19 la reducció de les tres hores a secundària amb el nostre vot en contra a la mesa sectorial. Tot i així, ara ens trobam que la Conselleria no ho pensa aplicar al·legant que no tenen la conformitat d'Hisenda.

Des d'UOB denunciam aquesta nova presa de pèl de la Conselleria dirigida per Martí March, que se suma a altres incompliments d'un acord marc ja per sí mateix inacceptable, com les ràtios màximes, la minimització de la LOMCE i la negociació dels currículums, les 18 hores a secundària, i altres drets que només s'han recuperat parcialment i amb retard, com les retribucions per Incapacitat Temporal, etc. Queda demostrada una vegada més la precipitació amb què STEI i CCOO van signar l'acord marc per desconvocar la vaga indefinida. Exigim a la Conselleria que rectifiqui i compleixi allò a què es va comprometre.

Palma, 20 de febrer de 2018

diumenge, 18 de febrer del 2018

Reclamam un veritable concurs-oposició. Mesa tècnica de 16 de febrerDivendres passat, 16 de febrer, es va dur a terme la mesa tècnica convocada per tractar l'esborrany de les bases per a les oposicions de 2018 (vegeu-lo al final d'aquesta nota). Si bé UOB defensa un model diferent d'oposicions, al qual no renunciam, hi vam aportar els acords assemblearis i vam exposar les propostes i preguntes que ens heu fet arribar. Per part de l'Administració hi van participar el cap del Departament de Personal Docent, la cap de Servei de Provisió i dos assessors tècnics. Es convocarà una mesa sectorial per al text definitiu en principi per a després del 24 de febrer, dia previst de publicació del nou decret estatal.

Els representants de l'Administració van dir que han tingut en compte les propostes de modificacions que han rebut fins ara i van destacar les següents novetats:
 • L'esborrany s'adapta a les modificacions previstes al nou decret estatal: més temes a triar a la part A de la primera prova, ponderació 60% oposició i 40% concurs, augment de 5 a 7 punts a l'apartat de l'experiència, etc.
 • L'acte de presentació i les dues parts de la primera prova es faran el mateix dia (punt que com veureu més endavant es va discutir).
 • Eliminació de la lectura pública del tema escrit (ídem).
 • Exclusió de les programacions que no tinguin com a mínim 12 unitats didàctiques.
 • Publicació per separat de les notes de les parts A i B de la primera prova. Les bases no ho indiquen, es veurà a l'aplicació informàtica.
 • El canal de comunicació entre el tribunal i els aspirants serà l'aplicació informàtica.
 • El tauler d'anuncis serà la web de les oposicions.
 • Hi haurà dues fases de reclamacions, una per a les oposicions i una altra per al concurs. Aquest punt també es va debatre.
Passam tot seguit a fer un resum dels diferents punts que es van discutir. Va ser una reunió de més de quatre hores, si hi trobau res a faltar o cal algun aclariment no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

NOMBRE DE PLACES CONVOCADES
 • Vam demanar que les places de cada especialitat es reparteixin en diferents convocatòries, a fi de no haver-s'ho de jugar tot a una carta. Per exemple, enguany només treuen la meitat de les vacants de Llengua catalana, però totes les Dibuix, Matemàtiques, Música, etc. Els representants de l'Administració van contestar que no tenen mitjans per posar tribunals de totes les especialitats cada any però que hi haurà més d'una oportunitat per als aspirants els propers tres anys per la creació de noves vacants. També van al·legar manca de mitjans per reduir les ràtios d'aspirants per cada tribunal.

TRIBUNALS
 • Vam demanar que el president sigui designat també per sorteig (acordat en assemblea). Entenem que la normativa estatal no és taxativa al respecte.
 • Pel que fa a la paritat, vam exposar el problema de les especialitats amb prop d'un 70% del mateix sexe, que fa que la reserva de la meitat de places per al 30% corresponent a l'altre sexe provoqui sovint el nomenament de les mateixes persones.

SOBRE LES PROVES
En aquest punt van destacar les reclamacions següents:
 • Que les parts A i B de la primera prova es facin en dies diferents. En van prendre nota però la resposta en qüestions de calendari sempre va ser la mateixa: que no ho poden programar d'una altra manera si les classes han de començar a mitjan setembre.
 • Permetre la reclamació després de la qualificació de la primera prova. Entenem que permetre la reclamació només després de la segona prova crea indefensió als suspesos a la primera, que haurien d'esperar que acabi la fase d'oposicions. La resposta de l'Administració va ser que es pot reclamar igualment contra la nota de la primera prova i que si es guanya el tribunal donarà l'oportunitat de fer la segona prova fora de calendari.
 • Vam insistir que es donin instruccions clares als tribunals perquè s'aprovi a tothom que s'ho mereixi, de forma que sigui un veritable concurs-oposició. També vam demanar que les instruccions als tribunals es facin públiques.
A més a més:
 • Inici de les proves: Vam demanar si el procés pot començar més tard de dia 23 de juny (dimarts 26, per exemple), tenint en compte que les notes es donen dia 22 i hi ha molta feina a fer encara (memòries, etc.).
 • Primera prova: Vam sol·licitar que les parts A i B de la primera prova tinguin lloc en dos dies diferents. La petició va ser unànime i en van prendre nota.
 • Lectura del tema escrit: Vam demanar que es permeti la lectura voluntària del tema escrit. D'aquesta manera qui vulgui mantenir l'anonimat no llegiria, i qui vulgui assegurar-se que tots els membres del tribunal coneixen el seu exercici, faria la lectura pública. En van prendre nota, la resposta que van donar és que la lectura s'ha eliminat per guanyar temps.
 • Temaris. Vam reclamar que la Conselleria insti el ministeri a actualitzar els temaris d'acord amb les necessitats de l'alumnat i la realitat de les aules.
També vam demanar:
 • Enunciats correctes i clars i que indiquin la puntuació (demanat 17.10.2017).
 • Publicació dels ítems, puntuacions i criteris d’avaluació i qualificació dins la convocatòria, tant a les proves escrites com a les orals i pràctiques (demanat 17.10.2017 i acordat en assemblea).
 • Rúbrica a disposició dels aspirants que ja s’han examinat per saber els ítems assolits (acordat en assemblea).
 • Resposta escrita i argumentada a petició dels aspirants en relació a la qualificació obtinguda (acordat en assemblea), o bé obligació dels tribunals a explicar les puntuacions atorgades si l'opositor ho demana, amb l'examen davant (demanat 17.10.2017).
 • Ajornament de la prova si el títol de la pregunta és incorrecte o confús.
 • Temperatures legals als espais on es fan les proves (27 graus màxim) (demanat 17.10.2017)
 • Proves no eliminatòries, en contra de la imposició de la normativa estatal (acordat en assemblea).
Pel que fa a la part B de la primera prova (prova pràctica), vam demanar:
 • Previsió d'un temps suficient per acabar la prova pràctica (demanat 17.10.2017) i que s'adeqüi a la didàctica real a l'aula..
 • Que se sàpiga amb més detall en què consisteixen les proves pràctiques de secundària. Les descripcions són massa genèriques i es poden prestar a moltes interpretacions.
 • Revisió del sistema de codi secret de la prova pràctica, que no garanteix l'anonimat (ni evita, en conseqüència, que determinats tribunals només aprovin tants aspirants com places disponibles, a fi d'estalviar-se baremar els altres) (demanat 17.10.2017).
 • Si els aspirants han de fer la part pràctica en dies diferents per manca de mitjans, fer una prova diferent cada dia per evitar que es filtri. Segons l'Administració, aquest problema no s'hauria de produir.
Sobre la segona prova:
 • Vam demanar que es pugui utilitzar l'ordinador per a la preparació de l'exposició de la unitat didàctica i la programació. Els representants de la Conselleria van dir que ho descarten perquè l'aspirant podria contactar amb el preparador de les oposicions, i que el que ha de fer és arribar amb tot el material informàtic preparat. Vam replicar que això discrimina els aspirants que opten per triar un tema del temari oficial, que no poden dur preparat de ca seva, i que es pot evitar la connexió a internet amb inhibidors de freqüència.
 • Pel que fa a les unitats didàctiques, vam demanar que s'especifiqui que els continguts, criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge no tenen per què ser idèntics als que figuren al Decret del currículum, tal com se'ns va contestar per escrit el juliol passat.
 • No hi ha normes sobre els marges dels documents i la impressió a una cara és obligatòria perquè els tribunals hi puguin fer anotacions.
Vam reclamar que les places de reserva per a aspirants amb discapacitat que no es cobreixin s'acumulin a les del torn lliure (cal tenir present que el RD 1121/2005 obliga a reservar-les per a l'oferta de l'any següent).

Així mateix, vam exigir que els participants al procediment d'adquisició de noves especialitats actuïn realment en darrer lloc, tal com diuen les convocatòries. Enguany les bases tornen a dir que ha de ser així però afegeixen que l'exercici pràctic l'han de fer amb els altres aspirants. 

DESEMPATS
 • Vam demanar que als desempats es prioritzi la nota a la segona prova, de caràcter més pedagògic i didàctic, en lloc de l'ordre de realització de les proves. L'establert actualment ve obligat pel reglament estatal.

FASE DE CONCURS
 • Demanam que es recuperi el punt per any al barem de l'experiència, l'eliminació de l'experiència com a professor de Religió i la baremació de l'experiència docent a la universitat (acords assemblearis).
 • Els 2 punts de la formació permanent i els 5 de l'acadèmica és per normativa estatal.
 • Vam demanar amb quin criteri s’atorga la mateixa puntuació al diploma d’Estudis Avançats (inferior al doctorat) que al títol de doctor. Van dir que ho revisarien.

PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES
 • Vam demanar que a Orientació educativa a més dels IES i EOE es faci referència als CIFP, CEPA i Règim especial.
 • El concepte "resultats d'aprenentatge" van aclarir que es refereix als objectius de la programació (ho teníem demanat des del curs passat).

ORDENACIÓ CURRICULAR
 • Vam demanar per què dins Règim especial, Ensenyament d'idiomes, es fa referència al RD de 2006, derogat, i no al de desembre de 2017, i que en tot cas es doni a triar a l'aspirant. Van dir que ho miraran.
Fins aquí el nostre informe.

ESBORRANYS:


divendres, 16 de febrer del 2018

UOB Ensenyament reclama el requisit del català a SanitatCOMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama que el coneixement del català sigui requisit imprescindible per treballar a la sanitat pública, tal com es fa amb la llengua pròpia de qualsevol país normal del món. Estam segurs que els metges i infermers procedents d'altres indrets van més que sobrats intel·lectualment per aprendre i superar les proves de català, igual que ho estarien per aprendre danès, italià o alemany, per exemple, si decidissin anar a treballar a Dinamarca, Itàlia o Alemanya, i si no ho volen fer és perquè pretenen constituir-se en una casta supremacista i colonial dins el conjunt de funcionaris del Govern Balear i de l'Administració.

Els professionals de la medicina no haurien de tenir cap problema en sumar-se a les 7.910 persones que s'han presentat a les proves de gener de 2018 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria de Cultura, una xifra que suposa un 33,76 % més d’inscripció que en la convocatòria de gener de l’any passat i un 127 % més respecte de la convocatòria de gener de 2016.

Consideram un perill que la salut pública quedi en mans d'un grup de professionals hostils a la nostra llengua que diuen que "las lenguas no curan" i que s'arrisquen a fer un mal diagnòstic perquè no volen aprendre la llengua del pacient. Una actitud, per altra banda, que atempta contra el codi deontològic de la professió, que destaca l'empatia amb el malalt com a un dels factors essencials per a una relació assistencial de confiança plena. El metge s'ha d'adaptar al pacient, respectar la seva ideologia, la seva llengua i cultura i els seus valors. És intolerable que un metge o un infermer pugui coaccionar i obligar a parlar en castellà amb l'excusa de desconèixer el català i proferint frases amenaçadores del tipus "en castellano que no le entiendo" o "estamos en España", com ja ha passat més d'una i de dues vegades a les consultes de PACs i hospitals.

Per acabar feim una crida als metges i sanitaris demòcrates a organitzar-se en sindicats que respectin la llengua pròpia de les Balears, a diferència dels que, com Sindicato Médico i CSIF, actuen a les nostres illes amb esperit neofranquista i colonitzador.

Palma, 16 de febrer de 2018

Fons social: acordada la proposta de modificació del decret

 

Dimarts 13 de febrer va tenir lloc la mesa sectorial per tractar la proposta de millora i actualització del Decret de fons social d'Educació, arran del veto de Funció Pública a l'equiparació amb Sanitat i Serveis generals. Els representants d'UOB hem mantingut les reivindicacions que presentàrem a la mesa tècnica de 24 de gener, que han estat acceptades per Personal docent llevat d'alguns canvis tècnics que no afecten als drets dels beneficiaris.

A més a més reclamàrem que a les ajudes per estudis se n'hi afegeixin per residència i transport per estudis fora de la localitat del domicili habitual, en termes equivalents als de l'Acord del Consell de Govern sobre l'acció social per al personal del Servei de Salut:
 • Residència. Quan per cursar els estudis l'alumne es vegi obligat a residir de manera continuada fora de la localitat del domicili habitual, es pot sol·licitar i percebre, amb independència de l'ajuda que es concedeixi, una altra quantitat igual al doble de l'import d'aquesta.
 • Transports. Quan per cursar els estudis la persona beneficiària necessiti desplaçar-se a una localitat diferent de la del seu domicili per a l'assistència obligatòria als centres d'ensenyament oficial on cursi els estudis per als quals s'ha concedit l'ajuda, es pot sol·licitar i percebre una ajuda per a despeses de transport equivalent al 50 % de l'import d'aquesta.

Personal docent ha acceptat incorporar-ho a la proposta, que podeu veure AQUÍ. A la comissió del Fons social d'ahir se'ns va comunicar que s'acceptava especificar les ajudes esmentades.

Ara el document serà traslladat a Funció Pública i és possible que també hagi de rebre el vistiplau d'Hisenda. Des d'UOB hem exigit que l'esborrany del nou Decret torni a passar per mesa sectorial, petició que també ha estat acceptada. Ara veurem fins a quin punt Funció Pública i Hisenda respecten una proposta que ha estat acordada per unanimitat en mesa sectorial.

Vos mantindrem informats.

Per altra part, a la reunió mensual de la Comissió d'Acció Social  duta a terme el dijous 15 de febrer, s'aprovaren les següents concessions d'ajudes:
 • 8 bestretes ordinàries
 • 1 ajuda per a l'atenció a la discapacitat
 • 38 ajudes per als fills menors de 18 anys
 • 8 ajudes d'estudi al personal i fills de la comunitat autònoma.


dijous, 8 de febrer del 2018

Les mesures d'estabilitat d'interins inclouen oposicions anuals a proposta d'UOBCircular 80/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Les mesures d'estabilitat per als interins aprovades a la mesa sectorial de 31 de gener inclou com a primer punt el "Compromís de dur a terme les convocatòries d’oposicions als cossos docents que tindran caràcter anual". Aquest punt ja fou incorporat a instàncies d'UOB a la primera proposta de mesures d'estabilitat presentada amb els sindicats Alternativa, CCOO i UGT a la mesa de 16 de gener, i es tornà a reclamar el 31 de gener davant l'esborrany presentat per la Conselleria, que no l'incloïa.

Aquest acord puntual no minva ni en un punt el grau d'indignació que tenim amb la Conselleria a causa del roi seguit de decisions en contra dels treballadors i la qualitat educativa, com la implantació pura i dura de la LOMCE, uns pressuposts educatius insuficients, les ràtios d'aula il·legals, un "acord marc" signat amb STEI i CCOO rebutjat en referèndum pels docents per magre i esquifit, l'incompliment reiterat d'aquest acord marc, la manca de diagnòstic i mesures a favor del català, la manca de recursos per al PALIC, el maltracte als interins tècnics especialistes de FP i als interins tutors, els horaris dels majors de 55 anys, les excedències trimestrals sense cap base legal, la manca de transparència reiterada, la negativa a crear el Col·legi Oficial de Docents, la imposició d'un calendari escolar que passa per damunt dels criteris pedagògics i fet a mida dels interessos de la UIB, etc.

Amb el vot a favor en mesa sectorial vam donar compliment als acords de l'assemblea d'UOB Ensenyament de 15 de desembre, on es va votar en contra del model clàssic de pactes d’estabilitat i a favor d'estudiar altres propostes d’estabilitat més puntuals a les adjudicacions, i es va ratificar la defensa de les oposicions com a mesura d’estabilitat prioritària.

Pel que fa als pactes d'estabilitat signats fins ara per STEI amb les administracions del PP i el PSOE, s'ha demostrat que no garanteixen la continuïtat de l'interí a la plaça a causa dels desplaçaments forçats pels concursos de trasllats, reincorporacions d'excedències i comissions de serveis, etc., un problema que s'hauria multiplicat els propers anys amb les mil places anuals en joc a les oposicions.

Palma, 8 de febrer de 2018

dimecres, 7 de febrer del 2018

Interins i cobrament de l'estiu: estat de la qüestió a dia d'avuiVos informam de com es troba la problemàtica del cobrament de l'estiu dels interins a dia d'avui. Recordam que des de UOB reivindicam que tots els interins cobrin l'estiu si han treballat 5,5 mesos.

QUI COBRARÀ L'ESTIU SI NO HI HA CANVIS?

1) Els interins que tenguin un contracte fins a 31 d'agost del 2018.
Segons la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2017-18 (Annex 1, article 18 i Annex 2, article 6), tendran contracte fins el 31 d'agost aquells interins a qui se'ls ha adjudicat un dels següents tipus de places:
 • Una Vacant (V) sense titular (sense cap funcionari de carrera que tengui aquesta plaça en propietat) adjudicada en les adjudicacions de l'estiu del 2017 i que, en el moment de tancar les quotes al mes de juny, ja se sabia que hauria de ser coberta tot el curs per un interí.
 • Una Vacant sense titular sobrevinguda per causes de Planificació (VP), Jubilació (VJ) o Defunció (VD) sorgida i adjudicada abans del 12 de gener.
 • Una substitució de durada prevista per a tot el curs escolar (SV) si el titular de la plaça no s'incorpora abans del 31 d'agost i si aquesta substitució s'adjudicà a l'estiu del 2017.

2) Els interins que hagin treballat 5,5 mesos en aquest curs i tenguin contracte el dia 1 de juny llevat que es reincorpori el titular.
Segons la Llei 13/2017 de pressuposts generals de la CAIB per al 2018, a la seva Disposició final vuitena:

 • " [...] a partir del curs 2017-2018, als funcionaris interins amb un nomenament en vigor a dia 1 de juny que acumulin, de forma interrompuda o ininterrompuda, cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari interí en el curs escolar, se’ls ha d’estendre el nomenament fins al dia 31 d’agost de cada any, llevat que hagin de cessar abans pel fet que es reincorpori la persona titular del lloc ocupat o la persona que l’ocupi amb caràcter provisional. "

QUÈ DIU CONSELLERIA?
 • Segons afirmà la directora general de Personal Docent al torn obert de paraula de la Mesa de dia 1/2/18, els serveis jurídics estan estudiant com es pot fer una modificació de la Llei 13/2017 de pressuposts per tal que puguin cobrar l'estiu tots els interins que durant el curs actual hagin treballat els 5,5 mesos independentment de la data dels contractes. De moment, no hi ha res ferm.
 • Segons l'Acord Marc (dia 30/9/15), la Conselleria assumí el compromís d'efectuar el "Pagament del mes de juliol i agost als funcionaris interins que han fet feina més de cinc mesos i mig.". En aquest compromís no hi apareixien condicions de dates de finalització de contracte com sí estableix la Llei 13/2017 de pressuposts. Si no se modifica la Llei de pressuposts, tendrem un nou incompliment de l'Acord Marc
 • Que dia 12/6/18 el Parlament de les Illes Balears modificà la Llei 5/2015 i resta pendent la seva publicació al BOIB per implementar qualsevol novetat o canvi.

D'ON VE TOT?
 • El març de 1994, el Butlletí Oficial del Ministeri d'Educació i Cultura publicà la Resolució de 15/3/94 que incloïa l'Acord del cobrament de l'estiu per part del personal interí.
 • El novembre del 2011, per Acord del Consell de Govern, en ple inici de l'etapa de retallades, s'aprova que totes les places adjudicades que no siguin Vacants, hauran d'acabar el contracte el 30 de juny.
 • Aquest Acord del Consell de Govern es va prorrogant des del Decret llei 5/2012 (conegut com el Decret de retallades) i fins ara en els pressuposts de les IB de cada any.
CONTINUAREM INFORMANT

La Conselleria deixa el PALIC a criteri dels centres i sotmès al pressupost disponible


El Programa d'Acollida Lingüística i Cultural (PALIC) adreçat a l'alumnat nou vingut es dugué a Mesa Sectorial (MSE) el passat 1/2/18 i després de la Mesa Tècnica (MTE) del 25/1/18.

El primer esborrany i el segon presentats per la Conselleria a ambdues meses són pràcticament idèntics i, per tant, des de UOB continuàrem exposant les nostres reivindicacions:
Si la conselleria vol prioritzar formes d'acollida diferents de l'aula d'acollida en sí, cal que aquestes formes quedin especificades i desenvolupades per tal de garantir quina atenció rebrà l'alumne nouvingut i quan i com es durà a terme.
Enfront de l'agrupament de suport lingüístic fora de l'aula ordinària o aula d'acollida, la Conselleria vol prioritzar les següents formes d'acollida:
 1. agrupaments flexibles
 2. atenció individualitzada
 3. tutoria lingüística entre iguals
 4. metodologies de treball cooperatiu en el grup classe
A l'esborrany, però, només es donen instruccions de mínims i màxims d'alumnes i d'hores d'atenció en el cas de l'aula d'acollida, deixant a criteri del centre i de la disponibilitat pressupostària la manera de dur a terme l'acollida amb les quatre formes que vol prioritzar.
Hem de recordar que actualment els recursos totalment insuficients que Planificació dóna a un centre per a l'atenció dels nouvinguts és d'1 hora de professor a la setmana per a cada 3 alumnes nouvinguts amb desconeixement de la llengua catalana.
En aquest sentit, la Direcció General d'FP i Formació del Professorat, que és també la responsable del Servei de Normalització lingüística, remet la negociació dels recursos a la Direcció General de Planificació i a les corresponents meses en què es parli dels criteris per establir les quotes dels centres. Així ho farem i demanarem a Morante les següents qüestions entre altres:
 • Si, tal com indica l'Ordre que regula el PALIC, el mínim d'atenció a l'aula d'acollida és de 6 hores setmanals, com es pot garantir aquesta atenció si el centre no arriba als 18 alumnes nouvinguts a la matrícula de juny que és la que marca les quotes?
 • Que en el moment de fer la quota i a l'hora de realitzar el còmput dels nouvinguts d'un centre també es tenguin en compte les vacants d'escolarització del centre, que són les que hi permeten la matrícula de nouvinguts.
 • Que en els criteris de quota, les hores d'atenció a l'alumnat d'incorporació tardana no formi part de la borsa global d'hores que el centre distribueix segons el criteri intern sinó que siguin específiques per a l'acollida. 
 • Que l'assignatura de català compti amb les mateixes hores de desdoblament que la matèria d'anglès.
En aquests punts, la DG d'FP acceptà la nostra proposta d'incloure en el redactat que el còmput d'hores de professorat per a l'atenció dels nouvinguts que determini la DG de Planificació es dedicarà a aquest alumnat independentment de la forma organitzativa decidida pel centre a l'hora de dur a terme el PALIC.
Sobre el fet que el document sobre model lingüístic escolar que els experts remeteren a la Conselleria especifica que és necessari fer una revisió i avaluació dels sistemes d'acollida duts a terme fins ara i dels recursos que s'hi han destinat, demanàrem a la Conselleria si ja s'havia realitzat aquesta avaluació i, si no és el cas, per què treure ara les instruccions i no un cop fet el diagnòstic.
Segons la DG d'FP, l'avaluació encara no s'ha dut a terme i es farà més endavant ja que en funció de com acabi definit-se el model lingüístic escolar i dels resultats d'aplicar aquestes orientacions bàsiques actuals, es veurà si cal revisar l'Ordre que regula el Palic o prioritzar tipus diferents d'acollida.

Finalment, tornàrem a reclamar:
 • Que Inspecció Educativa faci públic l'informe de diagnòstic del català a les aules, el qual s'havia compromès a enviar-nos al gener del 2017 i encara l'esperam.
 • Que Conselleria respongui les preguntes que entràrem a registre el 6/4/16 sobre quants centres no imparteixen les matèries de Socials i Naturals en català, tal com marca el Decret de Mínims, i quants d'aquests centres han presentat la sol·licitud corresponent per impartir aquestes assignatures en una llengua diferent del català.


dimarts, 6 de febrer del 2018

Nova aplicació del GESTIB per a què els pares accedeixin a les notes parcialsSegons una nota de premsa publicada ahir per la Conselleria, les famílies podran accedir a notes parcials, exercicis o treballs dels seus fills a partir del 5/2/18 des de qualsevol dispositiu mòbil si prèviament sol·liciten l'accés al GESTIB.

Després de posar-nos en contacte amb la D.G. de Planificació i Centres, representants de la Conselleria han explicat que es tracta d'una nova aplicació pilot, el "Quadern del professor", d'ús voluntari per part del professorat, i que un cop introduïdes les dades permetrà crear informes complementaris dels butlletins.

La Conselleria ha enviat als centres i als professors, via GESTIB, les instruccions d'ús de l'aplicació, podeu consultar-les també des d'aquí clicant sobre el títol del document:
En tot cas, no permetrem que aquest programa pilot derivi una vegada més en una augment de la burocràcia que la LOMCE, Conselleria i Inspecció Educativa carreguen sobre l'esquena dels docents.UOB reclama proves no eliminatòries en el model d'oposicions imposat des de MadridCircular 79/2018 (1)

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, davant el model d'oposicions a cossos docents imposat des de Madrid, reclama que les proves no siguin eliminatòries a la propera convocatòria, ateses les elevades xifres d'interins que s'han acumulat i que a les Balears suposen al voltant d'un 40% després de sis anys sense oposicions, cas únic a tot l'Estat.

Així mateix, per aquestes mateixes circumstàncies excepcionals, exigim que s'augmenti el pes de l'experiència al barem com a mínim fins a recuperar el que hi havia abans del nou còmput imposat pel ministeri, que suposa 0,7 punts per any en lloc del punt per any del barem actual. Encara que es podrien acumular fins a 7 punts amb 10 anys per aquest concepte, ara 5 anys suposen 5 punts i amb el nou barem només serien 3,5.

Des d'UOB recordam que apostam per un model d'oposicions que elimina les proves teòriques i prioritza l’aptitud pedagògica dels aspirants, i que reivindicam competències plenes en educació per poder decidir un model propi per a les Balears.

La Conselleria no paga les tutories als interins que fan substitucionsCircular 79/2018 (2)

Com haureu comprovat si el cas vos afecta, els interins que cobreixen una vacant cobren el complement de tutoria però no si fan una substitució. L'argument de Conselleria és que el càrrec només l'ostenta una persona i no el poden pagar dues vegades, encara que l'interí exerceixi la funció. No acaba aquí la cosa, perquè si el titular té una excedència i no cobra el complement, l'interí tampoc el cobra perquè ho continuen considerant una "substitució". Com que hem demanat a Conselleria en quina normativa es basen i no ens han donat una resposta convincent, hem passat el cas als nostres serveis jurídics. Vos mantindrem informats.

dissabte, 3 de febrer del 2018

Reclamam que s'incrementi el nombre d'assessors dels CEP
Dijous passat es discutí i acordà en MSE l'Esborrany d'Ordre del conseller d'Educació i Universitat per la qual es modifica l'Ordre dels conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears. 

Des d'UOB Ensenyament reclamam que s'incrementi el nombre global d'assessors de la xarxa de CEP de les Illes Balears i que amb els canvis previstos no es limitin a redistribuir-los.

Canvis més rellevants del contingut de la nova ordre
- Es crea el CEP de Calvià, al qual s'adscriuen els centres públics i concertats d'Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deià, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa.
- Al CEP de Palma just li correspondran els de Palma, Marratxí i Llucmajor
- A l'àmbit geogràfic d'actuació del CEP d'Inca se li afegiran els centres de Santa Eugènia i Santa Maria.
- A l'àmbit geogràfic del CEP de Manacor s'hi incorporaran els centres del municipi d'Algaida.
- El CEP de Calvià serà de tipus II, amb unes dimensions similars als d'Inca, Menorca, Eivissa i Manacor.


Places 
- El CEP de Calvià es crearà d'entrada just de forma administrativa, d'aquesta manera serà possible la creació de les places d'assessors necessàries per dotar-lo per al curs vinent.


Ubicació del CEP Calvià
- El primer trimestre del curs 2018-19 és previst que funcioni dins el CEP de Palma.
- Es preveu que a partir del 2n trimestre s'ubiqui en un local cedit per l'Ajuntament de Calvià
- A la llarga es pretén que funcioni a les instal·lacions de la seu central actual del CEPA de Calvià a Magaluf.divendres, 2 de febrer del 2018

Intervenció d'UOB a la comissió parlamentària sobre pacte educatiu

FOTOS: Twitter

Àudio de la intervenció de Jaume Sastre:

UH, 2.2.2018La Conselleria tira endavant les comissions de serveis prorrogables per a projectesA la Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) que tengué lloc dijous 1 de febrer el primer esborrany que es va tractar va ser el  de la resolució per la qual es dicten instruccions en relació al procediment d'acreditació per a optar a places docents caracteritzades amb perfil educatiu.

Prèviament insistírem per clarificar si el 20% de places que es poden cobrir per aquest procediment són de quota. Ja que si efectivament és així consideram que és tracta d'un nombre excessiu de comissions de servei a un centre que, a més amés, es pot afegir al 10% de la resta de comissions de serveis. Continuam denunciant que es poden crear suspicàcies sobre perfilar places amb noms i llinatges, preocupació que ens arriba insistentment de part de molts docents.

Recordam que aquest tipus de comissions de serveis no compta amb la nostra aprovació perquè:
 • Són comissions prorrogables indefinidament, cosa que bloqueja les places i impedeix la lliure concurrència.
 • La Conselleria no desmenteix que permetin perfilar fins a un 20% de la quota, cosa que suposaria unes 2.200 places.
 • Les comissions de serveis ordinàries ja inclouen places per a projectes,
A grans trets, el contingut del text decidit per la Conselleria és aquest:
Formes d'acreditació

- Per l'experiència
 • Els docents que optin per aquesta via sol·licitaran la certificació al la direcció del centre.
 • En cas que el docent complesqui els requisits la certificació s'emetrà pel GESTIB.
 • L'acreditació l'emetrà la DG de Planificació, Ordenació i Centres.
 - Per titulació universitària
 • Si hi ha correspondència entre la titulació  i el perfil educatiu al qual opta, la DG de Personal Docent acreditarà d'ofici el docent.
 • En cas de noves titulacions  i titulacions de postgrau universitari, caldrà adreçar una sol·licitud a la comissió d'acreditació.
- Per formació permanent
 • Si es corresponen les hores de la formació que té el docent de la línia estratègica de PQFP i el perfil educatiu al qual opta, la DG de Formació Professional i Formació del Professorat l'acreditarà d'ofici

Comissió d'acreditació

- La formaran quatre representants de la Conselleria d'Educació
- Haurà de resoldre sobre les noves titulacions que no figuren a l'Annex 3 de la Resolució

Des d'UOB Ensenyament, juntament amb d'altres sindicats, vàrem demanar la presència, com a observadors, de representants sindicals a la comissió d'acreditació, punt que va acceptar la Conselleria.
També demanàrem que s'incloguin el màxim de titulacions adients a l'Annex 3 per tal que el mínim de  hagin d'anar a la comissió d'acreditació.

En segon lloc, es tractà l'esborrany de la resolució amb la qual s'estableix el procediment de caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat. En resum, el text acordat és aquest:


Destinataris

- Els docents han de complir el requisit 3r de la Resolució del del Conseller d'Educació i Universitat del 22/12/17, que estableix el procediment d'elevar les propostes de dotació en règim de comissió de servei.
- Poden ser  un màxim d'un 20% de la quota del centre, amb un nombre no superior a dos perfils.


Propostes i aprovació
- Cal que les propostes de caracterització de places tinguin l'aprovació del claustre i siguin informades positivament pel consell escolar.


Terminis
A la mesa es demanà l'escurçament dels terminis de tramitació, punt que s'acceptà.
- El temps de presentació  de la proposta caracteritzada de places de la direcció al claustre i al consell escolar, passa de 20 a 15 dies naturals.
-El termini de presentació de la proposta ja aprovada pel centre a la Conselleria d'Educació i Universitat, passa de 40 a 30 dies.

Del torn obert de paraula, destacam:
- Demanam de quina manera es farà efectiu  el cobrament de l'estiu per part dels interins que hagin fet feina més de 165 dies durant un mateix curs. La DG de Personal Docent explicà que encara s'està estudiant i que podria ser a través d'un complement o d'una indemnització. En tot cas els doblers necessaris estan pressupostats.

- Des d'UOB Ensenyament manifestàrem l'interès per saber com es troba la baremació del interins S. La DG de Personal Docent afirmà que es fa feina perquè això sigui possible.

- La data prevista de publicació de la convocatòria d'oposicions (pròxima a la que s'havia anunciat) és el 6 de març.

UOB dóna suport als docents del CEIP Miquel Porcel
Unió Obrera Balear dóna suport als docents del CEIP Miquel Porcel davant les amenaces de mort que va proferir el pare d'un alumne, en especial al company que en va ser objecte de forma directa, i posam els nostres serveis sindicals a la seva disposició.

Reclamam a la Conselleria que en aquests casos actuï d'ofici en defensa dels docents víctimes d'amenaces i agressions.

Donam suport també a la concentració que tindrà lloc avui dematí davant el centre educatiu per denunciar els fets ocorreguts.

Palma, 2 de febrer de 2018