Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 28 d’abril del 2021

Formació Professional: el CInFP-ib tira endavant sense el suport de la part social

 

Ahir, dimarts 27 d'abril es va celebrar una Mesa Sectorial d'Educació amb la participació, a més de les organitzacions sindicals, de la directora general de Personal Docent i del director general de Formació Professional.

A l'ordre del dia, quatre temes íntimament lligats i amb la formació professional com a element comú.

1. Creació del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears.

Es va presentar per part del Sr. Antoni Baos el projecte de decret per la creació d'aquest centre que tendrà la seu en uns locals cedits del Parc Bit.

UOB va manifestar que tot i que considera molt necessària la formació tècnica del professorat de formació professional i atès que aquest centre, almenys inicialment, el composaran els actuals assessors de formació (als quals reconeixem la tasca feta des de la creació el maig del 19 de l'equip de formació de l'àmbit de la formació professional), creiem que es pot continuar fent feina, ara per ara, sense la necessitat de crear un Centre i destinar els recursos a moltes altres mancances que pateix la formació professional, des de la manca de renovació dels tallers fins a la necessitat de més professorat per poder recuperar els desdoblaments de mòduls perduts fa anys. Aprofitàrem, també, per continuar posant damunt la taula la integració de tot el professorat tècnic dins el cos de secundària.

En el mateix sentit, conjunturalment, en una situació en la que per al proper curs s'albiren ràtios a 30 alumnes per classe i horaris de professorat a 21 hores lectives, més que mai tots els recursos possibles s'haurien de derivar cap als centres docents.

Per tot això, i en el benentès que el que no consideram apropiat és la creació, en aquests moments, d'aquest centre, UOB no es va manifestar a favor de la seva creació. Només dues forces sindicals donaren suport al projecte que, tot i això, Conselleria tirarà endavant.

2. Règim d'organització i funcionament del CInFP-ib

Aquest punt es va retirar de l'ordre del dia, ja que la seva inclusió només s'havia fet per donar contingut a la votació del punt anterior, en tant que en el reglament es preveuen les funcions que haurà de desenvolupar el centre.

3. Funcionament aules d'emprenedoria i 4. Funcionament aules de tecnologia aplicada

Aquests dos punts es tractaren conjuntament. Per part de l'administració se'ns informà que aquestes aules són creades, íntegrament, amb fons europeus rebuts específicament per la posada en funcionament d'aquest projecte.

UOB va demanar quantes aules de cada tipus es pretenen crear, quins criteris hi haurà per decidir en quins centres (específicament demanarem ubicacions a totes les illes) i quina inversió suposa la creació de cadascuna d'aquestes aules.

La resposta del director general va ser que per al proper curs es pretén posar en funcionament 10 aules més d'emprenedoria (actualment n'hi ha 9 en funcionament) i 5 aules més de tecnologia aplicada, que es sumaran a les 4 ja engegades aquest curs. 

Quan als criteris, la resposta va ser que tendran prioritat els CIFP i els centres amb més implantació d'oferta de formació professional, també que hi hagi aules de cada tipus a totes les illes i, com a darrer criteri, la disponibilitat d'espais.

Ja en el capítol d'esmenes, dues que va presentar UOB foren acceptades per part de l'administració. Concretament, que el coordinador de les aules d'emprenedoria pugui ser de les especialitats d'Administració d'Empreses o d'Economia, a banda de FOL que ja està recollida a la resolució.
I que el coordinador de l'aula de tecnologia aplicada sigui un professor tècnic o de secundària de qualsevol especialitat lligada a la formació professional. 

5. Torn obert de paraula

Aquest punt va quedar ajornat (restam pendents que ens diguin quan es reprendrà) perquè el director general de Formació Professional s'havia d'absentar de la reunió.

dimecres, 21 d’abril del 2021

Antelació, previsió i recursos, les claus per un inici de curs en condicions

Comunicat de premsa/Circular 230/2021

UOB Ensenyament ha entrat una instància al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional sol·licitant que es convoqui una mesa sectorial per tractar l'inici del proper curs com més aviat millor. A dia d'avui, l'únic que sabem de manera informal és que la DG de Planificació i Centres treballa amb la hipòtesi d'augmentar la presencialitat a l'ESO sempre que la situació pandèmica ho permeti.

Després d'un curs convivint amb la pandèmia es fa necessari aprendre d'allò viscut i malgrat la situació pandèmica sigui encara molt volàtil des d'UOB Ensenyament consideram imprescindible planificar el proper curs amb la major antelació possible.

Només amb una antelació suficient es podrà evitar la presa de decisions a final de curs que coincidirà amb el procés d'oposicions i durant els mesos de juliol i agost. Per altra part, després d'un curs tan complicat, més que mai es fa prescriptiu el dret al descans per part del professorat. 

A més a més, només amb una planificació anticipada es podran garantir els recursos necessaris que l'experiència de les companyes i companys han demostrat que són necessaris per poder atendre l'alumnat amb totes les mesures de seguretat sanitària minorant la pèrdua de qualitat educativa. 

Qüestions com el manteniment de les ràtios, la presencialitat a l'ESO, la gestió d'espais en els centres,  l'assumpció de la funció de tutoria per part dels mestres especialistes, l'atenció a la diversitat dels alumnes amb necessitats educatives o la realització dels mòduls amb continguts de caire pràctic dels Cicles Formatius són alguns dels interrogants que des d'UOB Ensenyament volem resoldre abans de final de curs.

Esperam que la Conselleria mogui fitxa per començar a treballar al respecte i recollir les opinions i suggeriments dels companys i companyes, que en darrera instància han estat qui han fet que aquest curs tan complicat pogués tirar endavant.

Qualsevol novetat al respecte serà difosa a través dels nostres canals habituals: Whatsapp, Facebook, Twitter i correu electrònic.

Comissions de serveis, Vaccinació personal CEPA, ROC i Calendari Escolar

 Circular 229/2021

COMISSIONS DE SERVEIS

Tipus Termini sol·licituds Normativa Novetats
General Del 24 al 31 de maig de 2021 Enllaç al BOIB Gràcies a la petició d’UOB, es crea la possibilitat que els dos cònjuges o membres d'una parella estable formada per dos funcionaris de carrera puguin sol·licitar la comissió de serveis per motius de conciliació familiar i laboral.
Camps d’aprenentatge Del 16 d’abril al 5 de maig de 2021 Enllaç al BOIB La plaça tindrà una durada de quatre anys amb una avaluació intermèdia al segon any. Es tindran en compte els mèrits, el projecte i, com a novetat, l'entrevista.
Serveis educatius especialitzats Del 18 d'abril al 2 de maig de 2021 Enllaç al BOIB Durada de quatre anys amb una avaluació al segon any treballat. Es tindran en compte els mèrits, el projecte i l'entrevista.
Centres de professorat Del 16 d’abril al 5 de maig de 2021 Enllaç al BOIB No hi ha novetats.
Assessors Tècnics Docents Del 4 al 17 de maig de 2021 Enllaç al BOIB Es treuen a concurs 39 places. Des d'UOB ens mantindrem a l'aguait per a que aquests processos es desenvolupin d'acord amb els principis de transparència i meritocràcia que sempre hem defensat i no es torni al modus operandi anterior al 2018.

Recordeu que totes les sol·licituds es fan de forma telemàtica i per poder accedir al tràmit telemàtic és imprescindible disposar de certificat digital, cl@ve pin o cl@ve permanent en totes les comissions excepte la general que es pot fer amb usuari de la CAIB.A instàncies d'UOB Ensenyament, el passat dimarts 13 d’abril Més per Menorca i El Pi, en la seva intervenció parlamentària, han demanat la vaccinació de tots els docents.


Després de les reiterades peticions d'UOB Ensenyament a Educació i a Salut, dilluns dia 12, la Conselleria d'Educació va passar el llistat de tots els docents que treballen als CEPA a Conselleria de Salut per tal de passar a ser vaccinats.

UOB Ensenyament seguirà demanant que els docents de les EOI i la resta d’ensenyaments de règim especial també siguin vaccinats a fi de garantir les condicions de seguretat sanitària per a totes les companyes i companys i assegurar unes mateixes condicions de treball i d'ensenyament per a tots els centres.

ROC

 • El passat dilluns 15 de març, la Direcció General de Planificació i Centres ens va fer arribar l'esborrany del nou ROC que pretén aprovar Conselleria.
 • A diferència de l'anterior ROC (2002) aquest nou ROC servirà tant per Primària com per Secundària.
 • Des d'UOB Ensenyament considerem molt important la participació de tots els docents en el procés d'exposició pública del nou ROC, ja que aquest document és el que veritablement regula el dia a dia en els nostres centres i suposa una concreció de la legislació estatal.
 • Documentació
 • Podeu enviar les vostres aportacions d'esmenes a ensenyament@uob.cat fins dimarts 27 d'abril a les 14:00h.
 • Recordam la reunió bilateral amb la DG de Planificació i Centres aquí.

CALENDARI ESCOLAR

Dijous dia 15 d’abril es va publicar el Calendari Escolar per al proper curs 2021-2022:
dimarts, 20 d’abril del 2021

Ple del CEIB: llengua catalana i Ensenyaments Artístics Superiors

El passat 15 d'abril, el CEIB va remetre per fer-hi aportacions, l'esborrany d'Ordre de modificació per la qual es fixen les titulacions per fer classes de i en llengua catalana, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana  (INFORME 1/2021).

UOB Ensenyament va presentar una esmena a la disposició addicional única d'aquesta Ordre que fa referència al Règim aplicable als Ensenyaments Artístics Superiors i que citam a continuació:

"El règim específic aplicable, en matèria de capacitació en llengua catalana, en la selecció del professorat dels Ensenyaments Artístics Superiors serà l’establert, si és el cas, en els reglaments d’organització i funcionament acadèmic d’aquests centres d’ensenyament."

Reproduïm també l'aportació d'UOB en la qual es modificava el final del paràgraf:

"El règim específic aplicable, en matèria de capacitació en llengua catalana, en la selecció del professorat dels Ensenyaments Artístics Superiors serà el mateix que s’exigeix al professorat d’Educació Secundària Obligatòria i per tant, requisit per a tots els docents que depenen de les institucions de les Illes Balears."

A la sessió del CEIB que es va dur a terme ahir dilluns, dia 19, es va acceptar aquesta esmena, amb una petita modificació sense importància (en comptes de "professorat d’Educació Secundària Obligatòria" dirà "professorat de la resta de cossos docents"), canvi consensuat amb altres organitzacions.

UOB va votar en contra d'una aportació de la FSIE (sindicat majoritari a l'ensenyament concertat) que demanava la homogeneïtzació dels requisits exigits a les dues altres CCAA de parla catalana -Catalunya i Comunitat Valenciana-, així com amb altres CCAA amb llengua pròpia, com Galícia o Euskadi i que el FOLC, entre altres consideracions, no fos una exigència sinó un mèrit.

Al final de la reunió, després que algú explicàs que la llengua d'ús habitual de gran part de l'alumnat en pràctiques és el castellà, es va plantejar a la representant de la UIB, Carme Pinya, la urgència de l'actuació d'aquesta institució en l'ús de la llengua catalana entre el seu professorat i el nivell d'exigència d'aquest cap els/les estudiants, cosa que ella mateixa va constatar i aprovar.

divendres, 16 d’abril del 2021

UOB insisteix que el pressupost per Educació és insuficient

 


Ahir horabaixa va tenir lloc la sessió telemàtica del Ple del Consell Escolar de les Illes Balears, amb la intervenció del conseller Martí March per informar el CEIB de l’execució del pressupost de l’exercici anterior (2020).

El conseller va començar la seva intervenció explicant que aquest pressupost estava condicionat per la Covid-19, passant a detallar seguidament els diferents capítols i anunciant que la Conselleria d'Educació havia executat tot el pressupost. En alguns capítols s'ha incrementat el pressupost per despeses relacionades amb la Covid (personal, ensenyament concertat, aules prefabricades, neteja...) i en altres s'ha gastat menys del que hi havia pressupostat degut a la pandèmia (transport, menjador, oposicions, edificis, formació...).

Sense tenir en compte aquest pressupost, que s'ha vist incrementat pel fons Covid i per fons propis, UOB ha insistit al conseller que el pressupost per Educació és insuficient perquè seguim estant per davall de la mitjana de l'Estat espanyol. Aquest curs, malgrat les dificultats viscudes als centres, els desdoblaments dels grups han permès treballar amb unes ràtios ideals en molts casos, fet que el professorat valora de forma molt positiva, per la qual cosa UOB reclama a Martí March que es prengui seriosament en consideració la importància de les ràtios.

Aprofitant l'assistència del Secretari general, Tomeu Barceló, férem la consulta sobre la vaccinació del docents que no han estat citats a dia d'avui. Des de la Secretaria general s'ha enviat un missatge a través del Gestib en el qual s'informa que les persones interessades han d'enviar un correu electrònic a secretarigeneral@sgtedu.caib.es on han d'incloure les dades següents: nom i llinatges, centre, data de naixement, categoria professional o cos, telèfon de contacte i el número del DNI o NIE. Es comprovarà si a la Conselleria de Salut tenen les seves dades. En cas afirmatiu no rebran resposta i tothom serà citat quan es reprengui la vaccinació.

Així mateix, UOB va demanar al conseller si ens podia avançar informació sobre l'escenari previst per al curs 21-22. Va deixar clar que no seria un curs totalment normal: seguirem amb les mascaretes, la ventilació dels espais i els protocols de neteja. El tema de les distàncies s'ha de posar damunt la taula i, sobretot, es vol aconseguir la presencialitat completa a secundària. La idea és tenir-ho tot enllestit el mes de juliol.

El president del CEIB, Pere Carrió, va convidar el conseller a una altra reunió el proper mes de maig, per explicar amb més detall les previsions de cara a l'organització del proper curs.


dimarts, 13 d’abril del 2021

UOB trasllada la pressió per la vaccinació de tots els docents al Parlament

A instàncies d'UOB Ensenyament avui Més per Menorca i El Pi, en la seva intervenció parlamentària, han demanat la vaccinació de tots els docents.

Podeu veure-ho aquí:

Després de les reiterades peticions d'UOB Ensenyament a Educació i a Salut, ens informen que ahir, dilluns dia 12, la Conselleria d'Educació va passar el llistat de tots els docents que treballen als CEPA a Conselleria de Salut per tal de passar a ser vaccinats.

UOB Ensenyament seguirà demanant que els docents de les EOI i ensenyaments de règim especial també siguin vaccinats a fi de garantir les condicions de seguretat sanitaria per a totes les companyes i companys i assegurar unes mateixes condicions de treball i d'ensenyament per a tots els centres.


dilluns, 12 d’abril del 2021

Creació del CFIRDE-Ib, comissions de serveis per als Camps d'aprenentatge i Serveis educatius especialitzatsAvui, dilluns dia 12 d'abril, ha tingut lloc la Mesa Sectorial d'Educació extraordinària amb la directora general de Personal Docent i la directora de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Els punts tractats han estat: la creació del nou centre CFIRDE-Ib i les comissions de serveis per als Camps d'aprenentatge i per als Serveis educatius especialitzats.

- La Conselleria d'Educació proposa la creació del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears per impulsar i organitzar la formació, la innovació i la recerca en matèria de direcció de centres i facilitar els contextos adients per millorar a través de la formació i l'intercanvi d'experiències, la qualitat dels centres educatius des de l'exercici eficaç de la funció directiva. 

- Aquestes han estat les nostres aportacions:

 • UOB Ensenyament ha comentat que la idea que s'explica en aquest informe pot ser favorable per a la millora de la qualitat educativa dels nostres centres, fomentant la formació i el bon lideratge dels equips directius, però que aquesta millora només serà efectiva si ve acompanyada d'un procés de selecció de directors/es més rigorós i acurat del que hi ha hagut fins ara. Tot i que, en principi,
  la directora general de Primera Infància ha subratllat el caràcter formatiu d'aquest centre també ha recalcat que la coordinació continua amb els altres serveis serà més sistemàtica i organitzada. 
 • Davant la pregunta de com es farà la selecció del director/a i els dos assessors/es d'aquest nou centre ens han respost que provisionalment seran nomenats de manera directa per la Conselleria però posteriorment aquestes places es cobriran amb el procediment formal de comissions de serveis.
 • Si un dels seus objectius és aconseguir que "els docents més qualificats s'animin a assumir aquesta responsabilitat" hem puntualitzat que és important saber què s'entén per "més qualificats" així com el paper del CFIRDE a l'hora "d'animar" el professorat a assumir aquesta tasca.

- Quant a les Comissions de serveis per als Camps d'aprenentatge, el canvi més notori respecte a les convocatòries anteriors és que la plaça tindrà una durada de quatre anys amb una avaluació intermitja al segon any. La convocatòria tindrà en compte els mèrits, el projecte i, com a novetat, l'entrevista. 

- Les Comissions de serveis per places docents de Serveis educatius especialitzats també tindrà una durada de quatre anys amb una avaluació al segon any treballat. Per molt que es tindran en compte els mèrits, el projecte i l'entrevista, cal dir que aquesta només es durà a terme si hi ha més de dos candidats a la mateixa plaça. 

UOB està d'acord amb els esborranys presentats però ha recordat que a aquest tipus de comissions no hi ha gaire gent que vulgui accedir-hi i s'hauria de mirar com potenciar i motivar l'accés a aquestes places.