Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 29 de juliol del 2016

El nou concurs de comissions de serveis d'inspectors, sense projecte ni entrevista

Dimecres passat va tenir lloc una segona mesa sectorial on es va informar de la convocatòria d'un concurs per cobrir en comissió de serveis sis places d'inspector, 5 s Mallorca i 1 a Menorca. Vegeu esborrany de resolució. L'annex del barem ha estat corregit a la introducció i el podeu veure AQUÍ.

El cap d'Inspecció, Antonio Arbós, va explicar que aquesta vegada no hi haurà entrevistes on els aspirants exposin el seu projecte davant un tribunal i amb presència dels sindicats, perquè "hi ha hagut oposicions" i volen "que els criteris de selecció siguin més objectius". Des d'UOB lamentam que no es repeteixi el mateix procediment, que ens va permetre conèixer de primera mà les línies d'actuació i el tarannà dels aspirants.

Els representants de la Conselleria explicaren que s'han cobert 10 de les 13 places que sortiren a oposicions i que en queden aquestes 6 per cobrir en comissions de serveis. La plantilla orgànica és de 29 (28 més el cap d'Inspecció), mentre que la quota real és de 24 (23 més 1). 18 són del cos d'inspectors i 6 són interins. El cap d'Inspecció va dir que aquesta xifra d'interins és "ideal" per "oxigenar" el departament.

"Pluja" de llistes definitives en la convocatòria d’interins!


Enguany hem vist com s’han publicat més llistes de les que estem habituats, algunes d’elles sense previ avís ni explicació alguna. Hem sol·licitat a la Conselleria que expliqui els motius pels quals va ordenar modificar les llistes definitives el 22 de juliol, set dies després d’haver-les publicades, i quan els aspirants ja havien disposat de set dies naturals per presentar reclamacions i havia passat més d’un mes d’ençà que es publicaren les llistes provisionals el 10 de juny. Cal recordar que la modificació de les llistes es va fer el mateix dia que es publicava la llista provisional d’adjudicacions de destinacions provisionals i un dia després d’haver acabat el termini de poder ordenar i sol·licitar places.

També hem demanat que expliqui per què la “Llista definitiva de l’adjudicació” de 27 de juliol es va modificar i publicar el 28 de juliol, amb almanco un canvi de puntuació d’un aspirant, sense fer-hi constar el canvi de data, amb el resultat d'adjudicar-se una vacant de jornada completa de Teoria i Història de l’art de Règim Especial a un aspirant a qui no pertocava per puntuació i ordre de selecció de places.

A la nova llista definitiva d’adjudicacions publicada ahir, l’aspirant a qui s'ha adjudicat la matèria de Teoria i Història de l’art apareixia amb 4 punts més dels que tenia a les llistes provisionals de dia 10 de juny, a les definitives de dia 15 de juliol, a les definitives modificades de dia 22 de juliol, a les adjudicacions provisionals de dia 22 de juliol i a les adjudicacions definitives de dia 27 de juliol. El dia 28 de juliol va superar en puntuació, per primera vegada, a la persona a qui s'havia adjudicat provisionalment la mateixa vacant.

Esperam rebre les explicacions pertinents.

Resultat de les oposicions a inspector


Vegeu llistes d'inspectors que aprovaren oposicions i places elegides:

L'annex IV de requisits d'interins continua essent un desgavell


Cada dia ens trobam amb una nova demostració que els requisits per formar part de les borses d'interins, establerts a l'annex IV de la convocatòria, necessiten una revisió a fons en mesa sectorial tal com venim sol·licitant fa temps des d'UOB.

La darrera és que per a determinades especialitats de FP, a les quals el curs passat s'hi podia accedir amb graus i llicenciatures afins, a la convocatòria per al curs 16-17 de cop i volta s'hi han establert nous requisits, per exemple un mínim d'experiència professional en un camp relacionat, un any d'experiència docent en centres públics, o la titulació de tècnic o tècnic superior de la família professional.

Aquesta mesura, que sembla pensada per evitar que aspirants sense experiència accedeixin a ensenyaments amb un fort component pràctic per al qual no estan capacitats, perjudica els docents que el curs passat van impartir l'especialitat amb plena satisfacció per part del centre, i que pel simple fet de no haver cobert l'any d'experiència docent en el moment de la inscripció a borses, que es fa el mes d'abril, queden eliminats automàticament de la llista.

Des d'UOB hem demanat que l'any d'experiència es computi amb base al període del contracte de l'aspirant durant el curs 15-16, i que s'estableixi una moratòria per al requisit de titulació de tècnic que permeti als aspirants la seva adquisició amb temps suficient.

També hem demanat, un cop més, que les modificacions de titulacions i requisits de l'Annex IV siguin revisats en mesa sectorial per evitar aquesta mena de perjudicis als aspirants.

dijous, 28 de juliol del 2016

La nostra valoració: l'Acord marc, rebutjat pels docents i incomplit per la Conselleria

Foto: UH

A la mesa sectorial d'ahir en què es va fer balanç de l'Acord marc els representants d'UOB recordàrem que aquest fou rebutjat pel 69,5% dels docents, i que en conseqüència la nostra valoració ha de ser per força negativa. Recordàrem també que la desconvocatòria de la vaga indefinida no va ser possible gràcies a l'Acord marc, sinó al compromís del Govern de destinar a Educació el 30% d'una possible ampliació pressupostària que ara es vol escamotejar. El conseller va mantenir que l'increment del dèficit no són doblers que es puguin quantificar, tot i que la resposta que va signar i remetre a l'Assemblea de Docents diu que els 0,4 punts suposen uns 114 milions.

Vam fer notar que la Conselleria només escolta els docents quan hi ha una vaga convocada, i advertírem que fa poc es va aprovar per àmplia majoria conservar la caixa de resistència.

Recordàrem que el percentatge d'Educació sobre el pressupost autonòmic de 2016 és el 19,27%, pràcticament igual que el 19,22% de 2015, i que tot i que en xifres absolutes són uns 40 milions més no n'hi ha prou per rebaixar ràtios ni per fer totes les escoles que fan falta.

Davant les xifres triomfalistes del director general de Planificació exposàrem que l'Acord marc no només no es compleix pel que fa a 4t d'Infantil, sinó que l'Assemblea de Docents ha denunciat que hi ha com a mínim 51 centres de Primària amb ràtios il·legals, degut a que es mantenen els grups amb el 10% d'alumnes extra quan promocionen al curs següent (la xifra ha augmentat fa poc a 53). El director general va contestar que aquestes ràtios no són il·legals i que "si hi ha denúncies supòs que rebrem un requeriment dels jutjats".

Pel que fa als currículums LOMCE vam considerar que no s'han negociat, sinó que els ha elaborat el personal de la Conselleria, pràcticament no s'hi han admès esmenes i les matèries artístiques no s'han "recuperat", com va dir el conseller, sinó tot al contrari en comparació amb altres CCAA.

Vam denunciar que l'Acord marc no s'havia complit pel que fa a la negociació de la reducció horària dels majors de 55 anys, que fins i tot ha empitjorat en el cas de Primària, i que la paga de Nadal de 2012 no s'haurà pagat dins el curs 15-16.

Pel que fa al servei de prevenció, vam recordar els estudis segons els quals un terç dels docents pateix estrès laboral com un dels motius que fan urgent la seva creació, així com la necessitat de les revisions mèdiques i l'ampliació del catàleg de malalties laborals.

Recordàrem la nostra oposició a l'aprovació del decret de llengües estrangeres abans d'haver-se establert el model lingüístic que elabora el grup d'experts, i comunicàrem que ens mantindríem vigilants davant el compliment dels projectes lingüístics de centre així com del seguiment que per llei n'ha de fer el servei d'inspecció educativa.

Finalment donàrem suport a la possibilitat d'avançar a 2017 el cobrament de l'estiu complet dels interins que han fet més de cinc mesos i mig de feina, i ho vam fer notar com una prova més de la insuficiència de l'Acord marc i de la precipitació d'alguns sindicats a l'hora de signar-lo.

Informe: Martí March fa un "balanç positiu" de l'Acord marc rebutjat pels docents

Foto: Última Hora
A la mesa sectorial que va tenir lloc ahir dematí el conseller d'Educació, Martí March, va fer una valoració positiva de l'Acord marc, deu mesos després de la seva signatura amb els sindicats STEI i CCOO i al qual va donar suport ANPE posteriorment. Lamentà que la resta de sindicats no li donàs suport però no va fer cap referència al suspens amb què l'Assemblea de Docents ha qualificat la gestió de la Conselleria.

Des d'UOB vam recordar que l'Acord marc va ser rebutjat pel 69,5% dels docents i que hem denunciat el seu incompliment, i vam advertir del malestar qui hi ha als centres educatius, principalment per les ràtios entre altres motius. Explicam la nostra intervenció en aquesta altra entrada. Tot seguit vos oferim un resum de les intervencions del conseller i dels directors generals de Personal i Planificació.

El conseller va fer un repàs de les actuacions del Govern i el seu departament. Destacà la derogació del TIL i la llei de símbols, i pel que fa a la LOMCE va dir que "hem fet el que podíem fer", es va mostrar a favor dels currículums i de l'"autonomia de centres" i va afirmar que s'havien "recuperat" (sic) matèries com Plàstica, Filosofia o Música.

Es va felicitar per haver suspès la convocatòria de les revàlides de 3r i 6è de Primària, afegí que "els preocupen els efectes perversos" de les d'ESO i Batxillerat i va dir que preveu que la LOMCE serà modificada en alguns aspectes.

Va afirmar que s'han revertit les retallades i que el pressupost inicial de 817 milions d'euros de 2016 es veurà incrementat a la liquidació final. Segons va dir hi ha més de 400 nous docents. Es va referir a la millora del procés de substitucions, a la consolidació de la plantilla d'inspectors, la recuperació de la paga extra de Nadal i l'1%, el retorn dels sexennis pel setembre, la reducció d'una hora lectiva a secundària i les ajudes a les famílies per a llibres i menjador, que es convocaran a principis de setembre amb un pressupost d'1,4 milions.

Recordà la recuperació del Decret de mínims, defensà el decret de llengües estrangeres i es referí al model lingüístic que elabora la comissió d'experts, que segons va dir publicarà les primeres recomanacions a principis de 2017.

Pel que fa als aspectes que el conseller considera negatius, va citar el model de finançament estatal que perjudica les Balears. El servei de prevenció de riscos laborals propi d'Educació està pendent del vistiplau d'Hisenda i de criteris organitzatius i la remuneració de les baixes per malaltia és en mans d'un grup de treball un cop va passar per la mesa general. Es va mostrar obert a renegociar les reduccions horàries per als majors de 55 anys.

El conseller acabà afirmant que no vol caure en l'"autocomplaença" però que els resultats podrien haver estat pitjors donades les circumstàncies, i que "el balanç és positiu".


Servei de prevenció, extra de Nadal, sexennis

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, va citar les substitucions immediates de baixes i el 12,5% de la paga de Nadal, que hem cobrat el mes passat, i va dir que el 37,5% pendent el cobrarem el desembre de 2016 o el gener de 2017 (recordem que l'Acord marc deia que el cobraríem el curs 15-16). Explicà que els criteris de plantilles de FP i Règim Especial quedaran enllestits pel novembre.

Indicà que es donaran facilitats perquè els interins cobrin els sexennis, malgrat les dificultats que suposa la discontinuïtat de la seva feina. Amb 30 anys de serveis, ininterromputs o no, i 500 hores de formació s'adjudicaran cinc sexennis, mentre que per a quantitats inferiors s'establiran els criteris corresponents.

Sobre el servei de prevenció va explicar que a Educació hi ha tres comitès intercentres corresponents a Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera, mentre que a la resta de Funció pública hi ha un sol comitè central, i que s'està estudiant com fer-ho encaixar per mantenir l'estructura actual. Volen dur-ho a mesa sectorial i que sigui operatiu pel setembre.

Informà que la Mesa general acordà iniciar la recuperació dels permisos per al personal administratiu ("moscosos"), la remuneració de les baixes per malaltia, l'actualització de les ajudes del Fons social i en general la reversió de les retallades de 2012.


Ràtios

El director de Planificació, Ordenació i Centres, Antonio Morante, parlà d'una "rebaixa gradual de les ràtios" a Infantil i Primària i assegurà que a ESO i Batxillerat no s'aplica el 10% extra dins el procés de matrícula ordinària.

Afirmà que a 4t d'Infantil el 82% dels centres tenen menys de 22 alumnes per grup, el 99% menys de 25, i  "un o dos" centres estan a 26 alumnes, xifres totes per damunt dels 20 alumnes màxim compromesos a l'Acord marc. Informà que s'han enviat 22 mestres als centres que tenen entre 23 i 25 alumnes per grup i 45 docents en total a Infantil.

Segons el director general a 5è d'Infantil la mitjana és de 21,80 alumnes per grup i a 6è de 22,18, i advertí que que "es pot arribar fins a 28". A Primària la mitjana és de 22-23 alumnes i s'hi ha enviat 15 docents més. El cost total dels nous 45 docents d'infantil i els 15 de Primària és entre 2,5 i 3 milions d'euros.

Va dir que malgrat el descens de natalitat, i a diferència d'altres CCAA, les Balears tenen el problema afegit de la pressió demogràfica dels nouvinguts i que un augment de matrícula encara pot comportar la necessitat de més docents.

Vegeu en aquesta altra entrada la intervenció dels representants d'UOB.

Nota de premsa de la Conselleria
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2660469&coduo=7&lang=ca

dijous, 21 de juliol del 2016

Els sindicats de la Mesa General aproven una rebaixa de l'Acord marc d'Educació


CCOO, UGT i STEI, juntament amb SIMEBAL, SATSE i CSI-F, van signar ahir un acord a la Mesa general de Funció Pública que rebaixa a una quarta part el 50% de la paga de Nadal de 2012 pendent de cobrar, que segons l'Acord marc havíem de percebre íntegre el curs 2015-2016. Aquest 12,5% l'hem cobrat amb la paga de juny però continuam sense saber quan fan comptes pagar el 37,5% restant.

Per altra banda, segons la nota de premsa del Govern, el pagament de les baixes per malaltia "queda subjecte en primer lloc a l’estudi en un grup de treball conjunt entre Administració i sindicats i “sempre d’acord a allò que ens marqui el PEF i les nostres disponibilitats pressupostàries”".

Entre altres acords hi ha el permís retribuït a les funcionàries en estat de gestació a partir de la setmana 37 de l’embaràs i fins el moment del part. Més avall podeu llegir la nota de premsa completa.

Des d'UOB consideram molt insuficients els acords, que continuen marcats per l'espoli fiscal, les mesures d'austeritat i les retallades imposades des de Madrid.

NOTA DE PREMSA DEL GOVERN:

Dia i hora d'emissió: 20/07/2016, 14:47
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques

Govern i sindicats de la funció pública de la CAIB segellen el full de ruta fins a 2019 per a la recuperació de drets socials i laborals manllevats als funcionaris a causa de la crisi.

La Mesa General de l’Empleat Públic, màxim òrgan de representació dels treballadors de l’entorn CAIB, acorda traslladar a cada sectorial les negociacions sobre recuperació dels drets en apartats com  conciliació familiar, processos de selecció de personal i aplicació de plans d’igualtat.  

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera ha presidit la Mesa General de l’Empleat Públic, que ha comptat amb la presència dels sis sindicats més representatius en el conjunt de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, CCOO, UGT, SIMEBAL, SATSE, CSI-F i STEI, i dels directors generals de Pressuposts i Finançament, Joan Carrió, de Funció Pública i Administracions Públiques, Pedro Jiménez, de Personal Docent, Rafaela Sánchez i amb la directora de RRHH de l’Ibsalut, Guadalupe Pulido.

La voluntat del Govern a la Mesa General ha estat la de “confirmar el nostre compromís amb la recuperació de drets dels treballadors de la funció pública”, segons ha afirmat la consellera Cladera. “En un any hem fet molta feina, i amb aquest aval ens hem compromès a seguir retornant als funcionaris tot allò que des de 2012 els van arrabassar en nom de la crisi”.

Durant el primer any de mandat, Govern i sindicats ja han pactat diversos acords en l’àmbit de la funció pública, com ha estat l’aplicació efectiva de la carrera professional, la creació d’una bossa horària de 30 minuts diaris per a invertir en formació del personal de la CAIB, el retorn d’una quarta part de la paga extra retinguda en 2012 o la pujada salarial d’un 1% aplicada enguany. Cladera ha destacat que aquestes millores “s’han produït en un entorn de respecte per la legislació de base en vigor i de prudència econòmica”. L’abast de les mesures de recuperació de drets que avui s’han posat a discussió de la Mesa General ja estan incloses dins del Pla Econòmic Financer que marca la sostenibilitat pressupostària de Balears fins 2017.
Els 6 sindicats inclosos a la Mesa General, que han signat l’acord de manera unànime,  s’han mostrat favorables a què l’àmbit de negociació del retorn de drets sigui el de les tres sectorials que apleguen els més 30.000 treballadors de la CAIB, serveis generals, estatutaris i educació.

La Mesa General aprova la mesura proposada pel Govern per que les funcionàries de la CAIB en estat de gestació de 37 setmanes –i de 35 en el cas de part múltiple- es puguin acollir a una baixa laboral retribuïda fins el moment del part.

Cladera ha circumscrit aquesta negociació de recuperació de drets a l’àmbit de “tot allò que afecti a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, a l’agilització dels processos de selecció i de provisió de personal a la funció pública, i al desenvolupament i aplicació de plans d’igualtat.

En aquest respecte, Cladera ha destacat l’acord de la Mesa General per atorgar un permís retribuït a les funcionàries en estat de gestació a partir de la setmana 37 de l’embaràs, i fins el moment del part, permís que s’allargarà des de la setmana 35 en el cas de gestació múltiple. “Aquest és un exemple de cap a on volem anar” ha dit Cladera, “per no només recuperar drets sinó incorporar-ne de nous”.

L’acord de la Mesa General també ha obert les portes a la negociació per a retornar la compensació salarial pels funcionaris que no puguin anar a fer feina a causa d’una incapacitat transitòria, un fet que queda subjecte en primer lloc a l’estudi en un grup de treball conjunt entre Administració i sindicats i “sempre d’acord a allò que ens marqui el PEF i les nostres disponibilitats pressupostàries”, ha afegit Catalina Cladera.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha reforçat la idea de la negociació asimètrica per que cada sectorial pugui escollir el ritme i la intensitat de les mesures que s’acorden en cada àmbit, per la recuperació de drets. “Al final tots haurem d’arribar a 2019 amb els deures fets”.

http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=ca&codi=8904300

Recull de premsa:

dimecres, 20 de juliol del 2016

Opacitat a l'oferta de places d'interins


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia l'opacitat i arbitrarietat dels requisits de les places d'interins, un problema que es repeteix a cada convocatòria al marge del color polític de la Conselleria.

A la "Llista de perfilacions CURS 2016/2017" els perfils "Horari de tarda" i "Horari matí i tarda" van acompanyats de l'observació "Pendent de l'organització final del centre", tot i que és inversemblant que el mes de juny es desconegui si hi haurà horari d'horabaixa o no al centre. Això permet que alguns centres demanin aquest requisit amb efectes dissuasius i després no el compleixin, com ja vam denunciar l'any passat, i la plaça quedi en mans de persones amb informació privilegiada.

Els directors també poden demanar places amb B2 d'Anglès amb l'única finalitat d'atendre pares estrangers, una barrera sense cap criteri pedagògic que dificulta l'accés a molts aspirants.Per altra banda, encara que la Conselleria diu que no admet places amb dobles funcions de titulacions diferents, per exemple Filosofia i Música, hi ha centres que les demanen
any rere any, les adjudiquen a la mateixa persona i després aquesta no fa una de les assignatures.

Des d'UOB hem demanat reiteradament una mesa sobre perfils de places que no s'ha arribat a convocar mai. Reclamam que els requisits sol·licitats pels directors es justifiquin degudament en document públic signat pel director i el representant de la Conselleria, a fi d'acabar amb les arbitrarietats i respectar la igualtat d'oportunitats.Palma, 19 de juliol de 2016

dimarts, 19 de juliol del 2016

948.750 euros per a programes de qualificació inicial a ajuntaments, ONG i altres


La Conselleria destinarà 948.750 euros del pressupost de 2017 per finançar programes de qualificació inicial (PQI) a ajuntaments, ONG i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, durant el curs 2016-2017.

Recordem que el passat mes d'abril es va anunciar la inversió de 80 milions d'euros en el període 2014-2020, la meitat dels quals procedents dels Fons Socials Europeus, per als Cicles de Grau Mitjà i Formació Professional Bàsica. Reclamam un estudi oficial de les condicions en què s'imparteix la FPB als centres educatius, que com ja hem denunciat no disposen sovint dels recursos humans i materials adequats, i de com hi repercutirà la inversió de 80 milions.

Resolució al BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10523/582991/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

divendres, 15 de juliol del 2016

La Conselleria, inoperant davant els incompliments de l'Acord marc


També a la mesa sectorial d'ahir, la Conselleria informà que el Conseller d’Educació i Universitat, Martí March, convocarà una mesa de seguiment de l’Acord marc. Des d'UOB tornàrem a recordar que aquest acord fou rebutjat pels docents de les illes i que du tants incompliments acumulats que és paper banyat.

Els representants de l'Administració no van saber contestar els interrogants que planen sobre aquests incompliments de l'Acord:

Paga extra de Nadal: vàrem demanar quan es cobraria el que queda pendent. A l’Acord Marc s’especifica que el cobrament ha de ser durant el curs 2015-2016 i encara esperam. No vam obtenir cap resposta clara, tot i que a la premsa s'ha publicat que es cobrarà a principis de l'any que ve i el BOIB ha aprovat un pagament de 22 dies dels 91 que queden pendents.

Remuneracions per I.T.: seguim sense cobrar el 100% de la nòmina quan es produeixen baixes per incapacitat temporal. Segon la Conselleria estan pendents que Funció Pública convoqui la Mesa General.

Sexennis el setembre, octubre en segons quins casosA la Mesa Sectorial de dia 14 de juliol de 2016 els representants de la Conselleria van explicar que la reconeixement dels sexennis serà igual tant per als interins com per als funcionaris de carrera.

La informació apareixerà al web de la Conselleria. Els interins veuran les instruccions quan facin el tràmit obligatori previ a la presa de possessió, així com els sexennis que els pertoquen i quantes hores de formació els faltarien per poder tenir-los reconeguts (100 hores de formació reconeguda per sexenni). La Conselleria espera que la majoria de funcionaris de carrera i interins amb sexennis reconeguts els puguin començar a cobrar a partir del mes de setembre; si el volum és massa gros, alguns no podran començar a cobrar-los fins a l’octubre, amb caràcter retroactiu des del setembre. També van dir que intentaran que, tant els funcionaris de carrera com els interins, no hagin de sol·licitar la plena consolidació del primer sexenni i per tant el seu cobrament quedi refermat d’ofici.

Oposicions: més places a Secundària, FP i Règim especial que a Primària


Segons se'ns va dir a la mesa sectorial d'ahir, hi haurà més places d’oposicions per als cossos de Secundària, FP i Règim Especial que per al cos de Primària. Es preveu informar de primeres xifres a partir del proper mes de setembre, com ja ens havien dit anteriorment. Com a molt sortiran 450 places d'oposicions entre tots els cossos.

La taxa de reposició constarà de 396 places més noves jubilacions.

A la mesa d'ahir dijous vàrem tornar a demanar que les places d’una mateixa especialitat es reparteixin entre les dues convocatòries previstes (17-19).

Informe: mesa sectorial sobre pacte d'estabilitat

 

A la mesa sectorial d'ahir dijous, 14 de juliol, els representants de la Conselleria ens varen exposar 5 criteris generals per catalogar places de pacte i 5 criteris dels perfils de les places de pacte.

Criteris generals per catalogar places de pacte:

1. Repartir equitativament les places de pacte entre els cossos de Primària i Secundària.

2. Assignar més places de pacte a Primària que a la resta de cossos, ja que hi haurà més places d’oposicions per als cossos de Secundària, FP i Règim Especial que no pas per a Primària.

3. Totes les places de pacte són vacants estructurals (no tenen titular).

4. Les especialitats i/o illes més o menys agraciades amb el repartiment de les places de pacte també es deu a la previsió de places d’oposicions, per compensar.

5. Hi ha centres d’Eivissa amb un nombre escandalós d’interins. A aquests centres se’ls ha intentat donar des d’un 90% a un 100% de places de pacte a les seves vacants.

Criteris dels perfils de les places de pacte:

1. Perfil 177: s’han comprovat i depurat tots els perfils 177 (Implantació del pla d’innovació pedagògica per a la millora educativa del centre). Si el centre no tenia el Pla de millora aprovat no se li ha permès utilitzar aquest perfil.

2. Perfil B2: els representants de l’Administració varen demanar un informe a tots els centres que l’havien emprat i n’obtingueren 4 motius pel que fa el seu ús:

- La majoria dels centres:
 • Seccions europees i British Council
 • FP amb B2
- Una petita part dels centres:
 • Erasmus Plus i altres programes internacionals (6 centres)
 • Programes per atendre a pares estrangers (5 centres)
No s’ha donat cap plaça de pacte de B2 amb funcions lingüístiques.

3. Doble funció i triple funció: també s’han revisat, la majoria són de:
 • Física/Química/Matemàtiques
 • Àmbit sociolingüístic
 • Anglès/Alemany, Anglès/Francès...
 • 3 o 4 places de perfilació estranya (per exemple la plaça de Filosofia, Música i B2 d’Anglès): segons l’Administració, s’ha avisat als centres que tindrien un problema si no es cobria la plaça per setembre però, així i tot, s’han permès aquestes combinacions.

4. Itinerants: quan es va fer l’estudi de les mitges jornades, es tingué en compte la petició de UOB de prioritzar itinerants d’Alemany. Es va fer la proposta als centres i segons la Conselleria ho han acceptat dues persones.

5. Perfils de riscos laborals: en el perfil 180 (Coordinador de riscos laborals) no s’exigeix cap requisit però sí en el perfil 144 (Titulació en prevenció de riscos laborals) que s’haurà d’estar en possessió del títol de Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals o del títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals d’acord amb el Real Decret 39/1997. Cal presentar fotocòpia del títol en el moment de la presa de possessió.

Enllaços a llistes:


Calendari:
 • Tràmit telemàtic de peticions de places per als interins: de dilluns dia 18 de juliol a dijous dia 21 de juliol, ambdós inclosos.
 • Previsible adjudicació de les places (pendent de confirmació): divendres dia 22 de juliol.

dilluns, 11 de juliol del 2016

Atenció interins: nou tràmit telemàtic obligatori a realitzar per poder fer la presa de possessió

A partir d'ara no es podrà prendre possessió de cap plaça ni se'ns podrà formalitzar el nomenament si, prèviament, no es realitza el nou TRÀMIT PREVI A LA PRESA DE POSSESSIÓ.
Aquest tràmit s'haurà de realitzar sempre que se'ns adjudiqui una plaça, tant a l'estiu com cada setmana durant el curs o si se'ns adjudica de manera extraordinària (telefònicament). Si no fem el tràmit, la nostra adjudicació no apareixerà al Gestib del centre i el director no tendrà constància de la nostra incorporació.
El tràmit començarà a estar operatiu uns dies després de les llistes definitives d'adjudicacions provisionals, de manera que ja dins el mes d'agost cada interessat pugui anar introduint les seves dades sense haver d'esperar el darrer dia i a fi que el director del centre ja les trobi al Gestib el dia 1 de setembre.

En realitat aquest tràmit obligatori només substitueix els documents annexos que havíem d'imprimir per entregar al centre el dia que ens hi presentam: el full de dades bancàries on volem cobrar la nòmina i la retenció d'IRPF que volem que se'ns faci; la declaració jurada que no hi ha cap condició de malaltia, incompatibilitat, etc que no ens permeti exercir la docència; i el full de dades personals a efectes de notificació.

Vegem el tràmit passa a passa:

Per accedir-hi, com amb la resta de tràmits dels interins, podreu fer-ho de tres maneres: amb DNI electrònic, amb usuari i contrasenya o de manera anònima usant el mateix número de preregistre que haureu usat per seleccionar places.


Pantalla 1
Hi apareixen les dades personals i de comunicació i notificació. Només haurem d'indicar si són correctes o no. Si no ho són, se'ns deixarà corregir-les.

Pantalla 2
És una pantalla exclusivament informativa sobre la plaça que se us ha adjudicat: funció o especialitat, centre, durada...

Pantalla 3
És la referent a les vostres dades bancàries, podreu confirmar o canviar el número de compte corrent i modificar el percentatge d'IRPF que voleu que se us retingui cada mes.

Pantalla 4
Hi trobarem l'equivalent al document model 145 en què s'hi introdueixen les dades sobre família nombrosa, pensions compensatòries, ajudes per habitatge, etc.

Pantalla 5
Equival al document en què manifestam sota jurament o prometem que no hem estat separats del servei, que no patim cap malaltia incompatible amb la docència...


Pantalla 6
És la pantalla sobre compatibilitats laborals i hem d'indicar si exercim o no una altra activitat retributiva en el sector públic o privat a més de la tasca docent a la plaça adjudicada. També hem de clicar on ens comprometem a comunicar a la Direcció General de Personal Docent qualsevol canvi en aquest aspecte i a demanar la compatibilitat (si tenim o hem de tenir dos contractes) en el termini màxim de deu dies.
Si indicam que exercim una altra activitat retributiva, se'ns derivarà a una altra pantalla (6B)

Pantalla 6B
Si tenim un altre contracte de feina, en aquesta pantalla se'ns demanarà a quin tipus d'activitat va vinculat aquest contracte; tendrem les següents opcions:
- pública
- associat a Universitat, Conservatori superior, Esadib...
- a centre concertat
- a empresa o centre privat
En qualsevol d'aquests casos, haurem de demanar la compatibilitat i ens podrem trobar en les següents situacions:
- si l'altra activitat és pública (depèn de qualsevol administració) o a un centre concertat, ja podem saber amb tota seguretat que la compatibilitat se'ns denegarà ja que no es poden exercir dues funcions públiques al mateix temps segons estableix la Llei de compatibilitats de 1984 i, en un termini de trenta dies, haurem d'elegir entre una de les dues feines.
- la universitat, el conservatori, l'Esadib, etc., depenen de la direcció General d'Universitats i tenen un tipus de conveni diferent que permet la compatibilitat sempre i quan el treball en alguna d'aquestes entitats no superi les sis hores setmanals.
- sigui quin sigui el nostre cas, la compatibilitat sempre s'ha de demanar al lloc de feina on es fan més hores.

 Pantalla 7
És la de la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Si ja hem autoritzat la Conselleria perquè ens gestió la certificació, se'ns n'indica el resultat:
- tot és correcte i no cal que entreguem res, o bé
- s'ha produït un error en la consulta de la Conselleria i haurem d'entregar nosaltres mateixos la certificació. Si aquest és el vostre cas, trobareu la informació necessària del que heu de fer clicant AQUÍ
Si en els diferents tràmits que haurem anat realitzant, algun interí no ha arribat a autoritzar la Conselleria a sol·licitar la certificació, no quedarà altra opció que fer les gestions el mateix interessat seguint les instruccions que trobareu a l'enllaç anterior.

Pantalla 8
En aquesta pantalla simplement se'ns informa de la política de privacitat de la Conselleria, l'hem d'acceptar per poder acabar el tràmit.

Pantalla 9
Ja és la darrera passa. Se'ns presenta un resum de les nostres dades i se'ns indica si ens falta aportar algun tipus de documentació com ara la Certificació del Registre Central i/o el dictamen d'aptitud per a persones discapacitades.
Un cop revisat el resum, només ens faltarà clicar a "envia la sol·licitud"


MÉS INFORMACIÓ:
- com realitzar el tràmit de selecció de places (de 18 a 22 de juliol)
- com gestionar la situació de disponible / no disponible per a participar d'adjudicacions.
- properament ampliarem amb informació sobre els interins de Pacte

Adesma i Adipma, amb tracte privilegiat dins la Conselleria


Els tentacles d'Adesma i Adipma continuen estenent-se dins l'Administració educativa. En dissabte, en ple mes de juliol i sense previ avís, per no no dir amb "nocturnitat i traïdoria", Antonio Morante i Martí March s'han tret de la màniga la creació d'una "Mesa de diàleg amb els directors".

Aquesta Mesa, la proposta de resolució de la qual s'ha publicada al BOIB de 9 de juliol, estarà formada per representants de la Conselleria, dos directors de la concertada, dues persones "de prestigi reconegut", i atenció:
 • "Un membre de cadascuna de les associacions i federacions d’associacions de directors de centres educatius públics d’educació infantil i primària, educació secundària i centres d’adults de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears legalment constituïdes."

Això vol dir donar entrada a Adesma, Adipma, etc., i deixar defora tots els directors que no hi estiguin associats. Ens demanam quina mena de "diàleg" es podrà establir si de bon principi ja es fa aquesta discriminació. En plena polèmica per la tria d'interins a dit, perfils injustificats, etc., aquesta nova maniobra ens fa refermar amb la nostra reclamació de retornar a l'elecció democràtica dels directors a través dels claustres i consells escolars.


BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10519/582605/proposta-de-resolucio-del-director-general-de-plan

UOB demana que es puntuï la formació dels nous interinsCOMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha sol·licitat a la Conselleria d'Educació que exclogui els nous interins de l'obligació de registrar les activitats de formació dins un màxim de tres mesos des de la seva finalització, segons estableix l'esborrany d'Ordre d'homologació de formació permanent.

L'Administració no registra la formació dels aspirants a interins que no han estat mai contractats. Amb aquest nou requisit tampoc la podrien presentar un cop contractats, perquè en la gran majoria de casos ja haurien passat els tres mesos. Aquest greuge s'afegeix a la negativa de la Conselleria de baremar formació i experiència professional d'aquests interins a la convocatòria anual, que els partits que formen el Govern actual criticaven quan eren a l'oposició.

La baremació de formació i experiència, per altra banda, és habitual a altres comunitats autònomes com Catalunya, Madrid, Astúries, Castella I Lleó, Galícia, País Basc, etc., així com a les convocatòries de les institucions insulars i municipals de les Balears, i és una de les reivindicacions de l'Assemblea de Docents.

Amb la normativa actual, els interins sense contracte s'ordenen per nota d'expedient acadèmic i desempaten per data de naixement, un criteri que no valora la qualitat professional dels aspirants i els condemna en molts de casos a no ser mai contractats.

Des d'UOB reclamam també que les oposicions previstes redueixin de forma efectiva el percentatge d'interins, que actualment ronda el 33%. En qualsevol cas consideram insuficients les dues convocatòries en quatre anys establertes a l'Acord marc.


Palma, 8 de juliol de 2016


Diari de Balears:
Diario Balear:

divendres, 8 de juliol del 2016

Disponible o no disponible? Gestiona la teva situació amb el nou tràmit telemàtic

La situació de l'interí un cop ja forma part de les borses pot ser de disponible o de no disponible.

Disponible significa que l'interí està interessat en què se li adjudiqui una plaça, ja sia vacant o substitució i tant en les adjudicacions de l'estiu com en les setmanals de durant el curs. Estan en situació de disponibles els interins que formen part de les borses i no tenen cap plaça adjudicada sempre i quan hagin realitzat el tràmit de selecció de places de l'estiu i no s'hagin declarat en situació de no disponibles voluntàriament.
No disponible significa que, tot i que l'interí forma part de les borses, no se li pot adjudicar cap plaça.
Estaran en situació de no disponibles per les adjudicacions setmanals de substitucions a partir de la primera setmana de setembre, els interins que no hagin realitzat el tràmit telemàtic de selecció de places del juliol, els interins que ja tenguin una plaça adjudicada, els que renunciïn de forma justificada a la plaça que se'ls hagi adjudicat i els interins que, voluntàriament, hagin elegit situar-se com a no disponibles perquè, encara que formen part de les borses, no estan interessats en aconseguir una plaça durant una temporada.

Els aspirants disponibles podran situar-se com a no disponibles mitjançant el tràmit telemàtic que la conselleria habilita a tal efecte i sense necessitat d'al·legar cap causa justificada, sempre que no se'ls hagi adjudicat cap plaça, no hagin participat de l'adjudicació setmanal de substitucions i no se'ls acabi d'oferir una substitució per la via extraordinària (telefònicament). Ara bé, en cap cas es podrà estar disponible en unes borses i no disponible en unes altres.

Aquest tràmit romandrà obert tot el curs excepte en els moments en que hi hagi un procés d'adjudicacions en marxa. És a dir, s'obrirà en haver-se publicat les llistes definitives d'adjudicacions d'aquest estiu i només s'anirà tancant de divendres a dilluns per les adjudicacions setmanals de substitucions de durant el curs.

Amb aquest mateix nou tràmit, l'interí que s'hagi situat voluntàriament com a no disponible podrà demanar situar-se una altra vegada com a disponible en el moment en què ho desitgi, tenint en compte que:
- quan un es declari en situació de no disponible, hi romandrà com a mínim per un trimestre
- la sol·licitud per tornar a estar disponible s'ha de tramitar com a mínim deu dies hàbils abans que comenci el trimestre en el qual volem estar disponibles. A tal efecte, és important recordar les dates d'inici i finalització dels trimestres escolars en el curs 2017-18:
1r trimestre: de l'1/9/17 al 22/12/17
2n trimestre: del 23/12/17 al 28/3/18
3r trimestre: del 29/3/18 al 30/6/18


El TRÀMIT  de MODIFICACIÓ DE DISPONIBILITAT, passa a passa:
Com sempre, podreu accedir al tràmit, en estar operatiu, des de la web general de la Conselleria o des de la web específica per a interins.

Pantalla 1
És la pantalla d'accés al tràmit. A aquest s'hi pot accedir de les tres maneres habituals: amb DNI electrònic, amb usuari i contrasenya o anònimament.
En cas d'accedir al tràmit de manera anònima, se us demanarà el número de DNI i el número de preregistre que ja haureu utilitzat per a fer la secció de places. A més, també se us demanarà un codi de seguretat. Si no coneixeu el codi de seguretat, clicau on diu "AQUÍ" i a continuació clicau a "enviar codi". Aleshores rebreu al vostre correu electrònic el codi de seguretat en concret i ja podreu continuar amb el tràmit i passar a la pantalla següent. És important recordar que aquest codi només té vigència durant un dia de manera que si no acabau el tràmit el mateix dia que heu sol·licitat el codi, n'haureu de demanar un altre en el moment en què volgueu tramitar la vostra situació.

Pantalla 2
Hi trobareu el resum de les dades personals i la indicació de la vostra situació actual que podrà ser:
- disponible
- no disponible
- pendent d'estar disponible, que significa que estant no disponible, heu sol·licitat tornar a la situació de disponible en el trimestre següent.
Aquí podreu canviar la vostra situació, és a dir, passar de disponible a no disponible o a la inversa.

Pantalla 3
Se us demanarà que confirmeu la sol·licitud de canvi de situació, amb el missatge de "la seva nova situació es modificarà a..." i confirmareu en quina situació voleu quedar.

 Pantalla 4
Hi trobarem un resum de les passes realitzades al llarg del temps en aquest tràmit, és a dir, veurem un llistat de totes les vegades que hem demanat un canvi de situació.
I ja podreu clicar a "envia la sol·licitud"

Pantalla 5
Podreu desar el justificant i sortir del tràmit.


 MÉS INFORMACIÓ:
-vegeu també com realitzar el tràmit de selecció de places
-properament ampliarem informació sobre:
el nou tràmit que s'ha de fer abans de la presa de possessió
interins de pacte


dijous, 7 de juliol del 2016

Informe: 56 centres amb amiant a les Balears, 30 ignorats per l'IBISEC

 

Avui llegim a la premsa que s'ha començat a retirar la coberta d'amiant del CEIP Es Pont (Palma). Vegeu la nota de premsa del Govern. Però, quants de centres queden encara amb amiant les Balears? Segons els informes dels organismes oficials (Ajuntament de Palma i IBISEC), encara n'hi hauria almanco 56, més del doble dels 26 que el conseller Martí March deia que hi havia l'octubre de 2015. Els 30 de diferència són els detectats per l'Ajuntament de Palma però ignorats per l'IBISEC.

Els centres afectats són aquests:

a) 30 centres de l'informe de Cort de 3 d'abril de 2014 que no apareixen a la llista de l'IBISEC:
 1. Aina Moll i Marquès
 2. Alexandre Rosselló
 3. Camilo J. Cela
 4. Can Pastilla
 5. Casablanca
 6. CEE Son Ferriol
 7. Coll d'en Rabassa
 8. Costa i Llobera
 9. Escola Graduada
 10. Establiments
 11. Felip Bauçà
 12. Gènova
 13. Jafuda Cresques1
 14. Joan Miró
 15. La Soledat
 16. Maria Antònia Salvà 
 17. Marian Aguiló 
 18. Màxim Alomar
 19. Pràctiques 
 20. Rafal Nou
 21. Sant Jordi 
 22. Santa Catalina 
 23. Santa Isabel 
 24. S'Aranjassa 
 25. Secar de la Real 
 26. So n'Anglada 
 27. Son Rullan 
 28. EI Son Rullan 
 29. Verge de Lluc 
 30. Vivero
b) 14 centres on està previst intervenir-hi el 2016, segons informe de l'IBISEC de 5 de maig de 2016:


c) 12 projectes en redacció i pendents, segons el mateix informe:


Continuam sense resposta de l'IBISEC pel que fa a la negativa a reconèixer els 30 centres de Palma detectats per Cort.

L'Assemblea de Docents suspèn la política educativa del Govern per l'incompliment del compromís del 30% i per la falta de planificació de les ràtios


Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

Els missatges contradictoris del Govern sobre l'objectiu del dèficit, la incapacitat per garantir el compromís del 30% i la falta de planificació per complir les ràtios legals, són algunes de les matèries suspeses en el butlletí de notes del Govern. A l'Assemblea de Docents recomanam tasques de reforç d'estiu als polítics responsables per superar aquest curs escolar.

La preocupació generada dins de la Coordinadora de l'Assemblea de Docents per la incapacitat del Govern de garantir el compromís del 30% s'ha convertit en indignació, després de les darreres declaracions del director general de Pressuposts del Govern, Joan Carrió, en les quals afirma que la flexibilització dels objectius del dèficit garanteix el finançament de la Facultat de Medicina.

No podria ser d'una altra manera després de la resposta conjunta i per escrit que les Conselleries d'Educació i d'Hisenda ens feren arribar dia 20 de juny (https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFRzJVT1NRT1podHc/view?usp=sharing) i en la qual ens explicaven els arguments per no incrementar el 30% de l'ampliació del marge del dèficit dins del 2016 i que en resum són els que explicam a continuació:
 • L'actualització del dèficit encara no ha estat aprovat pel Consell Europeu.
 • L'increment del dèficit no es podrà traduir en una ampliació dels marges de despesa fins que no s'aprovi el PEF (Pla Econòmic i Financer del 2016-2017).
 • Del pressupost originari del 2016 per a Educació, ja s'han produït desviacions degudes a l'augment de professors i a l'increment dels equips d'atenció primerenca. A més, afirmen que la Facultat de Medicina no estava en els pressupostos inicials. 
La primera lectura del document, posa en evidència la falta de previsió del Govern vers les necessitats urgents del nostre sistema educatiu i la dotació insuficient de recursos per a educació als pressuposts del 2016.

Quan el Govern va presentar els pressuposts del 2016, a L'Assemblea de Docents vàrem manifestar de manera contundent que no revertien ni de prop les retallades greus sofertes als darrers anys a educació i exigírem, que es dugués a terme un pla de xoc per pal·liar la situació precària de les infraestructures i les ràtios elevades. Aquesta demanada, no atesa, va desembocar en la convocatòria de vaga per dia 15 de desembre de 2015 i de manifestació dels docents davant del Parlament. Tant la vaga com la manifestació es desconvocaren “in extremis” quan el Govern i els partits que li donen suport arribaren al compromís amb l'Assemblea de Docents, de dedicar el 30% de les millores de finançament que es produïssin durant el 2016 a Educació.

Lluny de les consideracions que es puguin derivar de les excuses per no complir amb el compromís del 30%, dijous passat, 29 de juny, llegim estupefactes les declaracions al Parlament del Sr. Joan Carrió, on afirma que la flexibilització dels objectius de dèficit fins al 0'7% permetrà donar cobertura a les necessitats de majors recursos, entre d'altres, finançar la Facultat de Medicina.

Aquesta “perla institucional” en boca del director de Pressuposts ens arriba nou dies després de la resposta del Govern i contradiu de ple els arguments del citat document bicèfal. Després d'aquestes declaracions ens situam davant la dicotomia de triar una d'aquestes dues opcions per entendre què està passant: o bé, en 9 dies el Govern ha aconseguit aprovar el PEF pel 2016-2017, mentre simultàniament el Consell Europeu ha donat el vist i plau a Montoro per l'augment del marge del dèficit per a les CCAA o bé, ens volen prendre el pèl.

En qualsevol cas, el que posa d'evidència les paraules d'en Joan Carrió és que si l'augment del marge del dèficit de les CCAA garanteix el finançament de la Facultat de Medicina també pot garantir el compromís adquirit amb els docents.

Amb els pressuposts dedicats a Educació pel 2016, no són assumibles ni la baixada de ràtios, ni la millora de les infraestructures, ni la dotació de més equips d'atenció primerenca, ni la reducció de les hores lectives ni el pagament al 100% de les baixes. Si l'educació és una prioritat per al Govern, no basten les bones paraules, la bona voluntat, les reunions i les fotos de propaganda a la premsa. El Govern comença la casa per la teulada i ven fum, vol dur a terme uns projectes que manquen de fonaments pressupostaris.

Només ens han donat una xifra: el 0'4% de marge del dèficit són aproximadament 114 milions d'euros, d'aquests, no sabem les dades concretes de les despeses que diuen haver realitzat ni quines han estat les prioritats. El que sembla clar és que han gestionat aquests diners sense tenir en compte el que estipula el compromís que és negociar amb els sindicats i l'Assemblea de Docents aquestes despeses.

Tot i reconèixer i valorar l'esforç del Govern per mantenir la calma i el diàleg amb la comunitat educativa, el Govern SUSPÈN el curs (linkar imatge butlletí )
perquè a dia d'avui no compleix la paraula donada als docents, ens volen enganar i no dóna ni les respostes ni les xifres necessàries per poder saber si garantiran la millora del sistema educatiu.

Per tal de poder APROVAR el curs recomanam tasques de reforç d'estiu als polítics responsables de la gestió d'educació.
Aquí els deixam de deures algunes de les incògnites per resoldre:

 • Quant i en què s'han gastat o es pensen gastar els 114 Milions d'euros d'Educació provinents de l'increment del dèficit? Quines són les prioritats? Per què no han negociat aquestes despeses amb l'Assemblea i els sindicats, tal i com es comprometeren a fer?
 • Com pensen complir l'objectiu de 8% de PIB recomanat per la UNESCO i recollit al document d'Illes per un Pacte referent als pressuposts educatius? 
 • Quin és el mapa d'infraestructures educatives planificat a les Illes Balears per aquesta legislatura? Quants diners pensen destinar al manteniment dels centres educatius i a la creació de nous centres? Per què estam al mateix nivell d'inversió en infraestructures educatives que al 2012?
 • L'Assemblea ha denunciat que en aquest moment hi ha 51 centres on espreveu implantar ràtios superiors a les màximes permeses legalment. Com pensen evitar aquesta il·legalitat? http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2016/05/la-conselleria-progrmama-ratios-fora-de.html
 • Quan pensen negociar el pagament de les baixes? L'acord March diu que es negociaran en meses sectorials que encara no s'han convocat.

Selecció de places d'interins: tràmit del 18 al 21 de juliol


Els interins que formen part de les borses han de realitzar el tràmit telemàtic de selecció de places entre el 18 i el 21 de juliol, ambdós inclosos.
Com sempre, trobareu l'accés al tràmit des de la web de la conselleria.
Vegeu pas a pas les INSTRUCCIONS per a completar-lo:

Pantalla 1
És l'accés en sí. Podeu entrar al tràmit de tres maneres:
a) mitjançant el DNI electrònic
b) amb l'usuari i la contrasenya del Portal del Personal
c) de manera anònima. En aquest cas, se us demanarà un número de preregistre que el podreu recuperar mitjançant l'aplicació informàtica que trobareu just a l'inici del tràmit. Si tenguéssiu problemes amb la recuperació del preregistre, hauríeu d'anar a la conselleria, a secundària o a primària, amb el vostre DNI i us el donarien.

Pantalla 2
És la pantalla de les vostres dades personals (nom i llinatges, adreça, telèfon...), que podreu consultar i/o modificar.

 Pantalla 3
Es refereix a la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Si ja vàreu autoritzar la Conselleria perquè demani ella mateixa la vostra certificació negativa, ja us sortirà marcada la creueta de l'autorització.
Si no vàreu autoritzar la conselleria quan us apuntàreu a borses, ara teniu una altra oportunitat per a fer-ho si marcau la casella d'autorització.
En qualsevol cas, tant si ja havíeu donat l'autorització com si la donau ara, serà necessari donar una segona autorització: la de consultar les vostres dades del DNI a la Direcció General de la Policia. Aquesta segona autorització és necessària per a què la Conselleria pugui fer efectiva la petició de la Certificació negativa. Si no marcau l'autorització de consulta de dades del DNI, encara que autoritzeu la Conselleria a demanar la Certificació negativa, haureu de sol·licitar i recollir aquesta Certificació negativa vosaltres mateixos.
Recordau que la Certificació negativa és imprescindible per a la presa de possessió i que si aquesta no es realitza en el termini establert, es pot quedar exclòs de borses.
Per tant, us recomanam a tots que penseu a posar la creueta d'autorització tant a la casella de la Certificació negativa com a la de les dades del DNI per evitar-vos problemes de darrera hora i que la conselleria pugui fer les gestions en nom vostre.

Pantalla 3 B
Aquesta pantalla només apareixerà a les persones que tenen reconeguda una discapacitat.
En els casos d'un interí amb discapacitat, la Conselleria necessita el dictamen de certificació que la discapacitat no afecta les aptituds necessàries per exercir les funcions de la possible plaça adjudicada. Aquest dictamen l'emet el Centre Base de la Direcció General de Dependència de la nostra comunitat i és imprescindible presentar-lo per poder fer efectiva la presa de possessió, tant si la plaça a ocupar és perfilada per discapacitat com si no.
Igual que amb la Certificació negativa de delictes sexuals, l'interessat pot autoritzar la Conselleria per a què sol·liciti el dictamen ella mateixa marcant la creueta d'aquesta pantalla; en cas de no fer-ho, l'interí haurà de preocupar-se de fer ell mateix les gestions per aconseguir-lo.

 Pantalla 4
Simplement ens hi apareix un resum de les funcions que tenim reconegudes, és a dir, de les especialitats que podem impartir.

Pantalla 5
És la pantalla en què seleccionam les places que volem ocupar.
Com sempre, tendreu dues columnes: la de l'esquerra, amb les places disponibles per a vosaltres i la de la dreta, on hi anireu situant les places escollides.
Les places disponibles, per facilitar-vos la tria, les podreu veure filtrades per tipus de plaça, illa, mitja jornada, municipi...
Les places amb perfils lligats a una titulació (B2, riscos laborals, llengua de signes o tarja de la marina mercant) només apareixeran a les persones que tenguin aquesta titulació reconeguda. En tot cas, sigui quin sigui el perfil d'una plaça en concret, l'interí es compromet a complir-lo des del moment en què selecciona la plaça.
Si una plaça està compartida entre dos cossos (per exemple, implica fer classes a Secundària i a FP), només un dels dos cossos serà el principal, és a dir, aquell que defineixi la plaça. Identificareu el cos principal de la plaça perquè el veureu assenyalat amb una estrelleta.
Les places reservades per a discapacitats, només apareixeran als interessats amb la discapacitat reconeguda.
És important recordar que heu de seleccionar com a mínim una plaça i deixar-la col·locada a la columna de la dreta per tal de no quedar classificats com a no disponibles. Si no seleccionau cap plaça quedareu en situació de no disponibles, és a dir, no se us podrà adjudicar cap vacant ni substitució fins al segon trimestre com a mínim.
Un cop tengueu seleccionades les places que us interessen, ja podreu passar a la següent pantalla.

Pantalla 6
Se'ns mostra un resum de les places seleccionades classificades per illes, funcions i perfils informatius.
A la informació sobre perfils, haureu de clicar a la casella "accept els perfils informatius" per tal de poder continuar i acabar el tràmit. Per a més informació sobre perfils, clicau AQUÍ.

No als tres mesos per registrar formació dels nous interins


Com informàrem ahir, la Conselleria pensa establir un màxim de tres mesos per registrar les activitats de formació des de la seva finalització, segons se'ns va explicar per adaptar-se a la nova Llei de procediment administratiu que s'aprovarà a principis d'octubre. Aquest requisit perjudicaria els interins "S", que no tenen portal del personal i per tant no podrien registrar formació prèvia a la contractació si han transcorregut més de tres mesos.

Tal com també anunciàrem ahir, hem sol·licitat que es es faci una excepció en aquests casos de forma que els interins de nova contractació puguin registrar, dins el termini que es fixi, la formació ja realitzada independentment del temps que hagi passat d'ençà que la van acabar.

Com que l'Ordre passarà properament pel Consell Escolar, on per fi hi tenim representació, hi defensarem novament aquesta petició.

dimecres, 6 de juliol del 2016

Informam sobre la nova Ordre d'homologació de formació permanent


Ahir va tenir lloc la mesa sectorial extraordinària on es va presentar l'esborrany d'Ordre d'homologació de formació permanent. N'explicam alguns dels aspectes més destacables:
 • Hi haurà un màxim de tres mesos per registrar la formació, per adaptar-se a la nova Llei de procediment administratiu que està previst que es publiqui per l'octubre. Entenem que aquest requisit perjudicaria els interins "S", que no tenen portal del personal i per tant no podrien presentar formació prèvia a la seva contractació si han transcorregut més de tres mesos. Presentarem una petició perquè es faci una excepció en aquests casos.
 • La presència mínima als cursos de formació passa del 80% al 85% per adaptar-se a les directrius europees i a la resta de comunitats autònomes.
 • Formació a distància: en cas de coincidència en el temps només es podrà registrar la formació de major nombre d'hores, per evitar l'abús d'aquesta modalitat segons van dir els representants de la Conselleria.
 • Es farà un cens d'entitats col·laboradores per assignar d'ofici el reconeixement de la formació.
 • La formació que es comenci abans de la nova Ordre i acabi després podrà acollir-se a la normativa que beneficiï més l'interessat.
 • Al personal docent que fa tasques administratives a la Conselleria se'ls continua reconeixent 20 hores de "Programes d'experiència formativa".
 • Està previst que els cursos del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) tornin a dependre de la UIB.

L'Ordre no s'aplicarà amb efectes retroactius. Per tant, la formació que ja consti al portal del personal continuarà vigent encara que no s'adapti als nous requisits.

Durant la mesa hem reiterat la nostra oposició a l'homologació de la formació dels sindicats, atès que consideram que els cursos de pagament són una via de finançament incorrecta i que la formació ha d'anar a càrrec de l'Administració. Per altra banda, en cas que aquesta petició no sigui atesa, hem sol·licitat que dins l'obligació de les entitats col·laboradores d'"utilitzar preferentment la llengua catalana en el desenvolupament de l'activitat", la paraula "preferentment" sigui eliminada, perquè podria interpretar-se que l'ús del català no és imprescindible.

El mes de setembre es durà l'esborrany d'Ordre al Consell Escolar. Pel que fa a l'Decret de formació permanent, sense el qual no es pot publicar l'Ordre d'homologació, serà aprovat properament pel Consell de Govern. La previsió és que tota la normativa sigui oficial abans de Nadal.

Documents:

dimarts, 5 de juliol del 2016

Formació permanent: esborranys d'Ordre d'homologació i de Decret de formació


Aquí teniu l'esborrany de l'Ordre d'homologació de formació permanent que avui s'ha discutit en mesa sectorial extraordinària, i que quedarà pràcticament igual a la versió que s'aprovarà. Demà n'informarem amb més detall:

Aquest és el Decret que s'haurà d'aprovar prèviament:

dilluns, 4 de juliol del 2016

"Tancat per vacances" el Portal del docent interí


La setmana passada, la Direcció General de Personal Docent va deshabilitar l’accés públic als continguts que apareixien en el Portal del docent interí del web oficial de la Conselleria d’Educació i Universitat. Entre aquests continguts, cal destacar els resultats de les adjudicacions ordinàries i extraordinàries que s’han anat produint durant l’actual curs escolar i que a hores d’ara no hi tenim accés. Aquesta privació de la informació denota manca de transparència en un moment substancial per als interins.

Abans que la Conselleria publiqués en línia les dades de les adjudicacions, es penjava un arxiu pdf cada setmana amb els aspirants disponibles. Aquest arxiu es podia descarregar i anar consultant, però amb el sistema actual ja no és possible

Mesos enrere demanàrem a la Conselleria que els resultats de les adjudicacions i llistes d’aspirants disponibles per cossos es pogués consultar no només en línia sinó també a través d’arxius pdf penjats al web. Ara mateix ens trobem sense poder consultar cap dada retrospectivament ni mitjançant l’opció en línia ni mitjançant els arxius pdf

Si la Conselleria continua sense penjar al seu web els arxius pdf esmentats, la única manera de poder seguir disposant de la informació que teníem temps enrere, serà fent una còpia manual dels resultats de les adjudicacions setmanals i una còpia per a cada especialitat d’aspirants disponibles; això sí, un cop tornin a habilitar les opcions del Portal del docent interí. Podeu treure conclusions del temps material que implica fer còpies setmanals dels llistats per tenir accés a una informació, “en teoria” pública però, plena d’entrebancs a l’hora de consultar-la retrospectivament.

Enllaç al Portal del docent interí:
https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/

divendres, 1 de juliol del 2016

Canvis en el llistat de perfils amb horaris de tarda "a la carta"!


De cara a les properes adjudicacions creix el llistat de perfils i també els interrogants. En alguns casos ha variat el nom o ha estat canviat per un altre distint. Criden també l’atenció algunes observacions afegides per primer cop en el cas dels perfils Horari de tarda (018), Horari matí i tarda (020) i Horari dissabte (116), on s’especifica “Pendent de l’organització final del centre”. Estaríem un altre pic davant d’un mètode que alguns directors han emprat per reservar places a determinades persones mitjançant informació privilegiada, i que a partir d’ara en podran gaudir amb més llibertat que mai, perquè podran indicar aquest perfil per dissuadir aspirants i suprimir-lo posteriorment quan vulguin a "l'organització final del centre".

Volem recordar que el 17 de febrer demanàrem quan es duria a terme la mesa sobre perfils de places; un compromís de la Conselleria que al final va quedar en res. A la mesa de quotes del 31 de maig, a la qual ens havien dit que es tractaria la qüestió, ens tornaren a donar llargues i no fou fins a la mesa de dia 1 de juny que se'n va parlar, però sense entrar en detall i sense disposar del nou llistat de perfils que adjuntam al final (Perfils 2016-2017).

Sovint els perfils són emprats com un mètode barrera i dissuasiu, a hores d’ara seguim demanant la convocatòria d’una mesa sectorial dedicada únicament a perfils de places i a quines són les titulacions reconegudes oficialment que permeten acreditar certs perfils, com el de Titulació en interpretació de la llengua de signes (038), entre d’altres.


Documents UOB:
 Document Conselleria: