Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 19 de desembre del 2018

EL PARLAMENT APROVA LES MESURES DEL PACTE PER L'EQUITAT AL 0-3
Ahir vespre l'espai reservat a convidats del Parlament de les Illes Balears era ple a vessar de camisetes verdes que donàvem suport i visibilitat a les esmenes del pressupost que permetran les MESURES URGENTS PER L'EQUITAT AL 0-3:
 • Ajudes a l'escolarització
 • Ajudes de menjador
 • Sosteniment
 • Dotació d'Equips d'Atenció Primerenca
 • Creació de noves places
 • Conversió de guarderies en escoletes
Enhorabona a totes i a tots els qui heu estat i estau en la lluita!
Estarem vigilants perquè s’acompleixin els compromisos adquirits i s’invertesquin de manera efectiva els 7,50 milions d’euros aprovats dins el pressupost del 2019.

PLACES OPOSICIONS 2019Places per especialitat i illa que s'oferiran a les oposicions de personal docent de l'any 2019:

dilluns, 17 de desembre del 2018

UOB denuncia greus deficiències sense resoldre a l'IES Pasqual Calbó (Maó)Circular 125/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Des del sindicat Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, ens sumam a les demandes de la comunitat educativa de l’institut Pasqual Calbó i Caldés de Maó. Des dels passats mesos d’estiu l’alumnat no pot utilitzar el gimnàs a causa d’unes obres que sembla ser no es van realitzar correctament i de les quals ningú se’n fa responsable. Per altra banda, el centre pateix greus goteres al sostre que afecten especialment aules d’informàtica com Xarxipèlag 2, amb els riscos materials evidents que això suposa, a més a més de ser presents a altres aules del centre. Així mateix, hi ha una porta precintada i inutilitzada amb enderrocs que representa un greu perill per a l’alumnat.

Unió Obrera Balear denuncia que es tracta d’unes mancances i deficiències insostenibles que estan exposant la comunitat educativa, de gairebé un miler de persones, a unes condiciones insalubres que poden afectar la seva salut i seguretat. Per això instam a la Conselleria d’Educació que prengui mesures d’urgència per tal de reparar la porta inhabilitada i les goteres d’aules i passadissos, i així millorar la salubritat del centre. Pel que fa al gimnàs, demanam que no es demorin més les obres i que es resolguin durant el curs vigent perquè, per fi, es pugui obrir a l’ús de l’alumnat.

Per altra banda, des d'Unió Obrera Balear volem denunciar públicament la poca agilitat que es pateix a Menorca a l’hora de resoldre deficiències o de fer millores substancials als edificis públics, amb els riscos que suposa el trànsit de tanta gent. Actualment, només disposam d’un representant de l’IBISEC a Menorca, la feina del qual és clarament insuficient. Per açò reclamam que es descentralitzi l’IBISEC de Mallorca i es constitueixi una delegació a cada illa per tal d’aconseguir molta més efectivitat i un seguiment acurat en la consecució de les millores de les infraestructures dels centres públics de totes les illes.

Maó, 17 de desembre de 2018

 Goteres a l'aula d'informàtica

dijous, 13 de desembre del 2018

Concurs de trasllats: valoració de publicacionsAhir dimecres, 12 de desembre, es va reunir a la Conselleria la comissió de valoració de publicacions del concurs de trasllats.

La comissió de l’any passat acordà reduir el límit de pàgines a l'apartat dels llibres per poder valorar els llibres fins a 50 pàgines amb la meitat de la puntuació actual, així com a les traduccions. La resta de criteris no ha canviat.

Recordau que és molt important verificar que aportau tota la documentació justificativa. Si la documentació és incompleta o defectuosa es comunica als interessats perquè la corregeixen. Les esmenes es poden admetre dins el termini de presentació si es tracta de defectes de forma, però en cas de manca de documentació requerida, per exemple el certificat de l'editorial o l'exemplar original, l'esmena que aporti l'interessat només es trasllada a la comissió permanent perquè sigui incorporada al portal del personal de cara al futur.

dimecres, 12 de desembre del 2018

Atenció: Reclamació estiu interinsEls interins que heu fet 5,5 mesos i teníeu contracte en vigor a 1 de juny i voleu cobrar l'estiu sencer heu de presentar escrit a Personal docent, si encara no ho heu fet, reclamant que vos anul·lin el cessament que vos van fer i vos reconeguin els mesos de juliol i agost a tots els efectes.

La Conselleria verificarà cada cas. Teniu en compte que si la persona substituïda es va reincorporar abans de l'1 de setembre el vostre contracte haurà finalitzat el dia de la reincorporació.

Barem d'interins 19-20: resum de la reunió bilateral


Ahir dimarts 11/12/18, UOB assistí a una reunió bilateral convocada el dia abans per telèfon per tal de tractar el barem d'interins per al curs 2019-20 i sense documentació rebuda per tractar.

 • Per part de Conselleria, assistiren a la reunió la directora general de personal docent, el cap de servei de primària, el cap de servei de secundària i el cap de departament de gestió del personal docent.
 • Durant aquesta setmana la Conselleria manté reunions bilaterals amb tots els sindicats.
La CONSELLERIA INFORMÀ del següent:

 • No es tornarà a dur a Mesa Sectorial l'esborrany de la convocatòria de borsa d'interins per al curs 19-20 perquè després de les eleccions sindicals i fins que no se'n publiquin els resultats oficials, la Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) no es pot constituir i, per tant, no té capacitat de negociació. Per tal de poder revisar el tema del barem després de les queixes generalitzades del col·lectiu interí, la conselleria ha optat per aquest sistema de reunions bilaterals.
 • Els mèrits que se podran baremar seran aquells que l'interí tengui assolits i demostrats a 31/12/18.
 • És segur que, al barem, la formació acadèmica i la permanent se computaran en dos blocs separats amb un màxim de 30 punts assolibles en cada un, tenint en compte, a més, que també s'establirà un màxim assolible de puntuació global en formació que se situarà als 32 punts.
 • Encara no han decidit com quedarà la meritació del fet d'haver aprovat oposicions i no haver obtingut plaça. En cas que aquest ítem s'acabi incloent al barem, cosa que depèn del vot de cada sindicat, aquesta valoració afectaria les oposicions del 2017 i el 2018 convocades a les Illes Balears i aportaria una puntuació de 5 punts. Aquest ítem se puntuaria dins l'apartat de formació acadèmica. La documentació justificativa no s'hauria de presentar perquè la Conselleria en faria el reconeixement d'ofici. Tot això, però, com deim, està en l'aire.
 • Abans de Nadal se publicarà al BOIB la convocatòria de la borsa 19-20, que es preveu que s'obri entre el 7 i el 22 de gener.
 • També abans de Nadal, se publicarà a la web de la Conselleria el nombre de places de cada especialitat a convocar en les oposicions del 2019
Les PETICIONS de UOB, resultat dels diferents i successius acords assemblearis presos, foren:

 • Que els mèrits es reconeguin fins al darrer dia en què romangui oberta la convocatòria.
 • Que l'experiència docent a les escoles infantils privades puntuï la meitat que a les públiques.
 • Que es valori l'experiència docent a les Escoles de Música.
 • Que es baremi l'experiència docent a les universitats privades puntuant la meitat del que es valora en l'experiència a les públiques.
 • Que la formació acadèmica i permanent se baremin en un sol bloc amb una puntuació màxima conjunta de 32 punts.
 • Que, en tot cas, si s'han de produir variacions numèriques, que siguin graduals i en funció de l'oferta formativa de la Conselleria.
 • Que, en l'apartat de formació acadèmica, se baremin els títols de Grau Mitjà i Grau Superior d'FP i de les Escoles d'Art.
 • Que en l'apartat de la formació permanent se valorin els cursos fets al SOIB i les Certificacions de Professionalitat
 • Que el valor d'una hora de formació continuï sent 0,020 punts.
 • Que el fet d'haver aprovat oposicions i no haver obtingut plaça se baremi en la convocatòria de borsa del curs 19-20 en el cas d'aquells interins afectats per aquesta situació en la convocatòria d'oposicions del 2018 i que se valori aquest ítem amb 5 punts i en un apartat separat de la formació.
ALTRES NOVETATS en la convocatòria:

 • A la selecció de places del tràmit d'adjudicacions de l'estiu, serà obligatori seleccionar totes les places a què l'interí pugui optar.
 • La possibilitat d'ampliar els tipus de jornada i les illes seleccionades en apuntar-se a borses, no podrà modificar-se setmanalment sinó trimestralment.
MÉS INFORMACIÓ:


dilluns, 10 de desembre del 2018

Devolució de l'IRPF per maternitat i per paternitat
Recordam que és obert el formulari d'Hisenda per demanar la rectificació de les declaracions per a tothom que hagi cobrat la prestació per maternitat o paternitat el 2014 i el 2015. Pel gener de 2019 també estarà disponible per a les declaracions dels anys 2016 i 2017.

Pel que fa a les retencions que s'han duit o es duran a terme durant l'any 2018, segons la Agencia Tributaria, es tindran en compte a l'hora de fer la declaració de l'IRPF corresponent a enguany. En aquest cas els contribuents just hauran de confeccionar i presentar les declaracions fent servir les dades fiscal que se'ls ofereixin. En aquestes dades les retencions suportades hauran d'aparèixer com a del tot deduïbles.

Com es pot reclamar?
Presentant aquest formulari d'una d'aquestes dues maneres:
 • A través de la seu electrònica de l'AEAT 
 • A qualsevol de les oficines de registre de l'AEAT en paper. En aquest segon cas, si cal fer constar dades que no estan previstes al formulari, aquest s'haurà de substituir per un escrit en el qual es descriguin les circumstàncies que hi concorren i, si cal, la documentació corresponent. 
AQUÍ podreu trobar la informació completa.

El sindicat STEI va vendre fum a dos dies de les eleccions


Circular 124/2018

El diumenge 2 de desembre, a dos dies de les eleccions sindicals, el diari Última Hora va publicar una notícia sota el titular "El STEI gana el recurso contra el cese de docentes interinos a 30 de junio que impedía que cobraran julio y agosto", on es feia ressò d'unes declaracions del secretari general del sindicat STEI, Cosme Orell, segons el qual "la Conselleria haurà d'anul·lar el cessament de tots aquests interins i estendre el seu nomenament fins el 31 d'agost, podent així cobrar els mesos de juliol i agost amb les corresponents cotitzacions i mèrits."

Ara bé, qui són "tots aquests interins"? Segons la notícia, la mesura "beneficia els interins que han fet feina un mínim de cinc mesos i mig" i això NO ÉS CERT perquè només afecta els interins que han tingut contracte en vigor a 1 de juny. Anem a pams:

1) El sindicat STEI no ha guanyat cap recurs perquè els recursos els van posar individualment els afectats.

2) Els interins que han posat aquests recursos ho han fet perquè tenien contracte a 1 de juny i la llei de pressuposts els reconeixia l'estiu sencer, mentre que la llei de modificació dels pressuposts els perjudicava perquè només concedia una indemnització a tots els casos. Amb les resolucions individuals que han rebut de Treball ara podran continuar acollint-se a la primera llei.

3) Els interins amb cinc mesos i mig però sense contracte vigent a 30 de juny, que són la gran majoria, continuaran amb una simple indemnització.

Esperam que amb aquestes explicacions hàgim resolt els dubtes que ens heu fet arribar molts de vosaltres. Per altra banda, consideram que STEI s'ha retratat donant lloc a un titular enganyós com aquest a dos dies de les eleccions i creant falses expectatives a molts d'interins.


Vegeu també: Atenció: Reclamació estiu interins (12.12.2018)  

dijous, 6 de desembre del 2018

INTERINS, NOVETATS!1. El darrer tràmit de substitucions del primer trimestre tindrà lloc entre els dies 7 i 10 de desembre. 

2. Els internis ‘no disponibles’ que vulgueu estar ‘disponibles’ el 2n trimestre teniu fins el dia 10 de desembre per canviar el vostre estat mitjançant el tràmit telemàtic corresponent. 

3. Per raons d'actualització de l'estat de disponibilitat dels funcionaris interins, el tràmit de canvi de disponibilitat romandrà desactivat des del dia 11 de desembre fins el 21 de desembre, ambdós inclosos. 

4. El primer tràmit de substitucions del 2n trimestre tindrà lloc entre els dies 2 i 4 de gener. Hi podran participar tots els aspirants disponibles -tant aquells que ja ho eren com aquells que ho varen sol·licitar abans del dia 10 de desembre-.

dimecres, 5 de desembre del 2018

UOB agraeix la confiança dels més de mil docents que ens han fet la segona força més votada
Circular 123/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Des d'Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, agraïm la confiança de les més de mil persones (1.019 segons recompte de vots provisional) que han fet d'UOB la segona força més votada a les illes Balears i Pitiüses. Agraïm també el suport  dels afiliats, simpatitzants, apoderats, interventors i dissenyadors, que han col·laborat de forma desinteressada. Aquesta és la força d'UOB Ensenyament.

Hem augmentat més d'un 30% de vots i hem aguantat el cop dels sindicats STEI, ANPE, CCOO i UGT, en connivència amb la Conselleria de Martí March, que pretenien deixar-nos fora de la mesa sectorial forçant eleccions per illes per sorpresa i al darrer moment. UOB serà present a les Juntes de Personal de Menorca i les Pitiüses. Segons els resultats provisionals, hem passat dels 5 representants sorgits de les eleccions de 2014 a 11 en total: 2 a Eivissa i Formentera, 2 a Menorca i 7 a Mallorca.

No podem deixar d'esmentar la protesta i denúncia que vam presentar a la mesa electoral contra la Presidència del Govern balear, la direcció d’IB3 Televisió i la Conselleria d’Educació per haver emès a les notícies del migdia, és a dir en plena jornada electoral, les declaracions en exclusiva del cap de llista del sindicat STEI, quan els treballadors d’IB3 s’havien ocupat d’enregistrar declaracions d’altres sindicats, entre ells el nostre. La discriminació sindical és una falta tipificada com a molt greu a la legislació laboral i ens reservam el dret a emprendre les accions legals que considerem oportunes.

Felicitam els sindicats que han obtingut representació, i atès que no n'hi ha cap amb majoria absoluta, els emplaçam a prioritzar els interessos dels treballadors a la mesa sectorial. Per part nostra, ens comprometem a continuar mantenint l'esperit de l'Assemblea de Docents (els docents per davant de tot i tots a la una) i a denunciar i combatre els interessos sectaris.

Lamentam així mateix l'exclusió del Sindicat d'Interins Docents de les Illes Balears (Sidib) per qüestions purament formals i gens democràtiques i amb la pressió insolidària d'alguns sindicats, una mesura que ha impedit la pluralitat d'opcions i ha afectat a la participació. Recordam que UOB es va negar a participar en aquesta operació indigna.

Pel que fa a les protestes de la Fapa per l'horari de la votació, volem recordar que els docents com a treballadors tenim tot el dret a votar íntegrament en horari laboral a les eleccions sindicals i correspon a l'empresa, en aquest cas l'Administració, a fer compatibles els drets dels docents a votar amb els drets dels usuaris de l'escola pública perquè es respecti l'horari escolar.

Des d'avui mateix els representants d'UOB ens posam a disposició dels docents per tal d'atendre consultes, queixes i suggeriments, amb l'objectiu primordial de defensar la dignitat professional i millorar l'ensenyament en profit de la societat. En aquest sentit, revalidam la defensa a ultrança d'una escola de qualitat en català i continuarem treballant a favor de la creació d'un Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears que vetlli pels interessos col•lectius.

Palma, 5 de desembre de 2018

dimarts, 4 de desembre del 2018

Per saber on podeu anar votar avui
Si teniu qualque dubte sobre on podeu anar votar avui, aquí trobareu la informació completa:
Eivissa i Formentera
Menorca
Mallorca
UN COP MÉS, US CONVIDAM A LA PARTICIPACIÓ!

diumenge, 2 de desembre del 2018

Avanç informatiu dels acords sorgits a les assemblees de Menorca, Eivissa i Formentera i Mallorca


Un cop reunides les assemblees d'UOB Menorca, Eivissa i Formentera (dia 28 de novembre) i la de Mallorca (dia 1 de desembre), vos podem avançar que la majoria d'assistents hem considerat que de cara al barem d'interins del curs 2019-2020 s'ha de defensar tornar al bloc únic de formació (formació acadèmica i permanent dins un mateix apartat com fins ara) amb limitació de puntuació i reconeixement dels mèrits assolits fins el darrer dia de la convocatòria i no abans com es pretén. 

El sistema que la Conselleria i alguns sindicats ens volen imposar només beneficia els cursos escombraria en lloc de la formació acadèmica i de la formació permanent gratuïta a càrrec de l'administració.

De la mateixa manera, a l'assemblea d'UOB celebrada ahir dia 1 de desembre a Sineu vàrem decidir l'adhesió del sindicat al manifest "Crida per una Mallorca més verda, digna i justa".

Properament vos informarem amb més detall dels acords presos.

VOTA UOB! Acte final de campanya


Gran acte final de campanya ahir a Sineu! Reunits i ben acompanyats, va obrir l'acte el secretari general d'UOB Joan Torrens, que va celebrar amb nosaltres els extraordinaris resultats d'UOB a les eleccions sindicals de Bankia, i ens va encoratjar a no defallir en la defensa dels docents. El nostre company Jaume Sastre es va haver de desplaçar a Barcelona, on havia de participar al programa de TV3 Preguntes Freqüents, i ens va fer arribar un text que vam llegir des de l'escenari. Va tancar els parlaments amb un discurs engrescador la nostra cap de llista Antònia Font.

Podeu llegir aquí els parlaments del secretari general, Joan Torrens, de Jaume Sastre i d'Antònia Font.

Tot seguit vam gaudir de l'actuació de Biel Majoral, Mateu Xurí, Maribel Servera, Miquel Brunet i Delfí Mulet, que ens van fer xalar i omplir d'energia per continuar lluitant per la nostra dignitat professional i els drets fonamentals i democràtics. Des d'aquí donam les gràcies a tothom per la gran participació. Ara només ens faltes tu:

VOTA UOB!

El nostre secretari general, Joan Torrens

Lectura de l'escrit de Jaume Sastre

La nostra cap de llista, Antònia Font


Biel Majoral

Mateu Xurí i Maribel Servera

Candidatura d'UOB Ensenyament a Mallorca