Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 28 de juny del 2019

Instruccions d'inici de curs: tots els esborranysLa Conselleria ens ha fet arribar a les 12,23 hores els esborranys pendents de les instruccions d'inici de curs, que es tractaran a la mesa sectorial extraordinària de dilluns 1 de juliol. Ja hi tornam a ser amb enviar documentació sense temps material per analitzar-la, ni tan sols respectant les 48 hores hàbils d'antelació!

Aquí teniu totes les instruccions, les d'ensenyament privat concertat i no concertat les vam rebre per error perquè no es tracten a la mesa sectorial de la pública.

dijous, 27 de juny del 2019

Instruccions inici de curs: esborranys mesa sectorialLa Conselleria ens ha fet arribar els esborranys de les instruccions d'inici de curs que es tractaran a la mesa sectorial extraordinària de dilluns 1 de juliol. Segons ens diuen, les instruccions de règim especial les enviaran el més aviat possible i han marcat en color blau les novetats d'enguany.

UOB reclama que no se suprimeixin les proves d'accés de setembre a les Escoles d'Art
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama que no se suprimeixin les proves d’accés de setembre als cicles formatius superiors a les Escoles d’Art, especialment a Eivissa, ja que això suposa perdre matrícula d’alumnes que fan feina de temporada.

Amb la mateixa línia de la supressió dels exàmens de setembre a les universitats, de les PBAU, etc., la Conselleria va redactar una ordre a mitjans de maig, segons la qual ja no hi hauria proves d’accés de setembre als cicles superiors de les escoles d’Art de les Illes des d’aquest curs 2018-2019.

Els ensenyaments de cicles mitjans i superiors a Eivissa es nodreixen d’alumnes adults i molts d’ells fan feina de temporada. Aquest tipus d’alumnat es planteja allò que farà a l’hivern, un pic acabada la temporada, i és amb aquests adults amb qui s’acaba de completar els grups i la matrícula.

Això afecta sobre tot a l’Escola d’Art d’Eivissa, i també té l'oposició de les Escoles d’Art de Mallorca i Menorca. UOB Ensenyament ha presentat una reclamació formal a la Conselleria perquè es mantinguin les proves.

Eivissa, 27 de juny de 2019

Oposicions: reclamam convocatòries amb temps i insistim en la descentralització


Arran de les queixes que ens arriben, hem reclamat a la Conselleria que indiqui als tribunals que tinguin en compte els aspirants que es desplacen des d'altres illes quan convoquin per a la prova següent. Amb només vint-i-quatre hores d'antelació no hi ha garanties de trobar bitllet d'avió.

Igualment insistim en la descentralització de les proves. A més del problema exposat, els aspirants d'especialitats que fan la prova pràctica durant més d'un dia o han d'aportar mitjans voluminosos o persones col·laboradores es veuen perjudicats respecte als residents a Mallorca.

dilluns, 24 de juny del 2019

UOB exigeix que es retiri el concert al col·legi de l'Opus on es fan homenatges al nazisme

 


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, exigeix a la Conselleria d'Educació que retiri el concert econòmic al col·legi Llaüt, on un grup d'alumnes s'ha fet una fotografia fent la salutació nazifeixista que s'ha difós a les xarxes socials i mitjans de comunicació.

Els col·legis Aixa i Llaüt, vinculats a l'Opus, reben al voltant d'1,7 milions d'euros per un concert que la Conselleria ha demostrat que és innecessari, i que ve imposat per sentències dels tribunals superior, suprem i constitucional.

És intolerable que a les Balears, on fan falta com a mínim quinze nous centres públics, se subvencioni uns col·legis elitistes que segreguen per sexe i on els alumnes honoren dins les aules el nazisme, que va provocar la segona guerra mundial amb la mort de seixanta milions de persones.

Exigim també que Inspecció educativa supervisi i faci un seguiment dels processos educatius que es desenvolupen als centres privats sostinguts amb fons públics, tal com és preceptiu segons el Programa d’Actuació per al curs 2018-2019 signat pel conseller Martí March, i sobre tot arran d'aquests fets.

Palma, 24 de juny de 2019

divendres, 21 de juny del 2019

UOB s'oposa a la imposició de religió a BatxilleratDavant la imposició de la religió com a assignatura específica a batxillerat, dictada per la judicatura espanyola en contra d'allò acordat pel Govern de les Illes Balears, UOB manifesta la seva oposició i recorda que ha acordat en assemblea: "Defensar l’escola pública, en català i laica."

Vegeu AQUÍ: Modificació del currículum de batxillerat.

Palma, 21 de juny de 2019

Victòria d'UOB: la Conselleria prohibeix les places compartides entre Eivissa i FormenteraSegons hem pogut saber, la Conselleria ha ordenat que no es treguin places compartides que suposin haver de desplaçar-se entre Eivissa i Formentera. UOB ho va reclamar a finals de març, com podeu veure AQUÍ, davant els perjudicis que aquestes places ocasionaven als docents, que fins i tot havien de presentar-se a les dues illes en un mateix dia.

Per defensar els teus drets laborals,
afilia't a Unió Obrera Balear!

Podeu descarregar la butlleta AQUÍ.

dijous, 20 de juny del 2019

La Conselleria continua obligant els interins a seleccionar totes les places. Resum mesa sectorial 20/6/19
Avui ha tingut lloc una Mesa Sectorial on s’han tractat els següents temes:

1. Comissions de serveis per proveir llocs de feina de la Inspecció Educativa 


En aquest punt s’ha tractat l’esborrany rebut (enllaç). l’Administració ens ha informat que aquests anys s’ha anat incrementant el nombre d’inspectors i que ara s’arribarà a un total de trenta entre totes les illes. De l’esborrany s’ha corregit un error, concretament a l’apartat «Requisits dels participants», lletra «b». S’ha canviat «deu anys» per «sis anys», quedant el redactat de la següent manera: «Acreditar una antiguitat mínim de sis anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència mínima de la mateixa durada». També s’ha destacat que en el punt 4.3. (Coneixement d’idiomes) del barem, puntuaran els certificats de nivell B2 i superiors.

2. Procés d’adjudicació de destinacions provisionals i de substitucions

 

S’ha tractat l’esborrany rebut (enllaç). l’Administració ens ha dit que en els tràmits d’adjudicacions la visualització de les places serà distinta a com era fins ara. Veurem una caràtula, prèvia adjudicació, on apareixerà la informació del centre, característiques, perfils genèrics, estudis que ofereix... 

El calendari previst per realitzar el tràmit d'estiu de selecció de places és el següent:
·Funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i desplaçats per manca d’horari: del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de juliol a les 12.00 hores.
·Funcionaris docents en practiques: del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29 de juliol a les 12.00 hores.
·Funcionaris interins docents: del 31 de juliol a les 12.00 hores fins al 5 d’agost a les 12.00 hores.
Cal recordar que aquestes dates no són oficials fins que no surtin publicades en el BOIB.

Hem demanat el següent: 

-Que els esborranys dels documents a tractar en mesa se’ns enviïn amb un major marge de temps per tal de poder fer la comparativa i estudi amb suficients garanties. Aquesta vegada s’han enviat dos esborranys 48 hores abans de la mesa i dues actes amb menys de 24 hores respecte la mesa. 

-Que s’elimini l’obligatorietat d’haver de marcar totes les places docents en el tràmit d’adjudicació de destinacions provisionals. 

-Que si finalment es manté l’obligatorietat de marcar totes les places, a aquells que se’ls hi adjudiqui mitja jornada i volen anar tres dies al centre, puguin. 

-Que en l’ordre d’adjudicació, les comissions de serveis demanades per motius personals es situïn més amunt. 

-Que els funcionaris de carrera que es trobin en situació d’expectativa per no tenir la capacitació de català, siguin adjudicats a continuació dels funcionaris docents en pràctiques o, en tot cas, just abans; és a dir, en la darrera posició pel que fa a funcionaris de carrera. 

-Que se substitueixi el termini de «vint-i-quatre hores» per la mateixa expressió que a la convocatòria del curs 2017-2018, és a dir, que es doni un termini de «un dia hàbil». 

-Que no es modifiquin ni suprimeixin places un cop iniciat el termini de realització dels tràmits telemàtics per a la selecció de places. 

-Que ens informin si s’autoritzaran places compartides entre dos cossos diferents. 

-Que ens diguin quantes renúncies s’han presentat al·legant causa de força major o circumstàncies excepcionals durant aquest curs. 

-Que es faci referència clara sobre quins interins cobraran l’estiu, a part dels que ja sabem que el cobraran. 

-Que quan s’adjudica una plaça sempre es comuniqui telefònicament i per correu electrònic a l’interessat, no una o altra manera sinó les dues per tal de garantir-ne la recepció. 

-Que ens aclareixin, en els casos de places difícils de cobrir, si es traurà la corresponent convocatòria extraordinària abans de recórrer a altres especialitats afins. 

-Que ens facilitin el llistat sencer de perfils (amb els no significatius inclosos). 

-Que es convoqui una mesa de perfils i de revisió de l’annex 4. El tema dels perfils també podria anar al Grup de Treball que se va constituir. 

-Que hi hagi un/s informàtic/s de guàrdia (horabaixes, cap de setmana) durant les adjudicacions d’estiu. 

-Que des de l’aplicatiu de baremació es puguin generar pdf’s de les llistes. I si no és possible, que se’ns enviïn en el mateix format emprat els darrers anys. Hem recordat que a altres comunitats autònomes, com Catalunya, els interins poden fer la consulta telemàtica i descarregar els corresponents arxius en pdf (arxius d’elevat nombre de pàgines). 

-Que es retornin les programacions d’oposicions i que es permeti presentar-les dins un sobre precintat. Sobre aquest tema la Conselleria ens ha «respost» amb un silenci absolut. 

-Que la Conselleria pengi les actes a la seva pàgina web i que dugui el tema a mesa.

3. Borsa oberta


La Conselleria estudia la possibilitat de publicar dues convocatòries de borsa oberta:

-Borsa permanentment oberta: es tractarà un cop iniciat el curs, no abans, i amb efectes a partir del curs 2020-2021. 

-Borsa extraordinària oberta: a tractar properament i amb efectes pel curs 2019-2020. És important destacar que la intenció de l’Administració és que només es pugui recórrer a persones d’aquesta borsa si prèviament s’han esgotat tots els aspirants de l’especialitat en qüestió que es varen apuntar a la proppassada convocatòria d’interins (entre el 15 i el 29 de gener de 2019). 

En tenir més novetats us seguirem informant.

dimecres, 19 de juny del 2019

UOB requereix a TVE que rectifiqui les falsedats difoses a Informatiu Balear

UOB Ensenyament ha enviat el següent requeriment al centre territorial de les Balears de RTVE:

"Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, en exercici del dret a la rectificació (Llei 2/1984, de 26 de març de 1984), exigeix a TVE que difongui íntegrament la rectificació següent a les paraules emeses a l'Informatiu Balear del passat dimarts 18 de juny ( http://www.rtve.es/alacarta/videos/informatiu-balear/informatiu-balear-18-06-19/5285779/ ):

Primer, no és cert que Unió Obrera Balear reclami "suprimir les oposicions a docents". Els seus representants van explicar a la roda de premsa que UOB rebutja el model actual imposat per Madrid i aposta per un model propi que prioritzi la capacitat didàctica i pedagògica.

Segon, no és cert que "Unió Obrera Balear va ser la tercera força més votada a les eleccions sindicals després de STEI i ANPE". Unió Obrera Balear va ser la segona força més votada amb 1.019 vots.

I tercer, no és exacte que UOB demani "nous espais a Menorca i Eivissa" perquè en aquestes illes encara no hi disposa de cap local.

La rectificació s'ha de difondre dins els tres dies següents a la recepció d'aquest escrit (Article 3 de la Llei 2/1984, de 26 de març de 1984 reguladora del dret a la rectificació)

Palma, 19 de juny de 2019"

UOB denuncia que Educació reincideix en vulnerar la llei de llibertat sindical

Fotos: Representants d'UOB han muntat una oficina simbòlica a la Conselleria d'Educació per denunciar la manca d'espai

Eivissa

 Menorca

Mallorca

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Conselleria d'Educació torna a vulnerar la llei de llibertat sindical, en no cedir-nos els espais necessaris per desenvolupar la nostra activitat sindical. Tal com estableix la Llei orgànica 11/1985 de 2 d'agost de llibertat sindical a l'Article 8, punt 2. c), les seccions sindicals dels sindicats més representatius tenen el dret «a utilitzar un local adequat en què puguin desenvolupar les seves activitats en les empreses o en els centres de treball amb més de 250 treballadors»

En el cas de Mallorca, el local que se'ns va cedir l'abril de 2016, més d'un any després que ho vam reclamar per primera vegada, ha deixat de complir els requisits mínims en relació al nombre de treballadors, tant en mobiliari i equipament com pel que fa a la superfície lliure mínima per treballador, que és de dos metres quadrats (Reial Decret 486/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball).

La Conselleria no ha accedit a les peticions que venim fent des de setembre de 2017 perquè ens cedeixi uns espais suficients per a les necessitats actuals. En el cas d'Eivissa i Menorca s'ha limitat a respondre que no disposen de cap local, i a fer algunes promeses, dies abans de les eleccions autonòmiques, que no s'acaben de concretar.

UOB denuncia públicament aquest nou incompliment de la llei de llibertat sindical, tal com ja vam haver de fer el 2015 perquè Educació ens cedís el local de Palma. Denunciam també el greuge comparatiu que suposa el fet que determinats sindicats s'enriqueixin a costa del treballador amb els cursets de formació de pagament, que els docents es veuen obligats a fer per manca d'oferta de la Conselleria, i que gràcies a això poden disposar de locals de lloguer.

Instam la Conselleria a complir amb un dret aconseguit a través de la lluita dels treballadors. En cas contrari, emprendrem les accions que considerem oportunes.

Palma, 18 de juny de 2019

Diari de Balears:
Última Hora (19.6.2019):dilluns, 17 de juny del 2019

UOB demana la ràpida comunicació dels cessaments dels interins substituts
UOB Ensenyament recomana a tots els docents interins que tenen un cessament durant el curs que comprovin que des de la Secretaria del seu centre se'n fa amb prou antelació  la comunicació a Conselleria  mitjançant les vies telemàtiques habilitades. 
El problema radica en el fet que, si no es fa amb  temps, l'interí no apareix  com a disponible al proper tràmit setmanal de substitucions i  així es perd  una oportunitat de feina que, a més a més, en alguns casos pot ser decisiva. 
UOB Ensenyament ha registrat la petició a la Conselleria d'Educació i Universitat per tal que s'enviïn instruccions específiques a les direccions dels centres educatius recordant la importància de fer aquesta comunicació amb marge  suficient per garantir la disponibilitat del docent cessat al tràmit següent.


divendres, 14 de juny del 2019

Assemblea constituent del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears


ASSEMBLEA CONSTITUENT DEL COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS
DE LES ILLES BALEARS

Anunci BOIB: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10999/623144/anunci-de-convocatoria-de-l-assamblea-constituent-

🔸 DIA I LLOC:
Dimarts, 25 de juny a les 19h (en 1a convocatòria) i a les 19:30h (en 2a convocatòria)
  • -Mallorca: edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB
  • -Menorca i Eivissa: Extensions universitàries

🔸 ORDRE DEL DIA:
  1. Presentació i aprovació, si s'escau, de l'informe de gestió de la comissió gestora de la constitució del Col·legi.
  2. Presentació d'esmenes i aprovació, si s'escau, dels estatuts definitius del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.
  3. Elecció de les persones que han d'ocupar els càrrecs corresponent als òrgans col·legiats.
  4. Torn obert de paraules.

🔸 ANUNCI:
  • Queden convocats els professionals que estiguin habilitats per a l'exercici de la professió en qualsevol dels nivells educatius dels centres educatius de titularitat pública, concertada o privada de les Illes Balears. Aquesta condició s'haurà d'acreditar fefaentment entre les 18h i les 19h (carnet docent, certificació del centre que acrediti que estan en actiu o qualsevol altre document que acrediti aquesta condició), al mateix lloc de l'assemblea.

Oposicions: UOB reclama que es retornin les programacions didàctiquesUOB Ensenyament ha reclamat a la Conselleria d'Educació que estableixi un procediment per retornar la programació didàctica als aspirants a les proves selectives als cossos docents de 2019 que no superin la primera prova, tal com ja hi ha un procediment per recuperar els documents originals dels mèrits a la fase de concurs.

En resposta a una petició nostra, Provisió educativa ens havia contestat per correu electrònic que «En les proves selectives de 2019 no es retornen les programacions.» Aquesta decisió ens sembla injustificable, des del moment que la programació didàctica ja no serà avaluada pel tribunal, ni formarà part de les proves del procediment de selecció, en cas de no superar la primera prova.

Per altra banda, l’apropiació per part de l’Administració d'una programació didàctica que no haurà de ser avaluada pel tribunal no garanteix el compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Recordam també que la Conselleria no s'ha pronunciat respecte a la possibilitat de presentar la programació dins un sobre precintat amb el full de verificació a l'exterior.

dimecres, 12 de juny del 2019

OPOSICIONS: UOB insisteix que es permeti presentar la programació precintada i se'n garanteixi el retornTal com ja vam reclamar a la mesa sectorial de 25 de febrer, UOB insisteix que la programació didàctica del concurs-oposició s'hagi de presentar dins un sobre precintat i que es retorni als aspirants que no superin la primera prova.

Davant la manca de pronunciament per part de la Conselleria, el 26 de març vam demanar per correu electrònic que ens informassin si es posaria cap impediment als aspirants que vulguin lliurar la programació dins un sobre precintat, adjuntant a l'exterior el full de verificació. A dia d'avui encara no ens han contestat.

Avui hem insistit en la pregunta i també hem demanat què s'ha decidit respecte al retorn de les programacions als aspirants que no superin la primera prova. A la mesa sectorial, Personal docent va dir que ho havien de consultar als serveis jurídics.

Informarem si hi ha novetats.

ATENCIÓ Acabam de rebre resposta de la Conselleria:

Bon dia,

La convocatòria diu: "lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal....Els aspirants que no la lliurin no podran continuar el procediment selectiu"

En les proves selectives de 2019 no es retornen les programacions

Atentament,

El Servei de Provisió Educativa

dilluns, 10 de juny del 2019

UOB reclama la millora urgent de les infraestructures educatives a Menorca
Circular 148/2019

COMUNICAT DE PREMSA

El sindicat Unió Obrera Balear, Sectorial d’Ensenyament, se suma a les demandes de la comunitat educativa de Menorca pel que fa a la millora de les infraestructures d'escoles i instituts. Les mancances actuals dificulten l’activitat lectiva dels centres, ja sigui per la manca d’espai a l'hora d'afrontar l’increment del nombre d’alumnes o bé per les demores en el tràmit d’obres.

És imprescindible tenir en compte que la despesa educativa de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears és només del 3 % del PIB, un percentatge per sota de la mitjana de les comunitats autònomes i del total de l’Estat, i lluny del 6 % reclamat pel Consell Escolar de les Illes Balears.

Les intervencions als centres de Menorca durant la passada legislatura no han bastat i molts edificis encara presenten greus deficiències. Per exemple, l’institut Cap de Llevant de Maó, que des de la seva creació ha duplicat el nombre d’alumnes, només ha ha estat objecte d'una mínima ampliació l’any 2005, quan s’hi van construir tres aules. Una altra demanda històrica és la nova escola d'Es Mercadal, que continua ajornada per problemes de sòl.

Les obres de manteniment són un altre greu problema. L’institut Pasqual Calbó ha hagut d'esperar un any per acabar la reforma del gimnàs i ja presenta problemes amb el terra. El centre no té doblers per reparar les goteres de les aules d’informàtica, que ja vam denunciar des d'UOB i segons IBISEC ha d'assumir el pressupost del centre, i la porta d'accés exterior continua precintada pel perill de despreniments.

El CEIP Mare de Déu de Gràcia, després d’anys de reclamar l’eliminació de barreres arquitectòniques, han estat tot el curs sense poder emprar la instal·lació per manca de permisos, amb la conseqüència de no poder emprar algunes aules ni l’únic bany que hi ha per als docents.

El CEIP Àngel Ruiz i Pablo fa anys que espera uns banys per a infantil i encara no saben quan els tindran. L’escola Sa Garriga de Sant Lluís, tot i tractar-se d’una escola relativament nova, construïda fa vuit anys, presenta problemes de filtracions i goteres, i la manca d'una cuina obliga els alumnes a traslladar-se a un altre centre si volen el servei de menjador.

Moltes d’aquestes obres imprescindibles queden desertes per la manca d’empreses a l’illa. Necessitam un nou model de gestió d’infraestructures transparent, consistent i de qualitat, amb garanties que l’obra s’enllestirà a temps i amb la qualitat pressuposada.

Reclamam una vegada més la descentralització de l’IBISEC, i que es reactivin les reunions amb el Delegat d’Educació de Menorca sobre infraestructures, unes reunions que enguany s’han deixat de fer i que consideram essencials per tenir informació i gestionar les obres de manera transparent, i assegurar, al cap i a la fi, que tota educació finançada amb diner públic compleixi tots els principis de qualitat i equitat.