Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 30 de juny del 2017

L’Assemblea de Docents exigeix al Govern transparència en les xifres de matriculació del curs vinent i una resposta a la creació del Col·legi Professional


Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

L’Assemblea de docents exigeix transparència en les xifres de matrícula pel curs vinent i reivindica  que l'accés a la informació del nombre d’alumnes matriculats a cada grup de cada centre sostingut amb fons públics ha de ser pública.

L’Assemblea exigeix una resposta a la sol·licitud de creació del Col·legi Professional de Docents formulada el mes de febrer i avalada per quasi 1500 proponents.

L’Assemblea  de Docents, reunida ahir 28 juny a les 18h a l’IES  Binissalem, exigeix al Govern transparència en el coneixement de les xifres de matrícula per al curs vinent, ja  que considera que l'accés a la informació del nombre d’alumnes matriculats a cada grup de cada centre sostingut amb fons públics ha de ser pública.

Demana als responsables de la Conselleria d’Educació que no ocultin la realitat dels centres que tenen grups que superen els 25 alumnes a infantil i primària i els 30 a secundària infravalorant aquesta situació ocultant-la sota les xifres mitjanes.

Sol·licita al «Govern del Canvi» que no es limitin a  fer propaganda institucional i donin a conèixer a la societat illenca i als responsables d’educació estatals quines són les mancances reals quant a infraestructures i professionals que patim al sistema educatiu de les Illes, una situació que es cronifica dins d’un context social d’increment de la població a Balears i amb l’experiència d’un augment de més de 3600 alumnes durant el curs escolar 2016-17.

És per això que exigeix al Govern que treballi amb competència per aconseguir la millora de finançament de la Comunitat Autònoma per arribar a un  pressupost educatiu que doni resposta a les mancances en l’àmbit de l’educació de les Illes Balears. A més a més reclama del Govern que s’afanyi per complir amb els compromisos electorals quant a percentatge del PIB que es dedica a educació. Afirma que no es pot esperar a final de legislatura.

L’Assemblea exigeix una resposta ràpida i positiva a la sol·licitud de creació del Col·legi Professional de Docents formulada el mes de febrer i avalada per quasi 1500 proponents. Insta la Conselleria de Presidència per tal que atengui la sol·licitud de creació i el requeriment presentats escrupolosament en els tempos administratius adients i demana que la petició passi al Parlament de les Illes Balears.

L’Assemblea reivindica un increment en la retribució del complement d’insularitat dels docents de les Illes Balears per pal·liar les conseqüències derivades de la doble i triple insularitat. D’aquesta manera es contribuiria eficaçment a fer front a la problemàtica generada amb l’increment dels costos en els preus dels lloguers dels habitatges, situació especialment greu a Eivissa, Formentera i Menorca.

L’Assemblea recorda  que a finals del mes de juliol és previst que pugui disposar de l’informe del Servei de Prevenció del Riscos Laborals, basat en les inspeccions duites a termes a 13 centres de primària com a conseqüència de les denúncies interposades per l’Assemblea a través dels sindicats UOB i Alternativa. Les visites dels tècnics posen en evidència, afirmen els observadors sindicals, que les xifres màximes se superen amb escreix. Els docents  sol·licitaran un informe jurídic sobre la legalitat dels criteris d’elaboració de quotes per al curs 2017-18 i si escau, prendran les mesures legals pertinents.

Finalment, L’Assemblea de Docents demana que es canviï la normativa per la qual es regeix el tribunal de les PBAU amb la finalitat que en la convocatòria de setembre de 2017 els enunciats dels exàmens es doni exclusivament en llengua catalana. L´única excepció hauria de ser per als alumnes que estan exempts de l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura. Recorda que per poder presentar-se a les proves d’accés tots els alumnes han d’haver aprovat el 2n de Batxillerat, evidentment amb l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura inclosa. L’Assemblea considera que la normativa que s’aplicà en la convocatòria de juny té efectes molt negatius en el procés de prestigiar i normalitzar la llengua pròpia de les Illes Balears.

dimecres, 28 de juny del 2017

UOB denuncia que els tècnics especialistes interins de FP són tractats com 'kleenex'


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que el canvi dels requisits per accedir a places d'interins de professor tècnic de FP tanca les portes al col·lectiu de tècnics especialistes, que fins ara han prestat serveis a plena satisfacció de l'Administració.

Els nous requisits, que es van començar a aplicar per al curs actual, imposen un període de sis anys per acreditar una titulació acadèmica superior, que es redueix un any a cada convocatòria. Els docents afectats, que imparteixen classe a centres públics des de fa més de 10 anys, no han pogut presentar-se a oposicions perquè en alguns casos no se n'han convocat durant més de 15 anys, o bé s'han exhaurit les quatre convocatòries a què tenien dret, i ara se'ls exigeix de cop i volta obtenir un títol universitari fora de l'horari laboral. Cap altra comunitat autònoma no ha establert un requisit semblant.

Es dóna el cas que aquest canvi de criteris es produeix arran d'un recurs contenciós-administratiu presentat per la regidora de seguretat de l'Ajuntament d'Eivissa, Estefanía Torres Sánchez (PSOE), juntament amb una advocada i un particular. Una sentència de juliol de 2015 va declarar nul l'accés dels tècnics especialistes no per il·legal, atès que l'Administració té potestat per decidir els criteris a aplicar, sinó perquè les bases de la convocatòria no n'explicaven els motius. És a dir que la Conselleria podria haver fet constar a la convocatòria següent la motivació, que és senzillament la manca d'aspirants amb titulacions superiors, tal com va al·legar el lletrat de la CAIB durant el contenciós, però va optar per introduir uns nous criteris arbitraris i sense cap fonament pedagògic.
L'ampli marge que té la Conselleria per fixar els criteris de selecció d'interins ho demostra el fet que hi ha sis comunitats autònomes que permeten participar els tècnics especialistes a les borses amb el requisit d'acreditar una determinada experiència docent. En alguns casos s'hi afegeix haver aprovat oposicions, parcialment o totalment (1).

Per altra banda, la titulació superior que s'exigeix als tècnics especialistes interins no s'aplica en el cas de les oposicions per a 10 especialitats per normativa estatal, també per manca d'aspirants amb aquest requisit (a les Illes Balears només es demanen dos anys de serveis als interins d'aquestes especialitats). Tampoc no s'aplica a les convocatòries extraordinàries d'especialistes, a les quals la Conselleria ha de recórrer quan queden places sense cobrir pel procediment ordinari i no s'exigeix titulació.

Ens trobam davant un nou exemple de maltracte als docents, en aquest cas per satisfer no sabem encara quins interessos, que demostra la poca consideració del Govern actual cap al col·lectiu que va fer possible el canvi de color polític a les institucions.
Reclamam que es reconegui la capacitat professional d'aquests docents, prou demostrada al llarg del temps, i que es modifiquin les properes convocatòries de forma que se'ls permeti continuar presentant-se a borses, sense les restriccions esmentades i amb uns requisits raonables.Palma, 27 de juny de 2017


(1) Cantàbria i Madrid exigeixen haver prestat serveis un temps determinat.
Aragó, Asturies, Castilla la Mancha i Castilla-León demanen, a més, haver aprovat en part o totalment unes oposicions.


Diari de Balears:  

Última Hora:

dijous, 22 de juny del 2017

La Junta de Personal no demanarà la retirada de l'article 19 dels PGE
Ahir dimecres va tenir lloc un plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari.

Des d'UOB, i en compliment de l'acord assembleari de dia 2 de juny, hi vam presentar una  proposta de resolució on reclamàvem la retirada de l'article 19 del projecte de pressuposts generals de l'Estat per a 2017 (Proposta 1), o bé la seva no aplicació als sectors d'Educació i Sanitat per la seva condició de serveis públics essencials (Proposta 2, en cas de no aprovar-se la Proposta 1).

Recordem que l'article 19 continua fixant en el seu primer apartat el límit de la taxa de reposició del 100%, cosa que impossibilitaria, de prorrogar-se en futurs pressuposts, la convocatòria d'oposicions massives per arribar al 8% de taxa d'interinitat en tres anys tal com s'ha compromès el Govern espanyol. El límit dels tres anys de contractació del segon apartat s'ha suprimit de l'esborrany arran d'una "correcció d'errades" publicada al butlletí del Senat, sens dubte fruit de la mobilització en contra de la mesura.

La votació de la nostra proposta de resolució va donar els següents resultats:

Proposta 1:
 • 4 SÍ (UOB)
 • 23 NO (resta de sindicats)
 • 1 abstenció.
Proposta 2:
 • 4 SÍ (UOB)
 • 20 NO
 • 4 abstencions.

Les dues propostes per tant van quedar desestimades. Ara queda per veure la redacció final dels pressuposts, que es preveu per a finals de juny o primers de juliol.

A la mateixa sessió del plenari s'aprovà una resolució de crítica al Pacte per l'Educació (vegeu esborrany), que s'aprovà amb el nostre vot en contra perquè vam considerar que cada sindicat ja havia tingut l'oportunitat de manifestar públicament la seva postura al respecte, i una altra de reclamació d'inversió en Educació (vegeu esborrany) que s'aprovà per unanimitat. Informarem dels textos definitius quan la Junta els faci públics.

També s'acordà demanar una mesa sectorial per tractar les reivindicacions dels Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica, que es veuen perjudicats pels criteris de quota, normativa d'itineràncies, etc. Des d'UOB vam fer arribar a la Junta els documents amb aquestes reivindicacions i vam fer constar en acta que compten amb el nostre suport.

ELS DOCENTS TAMPOC NO SOM GIHADISTESDes de UOB Ensenyament donam total suport a l’Escola de Música Ireneu Segarra i denunciam que els mateixos diaris espanyols d’ultradreta que qualifiquen de proetarra el fet de xerrar en mallorquí i de "pederastia emocional" l'ús del català com a llengua vehicular a l'escola i a les proves d'accés a la universitat, siguin els mateixos que hagin posat el professorat d’aquesta escola en mans de la policia espanyola pel simple fet d’haver representat “Mar i Cel” d'Àngel Guimerà, una obra clàssica de la tragèdia romàntica del segle XIX.

Una vegada més, afirmam, com ja se va demostrar durant l'etapa insensata del govern Bauzá, que la criminalització i el menyspreu de la tasca gratificant i pacient dels nostres docents està condemnada al més gros dels ridículs i, per tant, al fracàs.


Àngel Guimerà i Jorge 1845-1923

Tornem-hi amb les "excedències trimestrals"!


Com que la Conselleria continua donant instruccions verbals de reincorporar-se a principis de trimestre a les excedències per raons de guarda legal, hem presentat un altre requeriment perquè se'ns informi de quina normativa apliquen i, en cas que aquesta no existeixi, que es deixi de donar instruccions errònies als docents afectats.

Mentrestant, vos recomanam que demaneu la instrucció per escrit, signada i amb indicació de la normativa en què es basen.

El 4 d'abril ja vam demanar a Personal Docent quina normativa aplicaven tant per als permisos de reducció horària com per a les excedències, i només ens van contestar pel que fa als permisos remetent-se a l'"Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de 2005, pel qual es ratifica l'acord de Mesa Sectorial d'Educació sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal docent." Aquest Acord estableix les reduccions horàries per trimestres però no ho aplica a les excedències.

Dimarts 27 de juny, reunió a Madrid sobre "Procés d'estabilització de Personal docent"


dimarts, 20 de juny del 2017

Instam a requerir a Funció Pública l'inici immediat de la revisió del Fons SocialFunció Pública continua ajornant la revisió del decret 128/2002! Van rebre la petició de Personal Docent el mes de gener, ja fa mig any, i de llavors ençà només sabem que el grup de treball que es va crear devers l'abril, amb manca total d'informació pública, per cert, i que s'havia de reunir cada quinze dies, no s'ha tornat a convocar. A la comissió de divendres passat, 16 de juny, els representants des d'UOB vam instar la Conselleria a requerir a Funció Pública l'inici immediat de la revisió.

Per altra banda es van aprovar deu bestretes ordinàries, set extraordinàries, una ajuda per a l'atenció de la discapacitat, 33 ajudes per als fills menors de 18 anys (4 denegades perquè ja la cobraven) i 60 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (18 denegades). Es van denegar quatre ajudes per despeses d'assistència sanitària per estar cobertes per MUFACE.

Els representants de l'Administració aconsellen que els ajuts es demanin amb temps, perquè la majoria arriben l'abril, moltes vegades amb manca de documentació, i endarrereixen tot el procés.

Continuen retallades les ajudes per a orfandat i viduïtat.

dilluns, 19 de juny del 2017

El plenari del CEIB ratifica la ignomínia de l'exempció del catalàEl dimecres 13/6/17, el CEIB es reuní en el que fou el darrer plenari d'aquest curs i, entre altres, es treballaren els següents punts a l'ordre del dia:


REVISIÓ DE LA LLEI DE CONSELLS ESCOLARS
 • S'aprovà el procediment a seguir per a la revisió de la Llei de Consells Escolars per a la qual disposarem de tres mesos per a presentar propostes.
 • Les propostes seran estudiades per la Comissió Permanent que serà l'encarregada d'elaborar la proposta de modificació abans de remetre-la al Ple per a què s'hi presentin esmenes, es debati i, finalment, s'aprovi si s'escau.
 • Aquesta Llei inclou la regulació general del CEIB, dels Consells Escolars Insulars i dels Consells Escolars Municipals.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CEIB
 • El procés de revisió del reglament del CEIB s'inicià el setembre del 2016 i ha suposat un camí del qual no n'hem sortit satisfets per diferents aspectes com ara la manca d'informació sobre els debats interns de la Comissió Permanent que no ens ha permès saber encara perquè de les propostes presentades per UOB no se n'ha incorporada cap quan totes elles anaven encaminades a millorar la participació dels diferents col·lectius que integren el CEIB per a fer-la més democràtica i plural.
 • La revisió del reglament fou aprovada amb el vot en contra d'UOB

ORDRE DE FITXERS DE LA CONSELLERIA DE SALUT
 • S'aprovà per unanimitat l'Informe 3/2017 sobre el Projecte d'ordre de la consellera de Salut de creació de fitxers i de modificació d'alguns dels existents que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Salut.
 • Aquest esborrany d'ordre havia de passar pel CEIB perquè els fitxers de la Conselleria de Salut inclouen dades que afecten el sistema educatiu com són els alumnes diagnosticats d'obesitat o les persones que estan o han estat exposades (alumnes, professors...) als efectes de l'amiant que encara queda per eliminar d'un mínim de 30 centres educatius.

ORDRE FOLC
 • El que coneixem com a Ordre FOLC és aquella que estableix els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria d'ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les, regula les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua i literatura catalanes en els ensenyaments no universitaris i determina les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana.
 • UOB feu constar el seu vot particular contra l'informe 4/2017 tal com ja havíem fet en Mesa Sectorial respecte de l'esborrany d'ordre pel rebuig que ens suposa l'existència de la possibilitat d'exempció del català, fet que entenem com un atac a la dignitat lingüística i cultural de les Illes Balears.

INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU
 • Una de les tasques prescriptives del CEIB és l'elaboració d'un informe anual sobre l'estat del sistema educatiu a les Illes Balears.
 • En aquest plenari s'aprovà l'informe sobre el curs 2013-14. El president del CEIB informà que ja tenen les dades recollides per a la realització de l'informe del curs 2014-15 i que han iniciat també l'elaboració del del curs 2015-16.

MEMÒRIA DEL CEIB 2016
 • En el darrer punt de l'ordre del dia, s'aprovà també la memòria del CEIB corresponent al 2016.


divendres, 16 de juny del 2017

Altes temperatures: les recomanacions de la Conselleria, o insuficients o inviables

34 graus avui dematí a les 8,30 hores a un CEIP de Palma

Ahir la Direcció General de Planificació va enviar als directors dels centres unes "Recomanacions sobre l'exposició a altes temperatures en centres educatius" que podeu consultar AQUÍ (també al final d'aquesta nota).

Deixant de banda les recomanacions que són de pur sentit comú, ens demanam si el director general de Planificació és conscient que les aules dels centres estan ocupades gairebé sempre al 100% i per tant no és viable la "redistribució de l'ocupació de les aules", o que a totes les aules fa pràcticament la mateixa calor, o que molts centres no tenen persianes per tancar. També trobam a faltar la possibilitat de reduir l'horari lectiu en cas de temperatures extremes, com s'ha fet a altres CCAA, i consideram del tot insuficient que només es permeti "reorganitzar horaris" prèvia conformitat d'Inspecció Educativa.

Tot plegat confirma que ni els centres de les Balears estan preparats per funcionar amb aquestes temperatures ni hi ha una inversió suficient per posar-hi remei.

31 graus ahir a un IES de Palma

32 graus ahir a un altre IES de Palma (11,30h)

32 graus (que pujaren més tard a 33) a un CEIP de Palma.

Vos recordam que hem difós uns MODELS DE DENÚNCIA per cobrir-nos l'esquena en cas d'incidències.


RECOMANACIONS DE LA CONSELLERIA:Adjudicacions de places: continua la batalla dels perfilsAhir va tenir lloc la mesa sectorial sobre el procés d'adjudicacions. Podeu consultar l'esborrany AQUÍ.

Els representants de Personal Docent van informar sobre les dates següents:
 • 30 de juny: llistes definitives d'interins i comissions de serveis.
 • 6-7 juliol: procés telemàtic de comissions de serveis, desplaçats, expectativa de destí, etc.
A títol orientatiu:
 • 23-24 juliol: sol·licitud telemàtica d'opositors.
 • 28-31 juliol: sol·licitud telemàtica d'interins.

Sobre les dates del 28 al 31 de juliol per fer la sol·licitud dels interins les forces sindicals vam demanar que s'ampliàs el termini, atès que el 29 i el 30 són dissabte i diumenge. Personal docent va contestar que no hi toca haver problemes i que si n'hi hagués el cap de setmana hi haurà un tècnic informàtic de guàrdia.

Pel que fa a l'esborrany de resolució van destacar que donaran un dia per fer les reclamacions per via telemàtica. A més a més:
 • Els funcionaris de carrera desplaçats són informats amb publicació de llistat previ i per telèfon.
 • Els interins de pacte desplaçats han de participar al procés telemàtic d'interins (en principi 28-31 juliol). Els no desplaçats no.
 • Procuraran que el proper curs el metge remeti la baixa directament a Conselleria, sense que se n'hagi d'encarregar l'afectat.

Passam a fer un resum de les preguntes i intervencions que vam fer els representants d'UOB:
 • Vam reclamar l'avançament del pagament de l'estiu dels interins al curs actual. Ho van descartar i van dir que encara han d'estudiar com es durà a terme el curs 17-18.
 • Vam demanar si sortiria a oferta pública la plaça de comissió de serveis del Camp d'Aprenentatge de Formentera, que ha quedat deserta. No van donar cap resposta concreta. Aquesta plaça ara l'ocupa una persona interina que es va encarregar de reobrir el camp i l'ha tornat a posar en marxa.
 • Vam demanar una vegada més una mesa per tractar els perfils de les places i que els directors els justifiquin per evitar arbitrarietats, abusos i favoritismes. 
 • Vam denunciar que hi ha centres, com l'IES Emili Darder, on continuen perfilant places de doble funció sense titulació en comú, i vam citar un nou cas de perfil injustificat. Se'ns va contestar que han eliminat els perfils obsolets i els B2 innecessaris, que el GESTIB bloqueja automàticament els de dos cossos diferents, però que si Planificació ordena alguna excepció l'admeten.
 • Vam demanar una còpia de la llista de perfils i ens van dir que se'ns facilitaria.
 • A la pregunta de si es continuen perfilant places amb B2 per atendre pares estrangers ens van respondre que són per a orientadors i han de formar part del projecte de centre aprovat pel claustre.
 • Vam demanar que les places de suport que també impliquin atendre grups com a únic responsable, o fer FPB, ho especifiquin.
 • Pel que fa a la supervisió dels perfils (justificació, adequació, etc.), van contestar que és feina d'Inspecció i que és on s'han de dirigir les denúncies en cas d'irregularitats.
 • Encara no se saben les dates de l'adjudicació dels professors de religió.
 • Segons ens van dir, les places del Portal de l'interí que s'anul·len o es corregeixen cada setmana es deuen a errors humans.
 • Vam reclamar tenir accés a l'arxiu en format PDF de les adjudicacions de les borses, tant de les llistes provisionals com les definitives, que es van eliminant periòdicament de la web.
 • Vam demanar també que ampliïn a dos dies hàbils com a mínim el termini per presentar reclamacions.
 • Vam demanar que si les llistes definitives es modifiquen es faci amb la corresponent resolució oficial. En van prendre nota però no s'hi van comprometre. Van dir que les modificacions degudes a reclamacions que arriben tard per correu ordinari no tenen una data màxima de retard, sempre que s'hagin registrat dins el termini exigit, i que seria convenient establir un procés exclusivament telemàtic per evitar aquest problema.
 • Els interins poden alternar jornades mitges i completes a la selecció de places.
 • Vam demanar una vegada més que es respecti l'ordre de preferència en la selecció de places independentment dels cossos als quals s'opti. La directora general va dir que es tractaria en una mesa sectorial per octubre.
 • L'opció per part de l'interí de pacte d'acceptar o rebutjar la plaça en cas que se li canviï el perfil s'ha eliminat "per simplificar el procés". Vam demanar que es justifiqui el canvi de perfil.
 • Vam exposar el cas d'una plaça de pacte a la qual ara se li demana el B2. Segons van dir, aquest tipus de canvi de perfil s'ha de bloquejar automàticament i si es confirma, o hi ha sospites de desplaçaments per aquest motiu, s'ha d'informar a Personal Docent. Han demanat als directors en una reunió que evitin fer canvis de perfils.
 • Vam tornar a demanar que cada setmana es pengin a la web PDF actualitzats per cos de llistes d'aspirants disponibles i exclosos, dos per cos, tal com es feia quan hi havia llista única, per disposar d'una visió global. Van replicar que cada interí ja sap a quin lloc es troba respecte als altres.
 • Vam demanar que es comuniqui a l'interí l'adjudicació de substitució per telèfon i per correu electrònic, i no només per una de les dues vies, per assegurar que li arribi i no se'l penalitzi involuntàriament. No s'hi van comprometre al·legant que "enguany ha anat molt bé", tot i que no al 100%.
 • Vam insistir que si s'origina una mitja jornada durant el curs s'ofereixi a un nou interí abans que a un interí del centre, a fi de donar accés al treball a un major nombre de persones. Van contestar que els centres no ho volen per motius pedagògics.
Fins aquí el nostre resum, consultau-nos si voleu cap aclariment.

Convocatòria de l'Assemblea de Docents per al 28/6/17


Us reproduïm la convocatòria de l'Assemblea de Docents.

Estimades companyes i companys,

Ja s'acosta el final de curs i des de la Coordinadora trobam que és el moment de fer una assemblea per fer una mica de balanç de com ha anat i de compartir amb vosaltres totes les actuacions que s'han anat fent al llarg dels darrers mesos.

Així vos convocam el dimecres 28 de juny a les 18:00 a l'IES Binissalem.

La nostra proposta d'ordre del dia seria la següent:

1.- Ràtios (denúncies a inspecció de treball, visites a centres...)

2.- Interins.

3.- Col·legi professional.

4.- Equiparació complement d'insularitat.

5.- Proves de Batxillerat d'Accés a la Universitat (PBAU).

6.- Pressupost 2017/18.

Si als vostres centres surten altres punt, ens podeu enviar suggeriments per a l'ordre del dia.

Esperam la vostra assistència i que animeu els vostres claustres. L'actualitat i les actuacions de la Conselleria al llarg del curs es mereixen que facem una ACTUACIÓ CONJUNTA DE FINAL DE CURS.

Atentament.

Coordinadora Assemblea Docents.

OPOSITORS: Gestió d’Oposicions Docents (GOD)


La Conselleria ha posat en marxa el Programari de Gestió d’Oposicions Docents (GOD) per a opositors.

Aquí trobareu el PDF amb les instruccions per accedir-hi:

Taxa d'interins: nova reunió a Madrid però tot continua igualSegons va informar ahir Personal Docent just abans de començar la mesa sectorial, hi ha hagut una nova reunió a Madrid però sense novetats sobre el que ja hem explicat: cada CCAA ha de preparar un estudi de les places vacants ocupades per interins i el Govern espanyol decidirà com i de quina manera es redueix la taxa per arribar al 8% que han promès. Missió impossible, insistim, si no s'allibera la taxa de reposició. Segons les xifres que s'hi van aportar les Balears i València són els dos territoris amb més percentatge d'interinitat.

Aquesta incertesa i dependència total de les decisions Madrid fa que ens refermem un cop més en la reivindicació de les plenes competències en Educació, un autogovern real i un finançament just controlat per les nostres institucions i no per un sistema estatal que sempre acaba perjudicant-nos. Per a darrera mostra, l'anunci d'estudis universitaris gratis a Andalusia!


Pel que fa a la futura modificació de la normativa estatal d'oposicions la directora general de Personal Docent va dir que primer ha de passar per una mesa general estatal de funció pública.

dimecres, 14 de juny del 2017

RECLAMAM INSTRUCCIONS A LA CONSELLERIA DAVANT L'ALERTA GROGA PER ALTES TEMPERATURES

FOTO: Gairebé 32 graus a un institut de Palma avui dematí

Davant l'onada de calor denunciam que ja s'estan produïnt marejos, pèrdues de coneixement, caigudes... sense que la Conselleria hagi donat instruccions.

Informam que segons indicacions dels tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals l'administració ha de proporcionar a qualsevol docent que fa classe a l'aire lliure, Educació Física per exemple, gorres, ulleres de sol, dutxa i crema solar de màxima protecció.

Davant aquesta onada de calor enmig del mes de juny també volem recordar que la Conselleria volia avançar l'inici de curs a principis de setembre i passar els exàmens de setembre a principis de juliol, un desbarat i una irresponsabilitat quan saben perfectament que les nostres escoles no estan adaptades a les ones de calor provinents del Sàhara.


DM: Alerta amarilla en Mallorca por ola de calor y máximas de hasta 36 grados

Models de denúncia de temperatures il·legals a l'aula

FOTO: 31 graus avui a un institut de Palma

RECORDAU! Fer classe per davall dels 17 graus i per damunt dels 27 és il·legal (R.D. 486/1997, de 14 d'abril, Annex III, apartat 3a). Re-emprenem la campanya!

Aquí teniu els models de denúncia dirigits a la direcció del centre, a Inspecció de Treball i a la Direcció General de Treball i Salut laboral. Els podeu imprimir i omplir, després cal fer-ne fotocòpia, registrar l'original i quedar-se la còpia segellada.

És convenient dirigir-se a les tres instàncies, o com a mínim a la direcció del centre per cobrir-nos l'esquena en cas de problemes de salut derivats de la calor dins l'aula. Si volem que Inspecció de Treball i Direcció General de Treball intervenguin han de rebre un nombre considerable de denúncies.

Vos agrairem que ens comuniqueu si heu fet servir els models i quins d'ells per poder dur un registre, no cal dir que amb la màxima confidencialitat.

 FOTO: Gairebé 32 graus avui a un altre institut de Palma
 

divendres, 9 de juny del 2017

Les instruccions no fixaran les 18 hores per setmana com a criteri general

Les instruccions d'inici de curs establiran que el nombre de períodes lectius a Secundària "ha de ser entre 18 i 21" en lloc de fixar els 18 períodes com a criteri general, tal com a les instruccions d'enguany s'ha aplicat als 19 períodes. Aquest redactat, que els representants de Planificació no han volgut canviar, encaixa amb les instruccions que s'han donat als directors de calcular les quotes de professorat a 19 hores.

Tampoc hi ha cap canvi pel que fa a les hores de reducció per als majors de 55 anys a Secundària, que el curs que ve no podran optar entre una, dues o tres hores lectives a diferència de Primària i s'hauran de conformar amb una.

Les dues mesures, que per cert tornen a deixar en paper banyat un Acord marc rebutjat pels docents en referèndum per insuficient, ens han duit a fer constar en acta que les instruccions no compten amb la nostra aprovació.

Pel que fa a la reducció per als docents de Secundària amb més de 180 alumnes es manté una única hora de compensació de permanència al centre, en lloc de les dues que havíem demanat nosaltres (una lectiva i una complementària).

No hi ha novetats sobre el protocol d'actuació en cas d'agressions entre alumnes que tenim sol·licitat.

Podeu veure aquí els esborranys d'instruccions de Primària, Secundària i d'Horaris que s'han dut avui a Mesa.

El Govern només té una promesa verbal de Montoro per poder convocar les 3.000 places d'oposicions

 

En resposta a la pregunta que hem fet després la mesa sectorial d'avui, representants de la Conselleria d'Educació han dit que no hi ha cap compromís escrit de Madrid que asseguri poder treure les 3.000 places d'Educació anunciades pel Govern balear durant el període 2017-2020. Tampoc hi ha res fermat pel que fa a la taxa de reposició, que si es manté impedeix treure més enllà d'unes 200 places cada any, i tot queda pendent de la versió definitiva dels pressuposts generals de l'Estat. Segons se'ns ha dit, cada comunitat autònoma fa una proposta de places a treure als diferents sectors en funció de la seva situació. Un cop aclarit el nombre de places es convocarà Mesa Sectorial on el conseller informarà al respecte.

En resum, de moment només paraules mentre els pressuposts generals que han arribat al Senat continuen establint el límit del 100% de la taxa de reposició.

dijous, 8 de juny del 2017

Inspecció del Servei de Riscos Laborals al CEIP Miquel Duran i Saurina d’Inca
Aquesta setmana delegats d'UOB Ensenyament varen fer d'observadors a la inspecció realitzada al CEIP Miquel Duran i Saurina, la darrera de les previstes fins ara. L'objectiu era poder dur endavant l'avaluació psicosocial dels docents respecte d'un requeriment de la Direcció General d'Inspecció de Treball a partir de la denúncia presentada per l'Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals en 13 centres públics de Mallorca.

La tècnica del SPRL i el delegat d’UOB Ensenyament han estat rebuts pel director del centre a l’hora prevista, qui ha facilitat, en tot moment, el desenvolupament de la inspecció i ha estat present en l’observació i recollida de dades.


Recollida de dades


- Quan entram dins cada classe, el delegat sindical es presenta i també la tècnica que, a continuació, dóna orientacions generals sobre el motiu i format de la intervenció del SPRL. A continuació entrega l’enquesta anònima al mestre que es troba dins l’aula en aquell precís instant. Cada mestre fa l’enquesta pel seu compte i després la retorna. 

- Un membre de l’equip directiu comenta que voldrien escollir el tipus de suport, que fos un suport més especialitzat.

- El centre té 6 alumnes NEE a 6è d’EI i 5 alumnes NEE a 1r d’EP.

- S’emplenen un total de 7 qüestionaris. 


Observació directa


-Tot i que el centre és nou, observam que hi ha moltes goteres, cubetes arreu, taules i cadires banyades i humitats. Es diu que s’han presentat molts informes a l’Administració i aquesta no ha posat remei a les deficiències. La inspecció s'ha fet a les classes corresponents al 4 grups que figuraven a la denúncia. En tots els casos, l'actuació ha estat amb alumnes dins l'aula.

- Hem observat:

 • 2 grups de 1r de primària amb 27 alumnes (havien arribat a ser 28) i 28 alumnes respectivament
 • 2 grups de 6è d'Infantil amb 28 alumnes cada un

- La tècnica pren mides i en alguns casos constata que hi ha massa poc espai entre la pissarra i les taules, com, per exemple, 40 centímetres.

- Qualque tutora ens assegura que no té suport dins l'aula, però sí desdoblaments en matèries concretes.

- Observam alguna aula clarament massa petita.

- En algun cas la tutora ens assegura que les humitats, ben visibles, li han ocasionat problemes de salut.

Esperam que ben aviat puguem conèixer els informes elaborats pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

AQUÍ trobareu el qüestionari per fer l'avaluació psicosocial.


La Conselleria haurà d'informar sobre les places afectades per l'acord d'Hisenda amb CCOO, UGT i CSI-FEl passat 26 d'abril es va reunir en sessió ordinària la Mesa d'Empleats Públics de la CAIB per tractar, entre altres qüestions, l'aplicació a les Balears del "Acuerdo para la mejora del empleo público" de 29 de març de 2017, signat entre el Ministeri d'Hisenda i els sindicats UGT, CCOO i CSI-F. Recordem que aquest acord manté el límit del 100% de la taxa de reposició per convocar oposicions i al mateix temps es compromet a reduir en tres anys fins a un 90% les places temporals a l'Administració pública. Per cert, encara esperam que ens expliquin això com es menja!

A la reunió hi van participar el director general de Funció Pública, el director de Recursos Humans del Servei de Salut, la directora general de Personal Docent i els sindicats STEI intersindical, UGT, CCOO, FSES, CSI-F i SIMEBAL, i no es va arribar a cap acord més enllà de sol·licitar a l'Administració "informació sobre el número de places susceptibles de ser incloses a l'àmbit de l'Acord per a la millora de l'Ocupació Pública de dia 29 de març de 2017", i del compromís de l'Administració de "facilitar el número de places afectades les quals hauran de ser objecte de desenvolupament en cada sector concret".

Aquesta informació l'hem obtinguda després d'haver fet un requeriment a la Direcció General de Transparència, perquè no hem pogut trobar cap informació pública de l'Administració ni per part de les sectorials d'Educació dels sindicats que hi foren presents. No ens sembla de rebut el secretisme amb que s'ha duit a terme tota una Mesa d'Empleats Públics on, a més a més, s'ha tractat un problema del qual n'estan pendents milers d'interins.

L'obligació d'oferir les proves en castellà imposada pel rector Huguet incompleix la resolució del conseller MarchCOMUNICAT DE PREMSA

L'obligació d'oferir les proves en castellà imposada pel rector Huguet incompleix la resolució del conseller March de 15 de febrer (BOIB de 18 de febrer), on consten les instruccions d'enguany per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat.

Segons l'apartat 12.2 d'aquesta resolució, "Pel que fa als enunciats i protocols de la resta dels exàmens, aquests es poden presentar exclusivament en llengua catalana, tot i que s’ha de preparar una versió traduïda al castellà per a les persones declarades exemptes de realitzar l’examen de llengua catalana i literatura II o l’examen de llengua catalana" (vegeu al final d'aquesta nota l'apartat complet "12. Llengües per a la realització dels exàmens").


Des d'UOB exigim el compliment d'aquesta resolució i la rectificació immediata de les instruccions que s'han donat als correctors, i acusam el rector Huguet de posar-se a les ordres de l'extrema dreta espanyola i crear un problema on abans no n'hi havia.

Per altra banda volem cridar l'atenció sobre el fet que durant la present legislatura s'ha passat d'un 81,1% d'exàmens de selectivitat presentats en català l'any 2015 a un 78,9% el 2016 (1) una davallada que constata el poc interès de l'actual Govern per promoure la llengua pròpia de les Balears als centres educatius. Més sagnant encara és que durant el mandat de Bauzà, en canvi, l'ús del català va pujar del 78,8% de 2011 al 82,6% de 2014. Cal recordar que el curs 2013-14 va ser el de la vaga indefinida, la manifestació més multitudinària de la història de les Balears o la vaga de fam contra les agressions a la nostra llengua per part del PP de Bauzà.

És evident que la imposició del rector Huguet, producte de les pressions del partit franquista Ciudadanos, i contrària tant a les disposicions de la Conselleria com als criteris més elementals de promoció i dignificació de la nostra llengua, no ajudarà en res en rectificar aquesta davallada sinó tot el contrari, motiu de més per reclamar la seva retirada.

Palma, 7 de juny de 2017

NOTA ADJUNTA:

12. Llengües per a la realització dels exàmens

12.1.Els enunciats i protocols dels exàmens corresponents a les matèries de llengua castellana i literatura II, llengua catalana i literatura II i primera llengua estrangera II de la PBAU, així com llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera de les proves per als més grans de 25 i 45 anys es redactaran exclusivament en la llengua corresponent, i s’han de respondre necessàriament en la llengua objecte de l'examen.

12.2.Pel que fa als enunciats i protocols de la resta dels exàmens, aquests es poden presentar exclusivament en llengua catalana, tot i que s’ha de preparar una versió traduïda al castellà per a les persones declarades exemptes de realitzar l’examen de llengua catalana i literatura II o l’examen de llengua catalana.

12.3.Per respondre els exàmens es pot utilitzar indistintament i per lliure elecció qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tret dels casos a què fa referència l’apartat primer d’aquest article.

dimecres, 7 de juny del 2017

UOB adverteix que el límit de tres anys dels pressuposts generals continua perjudicant els interins


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, adverteix que l'esmena de l'article 19 del projecte dels pressuposts generals de l'Estat, pactada entre PP i PSOE, continua impedint la contractació més de tres anys a la gran majoria dels docents interins de les Balears.

Segons l'esmena publicada al Butlletí del congrés de diputats de 29 de maig 2017, el límit de tres anys d'encadenament de contractes s'aplicarà "salvo los efectuados en una plaza vacante en tanto la misma se cubre con cargo a oferta de empleo público o en situación transitoria de titulares con reserva de puesto o con jornada reducida". Aquesta excepció no cobreix la immensa majoria dels 4.000 docents d'Educació que no ocupen places vacants de l'oferta pública d'ocupació o fan substitucions, sinó que són contractats per la necessitat d'atendre grups d'alumnes.

Aquestes places afectades s'han acumulat al llarg del temps perquè el PP de Bauzá no va aprovar cap oferta pública d'ocupació, requisit per convocar les oposicions corresponents. Com a conseqüència les Balears són l'única comunitat autònoma que no ha convocat oposicions durant els darrers sis anys. La darrera oferta pública d'ocupació aprovada correspon a 2014, amb 83 places que formen part de les oposicions d'enguany juntament amb les 174 de 2015, mentre que les dels anys anteriors s'han amortitzat per haver transcorregut més de tres anys.

L'apartat u de l'article 19, per altra banda, manté el límit del 100% de la taxa de reposició, que si es perllonga en els pressuposts de 2018 i següents farà impossible treure a oposicions d'Educació les 900 places anuals que ha promès fa poc el Govern balear. Les places s'haurien d'ajustar a les vacants produïdes l'any anterior que s'aprovin com a oferta pública d'ocupació, que a les Balears solen ser al voltant de 200.

El manteniment de la taxa de reposició ratifica el "Acuerdo para la mejora del empleo público", signat el 29 de març de 2017 pel ministre Montoro i els sindicats UGT, CCOO i CSI-F, que també es compromet, de forma contradictòria, a "reducir, a lo largo de los próximos tres años, y en un máximo de un 90%, las plazas ocupadas de forma temporal".

Des d'UOB tornam a reclamar la retirada de l'article 19 del projecte dels pressuposts generals de l'Estat, o en tot cas que se n'exceptuï la seva aplicació a sectors públics vitals com Educació i Sanitat, de la mateixa manera que el projecte ja preveu per a "las plantillas de militares de Tropa y Marinería profesional".

També instam els senadors de les Balears: Francesc Antich Oliver (PSOE), José Ramón Bauzá (PP), Santiago Marí Torres (PP), Margarita Quetglas Quesada (Podemos), Miguel Ángel Ramis Socías (PP) i Catalina Soler Torres (PP), que s'oposin a l'article 19 durant la tramitació de les esmenes al Senat, i reclamam als senadors del PNB, Coalición Canaria i Nueva Canarias que rectifiquin el suport que van donar aquests partits al projecte de pressuposts al seu pas pel Congrés de Diputats i s'hi oposin igualment.


Palma, 6 de juny de 2017

diumenge, 4 de juny del 2017

QUATRE VOCALS DEL TRIBUNAL DE SELECTIVITAT HEM RENUNCIAT PERQUÈ LA UIB (LLORENÇ HUGUET) I LA CONSELLERIA (MARTÍ MARCH DEL PSOE) S'HAN DOBLEGAT A LES PRESSIONS DEL GOVERN DE RAJOY I DE C'S


Sr. Joan Stela, Secretari de la comissió organitzadora de les proves d’accés a la universitat PBAU 2017

Benvolgut senyor,

Després de llegir la normativa del tribunal de la prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat en les convocatòries de juny i de setembre de 2017, us escric per comunicar-vos la meva renúncia a formar part del tribunal pels motius següents:

1.- Quan em vaig inscriure per poder participar en la correcció de les proves encara no s'havia fet públic ni se m'havia comunicat la normativa que en el punt 8 de l'apartat III, Instruccions per al desenvolupament de la prova, ha introduït un canvi important respecte als anys anteriors. Concretament, al redactat dels cursos passats "Els exàmens es lliuraran en català. Per als alumnes que en són exempts hi ha exàmens de color diferent en castellà. Al full d’etiquetes dels alumnes exempts de català apareix el codi EXC davall el seu nom", enguany s'hi ha afegit: "Així mateix, en cada classe el professor indicarà que hi ha còpies de l'examen en castellà, i si l'alumne el sol·licita en aquesta llengua, se li lliurarà i se li retirarà l’exemplar en català; en cas que no hi hagi prou exàmens en castellà per atendre totes les peticions, un professor de l'aula anirà a les aules properes a sol·licitar-ne. Els professors encarregats de l'aula hauran d'indicar el nombre d’exàmens lliurats en castellà sobre el full de control d’exàmens".

2.- Si tenim en compte que per poder presentar-se a les provés d'accés a la universitat l'alumnat ha d'haver aprovat 2n de Batxillerat i que segons la normativa vigent de dia 11 d'abril de 2011 (BOIB 10.05.11), un 5, 6 i 7 de català a 2n de batxillerat equival a un certificat B2 i un 8, 9 i 10 equivalen a un certificat C1; és evident que l'alumnat que se presenta, a excepció dels alumnes exempts, està prou capacitat en comprensió lectora per entendre l'enunciat en català de qualsevol prova d'Economia, Biologia, Ciències Socials, Matemàtiques, Geografia, Física, etc. Cal remarcar que no estam parlant del fet que els alumnes puguin optar a contestar la prova en català o en espanyol –fet que la normativa actual manté vigent– sinó del fet que el canvi introduït converteix la llengua pròpia de Balears, com així estableixen l'Estatut d'Autonomia i els estatuts de la UIB, el català, en una llengua folklòrica, accessòria i prescindible.

3.- Des de l'any 1985 en què foren aprovats els estatuts de la UIB i des del gener de 1998 ençà en què Balears assumí les competències en matèria d'ensenyament no universitari, mai no s'havia vist una reculada com aquesta en l'ús de la llengua catalana a les proves de selectivitat. Ni durant els rectorats de Nadal Batle (1982), el primer de Llorenç Huguet (1995), Avel·lí Blasco (2003) i Montserrat Casas (2007); ni durant els anys en què foren consellers d'Educació, Manuel Ferrer (1997), Damià Pons (1999), Francesc Fiol (2003), Bàrbara Galmés (2007), Bartomeu Llinàs (2009), Bartomeu Vidal (2010), Gabriel Bosch (2011), Joana M. Camps (2013) i Núria Riera (2014); ni tan sols durant el quadrienni “negre” del govern de José Ramón Bauzá, s'havia vist que tot un rector de la UIB, Llorenç Huguet, i tot un conseller d'Educació, Martí March, cedissin a les pressions fetes des de Madrid tant per part del govern del PP com de C's.

I 4.- Els estatuts de la UIB foren aprovats el 1985 i de llavors ençà, tot i que han estat modificats reiterades vegades, han mantingut inalterable l'article núm. 4 que diu: “La llengua catalana, pròpia de la UIB, té, juntament amb la castellana, caràcter de llengua oficial, i tots els membres de la Universitat tenen el dret d’utilitzar-la. La Universitat fomentarà i normalitzarà l’ús del català en l’àmbit de les seves competències”. A la vista dels fets, els màxims responsables de la UIB amb el rector Llorenç Huguet al capdavant, no tan sols no fomenten ni normalitzen l'ús del català dins el seu àmbit sinó que en aquesta ocasió han creat un problema que no existia abans ja que, com hem dit, si un alumne pot fer les proves d'accés a la universitat és perquè prèviament ha acreditat tenir un coneixement de català equivalent al B2 o al C1. Els canvis introduïts enguany, doncs, no tenen altra explicació que la fòbia i l'odi cap a la llengua pròpia de Balears, el català.

Atentament,

Signen:

Joan Crespí Ferrer, Vocal suplent d'HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
Pere Palou Mas, Vocal titular de FÍSICA
Jaume S. Sabater Garau, Vocal suplent (juny) i vocal titular (setembre) de CULTURA AUDIOVISUAL II
Jaume Sastre Font, Vocal titular de CATALÀ


divendres, 2 de juny del 2017

Llistes provisionals d'admesos i exclosos a borses d'interins curs 17-18
LLISTES PROVISIONALS

TERMINI DE RECLAMACIONS
 • Segons el punt 7 de l'annex 1 de la convocatòria de borses per al curs 2017-18: s'estableix un termini de 7 dies naturals comptadors des de l'endemà del dia en què es publiquin les llistes provisionals, és a dir, fins al 9/6/17 
 • Els mèrits no al·legats o els al·legats però no acreditats documentalment durant el termini per apuntar-se a borses, no es poden al·legar o acreditar dins el termini de reclamacions

TERMINIS EXCEPCIONALS PER A ESMENAR DETERMINADES CAUSES D'EXCLUSIÓ Segons el punt 15 de l'annex 1 de la convocatòria de borses:
 • Els coneixements de català i la formació pedagògica i didàctica, es podran acreditar a partir del dia següent de la publicació de les llistes definitives d'adjudicacions de l'estiu del 2017 i fins al dia anterior a què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2018-19

TRÀMIT TELEMÀTIC DE SUBSTITUCIONS
 • El darrer tràmit de substitucions del darrer trimestre del curs 2016-17 es realitzarà entre el 2 i el 5 de juny 
 • Accediu-hi, com sempre, des del Portal del Docent Interí

Inspecció del Servei de Riscos Laborals al CEIP Tresorer Cladera i al CEIP Porta des Moll


Ahir delegats d'UOB Ensenyament varen fer d'observadors a la inspecció realitzada al CEIP Tresorer Cladera de Sa Pobla i al CEIP Porta des Moll d'Alcúdia. La responsable d'aquesta intervenció va ser una tècnica del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. L'objectiu era de realitzar l'avaluació psicosocial dels docents respecte d'un requeriment de la Direcció General d'Inspecció de Treball a partir de la denúncia presentada per l'Assemblea de Docents, mitjançant els sindicats UOB i Alternativa, per ràtios il·legals en 13 centres públics de Mallorca.


CEIP Tresorer Cladera


La directora rebé la tècnica i la delegada d'UOB Ensenyament. A continuació explicà un poc les característiques generals de l'escola. La cap d'estudis també va col·laborar a facilitar la visita donant dades diverses i acompanyant en part durant l'observació. L'escola és d'una línia i compta amb 234 alumnes, dels quals n'hi ha uns 78 de NESE i uns 22 de NEE.


Recollida de dades

- Reunió a la classe d'anglès amb els mestres implicats en els grups amb ràtios il·legals, dels sis que consten a la denúncia i un més de 5è d'Infantil, que també les hi té. En total varen ser 12 mestres, entre tutors, especialistes, mestres del projecte Filosofia 3/18.

- La directora va fer la presentacions i a continuació la tècnica explica el sentit de la inspecció, repartí els qüestionaris i donà les orientacions per emplenar-lo. S'expressà en aquest sentit:
 • Voluntarietat de respondre'l
 • Caràcter anònim
 • Referència a la vivència concreta a l'aula i al centre 
 • Invitació de fer constar observacions relacionades amb qualsevol tema que afecti el docent
 • Disponibilitat d'adreçar-se al SPRL per altres mitjans en qualsevol moment, per telèfon, correu electrònic o presencialment

- Els mestres contestaren i lliuraren  el qüestionari.

- Els docents compatiren algunes informacions i impressions:
 • Hi ha especialistes que no tenen cap suport, amb grups amb ràtios elevades.
 • Sa Pobla necessita una escola nova.

Observació

En visitar les classes, algunes eren plenes, d'altres buides. S'observaren totes les aules corresponents als grups que constaven a la denúncia, més 1 grup de 5è d'infantil.

 • 1 grup de 6è de Primària amb 28 alumnes
 • 1 grup de 4t de Primària amb 30 alumnes
 • 1 grup de 2n de Primària amb 29 alumnes
 • 1 grup de 1r de Primària amb 31 alumnes
 • 1 grup de 6è d'Infantil amb 30 alumnes
 • 1 grup de 5è d'Infantil amb 27 alumnes


Constatàrem

Hi ha aules prou grans, però també n'hi ha d'altres on els passos entre cadires no superen els 40 cm (la distància mínima normativa ha de ser de 80 cm). 
En algun espai per fer suport o desdoblament no hi ha arriba gairebé llum natural, les finestres donen a l'exterior, però a menys d'1 m. de distancià s'alça una paret.
El pati és més aviat petit, per la qual cosa els nins tenen l'esplai en tres tongades. No hi caben tots en un pic.


CEIP Porta des Moll


El director rebé la representant del SPRL i la delegada d'UOB Ensenyament, facilità les dades que se li demanaren i l'actuació, en general. El CEIP Porta des Moll té dues línies i està organitzat en dos edificis independents, situats a una certa distància un de l'altre. Al més antic hi ha les aules de Primària i al més modern les d'Infantil. Ens mostraren tot l'edifici d'Infantil


Observació

- Es va fer primer a les aules de Primària i en algunes hi havia alumnes. Les aules d'Infantil eren buides.
 • 2 grups de Primària amb 28 i 30 alumnes  (el primer en va arribar a tenir 30).
 • 2 grups de 4t de Primària amb 28 i 29 alumnes (el primer en va arribar a tenir 31) .
 • 2 grups de 5è d'Infantil amb 30 i 28 alumnes 
 • 2 grups de 4t d'Infantil amb 26 i 24 alumnes
 • 2 grups de 6è d'Infantil amb 27 i 25 alumnes

- La tècnica prengué mides i s'interessà pels suports i desdoblaments.

- Es va poder constatar que els problemes més rellevants d'espai es troben a Primària. Tanmateix vàrem veure un lloc destinat a suport sense les mínimes condicions d'espai ni de ventilació a l'edifici d'Infantil.

- A Infantil ha fet importants canvis metodològics principalment per atendre les ràtios abusives. Tres cop a la setmana fan ambients oberts i els alumnes poden circular lliurement per tots els espais.

- En algunes aules d'Infantil  hi ha més poques cadires que alumnes (17, 18, per exemple)

- Aquesta organització també, entre d'altres, va encaminada a pal·liar els efectes de les ràtios excessives, amb menys taules i cadires es guanya espai.

- A qualque classe els espais entre cadires no superen els 35 cm.


Comentaris puntuals recollits en el sentit que

- S'han de davallar les ràtios com sigui.

- L'estrés provoca contractures a l'esquena.

- És una bogeria.

- Hi ha moltes hores

- Els penjadors no aguanten el pes i posam les motxilles allà on podem.


Recollida de dades

- Reunió a una aula amb la majoria els docents que intervenen en els grups observats.

- Es va desenvolupar de la mateixa forma que al CEIP Tresorer Cladera.
 
- 18 mestres emplenaren i lliuraren  el qüestionari.


Queda pendent només una inspecció. Es tracta de la del CEIP Miquel Duran i Saurina d'Inca, que està prevista per al 5 de juny.

Esperam que ben aviat puguem conèixer els informes elaborats pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals

AQUÍ trobareu el qüestionari per fer l'avaluació psicosocial.