Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 30 de juny del 2020

UOB acusa el conseller March de burlar-se dels docentsCOMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa el conseller d'Educació, Martí March, de burlar-se dels docents i els seus representants sindicals per la manera com ha duit a la mesa sectorial d'avui dimarts les instruccions de prevenció per al proper curs.

El document s'havia de tractar a la Comissió paritària de riscos laborals d'ahir dilluns, però la Conselleria el va fer caure de l'ordre del dia. Posteriorment, el gabinet del conseller no ens el va voler facilitar i ens va dir que se'ns lliuraria a la mesa sectorial. Avui hem rebut l'esborrany de 71 pàgines dues hores abans de la mesa, i per acabar-ho de rematar el conseller l'ha presentat abans en roda de premsa. Arran d'aquest escàndol majúscul, avui a les 11,42 el conseller ha convocat nova mesa sectorial per al proper dijous. Davant aquest cúmul de burles i manques de respecte als docents, UOB ha abandonat la mesa d'avui atès, per altra banda, que l'objecte de la mateixa era la "presentació" del document i es descartava la negociació. UOB estudia les demandes judicials a què pugui donar lloc l'actuació de la Conselleria.

UOB denuncia la manca de mesures reals de prevenció per al proper curs, que necessàriament han de passar per la contractació de docents per disminuir ràtios, moltes de les quals superen els màxims legals des de fa anys, i per l'habilitació d'espais per desdoblar grups. En lloc d'aquestes solucions elementals, que precisen d'una inversió econòmica que cal reclamar a l'Estat espanyol, el conseller March ens continua receptant resignació, submissió i que ens estrenyem el cinturó.

Palma, 30 de juny de 2020


dbalears.cat, 1.7.2020

Ara, 1.7.2020


 UH, 1.7.2020

 DM, 1.7.2020

dilluns, 29 de juny del 2020

UOB denuncia que la retallada de docents durà el caos als centres educatius

 

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la retallada de places docents que Educació ha comunicat als equips directius tindrà conseqüències nefastes el proper curs.

Educació ha donat ordres de tornar a pujar els horaris dels docents de secundària a 19 hores lectives,  que en molts de casos poden arribar a 21 o més, i de suprimir mitges jornades a primària, tot plegat sense haver-se negociat amb els representants dels treballador.

Aquesta retallada de places docents i la manca d'aules per desdoblar fa impossible complir la distància d'1,5m entre pupitres, que a secundària suposaria fer grups de 17 o 18 alumnes, o el màxim de 15 o 20 alumnes per grup a infantil i primària, tal com indiquen els ministeris de Sanitat i Educació. UOB recorda que segons dades de matrícula de principi de curs, a les Balears més de 500 grups d'infantil superen els 20 alumnes, cosa que incompleix les promeses de la Conselleria de fa cinc anys, i més de 400 grups de primària superen la ràtio màxima de 25 alumnes, amb vint-i-dos casos que arriben a 30 i 31 alumnes.

La retallada de places a secundària suposarà també l'eliminació d'hores complementàries, de desdoblaments i de reducció de majors de 55 anys, i ja ha fet que alguns centres es vegin obligats a adjudicar matèries a docents a qui no els correspon ni hi estan preparats per la seva especialitat, en detriment de la qualitat educativa. Aquesta situació caòtica es mantindria encara que es fessin de forma semipresencial els darrers cursos d'ESO. Per altra banda, la seguretat sanitària serà encara més difícil de garantir als instituts grans, amb més de 200 alumnes per nivell, que impliquen més mobilitat i possibilitat de contacte als espais comuns.

UOB denuncia finalment l'opacitat i manca de negociació amb que s'haurà tramitat la Resolució de mesures excepcionals de prevenció per al proper curs, que es tractarà demà en mesa sectorial sense que hàgim disposat de l'esborrany per analitzar-lo, per ordres expresses del gabinet del conseller Martí March.

Palma, 29 de juny de 2020

 UH, 30.6.2020

divendres, 19 de juny del 2020

UOB exigeix a Educació que respecti els dictàmens del Servei de prevenció

 

Circular 195/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, exigeix a la Conselleria d'Educació que respecti els dictàmens del Servei de prevenció de riscos laborals que han rebut els docents vulnerables davant la COVID-19.

Docents amb factor de risc que disposaven d'informe mèdic del Servei de prevenció recomanant el teletreball, han rebut un escrit genèric del mateix Servei que els obliga a acudir al centre per indicació de la Secretaria General d'Educació. Segons l'escrit, la causa és una revisió de 8 de juny del Procediment d'actuació del Ministerio de Sanidad, la "impossibilitat de realitzar tasques en la modalitat de teletreball com a personal docent del dia 19/6 un cop finalitzat el curs escolar i fins el 30/6 de 2020", i l'aplicació de l'article 60 del Decret 3/2020 de la Presidència de les Illes Balears, de 7 de juny, de mesures per a la fase 3, que estableix que "A partir de dia 19 de juny, un cop finalitzat el curs escolar i fins al dia 30 de juny, tot el personal docent s'ha de reincorporar al centre de manera presencial, per torns i amb les mesures sanitàries establertes en aquest decret.".

L'arbitrarietat de la mesura queda en evidència al mateix Decret, que a l'Article 3, "Foment dels mitjans no presencials de treball", diu que "Sempre que sigui possible, s'ha de fomentar la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.", i també al mateix escrit del Servei de prevenció, que afegeix que el docent amb factor de risc "Ha de contactar, si escau, amb el seu metge de família, perquè valori si el seu estat de salut indica alguna mesura addicional."

UOB exigeix que no es posi en perill la salut dels docents amb factors de risc i se'ls permeti fer les tasques de final de curs, com les juntes d'avaluació, redacció de memòries, etc., per via telemàtica. La baixa mèdica, que es proposa des d'Educació en alguns casos, no soluciona el problema perquè el docent queda inhabilitat per dur a terme la seva feina.

Igualment exigim que es reforci el Servei de prevenció, que aquests dies es veu desbordat per l'allau d'expedients i consultes de treballadors vulnerables.

Palma, 19 de juny de 2020

dimecres, 17 de juny del 2020

Cal anar als centres el juliol?
Davant les indicacions d'alguns equips directius referents a anar als centres el mes de juliol per preparar el proper curs, recordam que la Resolució del Protocol per a la fase 3 estableix que "A partir de l'1 de juliol, la preparació del curs 2020-2021 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol.":

"3. Reincorporació amb caràcter general del personal docent
A partir del dia 19 de juny, un cop finalitzat el curs escolar i fins al dia 30 de juny, tot el personal docent es reincorporarà al centre de manera presencial, per torns i amb les mesures sanitàries establertes en els annexos d'aquesta Resolució, d'acord amb la planificació que proposarà l'equip directiu, per:
 • Col·laborar amb l'equip directiu en la revisió/adequació dels espais.
 • En el cas dels mestres d'infantil i primària, organitzar i adequar les aules.
 • Organitzar el retorn de material als alumnes, si és el cas.
 • Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per tancar el curs 2019-2020, incloses les sessions d'avaluació final.
 • Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per preparar el curs 2020-2021.Preparar i organitzar el PAE d'estiu.
A partir de l'1 de juliol, la preparació del curs 2020-2021 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol."

En conseqüència, els equips directius han de justificar per què cal la nostra presència física el mes de juliol, si això és el que ens requereixen. Si no ho justifiquen, al·legau aquest apartat de la Resolució. I si no ho accepten i considerau que no ho justifiquen degudament, comunicau-nos-ho a ensenyament@uob.cat

Què se sap de les oposicions?
- La convocatòria d'oposicions es va publicar al BOIB del 25 de febrer de 2020.

- La declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març, va provocar la suspensió del termini d'inscripció, dos dies abans que aquest termini acabàs.


- El 4 d'abril es va publicar al BOIB una resolució establint:
 • Que el termini d'inscripció es reobrirà un cop aixecat l'estat d'alarma, prèvia resolució que concretarà els dies en què es poden a tornar presentar sol·licituds de participació.
 • Que es deixen sense efecte totes les dates del procediment, inclosa la data d'inici de les proves, la qual cosa suposa l'ajornament de les proves.

- Així, i mentre no es publiqui una nova resolució:

 • Les oposicions estan ajornades, no anul·lades.
 • Queden dos dies per poder fer la inscripció que encara no estan concretats
 • Les inscripcions ja fetes abans del 14 de març es mantenen per l'any que ve.
 • Qui no vulgui mantenir la inscripció, haurà de sol·licitar el reintegrament de les taxes. Per sol·licitar-ho haurà d'esperar a que acabi el termini d'inscripció.
 • No s'ha definit si es podrà fer inscripció l'any que ve o només es podran presentar els ja inscrits i els que ho facin els dos dies que resten. Tampoc s'ha definit encara com s'incorporarien les noves places creades per taxa de reposició (jubilacions, etc) ni si s'obrirà un nou termini d'inscripció a l'efecte.

UOB reclama que es mantingui la FP de riscos professionalsCOMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha reclamat a la Direcció General de Formació Professional que no suprimeixi els estudis de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals, que desapareixen de l’oferta del proper curs. El cicle s'ha impartit enguany a Mallorca i Menorca als IES Politècnic i Pasqual Calbó, i anys enrere també es podia cursar als IES Son Pacs (Mallorca) i Isidor Macabich (Eivissa). L'eliminació obligaria els futurs alumnes a desplaçar-se a la península. 

Consideram una irresponsabilitat el desmantellament d'aquests estudis en uns moments com els actuals, en què la COVID-19 ha augmentat la necessitat d'experts en riscos laborals. A tall d'exemple, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent es veu desbordat aquests dies per la manca d'efectius.

Reclamam al director general de Formació Professional, Antoni Baos, que rectifiqui la decisió, mantingui el cicle als centres que l'imparteixen i el recuperi als centres on es va retirar, a fi que es pugui cursar com a mínim a Eivissa, Mallorca i Menorca.

Palma, 17 de juny de 2020

dimarts, 16 de juny del 2020

UOB reclama un Pla Director per als estudis de Formació Professional de MenorcaEl passat dimecres 10 de juny es va celebrar el 2n Plenari del CEMe dedicat al tema del CIFP a Menorca. El CEMe va recollir la proposta d’UOB de demanar a l’administració educativa un Pla Director que hauria de recollir la planificació de l'FP. Es va acordar a 10 anys vista, prou flexible i lligat a la realitat socioeconòmica de Menorca.

Arran del primer Ple ja ens fèiem la pregunta de si era possible un debat real al respecte. Ara que ha tingut lloc el segon i darrer Plenari i que hem pogut llegir l’acta, hem constatat que es vol donar la imatge de diàleg, acord i consens, quan hi ha moltes qüestions que ja s’han decidit prèviament.

Es van tractar els següents punts:
 1. Centre integrat o no?
 2. Totes les famílies juntes en un únic centre integrat o distribuïdes per diferents centres integrats o de secundària?
 3. Planificació de l’FP a curt termini o llarg termini (pregunta trampa)
 4. Nova oferta FP a Menorca: participació d’ajuntaments i agents socials i econòmics
 5. Ubicació
 6. Distribució de l’oferta dels cicles
- A la primera pregunta, Centre integrat o no? el CEME es va posicionar a favor per consens. Des d’UOB vam voler recordar que la idea original és un centre integrat de la zona de Llevant, que incorpori en un sol espai les famílies d’FP que ara estan repartides als 4 instituts de la zona i que tot el professorat d’FP estava d’acord en aquest projecte.

- Sobre la segona qüestió, totes les famílies juntes en un únic centre integrat o distribuïdes per diferents centres integrats o de secundària? Consideram que hi ha una pregunta marc que preveu escenaris diversos:
 • Un centre integrat
 • Diferents centres integrats
 • Diferents centres de secundària amb FP (l’actual).
UOB va fer la reflexió que crear molts centres integrats va en detriment de la idea general d’aglutinar en pocs centres per produir les sinèrgies que s’esperen dins un CIFP: relacions i col·laboracions entre els diferents cicles, permeabilitat d’assignatures, avantatge en la mobilitat per al professorat i l’alumnat, entre d’altres.

A més, es van debatre els següents subapartats: FP i secundària separats? i FP lligada al projecte educatiu de centre o centres de secundària sense FP?, en els quals hi va haver un consens de prioritzar la flexibilitat en la decisió. L’argument principal és que els centres són més bons de gestionar per separat, ja que així es disposa de més espai per als centres d’ESO i Batxillerat i s’aconsegueix l’exclusivitat en la gestió dels IES.

A més, UOB va recalcar la importància de tenir clar l’estat de la qüestió i d’un pla director que ajudi a reordenar el mapa escolar i va apostar clarament perquè un projecte de centre no sigui un criteri determinant a l’hora de decidir la reubicació de les famílies i, per tant, no limiti les opcions. També es va manifestar d’acord a prioritzar la concentració de totes les famílies de FP a un mateix centre sense que això no impedeixi el fet d’establir una coordinació o convenis de col·laboració amb d’altres centres educatius de Secundària.

- Pel que fa a la Planificació de l’FP a curt termini o llarg termini, defensàrem que no pot estar supeditada a un lloc físic. Els criteris pedagògics, la mirada cap el futur i l'estudi de les necessitats de la societat haurien de ser els pilars sobre els quals fonamentar una planificació a llarg termini i, en conseqüència, determinar què es farà a curt termini. Des de UOB defensem el sentir majoritari de crear una espècie de campus no universitari que permetria sinergies reals entre tots els estudis d’FP de Llevant.

- El quart aspecte a debatre, Nova oferta FP a Menorca: participació d’ajuntaments i agents socials i econòmics es va integrar dins el punt anterior. Es va incidir en la importància de la planificació, de diversificar els estudis d’FP i de procurar la màxima implementació de nous cicles. Des d’UOB vam destacar que la oferta de cicles d’FP no es pot basar només en la demanda, perquè hi ha cicles saturats que no tenen gaire sortida en aquests moments i, en canvi, cicles amb poca matrícula o que fins i tot desapareixen el proper curs, com el Grau Superior de Riscos Laborals, que en el context actual són més importants que mai.

- Pel que fa a la Ubicació UOB Ensenyament, en síntesi, va destacar:
 • La idoneïtat d’altres propostes que no s’han estudiat, com és la zona de Bintaufa
 • La inutilitat d’un debat fet a posteriori quan ja hi ha un espai decidit i vinculat a un projecte de Govern.
 • La planificació basada en la demanda i la projecció en el futur és la que ha de determinar l’espai i no a la inversa.
 • La necessitat de la participació de la comunitat educativa en la decisió. Es pot dur a terme, per exemple, una enquesta oberta als docents afectats, famílies i alumnat, i empreses, per recollir les demandes, ajudar a avaluar l’estat de la qüestió i planificar intervencions futures.

- En relació a la Distribució de l’oferta de cicles la posició d’UOB Ensenyament va ser:
 • Fer veure la dificultat que representa haver triat l’edifici des Castell, ja que deixarà famílies fora i prou feines tindrà espai per créixer.
 • Exigir que el nou centre no es desvinculi dels instituts, la qual cosa suposaria la mancança d’un centre de referència, allunyaria l’estudiant en una etapa que ja no és obligatòria i propiciaria, de retop, l’absentisme i el fracàs escolar.

Consideram que l’actitud  de la presidenta del Consell Escolar de Menorca, Maria Jesús Barceló, en aquest punt va ser inacceptable, ja que va impedir, reiteradament, l’exposició dels nostres arguments.

En conclusió, UOB es va negar a votar els punts 5 i 6, que tractaven sobre la ubicació del CIFP i sobre com distribuir l’oferta dels cicles, perquè aquest debat arriba tard i no s’ha fet d´una manera prou participativa.

Podeu trobar AQUÍ la resolució publicada pel CEME.

dijous, 11 de juny del 2020

UOB adverteix que la submissió de Martí March a Madrid pot dur el proper curs al desastreCOMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, condemna la submissió del conseller d'Educació, Martí March a les ordres dictades per Madrid, que poden conduir a un proper curs catastròfic.

Després que el Ministerio de Educación ha ratificat que el setembre permetrà grups de 20 alumnes fins el 4t curs de primària, i sense mascareta, consideram una nova irresponsabilitat per part del conseller March que valori l'ordre com a "positiva". És una presa de pèl reprendre l'activitat presencial perquè "només un 1,37% del total de casos confirmats del COVID-19 correspon a població entre 0 i 19 anys", com diu la nota de premsa del Ministerio, quan no s'han fet tests massius en aquest sector d'edat, i quan la plataforma d'investigació Kids Corona acaba d'informar que més del 99% dels menors amb coronavirus són asimptomàtics o tenen símptomes lleus.

Denunciam també que el conseller March no ha anunciat cap mesura de contractació de docents per disminuir ràtios. UOB exigeix un pla d'inversió de xoc per augmentar la plantilla i crear espais per desdoblar grups, sense la qual ni tan sols es pot complir el màxim de 20 alumnes ordenat pel Ministerio. Segons dades de matrícula de principi de curs, a les Balears més de 500 grups d'infantil superen els 20 alumnes, cosa que incompleix les promeses de la Conselleria de fa cinc anys, i més de 400 grups de primària superen la ràtio màxima de 25 alumnes, amb vint-i-dos casos que arriben a 30 i 31 alumnes.

Aquest desgavell és conseqüència evident de la manca de pressupost educatiu, que continua estancat en el 3% del PIB autonòmic i només ha donat per construir un nou CEIP entre la legislatura anterior i l'actual. Cal recordar que el conseller va afirmar el 2017, en un plenari del Consell Escolar, que a les Balears fan falta com a mínim quinze centres nous. Sense la inversió corresponent també és inviable limitar la presència a les aules a partir de 5è de primària mantenint distància d'1,5m entre alumnes, com pretén el Ministerio.

Unió Obrera Balear es referma, una vegada més, en la petició de dimissió del conseller Martí March.

Palma, 11 de juny de 2020

Fons Social - Aviat, tràmit completament telemàticCircular 193/2020 - 3

Avui matí, després de tres mesos, s'ha reunit presencialment la Comissió de Fons Social, reunió que ha servit per aprovar les ajudes que s'havien anat demanant aquests darrers mesos (per estudis, per fills menors, per persones amb discapacitat, i bestretes tant ordinàries com extraordinàries). En total, s'han aprovat prop de 300 ajuts, i se n'han denegat 18 per no complir amb algun dels requisits exigits.

Per altra banda, el cap de servei Sr. Miquel Bujosa, ha informat la comissió que la propera setmana ja estarà operativa una aplicació informàtica que permetrà la tramitació de forma totalment telemàtica de, per ara, les ajudes per estudis. Aquesta aplicació s'anirà ampliant fins que permeti la tramitació de tots els ajuts que conformen el fons social. Ara per ara, tot el que no siguin ajuts per estudis es continuaran tramitant mitjançant enviament de la sol·licitud i documentació al correu electrònic fonssocial@dgpdocen.caib.es

Recordau que el termini per demanar ajuts per estudis acaba el proper dia 15 de juliol
En aquest enllaç podeu veure tota la informació relacionada amb les ajudes  http://www.caib.es/sites/fonssocial/ca/ajuda_per_estudis-28175/?campa=yes#

UOB reclama que s'estenguin els contractes d'interins a 31 de juliol

 

Circular 193/2020 - 1

Atès que la Resolució del Protocol per a la fase 3 de la desescalada estableix que:
 • «A partir de l'1 de juliol, la preparació del curs 2020-2021 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol
i que es preveu que aquestes tasques es generalitzaran a tots els centres, Unió Obrera Balear reclama a la Conselleria d'Educació que estengui el contracte fins a dia 31 de juliol de 2020 als interins que cessen el 30 de juny, per poder dur a terme les tasques de preparació del curs 2020-2021.

Oferim aquest model de reclamació per si es vol presentar la reclamació a títol individual. S'ha de dur al registre de la Conselleria.

Recordam que també oferim un model de reclamació en el mateix sentit específic per a FP.

Recordam també que si heu fet 5,5 mesos de feina amb contracte fins a 30 de juny, i voleu reclamar extensió de contracte a 31 d'agost a tots els efectes (o a la data de reincorporació del titular, si es produeix entre l'1 de juliol i el 31 d'agost) ens podeu escriure a ensenyament@uob.cat.

12.6.2020

UOB reclama que no se suprimeixi el cicle d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques a l’IES Politècnic

 

Circular 193/2020 - 2

Davant la informació que ens va arribar, segons la qual la Conselleria d'Educació ha decidit eliminar el Cicle formatiu de grau mitjà d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques a l'IES Politècnic en horari d'horabaixa, vam demanar a la Direcció General de FP si era cert i en tal cas per quin motiu ho feien.

A la resposta que vam rebre, el director general de Formació Professional, Antoni Baos ens diu que suprimeixen el cicle "per la necessitat d'optimitzar els recursos", i que en aquest cicle "l'oferta de places sempre ha superat la demanda", posant com a exemple que, a Palma, de 207 places oferides han quedat 18 vacants (!).

Davant uns arguments que consideram insostenibles, Unió Obrera Balear ha remès la següent rèplica al director general:

En relació al seu escrit de resposta a la nostra petició envers l’eliminació del cicle d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques a l’IES Politècnic, volem fer-li un seguit de consideracions, a la vegada que li reclamam que mantingui l’oferta d’aquest cicle per al curs 20-21:
 • És cert que, com a administració pública, s’han d’intentar optimitzar els recursos disponibles, però no ho és menys que s’han d’oferir a tota la població oportunitats de formació i titulació, sobretot pel que fa a la formació professional.
 • L’oferta d’estudis de formació professional ha de donar resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals i, lògicament, respondre a les demandes d’ocupació.
 • L’organització horària i seqüenciada del cicle en qüestió, precisament, dóna resposta a un sector de treballadors no qualificats que, en cas de confirmar-se la seva eliminació, veuran molt minvades llurs opcions de millora de la seva qualificació professional.
 • L’oferta per al curs 20-21 d’aquest cicle, esmentada en la seva resposta, no permet a persones treballadores la compatibilització de feina i estudis. Concretament, a l’IES Arxiduc es comencen les activitats lectives al voltant de les 15:00 h, horari de difícil compliment per a qui desenvolupa una jornada laboral completa; per altra banda, a l’IES Son Pacs, el primer curs d’aquest cicle només és oferit en horari de matí.
 • Tot i que també hi ha oferta a distància, pensam que les condicions laborals, socials i familiars d’aquest sector de població (treballadors no qualificats) no són les òptimes per a dur a terme aquest tipus de formació, que requereix grans dosis de constància i organització.
Per tot això, reclamam a aquesta Direcció general que no suprimeixi el cicle d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques en la seva modalitat d’organització en tres cursos acadèmics.

Palma, 10 de juny de 2020

Atès que fa poc hem pogut saber que la Conselleria també pretén suprimir a l'IES Politècnic el Batxillerat nocturn i el cicle de FP de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals, la retallada de l'oferta educativa podria ser encara més grossa, amb la reducció de places docents que això comportaria. Si al vostre centre vos trobau amb una situació semblant, agrairem que ens ho comuniqueu a ensenyament@uob.cat.

Vos mantindrem informats.

dimecres, 10 de juny del 2020

Garrot als mestres


Article publicat a Última Hora (10.6.2020)

El passat 11 de maig, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va advertir els països que volen obrir les escoles que es desconeix la transmissió del Covid 19 en les criatures. L'Associació de Pediatres, el mateix dia, va remetre un informe al Govern espanyol on afirmava que els nins són agents transmissors silents i demanava que no s'incorporassin a les escoles "fins el control total de la pandèmia". I a finals de maig, l'epidemiòleg Oriol Mitjà avisava que són menys simptomàtics que la resta de la població i que la manera de relacionar-se entre companys de classe facilita la transmissió de virus. Confirmant aquestes advertències, aquests dies ha estat notícia que Israel ha hagut de tancar 92 escoles i escoletes per rebrots del Covid-19 d'ençà que les va reobrir el 3 de maig. Corea del Sud, un dels països amb mesures més estrictes contra la propagació de la pandèmia, n'ha tornat a tancar més de 200, i França ha tancat 70 escoles de primària durant la primera setmana de desescalada.

Mentre que Itàlia, un dels països més castigats pel virus, el mes d'abril va decidir no tornar als centres educatius fins setembre, l'Estat espanyol, tercer del món en morts per càpita, ha ordenat obrir-los parcialment durant el mes de juny. A les Balears, amb més de dos mil casos acumulats i 226 morts, es podran ocupar aules amb 15 alumnes i s'ompliran centres amb més de cent professors, sense garanties que no hi hagi rebrots com a Corea del Sud, Israel o França. Les proves PCR, que Unió Obrera Balear fa temps que reclama per a docents, personal no docent i alumnes abans de tornar a les aules, se'ns continuen negant.

Qualsevol que consideri la salut i la vida com els béns més preuats hauria de posar aquests fets per davant de tot. Tot i així, hi ha qui tracta els mestres d'egoistes, insolidaris i ganduls. Tant se val si aquests dies hem fet el doble d'hores que una jornada normal, unes hores extra que no cobram, a diferència de les dels metges i sanitaris, més que merescudes. Tant se val si hem hagut de posar els mitjans de la nostra butxaca per fer la feina telemàtica, si ens hem hagut d'espavilar perquè la Conselleria no ha posat a l'abast de tothom la formació necessària, si hi ha interins a qui els vola el sou amb el lloguer del pis a una altra illa, o si no tenim mesures de conciliació amb el retorn a les aules.

Els docents som plenament conscients dels efectes devastadors de la crisi econòmica provocada per la pandèmia. És evident que els treballadors, entre els quals els ensenyants, no ho oblidem, necessitam com el pa mesures de conciliació familiar i laboral. El que no es pot exigir es que vagin a càrrec de l'escola, per la senzilla raó que no és funció seva sinó de l'empresa, tal com ho estableix l'Estatut dels treballadors a l'article 34.8. L'ajuda pública és imprescindible, des del moment que petits i mitjans empresaris sovint no poden assumir-ne el cost, i per això el Govern balear acaba d'anunciar un pla de conciliació. El problema és que ha nascut coix perquè no arriba la inversió que es reclama a Madrid. Per situar-nos: el Govern espanyol ha donat a la gran banca 60.000 milions públics a fons perdut; es queda cada any el 14% del PIB balear (uns 4.200 milions d'euros), segons les balances fiscals reconegudes pel Ministerio de Hacienda; acumula un deute històric amb les Balears de 5.000 milions per incompliment del finançament, i ens destina poc més de l'1,5% dels ajuts per la crisi del Covid-19 quan som el 2,5% de la població. Tot i així hi ha qui encara dóna la culpa als mestres, per molt que la conciliació no sigui responsabilitat nostra, i pretén forçar de manera irresponsable el retorn a les escoles sense garanties sanitàries.

Els docents volem tornar als centres educatius a fer la nostra feina més que ningú, perquè el contacte presencial amb els alumnes és indispensable per a un bon aprenentatge. Però no acceptam convertir-nos en l'ase dels cops de l'extrema dreta, que ens té en el punt de mira d'ençà que ens plantàrem davant el PP de José Ramón Bauzá, ni toleram que algunes veus que s’autoqualifiquen d’esquerra tergiversin els fets i ens criminalitzin perquè no es vol anar a l'arrel del problema.

Josep Palou
Membre de la sectorial d’Ensenyament d’UOB

dimarts, 9 de juny del 2020

UOB reclama que la feina telemàtica del confinament es reconegui com a formacióCircular 191/2020

UOB ha reclamat a la Conselleria d'Educació que reconegui amb almenys 100 hores de formació el teletreball dels docents durant el confinament.

En aquests moments els docents feim una quantitat immensa de feina de manera extraordinària, utilitzant els nostres propis mitjans i ampliant la jornada laboral sense que se'ns reconegui cap hora extra. A la vegada, duim a terme un autoaprenentatge a marxes forçades per tal de dur endavant la docència de forma telemàtica. Cal recordar que la Conselleria no ha disposat cap plataforma, continguts ni recursos, ni havia posat a l'abast de tothom formació suficient en aquestes tecnologies, i com a conseqüència cadascú s'ha hagut d'espavilar pel seu compte.

L'autoformació en mitjans i procediments informàtics repercuteixen en l’enriquiment formatiu dels docents i, per extensió, dels  alumnes, i són aplicables a l'aula. Per altra banda, les circumstàncies actuals han impedit realitzar els cursos de formació permanent programats per la Conselleria i els Centres de professors. Per tot plegat, el reconeixement en hores de formació està més que justificat.

dijous, 4 de juny del 2020

UOB acusa el conseller Martí March de posar en perill la salut de docents i alumnesCOMUNICAT DE PREMSA

Davant les declaracions en roda de premsa del conseller d'Educació, Martí March, Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, manifesta el següent:

1) Una vegada més, la Conselleria d'Educació imposa instruccions "ordeno y mando". Els detalls del Protocol per a la fase 3 de desescalada s'haurien d'haver negociat en Mesa Sectorial, com és preceptiu, amb participació d'autoritats sanitàries, i ens assabentam pels mitjans de comunicació que ja està tot decidit i que la resolució es publicarà demà al BOIB. El conseller continua sense tenir en compte que els docents som els qui coneixem com funciona el dia a dia a les escoles i instituts i els qui haurem d'aplicar les mesures i treure les castanyes del foc.

2) És una irresponsabilitat ampliar tutories a tots els cursos amb grups de fins a 15 alumnes sense mesures sanitàries suficients. Cal recordar que Corea del Sud fa uns dies ha hagut de tancar centenars d'escoles tot i aplicar mesures estrictes.

3) És un insult als docents afirmar que el curs acaba el 19 de juny, menystenint la feinada que s'ha de fer fins al 30 de juny (sessions d'avaluació, memòries, informes, claustres, tasques d'estiu...).

4) Pretendre que tots els docents vagin als centres per preparar el proper curs implica claustres de més de 100 docents, sense garanties sanitàries suficients. Continuen sense programar les proves PCR que exigim.

5) El conseller no ha concretat cap mesura pressupostària per reduir ràtios i ampliar espais el proper curs, quan enguany tenim comptabilitzats més de 400 grups d'infantil i primària que superen la ràtio màxima. El màxim és de 25 alumnes i hi ha grups fins i tot amb 31.

6) UOB recorda que les mesures de conciliació familiar i laboral són legalment responsabilitat de les empreses i l'Administració, no de l'escola, i encara les estam esperant, tant per a les famílies dels alumnes com per als docents..

Per tot plegat, UOB es referma en demanar la dimissió al conseller.

Palma, 4 de juny de 2020

 • Nota de premsa de la Conselleria, AQUÍ.
 • Resolució que es publicarà demà al BOIB, AQUÍ.

dimecres, 3 de juny del 2020

Ordenació admet la reclamació d'UOB sobre accés a l'IEDIBOrdenació ens ha remès la versió definitiva de la Resolució de les comissions de serveis a l'IEDIB, posterior a la mesa sectorial de dilluns 1 de juny. Aquesta versió recull la reclamació que UOB va fer a la mesa per tal que s'eliminàs el requisit d'una destinació definitiva almenys d'un curs i almenys 3 anys com a funcionari, de forma que pugui optar a les places qualsevol funcionari, independentment de la seva antiguitat.

dilluns, 1 de juny del 2020

Mesa Comissions de serveis a l'IEDIBAvui matí, per mitjans telemàtics, s'ha celebrat una mesa sectorial per tractar l'esborrany sobre la convocatòria i pròrroga de les comissions de serveis a l'Institut d'Ensenyament a Distància. Aquesta mesa ha comptat amb la presència del director general de Planificació i Centres i de la directora general de Personal, entre altres membres de l'administració educativa.

Per una banda, es prorrogaran per al curs 2020-21 totes les comissions de serveis que acabaven el present curs, i que havien estat cobertes mitjançant el procediment convocat a l'efecte.
Per altra part, hi haurà convocatòria per a aquelles places que no foren cobertes amb comissions de serveis, per manca de candidats, i que es varen cobrir en el procés d'adjudicacions.

Des d'UOB hem defensat:

 • Que s'eliminin els requisits que exigeixen una destinació definitiva almenys d'un curs i almenys 3 anys com a funcionari, i que pugui optar a les places qualsevol funcionari, independentment de la seva antiguitat. O, en tot cas, que aquesta antiguitat només sigui un element que doni prioritat en la concessió de la comissió

 • Que la formació específica a la qual es compromet qui obtingui la comissió de serveis a l'IEDIB es configuri com a formació a l'abast de qualsevol docent i s'ofereixi com a oferta continuada a través dels CEPS, de manera que pugui fer-la qualsevol docent, tant si té previst com no demanar aquests comissions.
El sr. Morante s'ha compromès a remetre als sindicats un segon esborrany, recollint algunes de les propostes fetes pels sindicats, abans de la publicació de la convocatòria en el BOIB.