Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 30 de gener del 2020

NO al marcatge horari imposat per inspectors i directors!


Circular 165/2019

Arran de la nova resolució sobre el marcatge horari, de 19 de desembre de 2019, que podeu trobar aquí (darrer PDF de la llista), Unió Obrera Balear manté la seva crida a no fitxar, i comunica el següent:

Primer: Aquesta resolució l'ha imposada el conseller Martí March en contra de la majoria sindical, que s'hi va oposar a la mesa sectorial del mateix 19 de desembre, on només hi votaren a favor els sindicats Alternativa i CCOO. Recordem que els sindicats rebutgen per unanimitat el sistema de marcatge horari del GESTIB. 

Segon: Denunciam i condemnam les noves amenaces, pressions i coaccions de determinats inspectors i directors de l'òrbita d'Adesma per forçar-nos a fitxar.

Tercer: Si un director o inspector s'atreveix a expedientar un docent per no marcar al GESTIB, tot i haver complit el seu horari, Unió Obrera Balear el defensarà sindicalment i jurídicament, tant en el cas que el director hagi imposat el marcatge via "ordeno y mando" com si ho hagués aprovat un claustre. Cal recordar que la normativa estatal de Funció Pública sobre jornada i horaris (Resolució de 28 de febrer de 2019) que estableix el registre horari, n'exclou el personal docent per la seva "naturalesa singular", així com els militars, policies, funcionaris de presons i sanitat.

Quart: Davant les amenaces, pressions i coaccions, cal recordar que la resolució no diu enlloc que s'hagi de mantenir el marcatge del GESTIB, o que el director hagi d'imposar un marcatge informàtic. El que diu és que el control horari ha de ser el del GESTIB o "(...) un sistema alternatiu que, ateses les característiques del centre, es consideri que pot ser més eficient.":


Cinquè: Inspecció no pot pressionar per imposar un sistema de marcatge o altre, perquè la resolució diu el que diu i a més a més, a pregunta d'Unió Obrera Balear, el Departament d'Inspecció així ho ratifica:

Bon capvespre,


Des del Departament d'Inspecció Educativa s'indica explícitament als centres educatius que s'han d'atendre per la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 19 de desembre de 2019, per la qual es modifica l'apartat referit a l'Horari general del centre, dels alumnes i dels professors de les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres per al curs 2019-20.

Cordialment

Departament d'Inspecció EducativaI sisè: Tal com vam informar en el seu moment, el claustre té dret a ser consultat en qüestions com el control horari del centre:

- L’article 1 de la LOE estableix com a un dels principis bàsics que han de regir el sistema educatiu, en el seu apartat j), “la participació de la comunitat educativa en l’organització, govern i funcionament dels centres docents”.

- L’article 129 de la LOE enumera les competències del Claustre, que entre d’altres té les següents:
 • g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
 • h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
- L'article 27 del ROC de Secundària, 26 al de Primària, estableix que una de les tasques de l’equip directiu és precisament la de:
 • b) Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.
Si el director es nega a consultar el claustre sobre el sistema de control horari del centre, recordau que té l'obligació de convocar un claustre extraordinari, o incloure el punt a l'ordre del dia a un claustre ordinari, si ho reclama un terç dels membres. AQUÍ trobareu un model de sol·licitud.

Ens teniu a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta. Ara més que mai,

NO FITXEM!

dilluns, 27 de gener del 2020

Constituïda la comissió Paritària de Prevenció de Riscos LaboralsDivendres passat, 24 de gener, va quedar constituïda la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos laborals del Personal Docent. Ocuparà la presidència durant un any la directora general de Personal Docent, i la secretaria el representant del sindicat STEI. Així mateix es va aprovar el reglament intern.

El cap de Servei de Prevenció va informar del progrés de les instal·lacions del local de Palma (Gremi Sabaters, 68, 2n) i de la dotació de personal. A Palma hi ha dos tècnics de prevenció i un metge, que s'ampliaran amb un segon metge i dos infermers a principis de febrer i un metge del treball el març. També hi haurà un o dos administratius. A Menorca i Eivissa es preveu disposar d'un tècnic en quinze dies. També van informar de les inspeccions i informes que han tramitat fins ara.

Es dóna el cas que mentre el personal CAIB té 9 tècnics per a unes 4.500 persones, a Educació hi ha dos tècnics per a 14.000. UOB va demanar que s'ampliï la dotació per evitar aquesta descompensació.

A petició també d'UOB, estudiaran l'ampliació de la formació en riscos al centre de treball a tots els docents, i no només als de nova incorporació.

A partir d'ara la Comissió paritària examinarà els expedients de canvi o adaptació de lloc de treball dels docents, tal com ho fa la Comissió paritària de Funció Pública als altres sectors.

divendres, 24 de gener del 2020

Primeres adhesions al manifest per l'escola en català. Actualitzam la llista!


El manifest en defensa de l'ensenyament en català davant l'avantprojecte de llei educativa de les Illes Balears ja ha recollit les primeres adhesions!
 • Claustre IES Sineu
 • Claustre IES Inca
 • Claustre CIFP Pau Casesnoves
 • Claustre CEPA Francesc de Borja Moll
 • Claustre CEIP Duran-Estrany
 • Claustre IES Puig de sa Font
  Claustre IES Can Peu Blanc
 • Claustre IES Xarc
 • Unió Obrera Balear
 • STEI Intersindical
 • Alternativa sindicat docent
NOVES ADHESIONS:
 • IES Manacor
 • IES Llucmajor
 • IES Ramon Llull
 • CEIP Son Basca (sa Pobla), Assemblea de docents
 • IES Son Rullan (Palma) , Claustre
 • IES Madina Mayurqa (Palma), Assemblea de docents
 • CEIP Els Molins (Búger), Claustre
 • FE CCOO Illes Balears sindicat
 • IES Damià Huguet (Campos), Claustre
 • IES Santa Maria, Assemblea de docents
 • IES Manacor, Claustre
 • IES Santa Margalida, Claustre
 • IES Binissalem, Claustre
 • IES M. Àngels Cardona (Ciutadella), Claustre
 • CEPA Joan Mir i Mir, Claustre
 • Col·legi Sant Francesc d’Assís (Sa Pobla), Claustre
 • IES Biel Martí (Ferreries), Claustre
 • CEPA Ciutadella, Assemblea de docents
 • IES Baltasar Porcel (Andratx), Assemblea de docents
 • IES Politècnic, 20 adhesions
 • CEIP Bartomeu Pou, Claustre
 • CEIP Sa Torre (Manacor), Claustre
 • IES Port d'Alcúdia, Assemblea de docents
 • IES Joan Alcover, Claustre
 • CEIP Montaura (Mancor de la Vall), Claustre
  Recordam que els companys que ho impulsen demanen que una vegada estigui formalitzada l'adhesió ho comuniqueu a:
  • Biel Vicens gvicensmir@gmail.com
  • Delfí Mulet delfimulet@gmail.com
  Recordam també que UOB Ensenyament ha donat des del primer moment tot el seu suport a la iniciativa.

  Podeu descarregar el manifest AQUÍ per adaptar-lo al vostre centre. Força i endavant les atxes!


  UH, 31.1.2020  dimecres, 22 de gener del 2020

  Els alumnes de l'IES Josep Miquel i Guàrdia rebutgen els atacs de l'extrema dreta de 'Vox'


  Foto: menorca.info

  ELS ADOLESCENTS ALCEM LA VEU!

  Els alumnes de 4t d' ESO de l'institut IES Josep Miquel Guàrdia estem en total oposició a la notícia que va sortir el dimarts dia 21 de gener. Volem alçar la veu per expressar el nostre absolut desacord davant les idees expressades a la notícia, ja que el partit polític "VOX", va dir que l'alumnat de l'institut d'Alaior estàvem adoctrinats! Cal dir i deixar ben clar que el feminisme no és " una guerra contra el hombre, la maternidad, la liberación sexual y en contra del patriarcado" com diuen ells, sinó que és una lluita per una societat més justa. Creiem que constar de reivindicacions feministes no s'hauria de condemnar com adoctrinament, tot al contrari, pensem que és l'única manera d'assolir una societat orientada cap a un futur on les dones i els homes siguin tractats com a iguals, com així mereixen. El feminisme no és una guerra o motiu polític per debatre o qüestionar, és el
  principi fonamental que hem de donar per suposat dins una societat avançada com la nostra, i d'aquesta manera deixar enrere les formes indecents d'ideologies incorrectes i contràries al feminisme.

  El futur no serà definit per les generacions anteriors, perquè amb l'avanç dels temps arriben nous motius que inspiren a les noves generacions, que en el seu moment seran la gent que governarà, i esperem que amb un criteri més humanitari que les idees antifeministes reflectides en les acusacions rebudes per l'institut.

  El que representa el dibuix i les paraules escrites a una paret del centre, és sinceritat, respecte davant de tot i reivindicació a favor d'una societat futura molt millor que la que tenim ara. Quin problema teniu que els adolescents estiguem a favor del feminisme? A nosaltres no ens ha adoctrinat ningú, a més a més tot l'alumnat de l'institut hi va participar dibuixant i emmarcant la seva mà a la paret, demostrant així el seu acord a favor del feminisme.

  Davant de cada acusació que qualsevol partit polític faci en contra de les coses que nosaltres trobem fonamental per un millor futur, es rebrà una contestació; en contrast a cada insult, una idea; i davant cada crítica, una confiança per un futur igualitari superior a qualsevol mena d'amenaça.
  Encara que som menors tenim unes idees pròpies ja formades que no són fàcilment manipulables. Per tant, davant cada pintada que vulgueu eliminar serà una reivindicació més que tindreu al davant.

  No ens cansarem!

   ALUMNES 4t D'ESO IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA.

  L'Assemblea de l'IES Can Peu Blanc rebutja la invasió dels comissaris polítics de 'Vox'

  Reproduïm el manifest que ha fet public l'Assemblea de Docents de l'IES Can Peu Blanc. Unió Obrera Balear els dóna tot el suport i encoratja la resta de centres que són a la llista, així com tots aquells que s'hi vulguin sumar per principis democràtics, que també expressin el seu rebuig.

  Recordam també la nostra darrera nota al respecte:
  Vegeu al final recull de premsa. Força, companys!


  Diari de Balears:
  Última Hora:


  dijous, 16 de gener del 2020

  UOB reclama l'equiparació salarial dels professors tècnics de FP  Circular 164/2020

  COMUNICAT DE PREMSA

  Unió Obrera Balear ha reclamat a Educació l'equiparació salarial dels professors tècnics de FP, amb base a la sentència 950/2019 del Tribunal suprem, que reconeix la discriminació de sou respecte al cos de Secundària. Arran d'aquesta sentència, que té el seu origen en una demanda de l'Associació de Professors de FP d'Andalusia, la Consejería de Educación andalusa ha anunciat que igualarà els sous dels dos cossos l’any 2021. UOB ha reclamat igualment que s'hi equipari el salari del cos de mestres, segons el principi de igual feina, igual remuneració.

  UOB denuncia que mentre comunitats autònomes com Andalusia es permeten anunciar millores com aquesta, a les Balears ens hem d'enfrontar a les retallades dels fons dels centres, ràtios il·legals, horaris lectius abusius, barracons, ajuts socials de tercera, etc. Mentre Andalusia destina a educació un 20,6% del pressupost autonòmic, que suposa 8.575 euros per alumne, les Balears hi inverteix només el 17,34%, és a dir 5.979 euros per alumne. Cal tenir en compte també que segons les balances fiscals publicades pel Ministerio de hacienda, Andalusia hi surt guanyant amb el finançament estatal i té un saldo positiu del 4,53% del PIB, mentre que les Balears pateix un espoli del 14,20% del PIB i a més a més ha de suportar el major increment de població de l'Estat i el sobrecost de la insularitat.


  dimecres, 15 de gener del 2020

  Dissabte 18, concentració verda a Eivissa: NO a les retallades!

  #noalesretallades


  NOUS MODELS PER A LES SOL·LICITUDS D'AJUTS DEL FONS SOCIAL
  Reunió de la Comissio d'Acció Social d'Educació

  Avui matí s'ha celebrat la reunió mensual de la Comissió d'Acció social d'Educació, on, a més de les preceptives informacions sobre ajudes i bestretes concedides i denegades, i dels expedients de reintegrament iniciats, s'ha informat de la publicació dels nous models de sol·licitud vigents a partir d'enguany.

  Destacar que s'elimina la necessitat de compulsar les fotocòpies de la documentació presentada, ja que els models inclouen una Declaració Jurada de responsabilitat, on l'interessat declara que la documentació aportada és autèntica. Així mateix, s'elimina l'aportació de determinada documentació, sempre i quan la persona interessada autoritzi l'administració a consultar telemàticament les dades a què fan referència, per exemple no serà necessari lliurar fotocòpies del llibre de família quan es sol·licita una ajuda per fills o filles menors de 18 anys.

  En aquest enllaç podeu trobar informació dels ajuts i els models de sol·licitud: Fons Social

  dimarts, 14 de gener del 2020

  Tràmit telemàtic interinitats 20-21
  DEMOSTRACIÓ TRÀMIT TELEMÀTIC INTERINITATS 20-21

  Avui matí la D.G. de Personal Docent ha oferit als sindicats una demostració del funcionament del tràmit telemàtic que demà s'obrirà per apuntar-se a la borsa d'interins per poder treballar al curs 20-21

  Trobareu l'accés al tràmit a la web de la DG de Personal Docent , des del 15 de gener al 31 de març.

  L'aplicació per fer el tràmit és semblant a la del curs passat, només hi ha alguna petita modificació, com és ara la pantalla que surt als interins que són a la borsa del curs 19-20.

  Com ja vos hem anat informant, tots els interins que són a la borsa (admesos i exclosos) del curs 19-20, passaran automàticament a la llista 20-21, sense necessitat de fer cap tràmit. Podran accedir al tràmit per:
  • Manifestar la seva voluntad de no estar a la llista per al proper curs
  • Afegir requisits i/o mèrits (experiència, formació acadèmica, etc.)
  • Modificar funcions i/o opcions (jornades, illes...), tenint en compte que les opcions amb les que passaran a la llista del proper curs són les que tenen actualment seleccionades. No s'actualitzaran les modificacions d'opcions del curs 19-20 que es facin a partir del dia d'avui 14 de gener.
  A més, recordar:
  • No és necessari compulsar la documentació que s'hagi de presentar (excepte la referida a activitats de formació), ja que el tràmit inclou una "Declaració Responsable" on hom manifesta que són certes les dades incloses.
  • La nova documentació referida a les activitats de formació permanent s'ha d'adreçar únicament i exclusiva al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la direcció General de la Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa mitjançant el model de sol·licitud que trobareu clicant AQUÍ. Si la formació es registra a la mateixa sol·licitud d'inscripció a la borsa, no es tendrà en compte ni es baremarà. Finalment, la Conselleria no ha cedit a les nostres demandes i els mèrits de formació permanent que es valorin seran aquells assolits fins al 31/8/19.

  La Gestapo de 'Vox' diu que vol entrar a les aules  El conseller March no ha impedit l'entrada de la Gestapo de 'Vox' als centres educatius, i com era d'esperar això ha envalentonat els feixistes. Recordam que UOB ja va reclamar a Educació que no permetés l'entrada dels franquistes a les escoles i instituts.

  Recordam també que Unió Obrera Balear fa una crida als docents a no col·laborar, ni contestar cap pregunta, ni permetre la ingerència dels feixistes dins la tasca educativa, i que oferim suport sindical si és necessari.

  Diari de Balears:
  AraBalears:
  Última Hora:
  Diario de Mallorca:

  dilluns, 13 de gener del 2020

  UOB acusa el PSOE d’asfixiar l’ensenyament públic
  Circular 163/2020
  COMUNICAT DE PREMSA
  Unió Obrera Balear considera que les retallades dels fons dels centres educatius, a través de la requisa de romanents de l’exercici anterior, són un botó de mostra sagnant de la manca de finançament de l’ensenyament públic a les Balears i del desinterès del PSOE per aconseguir un ensenyament de qualitat.

  Si bé l’avantprojecte de llei educativa, que el conseller March ha presentat avui a la mesa sectorial, afirma tenir com a objectiu la qualitat de l’ensenyament i promet arribar a invertir un 5% del PIB en vuit anys, cal recordar que el programa electoral del PSOE de 2015 ja deia que s’arribaria progressivament a aquesta xifra durant la legislatura anterior, i en canvi continuam estancats en el 3%. Per pujar fins al 5% del PIB, és a dir uns 1.627 milions d’euros prenent com a referència el PIB de 2018, s’hauria d’augmentar el pressupost educatiu 76 milions més cada any, mentre que enguany l’increment ha estat només de 18 milions. I això a costa del pressupost per a infraestructures, que ha davallat de 35 a 31,5 milions mentre continuam amb més de cent barracons.

  Som víctimes de l’espoli fiscal i de la manca de finançament estatal, i el propi conseller ha declarat que si la Conselleria funciona és gràcies a l’ecotaxa. Però també hi ha una responsabilitat política del Govern, perquè el Pacte de progrés de 2007 va acabar invertint el 22,42% del pressupost total autonòmic, mentre que els 1.018 milions d'euros d’enguany representen només el 17,34%.

  Amb aquests pressuposts continuam condemnats a les ràtios il·legals, als barracons, a la manca de docents i als horaris lectius abusius. De la gratuïtat del transport escolar, que està garantida a autonomies com Extremadura, aquí ni se’n parla. Juntament amb l’increment poblacional, cada vegada ens situarem més enfora de la qualitat educativa. Tot plegat fa que l’avantprojecte de llei no tingui credibilitat en matèria d’inversió, i per aquest motiu, a més d’altres línies vermelles que també s’hi traspassen, com l’afebliment de l’escola en català o la possibilitat que els directors dissenyin places docents a mida, Unió Obrera Balear s’oposa frontalment al seu redactat.