Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 25 d’abril del 2018

Esborrany del nou Decret ESPADivendres passat, dia 20 d’abril, es va celebrar una reunió amb el conseller d’educació (Martí March), la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat (Maria F. Alorda), el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals (Lluc Mas) i els directors dels centres d’educació de persones adultes de les Illes Balears. 

En aquesta trobada es varen tractar els següents temes: 

- El projecte d’Ordre per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. 
- El projecte de Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes. 
- L’esborrany del Pla estratègic per a l’educació permanent de persones adultes (2018-2022). 
- Les actuacions del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en relació amb els CEPA. 
- El programa EOIES. 
- La primera convocatòria de premis per als alumnes d’educació secundària per a persones adultes de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. 
- La creació de l’Institut d’Ensenyament a Distància de les Illes Balears (IEDIB). 

Ens hem assabentat de la notícia a través de la nota de premsa que despús-ahir va penjar la Conselleria. Així i tot hem pogut accedir a l’esborrany del nou Decret ESPA amb annexes inclosos; us l’adjuntam per si ens voleu fer arribar les vostres aportacions a través del nostre correu

La denúncia de Jorge Campos a fiscalia no s'aguanta per enlloc

Aquests són els dibuixos que l'extrema dreta i la caverna mediàtica troben mereixedors d'anar a presó!Diari "El mundo":

dimarts, 24 d’abril del 2018

UOB denuncia una nova caça de bruixes contra els docentsCOMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, rebutja les amenaces proferides pel partit neofeixista "Actua Baleares", que segons ha dit estudia denunciar un docent mallorquí pel simple fet de publicar dibuixos a facebook i fer activitats amb els alumnes en col·laboració amb l'Obra Cultural Balear.

Per insostenibles i impresentables que siguin les acusacions, cal no oblidar que el capitost d'aquest grupuscle d'extrema dreta és Jorge Campos Asensi, autor de la denúncia contra el cantant Josep Miquel Arenas, Valtònyc, que ha acabat amb una condemna de tres anys de presó.

Aquestes amenaces se sumen a la campanya de desprestigi, calúmnies i difamacions del partit 'Ciudadanos' contra la comunitat educativa, que ja fou rebutjada pel Consell Escolar de les Illes Balears el passat mes de novembre, i a la persecució dels professors de l'IES El Palau, de Sant Andreu de la Barca, que acaben de ser acusats per la fiscalia d'un suposat 'delicte d'odi'.

Des d'UOB Ensenyament manifestam la nostra repulsa per l'actuació de la judicatura espanyola en contra de la llibertat d'expressió, un dret que al·lega i protegeix quan es tracta de manifestacions d'odi i menyspreu contra els catalanoparlants, i que vulnera i reprimeix quan es qüestiona l'actuació del govern espanyol.

La caça de bruixes de què som objecte els docents és digna de la inquisició espanyola, les purgues dictatorials i les depuracions de mestres dels temps d'Alfonso XIII i el franquisme. Exigim que se'ns deixi exercir la nostra professió dignament i que no s'admeti a tràmit cap denúncia pel fet de defensar els valors democràtics i la llengua i cultura pròpia de les Balears.

Causes d'exclusió per formar part dels tribunals d'oposicions

Vos ho recordam (PDF AQUÍ):

Casos de "situació d'abstenció" (article 23 de la Llei 40/2015):
 1. Tenir interès personal en l'afer de què es tracti o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
 2. Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentesc de consanguinitat dins del 4t grau o d'afinitat dins del 2n amb qualsevol dels interessats.
 3. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.
 4. Tenir relació de servei amb la persona interessada o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

dilluns, 23 d’abril del 2018

Més de 1.000 docents en llista d'espera de formació a distància gratuïta

A les 11 activitats de formació en línia que ha ofert la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat per el tercer trimestre del curs escolar 2017-2018, només s’han admès 450 de les 1.003 sol·licituds d’inscripció que ha rebut l’Administració. 1.003 docents han quedat en llista d'espera.

Passem a desglossar les xifres per activitat:


La majoria d’aquestes activitats queden fora places durant les primeres hores en que roman obert el període d’inscripció, fet que dificulta a molts docents poder accedir a la formació gratuïta en línia. Recordem que l’Administració té l’obligació d’oferir i facilitar l’accés a formació gratuïta i ara per ara són molt pocs els que aconsegueixen accedir-hi. Una altra problemàtica és la quasi nul·la oferta de formació en línia que es té per àrees de coneixement que no siguin Informàtica o Anglès, per exemple Història, Física, etc. S’hauria de poder accedir a formació en línia de totes les àrees de coneixement i no tan sols en TIC i Anglès, que per descomptat també hi han de ser presents. 

Tornam a reclamar a la Conselleria que ampliï l'oferta per tal de no deixar tants de docents sense possibilitat de fer aquest tipus de formació.

NO als criteris de quota! Ampliam informacióCircular 88/2018

Com ja hem informat, UOB no va aprovar els criteris de quota per al curs 18-19 a la mesa sectorial de divendres passat perquè reprodueixen les deficiències dels actuals, per exemple:
 • Consenten grups de primària amb 28 alumnes, que suposen un 12% més quan el màxim legal és un 10%.
 • Consenten aquests màxims en matrícula ordinària el mes de juny quan legalment ha de ser en període extraordinari.
 • Anomenen desdoblaments el que en realitat són suports parcials a mitja jornada.
 • Es continuarà calculant la quota a secundària amb 19 hores.
 • Desdoblen anglès i no català.
 • Consideram que a PALIC passar de donar 1 hora per cada 3 alumnes a 1 per cada 2, decidit durant la mesa, no basta i continuam demanant mínim una mitja jornada.
 • No garanteixen reducció d'hores per als coordinadors de comissió de normalització lingüística.
Per altra banda, recordam que les denúncies d'UOB han donat resultat:
 • Finalment els majors de 55 a secundària podran demanar 1, 2 o 3 lectives de reducció. S'enviaran instruccions als centres.
El director general de Planificació va dir a l'inici de la mesa que "encara arriben aportacions de les associacions de directors". A la nostra pregunta de si això volia dir que l'esborrany que sortís de la mesa encara podia ser modificat per aquestes aportacions, va respondre que en tot cas serien "de poca importància". Haurem de revisar el document final, perquè no pot ser que Planificació, ADESMA, ADIPMA, etc. facin canvis a un document que s'ha negociat amb els representants dels treballadors.

Segons Planificació el proper curs es contractaran 350 docents més, un 60% dels quals de secundària i un 40% de primària aproximadament. Uns 50 serien de FP, al voltant de 100 correspondrien a les reduccions de majors de 55 i el programa de reforç de 4t d'ESO, i la resta a les noves ràtios i desdoblaments.

Passam a explicar diferents aspectes dels criteris.

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
 • Des d'UOB vam demanar que els centres de fins a 19 alumnes s'agrupin també per cicles, com els de dues unitats, i no amb una sola unitat per a tota l'etapa.
 • Com ja hem dit, vam denunciar la il·legalitat flagrant que suposa planificar grups des de 2n a 6è de primària amb 28 alumnes, i que anomenin "desdoblaments" el que en realitat són suports parcials a mitja jornada que no arriben a totes les matèries ni a tots els grups afectats.
 • Vam demanar que s'especifiqui que no es permetrà superar els 25 alumnes dins el període de matrícula ordinària, tal com estableix la llei. No ho van acceptar i continuaran permetent la il·legalitat.
 • Continuen afirmant que l'Acord Marc estableix que "la ràtio d'alumnes/tutor d'infantil sigui igual o menor que 20", quan el que diu el document és "ràtios alumnes/grup", cosa que obliga a aplicar la mesura a totes les matèries i no només al tutor. Això, deixant de banda que l'Acord Marc fou rebutjat pels docents en referèndum per insuficient. El proper curs, en teoria, tots els grups d'infantil haurien d'estar a 20 com a màxim.
 • Vam reclamar que s'impedeixi arribar al 40% d'alumnes NESE en un mateix nivell d'un centre durant el procés d'escolarització, i que si fos materialment impossible es restin més dels 4 alumnes de la ràtio establerta indicats als criteris. Segons Planificació en realitat no hi ha cap nivell amb el 40% de NESE.
 • Als centres integrats d'ensenyaments de música, vam reclamar retornar al màxim de 3 alumnes a l'assignatura d'Instrument fixats per al curs actual.
 • Pel que fa als equips de suport, els criteris estableixen que "Un cop confeccionada la quota, durant el curs escolar s'augmentarà el suport a partir de les 12h addicionals" com a resultat del possible augment d'alumnes amb necessitats.
 • Vam demanar, una vegada més, tres hores per a la coordinació de la Comissió de Normalització Lingüística en lloc de deixar-la dins el sac de les "Altres coordinacions" i a la voluntat de cada centre. Els plans de Qualitat i d'Innovació disposaran de "fins a" 8 hores el primer i 16 hores el segon, en funció del nombre d'unitats.
 • Van informar que adjudicaran 30 administratius que faran feina a 56 CEIP de forma compartida. El mes de juliol reforçaran els IES.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
 • Vam demanar que s'especifiqui que no es permetrà superar els 30 alumnes d'ESO i els 35 de Batxillerat dins el període de matrícula ordinària, tal com estableix la llei. No ho van acceptar.
 • Vam reclamar una vegada més que els cicles formatius de FP de tipus industrial tinguin un màxim de 25 alumnes, tal com indica l'Ordre de 13 de juliol de 2009 (article 16.1) i no de 30. Tornen a al·legar que hi ha una normativa posterior que ho deroga però no diuen quina és.
 • Van admetre que les quotes de secundària es continuaran calculant amb 19 hores en lloc de 18, cosa que suposa un nou incompliment de l'Acord marc. Planificació va dir que no ho poden complir perquè suposaria contractar més de 300 docents.
 • S'afegirà a l'esborrany que els docents amb més de 180 alumnes disposaran d'una hora complementària de reducció. Recordam que aquesta mesura va ser una reclamació d'UOB i que continuam demanant una lectiva i una complementària.
 • Vam demanar que a ESO es desdobli el català tal com es fa amb l'anglès. No ho van acceptar.
 • El curs que ve s'afegeixen 14 hores a 4t d'ESO als centres on s'ha autoritzat el programa de reforç.
 • PALIC: vam tornar a demanar mitja jornada com a mínim. Durant la mesa es va modificar l'esborrany i passen de 3 a 2 els alumnes necessaris per donar un període lectiu a la quota. Això vol dir que si abans feien falta 27 alumnes per adjudicar una mitja jornada, ara en faran falta 18.
 • Com ja hem dit, després de les denúncies d'UOB els majors de 55 a secundària podran demanar 1, 2 o 3 lectives de reducció. S'enviaran instruccions als centres per esmenar els formularis que ja s'hagin presentat amb l'opció d'una sola hora.
 • Com a primària, vam demanar, una vegada més, tres hores per a la coordinació de la Comissió de Normalització Lingüística en lloc de deixar-la dins el sac de les "Altres coordinacions" i a la voluntat de cada centre. Els plans de Qualitat i d'Innovació disposaran de "fins a" 8 hores el primer i 16 hores el segon, en funció del nombre d'unitats. 
 • Continuam reclamant una CNL amb tres hores per als CEPA i centres de règim especial.
 • Vam tornar a demanar que els caps de departament de 2 membres disposin d'una hora més, apart de la corresponent a la CCP, per fer la reunió del departament. Van dir que ja la tenen complementària.
 • Els períodes assignats als coordinadors de projectes de mobilitat europeus (Erasmus, K1 i K2) deixen de ser obligatòriament un d'ells lectiu i queda a la decisió del centre, a petició de la direcció general de FP.
 • Les ràtios màximes de FBP passen de 20 a 18.
Fins aquí el nostre informe.

L'Institut d'Ensenyament a Distància, en funcionament sense el nostre vot


A la Mesa Sectorial (MSE) de dijous horabaixa, 19/4/18, es revisaren els esborranys següents sobre l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les I.B. (IEDIB):
UOB reiterà l'oposició a aquest projecte de la conselleria perquè s'ha dissenyat sense consultar els docents que fa anys que treballen en l'ensenyament a distància o semi-presencial.
També vam tornar a demanar que abans de publicar la documentació al BOIB, la D.G. de Planificació, Ordenació i Centres es reuneixi directament amb aquest col·lectiu de professorat.
Tornàrem a insistir, a més, en el fet que la Conselleria encara no ha presentat cap informe de diagnosi de la situació, necessitats i demanda actual dels ensenyaments a distància, demanada en resposta de la qual, l'endemà de la mesa, el divendres 20/4/18, ens entregaren en mà un full amb les dades actuals de matrícula.

Tot i això, la Conselleria informà que tant l'Ordre com les convocatòries de comissions de serveis es publicaran al BOIB de demà dimarts 24/4/18. Recordem, a més, que el Decret 10/2018 de creació de l'IEDIB ja s'havia publicat el dissabte 14/4/18, abans que acabassin les meses sobre el tema.

El termini per presentar les sol·licituds de les comissions de serveis de professorat serà de cinc dies hàbils un cop publicada la convocatòria i de deu dies hàbils en el cas de les d'equip directiu.

Els candidats a ocupar places de professorat hauran de matricular-se i superar un curs específic de formació que s'impartirà entre el 10 i el 18 de maig i en el qual s'haurà de presentar una unitat didàctica abans del 30 de maig.
Els docents amb experiència en l'educació a distància, podran convalidar part de les sessions presencials.
Es preveu que l'oferta d'aquesta formació aparegui aquesta setmana al Portal del Personal > Formació dels docents > sol·licitud de cursos > DG d'FP i FP

Totes les places de professorat d'aquesta convocatòria són per a professors especialistes, és a dir, per treballar directament a l'IEDIB.
Els professors col·laboradors i els consultors no s'hi han de presentar, sorgiran dels centres col·laboradors, els quals encara no s'han seleccionat ni se sap amb quins criteris ni quan es triaran, un fet més que demostra la improvisació i les presses amb què torna a actuar la Conselleria.

A les comissions de serveis per a equips directius, aquests tendran un mes per a presentar el projecte.

La conselleria ha afirmat que tota la normativa de l'IEDIB es tornarà a negociar durant el curs que ve i abans de publicar un nou decret que reguli tota l'educació a distància, el qual haurà d'haver-se publicat abans de les eleccions al govern de les IB del maig de 2019.

Al curs 18-19, l'IEDIB oferirà estudis de Batxillerat, preparació de les PBAU i el CFGM d'Atenció a persones en situació de dependència.
Pel que fa a la resta d'estudis (ESO, ESPA, Règim especial, etc.) previstos al Decret 10/2018, haurem d'esperar a les Meses que es convoquin a partir del setembre per veure com s'organitzen.

Continuarem informant.

divendres, 20 d’abril del 2018

UOB no aprova els criteris de quota docent per al curs 18-19UOB no ha aprovat els criteris de quota per al curs 18-19 a la mesa sectorial d'avui dematí perquè reprodueixen les deficiències dels actuals, per exemple:
 • Consenten grups de primària amb 28 alumnes, que suposen un 12% més quan el màxim legal és un 10%.
 • Consenten aquests màxims en matrícula ordinària el mes de juny quan legalment ha de ser en període extraordinari.
 • Anomenen desdoblaments el que en realitat són suports parcials a mitja jornada.
 • Es continuarà calculant la quota a secundària amb 19 hores.
 • Desdoblen anglès i no català.
 • Consideram que a PALIC passar de donar 1 hora per cada 3 alumnes a 1 per cada 2, decidit durant la mesa, no basta i continuam demanant mínim una mitja jornada.
 • No garanteixen reducció d'hores per als coordinadors de comissió de normalització lingüística.
ATENCIÓ! Les denúncies d'UOB han donat resultat:
 • Finalment els majors de 55 a secundària podran demanar 1, 2 o 3 lectives de reducció. S'enviaran instruccions als centres.
Properament més informació.

dijous, 19 d’abril del 2018

Rajoy i Montoro amenacen de retallar-nos la nòmina

 

A la reunió informativa convocada per a avui dematí, Personal docent ha comunicat que el Ministerio de presidencia y para las administraciones territoriales ha enviat a la Conselleria d'Hisenda dues cartes referents al límit de la massa salarial. La segona, que va arribar abans d'ahir, fa referència als docents i insta Hisenda a informar sobre les quantitats de la nòmina recuperades arran d'acords, pactes i convenis autonòmics que s'hagin produït d'ençà de l'aprovació dels pressuposts generals de l'Estat del passat 27 de juny, per comprovar que no se sobrepassa un límit que de moment no defineixen.

Les conseqüències podrien ser l'eliminació o modificació de diversos complements (sexennis, tutoria, etc.) i tot sembla indicar que es tracta d'una maniobra del PP per pressionar els partits de l'oposició al congrés de diputats perquè li aprovin els pressuposts de 2018. En qualsevol cas, aquestes retallades deixarien en evidència l'increment retributiu que apareix a l'Acord de 22 de març de 2018, signat amb CCOO, UGT i CSIF.

Els representants d'UOB hem demanat còpia de la carta i Personal docent ha dit que transmetrà la petició a la Conselleria d'Hisenda.

Un cop acabada la reunió la Junta de Personal ha acordat un escrit conjunt per manifestar el rebuig a les amenaces i advertir de possibles mesures de protesta per part dels treballadors.

Des d'UOB condemnam les coaccions del govern espanyol, reclamam una vegada més competències plenes en educació i sobirania fiscal per protegir els drets dels treballadors, i exigim al Govern de les Illes Balears que planti cara d'una vegada i no es deixi intimidar ni doblegar davant aquest nou abús.

dimarts, 17 d’abril del 2018

Convocatòria extraordinària de borses d'interins!


 • Convocatòria extraordinària de borses per al curs 2017-18 publicada avui al BOIB
 • Poden apuntar-s'hi persones que no són a la borsa d'interins a dia d'avui o que n'estan excloses per causes diferents a la manca de formació pedagògica (màster) o de català (capacitació)
 • Presentació de sol·licituds del 18 al 23/4/18, ambdós inclosos.
 • Es convoquen les següents especialitats de Secundària, FP, EOI, i Música i Arts Escèniques:  
 1. Grec,
 2. Llatí,
 3. Cultura clàssica,
 4. Matemàtiques,
 5.  Física i Química,
 6. Alemany,
 7. Alemany aplicat al cant,
 8. Francès,
 9. Tecnologia,
 10. Informàtica,
 11. Navegació i instal·lacions marines,
 12. Organització i processos de manteniment de vehicles,
 13. Sistemes electrònics,
 14. Sistemes electrotècnics i automàtics,
 15. Sistemes i aplicacions informàtiques,
 16. Instal·lacions electrotècniques,
 17. Equips electrònics,
 18. Estètica,
 19. Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids,
 20. Mecanitzat i manteniment de màquines


Podem ser indefinits no fixos? Sentències i resolucions ens donen la raóCircular 85/2018

No fa gaire llegíem la notícia que vuit interins de secundària de La Rioja han estat reconeguts indefinits no fixos. Així mateix, dia 20 de novembre de 2017 el Jutjat Contenciós de Pontevedra es pronuncià a favor d’una professora gallega funcionària interina del cos d’arts plàstiques que havia denunciat l’Administració per haver estat contractada en frau de llei. Després d’haver encadenat nomenaments anuals durant 6 anys fou cessada amb caràcter definitiu. La justícia finalment condemnà la Conselleria d’Educació de la Xunta de Galícia i l’obligà a indemnitzar-la amb 20 dies per any treballat.

Abans de continuar hem de recordar que l’objectiu principal dels serveis jurídics d’UOB no és guanyar indemnitzacions i que tot seguit el treballador acabi al carrer, sinó que aquest conservi la seva feina com a indefinit no fix. La indemnització és un dret adquirit a executar en el pitjor dels casos, és a dir l’acomiadament. Per això insistim en la necessitat de demandar abans del cessament perquè la prioritat, en definitiva, és que tots els docents puguem continuar treballant. Dit això i tornant al cas de la professora gallega hem de destacar que la Magistrada acaba aplicant a personal docent la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 14 de setembre de 2016, assumpte 596/14, referent al cas Ana de Diego Porras, interina del ministeri de Defensa, fet que demostra que els funcionaris interins també poden demandar.

Però no només hi ha docents i funcionaris interins als qui s'ha reconegut la condició d’indefinits no fixos, també n'hi ha de sanitaris com és el cas de dos científics gallecs que eren personal estatutari i el jutjat contenciós-administratiu de Santiago de Compostel·la els va donar la raó el passat 26 de març i els concedí la categoria de personal indefinit no fix. És important afegir que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el passat 15 de gener, també va reconèixer a una treballadora de l’IBSALUT, que era personal estatutari eventual, la condició d’indefinida no fixa.

També tenim constància de sentències i resolucions en via administrativa dels tribunals de justícia de Catalunya, Castella i Lleó, Castella - la Manxa, Andalusia, País Basc, etc., que han acabat donant la raó als denunciants que havien encadenat nomenaments o contractes de manera fraudulenta durant més de tres anys. Tampoc no ens ha d'estranyar que diverses sentències del TJUE hagin tret els colors a l’estat espanyol per no haver-se adaptat a la normativa europea vigent.

Un fet significatiu a tenir en compte és que el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos (BOE de 26.3.2018), dins el capítol d'Oferta d'ocupació pública per a l'any 2018, cita la figura de l'indefinit no fix i especifica que les places de personal declarat com a tal per sentència judicial no computaran per a la taxa de reposició:
 • 7. El proyecto de Ley de Presupuestos contendrá la previsión de que no computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.

Tant el personal funcionari com l’estatutari poden reclamar la condició d’indefinit no fix a través d’un Contenciós. En cas de guanyar el judici no es passa a ser personal laboral, simplement s’assoleix una relació administrativa que proporciona més estabilitat. No hem d’oblidar que durant molts d’anys l’Administració ha  abusat dels nomenaments o contractes temporals prescindint de les convocatòries anuals d’oposicions, fet que ha omplert les administracions de personal “temporal” sense oferir-los la possibilitat de consolidar el  lloc de feina i vulnerant articles de l’EBEP, la Directiva 1999/70/UE i altres normatives vigents. És per això que des del passat mes de gener, i per donar compliment a l’acord sorgit per unanimitat a l’assemblea d’UOB de dia 12 de maig de 2017 oferim assistència jurídica als interins contractats en frau de llei que vulguin presentar demanda (vegeu comunicat de premsa).

divendres, 13 d’abril del 2018

Funció Pública se'n riu dels docentsFunció Pública continua sense donar senyals de vida d'ençà que va rebre la proposta de modificació del Decret de Fons social, aprovada fa dos mesos en mesa sectorial. Això és el que ens han dit els representants de la Conselleria quan UOB ho ha demanat a la reunió de la comissió de fons social d'avui dematí. Aquest silenci i menyspreu ja passa de mida, més tenint en compte que Funció Pública va paralitzar durant un any i mig el grup de treball que havia d'unificar les normatives dels diferents sectors per acabar dissolent-lo.

La voluntat demostrada pel Govern d'actualitzar el decret, recuperar retallades i equiparar els nostres drets amb serveis generals i sanitat, per tant, és ZERO.

Hem instat la Conselleria a requerir a Funció Pública una previsió de calendari d'elaboració del nou decret, que haurà de passar per mesa sectorial. La resta de sindicats ens ha donat suport i Personal docent n'ha pres nota.

Avui s'han aprovat:
 • Sis bestretes ordinàries.
 • Tres bestretes extraordinàries.
 • 35 ajudes per als fills menors de 18 anys.
 • 93 ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (15 rebutjades)

Recordau que el termini per sol·licitar ajudes d'estudis acaba el 30 d'abril.

S'ajorna la mesa de l'institut d'ensenyament a distànciaLa Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) d'avui dematí sobre la creació de l'Institut d'Ensenyaments a Distància (IEDIB), s'ha ajornat poc després de començar i fins a mitjans de la setmana que ve davant les protestes per no haver-se negociat la normativa superior (Decret i Ordre) de la qual n'han de derivar els esborranys que la conselleria havia adjuntat a la convocatòria d'avui:
UOB continua oposant-se a la creació d'un institut a distància perquè:
 • No s'ha consultat ni consensuat amb els professionals de l'oferta actual i que fa anys que treballen en l'ensenyament a distància.
 • Als objectius que la conselleria diu que pretén assolir, s'hi pot arribar promovent i ampliant l'oferta actual.
 • No s'ha compartit amb la comunitat educativa cap informe de diagnosi de la situació, necessitats i demanda actual d'aquests ensenyaments.
 • Es vol eliminar i deixar en excepcional l'atenció presencial de tutories quan l'ensenyament exclusivament en línia requereix una disciplina, dedicació, temps i constància que el gruix del alumnes a distància que en molts casos prové de l'abandonament escolar i, a més, l'atenció individualitzada personal també suposa una tasca d'integració social i reinserció formativa.
Continuam reclamant que:
 • L'actual oferta sigui potenciada i publicitada per part de la Conselleria.
 • La D.G. de Planificació, Ordenació i Centres es reuneixi amb tot el professorat que treballa en l'ensenyament a distància, i no només amb l'equip directiu dels centres on s'hi imparteix. A aquesta demanda el director general ha respost que no es produirà aquesta reunió amb el professorat ja que la Conselleria no té un funcionament assembleari i que el que farà serà reprendre la mesa la setmana que ve, termini màxim d'ajornament que, ha dit, es poden permetre si volen garantir el seu objectiu: que l'IEDIB entri en funcionament el curs 2018-19.
A més:

dijous, 12 d’abril del 2018

Més reclamacions de transparència als perfils d'interinitatsTal com fa uns dies vam instar una vegada més la Conselleria a verificar el compliment dels perfils de les places d'interinitats, hem reclamat que es revisin més possibles irregularitats:
 • Demanam a la Conselleria que comprovi si les quatre places perfilades amb B2 a l'IES Calvià, al·legant programes europeus, ho són totes o només dues, cosa que suposaria el típic perfil dissuasiu per evitar la lliure concurrència
 • Demanam per què els instituts IES Guillem Cifre de Colonya, IES Santanyí i IES Balàfia, que ofereixen un cicle de FPB en Cuina i Restauració, el primer curs del qual és íntegrament de cuina i el segon de restaurant i bar, perfilen ambdues places amb una única funció (serveis de restauració), quan el més coherent seria comptar amb un professor de cuina i pastisseria i un altre de serveis de restauració, o bé dos perfils combinant ambdues funcions.
Reclamam a l'Administració una resposta prou satisfactòria per esvair qualsevol sospita de favoritisme.

Els altres sindicats ara diuen amén a la selectivitat el juliol
Circular 84

Dilluns passat es reuní el ple del Consell Assessor del calendari escolar per tal de revisar la proposta de resolució de la Conselleria per al calendari escolar 2018-19.

Del total de 30 representants assistents al ple només tres, entre els quals el d’UOB Ensenyament, hi votàrem en contra per l'avançament de les proves extraordinàries de 2n de Batxillerat a la darrera setmana de juny i de la segona convocatòria de les PBAU a la primera quinzena de juliol, fets contra els quals ja ens havíem pronunciat en el darrer any. S'abstingueren 4 entitats que argumentaren el seu vot també pel rebuig a l'avançament de les recuperacions de 2n de Batxillerat.

La resta de sindicats de l'ensenyament públic (STEI, Alternativa, ANPE, CCOO i UGT), canviaren el vot expressat a la comissió d’abril de 2017 i votaren a favor, sense argumentar-ho en cap moment. Els promotors d’avançar les proves de setembre a finals de juny tampoc no han aportat cap fonament pedagògic ni han dit en què beneficia els alumnes.

El representant d’ADESMA va dir que per al curs 2019-20 pensa presentar una proposta per a avançar també les recuperacions de 1r de Batxiller i d'alguns cursos d'ESO al mes de juny i deixar de fer-les al setembre.

UOB també va votar en contra perquè amb aquest calendari la Conselleria consolida el fet de començar cada vegada més prest als instituts, cosa que redueix el temps de què disposa el professorat per preparar el curs. També demanàrem que el primer dia lectiu es dediqui exclusivament a recepció, acollida i presentacions, proposta que Planificació refusà al·legant que es "tudarien hores".

El proper curs els centres podran establir dos dies festius de lliure disposició. La pretensió inicial d’un sindicat majoritari de deixar un dels dos dies en mans del Consell Assessor ni tan sols es va arribar a plantejar.

dimecres, 11 d’abril del 2018

Model lingüístic escolar: pròxima fase, el CEIB
El dijous 5/4/18, el darrer esborrany del Model Lingüístic Escolar , un cop aprovat, deixà l'àmbit de la Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) després d'haver-s'hi treballat durant dos anys en set ocasions.

A la MSE, continuàrem insistint en els següents aspectes:
 • Queda pendent que Inspecció Educativa ens remeti l'informe sobre la situació real del català a les aules que anuncià que faria públic al gener del 2017, cosa que encara esperam.
 • També queden pendents de contestar les preguntes que tenim entrades al registre sobre quants centres imparteixen Socials i/o Naturals en una llengua diferent del català, fet pel qual, segons el Decret de Mínims, el centre ha de sol·licitar autorització a la Conselleria.
 • Continuarem demanant a la DG de Planificació que el català disposi dels mateixos desdoblaments que l'anglès, que s'augmentin els recursos per al PALIC (ara del tot insuficients), etc. i demanàrem a la DG d'FP i FP que també hi insisteixi si realment té interès que les seves propostes siguin viables dins els centres.
Us pot interessar consultar tot el que hem publicat sobre el model lingüístic escolar durant aquest període, ho trobareu clicant AQUÍ. Si us interessa aprofundir més en el publicat sobre català en general, clicau AQUÍ.

Ara, la propera estació del document, que manco algun apartat és bàsicament calcat de la proposta que la comissió d'experts entregà a la Conselleria l'agost de l'any passat, és el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), on es tornarà a revisar tant a la comissió permanent com al plenari per tal d'elaborar-ne un informe del qual en derivarà una nova versió o esborrany que continuarà treballant-se després al Parlament i a les seves comissions educatives.

Així doncs, la proposta de model lingüístic escolar inclou, entre altres, aspectes com l'estatus de la llengua catalana a les IB, el projecte lingüístic de centre (PLC), la competència lingüística del professorat (titulacions i formació), l'atenció als nous vinguts (PALIC) o la millora de l'ensenyament de llengües.

En qualsevol cas, UOB Ensenyament continuarà reivindicant l'ensenyament 100% en català.

dimarts, 10 d’abril del 2018

Calendari escolar 2018-19: aprovat amb el nostre vot en contra
Ahir horabaixa es reuní el ple del Consell Assessor del calendari escolar per tal de revisar la proposta de resolució de la Conselleria per al calendari escolar 2018-19.

Del total de 30 representants assistents al ple, només 3, entre els quals UOB Ensenyament, hi votàrem en contra per mostrar el nostre rebuig a l'avançament de les proves extraordinàries de 2n de Batxillerat a la darrera setmana de juny i de la segona convocatòria de les PBAU a la primera quinzena de juliol, fets contra els quals ja ens havíem pronunciat en el darrer any. Hi afegírem la queixa que als instituts, la Conselleria consolida el fet de començar cada vegada més prest, cosa que redueix el temps de què disposa el professorat per a la preparació del curs.

També demanàrem que el primer dia lectiu es dediqui exclusivament a recepció, acollida i presentacions, proposta que la D.G. de Planificació refusà argumentant que es "tudarien hores".

La resta de sindicats de l'ensenyament públic, juntament amb altres organitzacions i fins a arribar a 23, hi votaren a favor. S'abstingueren 4 entitats que argumentaren el seu vot també per rebuig a l'avançament de les recuperacions de 2n de Batxillerat.

Les novetats més importants respecte a l'any passat són:
 • Els centres docents podran establir dos dies festius de lliure disposició per tal de, segons Conselleria, evitar que certs municipis demanin començar un dia abans per poder tenir un dia festiu més.
 • Els estudis superiors de disseny (EASDIB), d'art dramàtic (ESADIB) i de música (Conservatori Superior) han modificat les dates d'inici i acabament a proposta de cada un d'aquests centres i per tal de complir amb les setmanes mínimes lectives.
Us pot interessar també:

Al torn obert de paraula:
 • FAPA Mallorca demanà a la Conselleria que comenci a tractar la possibilitat d'obrir els centres educatius en períodes no lectius per tal de fomentar la conciliació familiar. La D.G. de Planificació respongué que traslladarà la petició a la resta de Conselleria tot i que considera que el Consell Assessor del calendari escolar no seria el fòrum més adequat per a aquest debat.
 • ADESMA explicà que de cara al calendari escolar per al curs 2019-20, pensa presentar una proposta per a avançar també les recuperacions de 1r de Batxiller i d'alguns cursos d'ESO al mes de juny i deixar de fer-les al setembre.
Són dos temes prou importants dels quals segur que n'haurem de tornar a parlar.