Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 29 de gener del 2016

La Conselleria continua sense informar sobre els centres amb amiant

Miquel Coll Cañellas, gerent de l'IBISEC

La Memòria d'activitats preventives del curs 2014-2015, que es presentà ahir dijous, no aclareix cap de les preguntes que UOB té adreçades a la Conselleria des de juliol i octubre sobre els centres amb amiant. El darrer apartat de la Memòria, "Retirada d'amiant als centres docents", es limita a dir:
 • Es va passar als delegats de prevenció un llistat actualitzat dels centres en els quals ja s'ha retirat l'amiant i els centres que resten pendents.
En realitat l'únic llistat de què disposam és el de 9 de juliol, que aconseguirem l'octubre passat després de sol·licitar-lo, i continuam sense saber:
 1. El llistat actualitzat de centres on s'ha iniciat o completat la retirada d'amiant des del 9 de juliol de 2015.
 2. La resposta a l'informe de l'Ajuntament de Palma segons el qual hi ha trenta-sis CEIPs afectats per l'amiant.
 3. El resultat de la inspecció de l'IBISEC al CEPA Son Canals. 
Davant les preguntes d'UOB, ahir la representant de l'IBISEC va respondre que van rebent peticions de revisió de centres, i que de vegades es troben amb elements amb amiant que no representen perill i no cal que siguin retirats.

Davant aquesta darrera afirmació, reclamam que l'IBISEC informi clarament dels riscos que comporta la presència d'amiant als centres educatius, en compliment de l'article 18.1 la Llei 31/1995 de prevenció de Riscos laborals, sobre informació als treballadors. Exigim saber amb quins criteris l'IBISEC decideix actuar o no en cas de presència d'elements amb fibrocement.

Lamentam constatar que de moment, pel que fa a l'amiant, la gestió del nou gerent de l'IBISEC, Miquel Coll Cañellas, continua marcada pel mateix obscurantisme que el del seu predecessor, Mateu Suñer Servera.

La Conselleria prepara un Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a Educació

Pedro Jiménez Ramírez, director general de Funció Pública. Foto: CAIB

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, va informar durant la reunió d'ahir del Comitè Intercentres de Seguretat i Salut que s'està elaborant l'esborrany de Decret de creació d'un servei propi de Prevenció de Riscos Laborals per a Educació, que des d'UOB vam reclamar el passat 23 de març.

Per altra banda UOB s'incorporarà a la Comissió Paritària de Riscos Laborals, que es reunirà el proper divendres a la seu de Funció Pública. Aquesta Comissió està formada per representants dels sindicats i de l’Administració (un representant de la Direcció General de Funció Pública, un de la Conselleria d’Educació, un de la Conselleria de Salut, dos de la Direcció General de Treball i Salut Laboral –un per cada departament-), a més del director general, Pedro Jiménez Ramírez, que n’és el President.

151 accidents laborals comunicats el curs 14-15


La Memòria d'activitats preventives del curs 2014-2015, que es presentà a la reunió del Comitè Intercentres de Seguretat i Salut per al personal docent Universitari d'ahir dijous 28 de gener, registra un total de 151 comunicacions d'accidents laborals. Hi destaquen les caigudes, accidents in itinerere i la manipulació de càrregues.

S'han presentat 13 sol·licituds de malalties professionals de les quals se n'han reconegut 8. Una no ha estat admesa i la resta està pendent de resoldre. La Memòria recorda que els interessats han de notificar les possibles malalties professionals per al seu reconeixement i adaptacions laborals pertinents.  S'han rebut 5 sol·licituds d'avaluació extraordinària medico laboral, de les quals se n'han resolt dues, una és "amb restriccions temporals" i dues resten pendents d'estudi.

Hi ha hagut 151 comunicacions de treballadores gestants i s'han realitzat 72 actuacions post-part.

El Servei de Prevenció ha dut a terme 17 avaluacions de riscs laborals als centres que analitzen la seguretat, higiene, ergonomia, psicosociologia i planificació de l'activitat preventiva. Les avaluacions es fan a petició dels centres, que n'han de justificar la necessitat. A partir del curs passat el Servei de Prevenció ofereix una jornada de formació al claustre del centre avaluat.

L'IBISEC ha contractat l'elaboració de 16 manuals d'autoprotecció. Per contactar amb l'IBISEC:
 • suport@ibisec.caib.es
 • Telèfon 971787370
 • Fax 971176942
S'està ultimant l'oferta semestral de cursos de formació en matèria de riscos laborals, que s'enviarà als delegats i centres docents.

A la pregunta d'UOB sobre el requeriment d'Inspecció de Treball, que l'any passat va demanar una memòria de la planificació de reconeixements mèdics, la Conselleria informà que es va remetre a Treball còpia de l'acta del Comitè Intercentres on reclamava un servei propi de prevenció. Pel que fa a la planificació de reconeixements mèdics la situació és la mateixa que amb el PP: no existeix com a tal per manca de mitjans.

Pel que fa a la retirada d'amiant la informació de la Memòria és molt escassa. Tractam la qüestió en una altra entrada del blog.

dimecres, 27 de gener del 2016

La Conselleria informa sobre l'exposició del Tricentenari


Nota de premsa del Govern:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2545572&coduo=1725&lang=ca

Darrera actualització: 26/01/2016
Exposició “1715. La fi del Regne enmig del mar?”
La Comissió Cívica del Tricentenari 1715-2015 presenta aquesta exposició, un relat sobre la participació dels mallorquins i eivissencs a la Guerra de Successió, que disposa de dos complements: d'una banda, el documental LA RESISTÈNCIA, de mitja hora de durada, i de l'altra, la unitat didàctica que s'adjunta, amb autorització expressa de l'autora, la prestigiosa catedràtica i doctora en història Isabel Peñarrubia, adreçada a tots els centres escolars de secundària.

Lloc: Sala multiusos de la planta baixa del Centre Cultural la Misericòrdia. Plaça de l’Hospital, 4, Palma
Dates: L’exposició romandrà oberta des del 14 de gener fins al 6 de febrer de 2016.
Horari: de dimarts a divendres, d’11 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Dissabte, d’11 a 14 h; diumenge i festius, tancat
Visites guiades: Des de la Comissió Cívica, s'ha elaborat un formulari per atendre les sol·licituds de visites guiades que es pot trobar i emplenar a l'enllaç http://goo.gl/forms/0Bv7gXYVt4

dimarts, 26 de gener del 2016

Taula rodona: Ensenyament en català i plurilingüisme?


Nota de la Societat Catalana de Pedagogia i l'Institut d’Estudis Catalans:

Taula rodona
Ensenyament en català i plurilingüisme?

Encara ensenyem català, castellà, anglès o francès per separat, sense identificar les coincidències i marcar les diferències. Els tractaments uniformes per a totes les escoles i per a tots els alumnes han mostrat una eficàcia molt limitada. No tenen en compte les diferents realitats sociolingüístiques, ni la proximitat entre llengües, ni les diferències individuals, tot presentant tres o més llengües per separat.

Als països de llengües romàniques, la presencia social de diverses llengües i els elements comuns entre elles són una oportunitat per a una competència plurilingüe interromànica necessària a tots els ciutadans doncs afavoreix l’aprenentatge d’una i altra llengua.

Si aprendre llengües és una oportunitat i una necessitat, per què el seu aprenentatge ha resultat tan ineficaç i complicat?

És a partir de cada realitat lingüística que cal dissenyar un model propi per a l’ensenyament. És possible i ho hem de fer a cada centre educatiu amb el millor fonament científic.

Aquest tema serà tractat a la taula rodona organitzada per la Societat Catalana de Pedagogia i la Delegació de l’Institut d’Estudis Catalans a les Illes Balears. S’escaurà el propvinent dimarts 2 de febrer de 2016, a les 19 h al Club Diario de Mallorca de Palma (c/ de Puerto Rico, 15. Polígon de Llevant. Palma)

Presidirà: Damià Pons, filòleg i delegat de l’Institut d’Estudis Catalans a les Illes Balears.
Intervindran: Daniel Adrover, doctor en psicologia; Pere Carrió, president del Consell Escolar de Balears; Jaume Corbera, doctor en filologia; Martí Teixidó, doctor en pedagogia i president de la Societat Catalana de Pedagogia-IEC.
Moderarà: Ramon Bassa, doctor, professor de Didàctica de les habilitats lingüístiques, de la Universitat de les Illes Balears.
Col·labora: Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació - UIB

Proves lliures de l'Escola Oficial d'Idiomes


El BOIB d'avui publica la convocatòria de les proves lliures de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2016 per obtenir els certificats bàsic, intermedi, avançat i nivells C1 i C2 del Consell d’Europa d’aquests ensenyaments.

Inscripció
La inscripció a les proves s’ha de tramitar telemàticament des de les 08:00 hores del dia 9 de febrer a les 22:00 hores del dia 19 de febrer.
La persona interessada s’ha d’inscriure per fer la prova al centre que li correspon segons el municipi on viu, treballa o estudia. Si al centre que li correspon segons el municipi balear on viu, treballa o estudia no convoquen proves de l’idioma o del nivell del qual es vol examinar, es pot inscriure a una altra escola oficial d’idiomes.

Proves orals
Les proves orals de la convocatòria ordinària es realitzaran entre el 17 de maig i el 27 de juny de 2016 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 3 de maig de 2016.

Tota la informació al BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10439/575311/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord


Oferta pública 2016, interins i oposicions


El Consell de Govern ha aprovat l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2016, que suposa un total de 174 places docents i 13 d'inspectors. Aquestes places s'acumulen "a aquelles que puguin correspondre a exercicis posteriors".

Per altra banda, a la Mesa sectorial de 18 de desembre de 2015 la Conselleria es va comprometre a "crear 250 noves places per la plantilla fixa dels centres educatius de les Illes Balears" .

La incògnita continua essent el nombre de places que es trauran a oposicions el 2017, que segons diferents informacions aparegudes a la premsa varien entre les 400 i les 800.

Recordem que, tal com vam informar el passat setembre, aquest curs hi ha més de 3.600 interins que suposen el 33% de les places i cobreixen gairebé el 31% dels horaris, unes xifres insostenibles que afecten greument l'estabilitat laboral i dels centres educatius.

Acord del Consell de Govern
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10438/575317/acord-del-consell-de-govern-de-22-de-gener-de-2016


divendres, 22 de gener del 2016

El Govern presenta l'esborrany de Decret de llengües estrangeres


El Govern va presentar ahir l'esborrany de "Decret que regularà l’ensenyament de i en llengües estrangeres als centres educatius de les Illes Balears". Bàsicament el Decret suposa un retorn a la voluntarietat per impartir àrees en llengües estrangeres que hi havia abans de la implantació del TIL i, sobre el paper, la recuperació del Decret de mínims.

Els docents que imparteixin matèries no lingüístiques en llengua estrangera hauran de tenir el nivell B2 o superior per a infantil i primària i el nivell C1 o superior en el cas de secundària i formació professional. El professorat de secundària amb titulació B2 disposarà de 5 anys per acreditar el nivell C1 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Els centres que participen a les Seccions Europees disposaran del curs escolar 2016-2017 per adaptar-se al que estableix el Decret.

La proposta de Decret s’ha tramès al Consell Escolar de les Illes Balears i serà tractat en Mesa Sectorial extraordinària el proper dimecres 3 de febrer.

Després de la presentació d'aquest esborrany, des d'UOB continuam trobant a faltar el compliment de la llei i l'aplicació de mesures efectives a favor de l'ensenyament en català, que fou, cal no oblidar-ho, el motiu principal de la manifestació històrica del 29 de setembre de 2013 i una de les causes de la pèrdua del Govern per part del PP. Crida l'atenció que el Decret ordeni el nomenament d'un docent coordinador de llengües estrangeres, al mateix temps que la Conselleria ha suprimit de les instruccions de principi de curs el Coordinador de la Comissió de Normalització Lingüística, tal com hem denunciat des d'UOB.

Segons l'esborrany presentat, "El projecte lingüístic, com a document que forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC), ha de ser aprovat pel director del centre, d’acord amb els criteris pedagògics aprovats pel Claustre i amb la valoració positiva del Consell Escolar. La concreció anual del projecte lingüístic s’ha d’incloure dins la Programació General Anual (PGA)." Pot ser un bon moment, per tant, per posar al dia els Projectes Lingüístics de Centre, verificar que es compleix el Decret de mínims i avaluar els resultats de l'aprenentatge de la llengua catalana.

Nota de premsa del Govern:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2544851&coduo=2&lang=ca

Esborrany de Decret de llengües estrangeres:
https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIeGhoeENqOTc2aWs/view?usp=sharing


Recull de premsa:

Diari de Balears:
AraBalears:
Última Hora:
Diario de Mallorca:

Avantprojecte de Llei per recuperar la composició inicial del Consell Escolar de les Illes Balears


Segons una nota de premsa de la Conselleria, "La Conselleria d’Educació i Universitat ha obert la fase d’al·legacions de l’Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears per tal de recuperar el nombre inicial de persones." L'Avantprojecte especifica que el nou Consell Insular "s’ha de constituir en el termini d’un mes comptador a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei".

Des d'UOB demanam que s'agilitzin al màxim els tràmits per a l'aprovació de la Llei, no només a fi de recuperar la composició inicial del Consell Escolar, sinó també per reflectir la correlació de forces sindicals que hi ha fa més d'un any.

Nota de premsa de la Conselleria:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2543471&coduo=7&lang=ca

dijous, 21 de gener del 2016

Convocat el concurs de trasllats autonòmic d'inspectorsEl BOIB d'avui publica la Resolució de la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10437/575159/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

UOB acusa el conseller March d'incomplir la normativa del català

Del Servei d'Ensenyament del Català només en queda una placa a l'edifici dels Geranis
  
COMUNICAT DE PREMSA

Des d'Unió Obrera Balear acusam el conseller d'Educació, Martí March, de no haver fet cap passa per impulsar l'ensenyament en català després de sis mesos d'exercici del càrrec, fins al punt d'incomplir la normativa vigent.

Les instruccions que la Conselleria remet als centres a principi de curs no han recuperat la figura del Coordinador de la Comissió de Normalització Lingüística (CNL), un òrgan de coordinació docent regulat al Reglament Orgànic de Centres que va ser present a les instruccions de cursos passats fins que el PP la va canviar per una “Comissió de tractament integrat de llengües (TIL)” els cursos 13-14 i 14-15. La desaparició del TIL no ha comportat la seva reincorporació a les instruccions, que la ignoren per complet.

Entre les competències de les CNL, fixades al mateix Reglament Orgànic, hi ha la d'“Establir i mantenir contacte amb la Conselleria d’Educació i Cultura, (...) per tal d’establir relacions i col·laboracions que puguin ajudar a la millor consecució dels objectius del projecte lingüístic de centre i, en general, de la normalització lingüística del centre”. Des de la Conselleria tampoc no s'ha emès cap instrucció al respecte.

Així mateix, el Servei d'Ensenyament del Català continua desmantellat d'ençà que fou suprimit pel PP a l'anterior legislatura. Segons Decret de 1997, aquest Servei ha d'assessorar els centres en l’elaboració i aplicació dels projectes lingüístics de forma coordinada amb la Inspecció d’Educació.

L'ensenyament del català va quedar relegat el mes d'agost a una de les competències de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, sota direcció de Maria Francisca Alorda Villarrubias. Des d'aleshores no ha recuperat la categoria de Servei ni ha tingut un responsable al capdavant, i ara mateix l'únic que hi ha és un nou “Servei de projectes lingüístics” que s'ocupa exclusivament de les llengües estrangeres.

Per altra banda la Conselleria tampoc no compleix el Decret de mínims, que al seu article 12 estableix que l'Administració educativa ha d'avaluar els projectes lingüístics dels centres, la seva aplicació i efectivitat, i fer un seguiment dels resultats i adoptar les mesures necessàries. En concret, des d'Inspecció Educativa no s'ha vetllat mai pel compliment del Decret de mínims, tot i que entre les funcions que li corresponen per llei hi ha la de “controlar el compliment adequat de la legislació que afecta el sistema educatiu”.

Des d'UOB consideram que aquest cúmul de negligències i incompliments de les lleis vigents demostren un desinterès deliberat per l'ensenyament en la llengua pròpia de les Balears, que encara és molt lluny d'una normalització homologable, per exemple, a la del castellà a Castella. Exigim la recuperació del Servei d'Ensenyament del Català, el compliment de les funcions d'Inspecció pel que fa al Decret de mínims, i unes noves instruccions de principi de curs que incloguin i reactivin les Comissions de Normalització Lingüística dels centres educatius.

Reclamam també que l'Administració faci un diagnòstic de la situació real de l'ensenyament en català a les nostres aules i emprengui les mesures necessàries per fer efectiu el Decret de mínims, tal com ordena aquest mateix. En cas contrari ens reservam el dret a emprendre les accions legals que considerem oportunes.

Palma, a 20 de gener de 2016

dimarts, 19 de gener del 2016

Publicades les plantilles orgàniques i relació de llocs de feina vacantsEl BOIB d'avui publica les plantilles i vacants de Primària i Secundària:

 • Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de 12 de gener de 2016 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres.
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10436/575071/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

 • Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 12 de gener de 2016 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i de professors d’escoles oficials d’idiomes.
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10436/575070/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Comprovau el vostre centre!

dilluns, 18 de gener del 2016

UOB s'oposa un cop més a la consolidació del complement de director


Avui dematí s'ha reunit a la Conselleria la Comissió de Valoració de la consolidació parcial del complement de director. S'han admès a tràmit trenta sol·licituds dinou corresponents a directors de CEIP, vuit de IES, dues de CEPA i una d'EI. El percentatge del complement que consoliden varia entre el 25%, el 40% i el 60 per cent en funció dels períodes exercits. Un cop s'han aprovat a la Comissió les sol·licituds són trameses a Inspecció.

Tal com vam fer a la convocatòria de l'any passat, els representants d'UOB hem fet constar en acta la nostra oposició a la consolidació d'aquest complement. En uns moments en que s'està avançant cap a la supressió del complement 33, que s'atorga de forma vitalícia als funcionaris que han exercit càrrecs polítics, ens refermam en la nostra postura de cercar altres vies per incentivar la funció directiva que no passin per cobrar per uns serveis que ja no es presten.

Oferta Pública d'Ocupació, Concurs de trasllats d'Inspectors i problemes a les substitucions


A la Mesa Sectorial d'Educació del passat dijous 14/01/16, la Conselleria informà dels següents temes:


OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2016

Com ja us informàrem amb anterioritat al nostre bloc, l'oferta pública d'ocupació és la passa prèvia i necessària per a poder convocar oposicions.

Aquesta oferta pública d'ocupació prové de les places vacants que durant l'any anterior han quedat sense titular ja sia per excedència, jubilació o defunció d'aquest. El nombre total de vacants que s'acaba oferint depèn del que s'anomena taxa de reposició, que és el percentatge de vacants que l'administració decideix computar i que es fixa a la Llei de pressuposts general de l'Estat.

Per al 2016, l'administració aplicarà una taxa de reposició del 100% de les vacants produïdes que, a les Illes Balears i pel que fa a Educació, són: 9 per excedència, 171 per jubilació i 7 per defunció. Quedant, doncs, l'oferta pública d'ocupació per al 2016 en 187 places disponibles per adjudicar en les següents oposicions repartides de la següent manera: 13 places per als cos d'inspectors i 174 per a la resta de cossos docents.

A aquestes places s'hi han de sumar les 83 vacants de l'oferta pública d'ocupació que s'aprovà el 2015 amb una taxa de reposició del 50% i les que es produeixin durant el 2016, que seran publicades com a oferta pública de 2017.


CONCURS DE TRASLLATS D'INSPECTORS

A la MSE del passat 18/12/15, la Conselleria anuncià que el pròxim mes de febrer es publicarà al BOIB la convocatòria d'oposicions per cobrir 23 places de plantilla del cos d'inspectors educatius. Podeu recuperar-ne la informació al nostre bloc.

A la MSE d'aquest dijous 14/01/16, i directament relacionat amb el tema, l'administració explicà que és requisit obligatori convocar un concurs de trasllats d'àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants d'inspectors d'educació per poder convocar les oposicions en aquest cos. A tal efecte, la Conselleria preveu que la resolució de convocatòria d'aquest concurs de trasllats es publicarà al Boib de dijous 21/01/16. Tot d'una que es publiqui, us en farem arribar un resum per si us interessa concursar-hi.

 
PROBLEMES A L'ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS DEL 30/12/15 

Alguns interins que havien acabat substitució just o poc abans de les vacances de Nadal no pogueren participar del procés telemàtic d'adjudicació de substitucions del 30/12/15 perquè no apareixien a la llista de disponibles tal i com els hauria pertocat.

La raó d'aquest problema és que els directors dels centres corresponents no notificaren la baixa de l'interí en el moment que tocava via Gestib. Aquest fet ha causat sens dubte perjudicis als interins afectats; perjudicis que van des de la pèrdua de cotització i econòmica a l'extrem més greu de no tenir feina a dia d'avui quan, havent estat per Nadal en les primeres posicions de la llista de disponibles, sí que ara estarien treballant si la seva baixa s'hagués tramitat en el moment adequat.

Segons la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez, tornar enrere les adjudicacions realitzades des del 30/12/15 per a què hi participin els interins afectats no és viable però l'Administració tampoc no té clar de quina manera se'ls podrà compensar. Creu que els directors han de ser responsables i fer les gestions quan i com els pertoca i diu que estudiaran els casos individualment i cercaran una solució per a aquells que encara no han estat adjudicats.

Des d'UOB consideram insuficient que una errada d'aquesta importància es vulgui resoldre, pel que fa al director, amb una simple telefonada per comprovar que, efectivament, aquest no notificà la baixa en temps i forma. Per això vam demanar a la Mesa que s'enviï una circular a tots els directors recordant-los la necessitat de complir aquest tràmit correctament, i que si es torna produir una errada s'enviï al director una notificació oficial, amb registre de sortida per a què com a mínim en quedi constància escrita.


PACTE D'ESTABILITAT D'INTERINS

Al final de la MSE, la Directora General de Personal Docent anuncià que aquesta setmana la Conselleria es reunirà amb els sindicats signants del Pacte d'Estabilitat, per una part, i amb la resta de sindicats en reunions bilaterals, per l'altra, ja que abans del començament del curs 2016-17 està previst que el Pacte es renovi per a dos anys més.

divendres, 15 de gener del 2016

El pressupost de despeses de funcionament de centres puja un 0,87% segons la Conselleria


Arran de les notícies arribades des de diferents centres sobre el fet que el pressupost que els acaba d'assignar la Conselleria d'Educació ha disminuït respecte de l'any passat, els sindicats, en la Mesa Sectorial que tengué lloc aquest dijous 14/01/16, demanàrem a l'Administració el motiu d'aquestes reduccions.

Segons va explicar el cap de Departament de Planificació i Centres, Jaume March, la partida global de pressupost destinada al funcionament dels centres ha augmentat un 0,87% respecte al curs anterior, és a dir, s'ha passat dels 8.650.000 € del 2015 als 8.725.000 € per al 2016, dels quals 5.111.406 € es destinen als IES, cosa que suposa un augment del 2,47%, i 2.176.887 € als CEIP (aquí l'augment és del 0,59%). Recordem que el pressupost global d'Educació, atenent-nos a la informació que la Conselleria va publicar a la web, ha pujat un 5,36% respecte a 2015.

Pel que fa als centres de SECUNDÀRIA, es compta, aproximadament, amb un pressupost de 60.000 € anuals per centre. El curs 2015-16 compta amb dos centres nous. En aquests casos, se'ls dota d'una partida inicial extraordinària per a les despeses de posada en funcionament, que ja fou entregada al setembre passat i que, per tant, provenia dels pressuposts del 2015. A causa d'aquesta dotació inicial, la partida del 2016 destinada a aquests dos nous centres és limita a 63.000 € entre els dos.

El pressupost que rep cada centre varia en funció de les seves característiques i dels criteris que la Conselleria estableix, tant a l'hora de calcular-lo com pel que fa a la distribució interna que el centre n'ha de fer. Segons l'Administració, aquests criteris foren enviats a principis del desembre passat a cada centre per tal que les directives coneguessin els percentatges de repartiment.

UOB demanà que la Conselleria faci públics aquests criteris de cara a la transparència de la gestió i que els sindicats hi poguessin accedir de forma immediata. Ens han estat enviats avui i els podeu consultar en un enllaç al final d'aquest text.

En general, alguns dels criteris amb què es calcula i distribueix el pressupost d'un centre de secundària, segons explicà el cap del Departament de Planificació, són:

 • Un 35% del pressupost depèn del nombre d'alumnes que té el centre i, per tant, varia segons si la matrícula del curs vigent ha augmentat o disminuït, essent la dotació per alumne de 38,97 € anuals
 • Un 2,5% es destina a suport educatiu. El repartiment d'aquest percentatge ha sofert la següent redistribució:
  • abans, per cada AT, PT, etc, s'obtenien 300 € i per cada alumne NESE es rebien 40€
  • ara es deixa de tenir en compte la quantitat de professorat de suport i es focalitza l'atenció en l'alumnat de manera que es reben 40 € per alumne NEE i 17 € per alumne NESE.
Segons el cap de Departament de Planificació, s'ha fet així perquè, abans, els centres amb menys professorat de suport veien reduït el pressupost independentment del nombre d'alumnes amb necessitats que haguéssin d'atendre.
 • Un 20% del pressupost general dels 75 centres (uns 13.000€ per centre) es distribueix en funció de la superfície total de cada centre, que disposarà així de 1,37 €/m² edificat i de 0,06 €/m² de solar.
 • A més, els m² edificats del centre determinen també la partida per a despeses de llum i aigua. En els centres amb horari de matí i horabaixa aquesta partida es multiplica per 1,5. En cas que el centre de secundària tengui espais compartits amb EOI, ESPA, etc., se'ls augmenta un 0,4% (abans un 1%) la part destinada a cobrir aquestes despeses.
 • Si el centre es veu obligat a usar barracons, o el que l'administració anomena "aules modulars", rebrà un 0,2% addicional per a cada contenidor. 
 • Les Aules UEECO han vist augmentada la seva dotació que s'ha apujat a 958 €/aula quan abans era de 500€/aula.
 • Un 0,3% es destina als centres que funcionen amb Programa de Qualitat.
 • Per altra part, és la direcció General de Formació del Professorat qui s'encarrega de distribuir el 18,94% del pressupost total de centres que es deriva a FP.
Als centres que imparteixen FPB, CFGM o CFGS se'ls enviarà també, segons es va dir, els percentatges que correspon destinar a cada família professional sempre tenint en compte que la dotació per a FPB és inferior respecte a molts cicles, diferència que també s'observa entre els diferents cicles, ja sien de grau mitjà o superior, a causa, sobretot, que la despesa en material pot variar bastant d'un cicle a un altre.

Segons J. March, els criteris de ponderació de cada cicle es volen revisar de cara al curs que ve ja que cicles com ara el de Cuina no disposen de material per acabar el trimestre per falta de pressupost.

L'alumnat d'FP com a tal també intervé en la distribució pressupostària entre altres aspectes segons el cicle a què es troba matriculat o bé depenent de si ho està en la modalitat presencial o a distància. En aquest darrer cas, un alumne a distància computa 1/5 del que ho fa un alumne presencial.
Aproximadament un 0,3% del pressupost de tots els centres s'inclou en una partida anomenada Altres, on hi tenen cabuda casos específics com, per exemple, la bonificació que pot rebre un IES per ser un Centre Integrat de Música.
Jaume March, pel que fa a centres que poguessin trobar-se en dificultats especials, afirma que a partir d'un sondeig realitzat per l'administració, a dia d'avui, el centre amb menys saldo comptaria amb uns 38.000 € mentre que l'institut amb major saldo disposaria de 398.000 €, de manera que no considera que hi hagi cap IES amb dificultats.
En qualsevol cas, va indicar que una partida de 100.000 €, que abans es repartia per igual entre tots els centres, es distribuí el setembre passat entre els casos puntuals més urgents en partides d'entre 300 i 5.000 € destinades a obres, menjador, etc.
S'apuntà també la idea de recuperar per al 2017 la partida extraordinària d'entre 5.000 i 10.000 € que, abans de les retallades, es lliurava a cada centre per a petites inversions en obres i estructures.

Quant als centres de PRIMÀRIA, el Cap de Departament de Planificació no donà gaires explicacions i només comentà que:
 • La partida majoritària del centre, un 45%, va en funció del nombre d'alumnes suposant, aproximadament, uns 15 € per alumne.
 • La despesa d'aigua i llum sol oscil·lar entre els 4.000 € que podem trobar en un Centre Incomplet o els 20.000 € d'un CEIP de tres línies, tot i que d'aquestes, la Conselleria només en paga una part, ja que solen anar a càrrec dels ajuntaments.

Si us interessa estudiar amb més deteniment els criteris de les despeses de funcionament dels centres, clicau AQUÍ.


dimarts, 12 de gener del 2016

La Conselleria proposa una oferta pública de 174 places docents


A la Mesa Sectorial de dijous que ve la Conselleria proposarà una oferta publica d'ocupació per a 2016 amb el 100% de la taxa de reposició, que suposa un total de 174 places fixes docents i 13 del cos d'inspectors.
Segons la Llei de funció pública de les Balears, “constitueix l’oferta pública d’ocupació anual el conjunt de places vacants de personal funcionari i de personal laboral, amb dotació pressupostària, la cobertura de les quals resulta necessària [...].”

La taxa de de reposició del 100% ve establerta per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2016 i, segons el redactat de la proposta, "tenint en compte l’alt nombre de funcionaris interins docents que ocupen temporalment llocs de treball vacants de caràcter permanent". Pel que fa al càlcul del nombre de places, es fa a partir dels "cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball o qualsevol altra situació administrativa que no suposi reserva del lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l’Administració en la qual cessa."

Les places corresponents a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2016 s'acumulen a aquelles que puguin correspondre a exercicis posteriors. D’acord amb la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, l’execució d’aquesta oferta ha de desenvolupar-se en un termini improrrogable de tres anys.

Vegeu AQUÍ la proposta d'acord.Concedides les subvencions per a programes de FPB a ajuntaments i entitats

Maria Francisca Alorda Villarrubias, directora general de FP
S'han concedit les subvencions per a programes de Formació Professional Bàsica desenvolupats a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre. En el cas dels ajuntaments, dels 467.500 euros disponibles per a 2016 se n'han adjudicat 120.000 en total a Son Servera i Calvià. Pel que fa a les organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, dels 481.250 euros disponibles per a 2016 se n'han adjudicat un total de 470.127,96 a nou entitats.

Recordam que el passat 23 de novembre UOB es va abstenir a la comissió on s'aprovaren les subvencions, atès que com ja havia succeït a la convocatòria de l'administració anterior, la Direcció General de Formació Professional no va saber contestar quina quantitat hi ha prevista per a la FPB dels centres públics, que continua impartint-se sovint en condicions molt precàries i sense desdoblaments.

A la mateixa comissió, la cap del Servei de Planificació i Participació del Departament de FP, Maria Antònia Carbonell, va dir que estudiarien obrir una segona convocatòria per als ajuntaments donada l'escassa participació.

Resolució BOIB corporacions locals:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10432/574859/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Resolució BOIB entitats sense ànim de lucre:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10432/574860/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Nota de premsa de la Conselleria
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2530187&coduo=7&lang=ca

Recanvi de representants de pares i mares al Consell Escolar de les Illes Balears

Els representants suplents de pares i mares d'alumnes al Consell Escolar de les Illes Balears, Josep Valero González i Miquel Àngel Guerrero Company, han estat substituïts per Cristina Conti Oliver i Glòria Ferrer Camps, a proposta de COAPA per "pèrdua de la condició de representant de l’organisme que els hagi proposat," segons publica avui el BOIB.


Cristina Conti Oliver
Glòria Ferrer Camps