Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 21 de desembre del 2015

Exposició del Tricentenari a la La MisericòrdiaEl CONSELL DE MALLORCA i la COMISSIÓ CÍVICA DEL TRICENTENARI 1715-2015 presenten aquesta exposició a LA MISERICÒRDIA de Palma, del 14 de gener al 5 de febrer del 2016. Hi ha l'opció de concertar visites guiades, amb especial atenció als centres escolars.

https://www.facebook.com/events/950498765036950/

* No cal tenir perfil del facebook per poder accedir a la informació de l'enllaç, incloses les fotografies i els vídeos
* El logo amb el corn marí és una aquarel·la de Pere Capellà

Volem franquícies i furs! - cridava el Virrei Rubí.
(...)
El Duc d'Anjou en "provincia" el vell regne convertí.
Això ha girat malament! - ploràvem els mallorquins.
Guillem d'Efak (Siau qui sou!)

Revisió de ràtios, substitucions i proves LOMCE de Primària


A la Mesa Sectorial de divendres passat la Directora General de Personal, Rafaela Sánchez, també informà sobre els següents punts:
 • Dins el gener es constituirà el grup de treball per revisar les ràtios
 • En el procés telemàtic d'adjudicació de substitucions que es realitzi en la segona o tercera setmana de gener, ja s'indicarà, a cada plaça disponible, la durada probable de la substitució
 • El Consell de govern del mateix divendres 18/12/15 aprovà interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem contra el Reial Decret pel qual es regulen les característiques generals de les proves de l'avaluació final de 6è d'educació primària conegudes com a "revàlida". Des de UOB ens plantejam per què no es fa el matgeix respecte a les proves de 3r d'educació primària que portaren els docents a la vaga el maig passat.

El Govern anuncia el compromís del 30% de nous ingressos per a Educació


La Directora General de Personal, Rafaela Sánchez, informà a la Mesa Sectorial de divendres passat sobre el document de compromís del Govern segons el qual un percentatge a l'entorn del 30% de les millores de finançament i de l'ampliació dels marges de despesa que es produeixin al llarg de l'exercici 2016, anirà destinat a política educativa. El compromís estableix que se'n negociarà la distribució en Mesa Sectorial d'Educació i es consultarà els diferents col·lectius de la comunitat educativa, entre les quals l'Assemblea de Docents.

Aquests recursos es distribuiran prioritàriament a:
 1. baixar ràtios, sobretot a Infantil i Primària
 2. incrementar l'atenció a la diversitat i el suport d'orientació principalment a Infantil i Primària
 3. millorar les infraestructures dels centres.
Des de UOB Ensenyament recordam que aquest compromís, que supera i millora l'Acord Marc signat pel Conseller d'Educació Martí March amb els sindicats STEI i CCOO, és fruit de la lluita i la capacitat negociadora de l'Assemblea de docents i el seu Comitè de vaga.

Nota de premsa del Govern:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2527353&coduo=7&lang=ca

Les oposicions a inspector prioritzaran la resolució de problemes als centres

Inspecció Educativa vol potenciar un model d'inspecció més pràctic i dirigit a resoldre problemes als centres. Segons va explicar a la Mesa Sectorial de divendres passat el cap d'Inspecció Educativa, Antoni Arbós, la primera de les proves de la pròxima convocatòria d'oposicions consistirà en la resolució d'un cas pràctic d'aplicació directa a un centre. Això situaria el departament en la línia de la majoria de comunitats autònomes, ja que les oposicions amb perfil teòric només es mantenen a comunitats com Madrid o Galícia.

Cal recordar que el passat mes d'octubre, arran de la selecció d'inspectors accidentals, des d'UOB alertàrem que els nous inspectors eren seleccionats amb base a un perfil altament teòric, amb el conseqüent perill que aquest departament continuàs reclòs en un món endogàmic i allunyat dels problemes quotidians dels centres.

Es preveu que la convocatòria d'oposicions aparegui al BOIB el febrer, un cop s'hagi publicat l'oferta pública d'ocupació i el Govern n'aprovi les taxes. La Conselleria en penjarà l'esborrany a la web en dies pròxims per tal que els aspirants puguin començar a preparar-se al més aviat possible. 

Els aspirants seleccionats seran nomenats funcionaris en pràctiques del Departament d'Inspecció Educativa, llevat d'aquells que ara exerceixen d'inspectors accidentals, que en queden exempts.

A la pregunta de UOB sobre per què només es trauran a concurs 23 places si la plantilla és de 29, el Cap d'Inspecció Educativa explicà que es volen deixar places vacants per poder convocar unes segones oposicions i que, mentrestant, seran cobertes per interins els quals, en principi, serien seleccionats mitjançant un concurs de mèrits sense entrevista.

Les 23 places s'adjudicaran per ordre de puntuació entre els aspirants que hagin superat el procés, els quals opten a totes les places independentment de l'illa ja que s'oposita a l'àmbit general de les Illes Balears.

Des d'UOB Ensenyament tornàrem a demanar la intervenció d'Inspecció Educativa en el seguiment dels projectes lingüístics i l'ensenyament del català, tal com ho disposa la llei.

Sobre les oposicions a altres cossos docents de 2017, la Directora General de Personal Docent indicà que abans del setembre de 2016 tenen la intenció d'anunciar per a quines especialitats docents es convocaran.

Plantilles curs 2016-2017La Conselleria presentà a la Mesa Sectorial de divendres passat les plantilles per al pròxim curs, en l'elaboració de les quals han participat els departaments de Planificació i de Personal Docent, Inspecció Educativa i els directors dels centres; col·laboració que, segons la Directora General Rafaela Sánchez, és la primera vegada que es produeix.

Segons la Conselleria, 250 places han passat de ser de quota a augmentar les noves plantilles, cosa que suposa que Primària compti amb un 91,2% de plantilla consolidada mentre que Secundària se situa al 80% del total de la quota.

D'aquestes places consolidades, 93 ho han estat a primària, 106 a secundària i 51 als altres cossos.
En els equips de suport s'han desbloquejat 53 places i, a Primària, 27 places de suport han deixat de ser itinerants per passar a ser de plantilla.

Pel que fa als altres cossos, l'augment de plantilla s'ha repartit amb un 40% a Secundària i un 20% a FP, EOI, Conservatori, Escoles d'Art i Mestres de taller.

Les funcions que més creació de places han experimentat són Anglès, Informàtica, Orientació, Matemàtiques, Educació física, Català i Castellà a Secundària i PT i AL a Primària. Segons la Conselleria, amb aquesta generació de places es pot assegurar que pràcticament el 50% del professorat en expectativa obtendrà una destinació definitiva.

S'ha explicat, a més, que només s'han bloquejat places a centres que han perdut alumnat i que als centres diferents a CEIP i IES, que tenen els criteris de plantilla encara pendents d'elaboració, s'han consolidat les places que duen quatre anys habilitades.

Respecte a la vintena de places d'Informàtica creades a Secundària, es comptabilitzen com a plantilla les que fa quatre anys que són de quota, altres de centres que imparteixen Cicles formatius d'Informàtica i altres a petició dels centres.

Sobre el model d'Orientació a Primària, la Directora General ha indicat que Innovació està treballant en el disseny d'un nou model de cara al curs 2016-17, que la Conselleria pretén consultar amb els orientadors durant el mes de febrer. Aquest canvi de model aniria encaminat a aconseguir que tots els membres de l'equip d'Orientació puguin realitzar totes les tasques de suport necessàries sense la divisió de funcions que actualment es produeix entre les diferents especialitats orientadores.

Les plantilles es publicaran al BOIB la primera quinzena de gener.

Nota de premsa del Govern:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2528694&coduo=7&lang=ca


dissabte, 19 de desembre del 2015

ALERTA!! PP i Ciudadanos: LOMCE, depuració ideològica i precarietat laboral


Última Hora, 10.12.15
Circular 20/2015
Per fugir del foc, caure dins les brases!
Si amb el PP vam patir persecució del català, depuració ideològica en forma d'expedients, retallades amb el corresponent augment de ràtios i pèrdua de sou, ara Ciudadanos afegeix a tot això l'amenaça d'expulsar els docents de la funció pública i tornar al TIL.
El responsable d'Educació de Ciudadanos, l'ultra antimallorquí Xavier Pericay, ha declarat que “el sistema es excesivamente garantista con determinados docentes a los que resulta impossible cesar” (UH, 10.12.15). FALS!! El règim disciplinari de la funció pública (Decret 45/1995, de 4 de maig) preveu la separació de servei com a possible sanció. El que proposa Pericay és la supressió de garanties del reglament disciplinari i depuració ideològica a discreció.
Tenint en compte l'amenaça proferida pel líder de Ciudadanos, Alberto Rivera, de tornar a imposar el TIL amb una educació “en español, balear e inglés” (UH, 5.12.15), és evident que si aquest partit puja al poder ens espera una versió corregida i augmentada de la persecució que vam patir amb el PP. Control total de l'exercici de la docència com en temps de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) i amenaça d'acomiadament per a tot aquell que no es doblegui a les directrius ideològiques del partit o a l'interès particular del director de torn.
Última Hora, 5.12.15
Ciudadanos no diu res de llevar la LOMCE, ni de disminuir ràtios, aposta per les proves externes i vol que les direccions dels centres contractin docents, filtrar l'accés a la docència a través de l'empresa privada, vincular el finançament universitari a la taxa de col·locació dels graduats, etc. (vegeu l'article Las (inquietantes y oscuras) intenciones de Ciudadanos para el profesorado de la enseñanza pública (1).)
Per entendre a quins interessos serveixen Rivera i companyia, recomanam l'estudi Ciutadans: com s’ha fabricat el ‘Podem de dretes’? (2). La banca i les grans empreses de l'IBEX, que controlen televisions i mitjans espanyols, han cuinat l'ascens sobtat d'aquest partit.
El proper diumenge esta en joc bona part del futur de l'ensenyament.
Vius i ungles a l'hora de votar!
Palma, a 17 de desembre de 2015

dijous, 17 de desembre del 2015

Oferta formativa de l'EBAP per al 2016


El BOIB núm. 183 de 17/12/15 publica la resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) per la qual es convoquen les activitats formatives del Pla de Formació per al Personal Docent per a l'any 2016, en les modalitats presencial, semipresencial o en línia. Aquestes activitats podran ser suspeses si no s'arriba a un mínim d'inscrits.

Al Boib hi trobareu l'oferta formativa i les instruccions generals per inscriure's i participar-hi; les dates i els horaris en què s'impartirà la formació, els trobareu a la web de l'EBAP, però de moment encara no hi apareixen.

Termini de presentació de sol·licituds i calendari:
-La sol·licitud s'ha de tramitar directament a l'apartat de Formació de l'EBAP del Portal de Serveis al Personal.
-El Pla de Formació s'estructura en tres períodes i cada un té el seu termini d'inscripció:
 • 1r període -14/12/15 a 10/01/16
 • 2n període - 14 a 31/03/16
 • 3r període - inclou dos terminis: 15 a 30/06/16 i 1 a 15/09/16
Les llistes d'admesos, exclosos i aspirants en espera, es publicaran també a la web de l'EBAP.

El material didàctic estarà disponible a http://ebapenlinia.caib.es/ i només hi tendran accés les persones admeses.dimecres, 16 de desembre del 2015

Reconeixement de competències professionals i curs de formació específica per avaluar-les

El BOIB núm. 182 de 15/12/15, publica l'anunci del director de l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) convocant el Curs de formació específica per obtenir l'habilitació d'assessors i avaluadors en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i aprenentatges no formals.

Aquest anunci suposa, a més, que l'IQPIB es prepara per a futures convocatòries d'acreditació de competències professionals, fet que interessa especialment a aquells professionals que, havent desenvolupat una activitat laboral, careixen d'una titulació que acrediti aquests coneixements adquirits de manera pràctica en el seu àmbit laboral. Trobareu tota la informació que aquests professionals necessiten a la web sobre experiència professional.

Pel que fa al curs de FORMACIÓ ESPECÍFICA per a assessors i avaluadors, aquest s'adreça als següents col·lectius:
 • Professorat del sistema educatiu de cicles formatius de FP
 • Formadors especialitzats en unitats de competències que no pertanyin al sistema educatiu
 • Professionals experts del món productiu (no formadors)

Termini de presentació de sol·licituds i calendari:
 • 14-19/12/15 -presentació de les sol·licituds
 • 7/01/16 -publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos
 • 8 a 12/01/16 -termini per esmenar les causes d'exclusió
 • 14/01/16 -publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos
 • 18/01/16 a 18/3/16 -desenvolupament del curs, que tendrà una durada de 50 hores de formació a distància, incloses dues sessions presencials.
Podreu consultar les llistes a la web que teniu més avall i des d'on es realitza la sol·licitud.

La inscripció consta de dues parts:
 1. Procés telemàtic a la web http://experienciaprofessional-ib.caib.es/cursos.html 
 2. Lliurament a l'IQPIB, en el termini establert, de la documentació justificativa dels requisits.
Els requisits per participar al curs són:
 • Tenir una experiència d'almenys quatre anys relacionada amb les unitats de competència objecte d'aquesta convocatòria, reconeguda i demostrable en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Tenir una acreditació (títol oficial) com a mínim del mateix nivell de la qualificació professional de referència
 • Disposar dels coneixemnts bàsics com a usuari de l'entorn de foramció a distància Moodle i d'una adreça de correu electrònic vàlida
El curs compta amb 100 places per a participants, distribuïdes entre diferents famílies professionals com ara:
 • Administració, gestió i direcció
 • Activitats fisicoesportives i socorrisme
 • Comerç
 • Informàtica i comunicacions
 • Imatge personal
 • Instal·lacions i manteniment diversos
 • Hoteleria i restauració
 • Educació Infantil
 • Formació per a l'ocupació
 • Sanitat
 • Embarcacions esportives
 • Vehicles
Podeu consultar les bases completes del curs AQUÍ

L'Assemblea de Docents aconsegueix comprometre per educació un 30% de l'increment pressupostari


(Vegeu al final el document de l'oferta del Govern modificada amb la introducció del 30%)

Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

L'Assemblea valora positivament la negociació per millorar els pressuposts en educació i desactiva la vaga de demà dimarts

En l'Assemblea general de Docents de Mallorca celebrada avui a Sineu s'ha duit a valoració el segon document que la Conselleria d'Educació ha traslladat en menys de 24 hores al Comitè de Vaga, fruit d'un acord de les forces parlamentàries que donen suport al Govern.

Després d'un primer document que des del Comitè havíem valorat com a poc concret pel que respecte al compromís d'augment del pressupost educatiu de produir-se una millora del finançament, avui migdia arribava un segon document que sí concretava la xifra d'un 30% en referència a aquesta qüestió.

L'Assemblea ha avalat una vegada més la feina de negociació del Comitè de vaga durant les dues darreres setmanes i després de tres hores de deliberació ha acordat:

-Desactivar la jornada de vaga de demà dimarts dia 15 de desembre, així com la concentració davant el Parlament que hi havia prevista.

-Així mateix s'ha acordat iniciar el procés per dur a als centres la consulta sobre la possible desconvocatòria de la vaga indefinida que s'inicià el 16 de setembre de 2013. Per això la primera passa serà traslladar aquesta decisió a la resta de coordinadores de les altres illes i mirar d'arribar a acords sobre aquesta qüestió, sobre quan es produiria i amb quin procediment.

-També ha acordat no firmar l'acord lliurat per la Conselleria, ja que es considera insuficient i no arriba ni tan sols al 50% de les propostes efectuades per l'Assemblea el passat dimarts dia 8. Es tracta d'un document sobre el qual no hi ha hagut temps per a que hi haguera negociació i per tant emplaçam al conseller Martí March per a que obri un procés de negociació real amb l'Assemblea en els propers dies. Aquest emplaçament és al marge de l'acordat respecte la vaga.

Consideram que amb l'acord parlamentari aconseguit aquest dilluns s'ha millorat el pressupost educatiu, tot i que es tracti de partides que encara no han arribat. Ens mostra una esperança de futur en la millora dels pressuposts educatius que permetrien ser optimistes de cara al futur en aquesta qüestió. Seria un augment pressupostari per disminuir el nombre d'alumnes per aula, per augmentar els equips de suport i orientació educativa i començar a solucionar els problemes més urgents en infraestructures educatives.

Amb tot, des de l'Assemblea de Docents no baixam la guàrdia, i no podem deixar de mostrar preocupació pel fet de com s'està aplicant la LOMCE a les Balears, i sobre la necessitat que tenim d'establir urgències pel que fa a la recuperació de drets laborals perduts, temes que esperam es puguin negociar en els propers dies.

http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2015/12/lassemblea-de-docents-aconsegueix.html


Document de l'oferta del Govern modificada amb la introducció del 30%:
https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIWjQtN3F2andFMW8/view?usp=sharing

dilluns, 14 de desembre del 2015

El Govern publica la seva oferta per desconvocar la vaga de demà 15 de desembre

Reunió Conselleria-Comitè de vaga de dijous 10.12.15. Foto: CAIB
El Govern ha publicat el document amb la seva proposta d'inversió en Educació per a 2016, en resposta a la convocatòria de vaga de l'Assemblea de Docents per a demà 15 de desembre:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2527057&coduo=7&lang=ca

Reproduït de la web de la Conselleria d'Educació:

Compromís d'increment de la inversió en Educació per a l'any 2016

Darrera actualització: 14/12/2015
Avui la Conselleria d'Educació i Universitat ha enviat als sindicats que integren la mesa sectorial d'Educació (STEI-i, Alternativa, UOB, ANPE, FECCOO i FETE-UGT ) i a l'Assamblea de Docents el documents "Compromís d'increment de la inversió en Educació per a l'any 2016".

Es pot llegir a continuació i també s'adjunta en pdf.

Compromís d’increment de la inversió en Educació per a l’any 2016
El Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016 té com a prioritat fonamental començar a restituir els drets bàsics dels quals s’ha vist privada la ciutadania al llarg dels darrers anys. Es tracta d’uns pressuposts que són l'inici d'un camí, d'un full de ruta plasmat en els Acords de Governabilitat i que posen l’èmfasi en les polítiques socials amb l’objectiu de recuperar els nivells de benestar que s’han anat perdent.

Malauradament, aquest objectiu està fortament condicionat pel deficient finançament de què disposen actualment les Illes Balears per exercir les seves responsabilitats competencials. L’elevat nivell d’endeutament que arrossega la Comunitat Autònoma, bàsicament per aquest motiu, és difícilment compatible amb el procés de consolidació fiscal establert en el si del Consell de Política Fiscal i Financera, i acordat pel Consell de Ministres, que fixa un objectiu de dèficit del 0,3 % del PIB per a l’any 2016.

Conscient d’aquestes restriccions, el Govern està treballant des del primer dia en la millora del finançament, un treball que ja ha tingut els seus primers fruits amb els acords assolits el passat dia 3 de desembre amb el Govern de l’Estat i que obren la porta a l’arribada de nous recursos per al finançament d’inversions. Pel que fa a la despesa el Govern pretén que el gir social que plantegen els pressuposts del 2016 es vegi accentuat a partir de l’alliberament de recursos que es pugui derivar de la renegociació de les condicions del deute, tant amb l’Estat com amb les entitats financeres, com també per l’establiment d’una senda de convergència vers l’estabilitat pressupostària més progressiva, que faciliti un objectiu de dèficit més realista per a l’exercici 2016.

Per això, el Govern adquireix el compromís que les millores de finançament i l’ampliació dels marges de despesa que es produeixin al llarg de l’exercici 2016, reverteixin amb caràcter prioritari en les polítiques de caire social i millora de l’economia productiva.  En concret, la política educativa serà la prioritària, amb l’objectiu de reforçar l’impuls que ja rebran a partir de les dotacions previstes en el pressupost de 2016.

En el cas que es produeixi aquest increment en els pressuposts de 2016, la distribució del que s’assigni a la Conselleria d’Educació es negociarà en el si de la mesa sectorial d’Educació on hi estan representats els sindicats STEI-i, Alternativa, UOB, ANPE, FECCOO i FETE-UGT . Al mateix temps es mantindran reunions amb els diferents col·lectius de la comunitat educativa, entre els quals es troba l’Assemblea de Docents.

Les línies prioritàries d’actuació que es plantejaran des de la Conselleria d’Educació i Universitat a la mesa sectorial per a l’aplicació d’aquest increment pressupostari seran les següents:
 

 • Baixada de ràtios, especialment a tots els cursos d’Infantil i Primària, a partir de les conclusions a què s’arribi en la comissió tècnica que amb aquest objectiu es crearà en el si de la mesa sectorial, i amb efectes des del curs 2015/16, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.
 • Increment del professorat d’atenció a la diversitat i orientació, especialment en els centres d’Infantil i Primària.
 • Millora de les infraestructures educatives, especialment pel que fa a la solució de les deficiències detectades, supressió de barreres arquitectòniques, eliminació d’instal·lacions de fibrociment (amiant) i totes aquelles actuacions que suposin l’eliminació d’aules modulars.
Així mateix, i tal com es contempla en l’acord marc signat el passat 30 de setembre de 2015 i ratificat a la mesa sectorial d’Educació de 9 d’octubre de 2015 entre la Conselleria d’Educació i Universitat i els sindicats STEI-i, FECCOO i ANPE, es podrà negociar en el si d’aquesta mesa la possibilitat d’avançar alguna de les mesures de recuperació de les condicions sociolaborals del professorat diferides en l’esmentat acord als anys 2017 o 2018.

Aquest acord estarà subjecte a la necessitat de cobertura que es pugui derivar d'eventuals desviacions pressupostàries, tant pel que fa a les previsions d'ingressos com de despeses, i en general a l'obligació de donar compliment a l'objectiu de dèficit d'acord amb la senda d'estabilitat pressupostària 2016-2018.

Comunicat de l'APTIB sobre els currículums LOMCE

Reproduïm el comunicat que hem rebut de l'Associació de Professors de Tecnologia de les Illes Balears sobre els currículums LOMCE, que també podreu trobar en el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/0B-t6IHFmbbIhalVBczFhMERWSU0/view


EL DESPLEGAMENT CURRICULAR LOMCE A LES ILLES BALEARS.
COMUNICAT DE L’APTIB
(Associació de Professorat de Tecnologies de les Illes Balears)

Aquesta Associació vol informar de les passes dutes a terme en la defensa de l’àrea de Tecnologia; que la LOMCE estatal i el desplegament autonòmic del PP deixa  reduïda. Després de les eleccions autonòmiques al mes de Maig de 2015 i amb els “Acords pel canvi” que feien els partits polítics que composaren el nou Govern, i que en concret havien promès en campanya a l’APTIB la seva preocupació per l’àrea de Tecnologia com a base de l’FP, les Enginyeries i la formació integral del nostre alumnat així com la minimització de la LOMCE per tal de què l’àrea conservara la seva identitat i la seva estructura horària i curricular;  l’APTIB va mantenir una conversa amb el que ja era el nou Conseller d’Educació, Martí March, per poder dur a terme aquesta promesa. En aquesta nova reunió post eleccions (juny 2015),  l’actual conseller va mostrar la seva preocupació pel nostre col·lectiu,  donada la importància de l’àrea,  que minvava degut a l’optativitat i les poques hores setmanals d’aquestes assignatures que els curriculums del Govern anterior li havien assignat. Així mateix va prometre que aquesta vegada, a diferència de les mesures adoptades pel PP, seria el col·lectiu de Tecnologia qui participaria al desenvolupament del currículum pel que fa a l’àrea de Tecnologia. 

Martí March, el conseller,  va comunicar a tota la comunitat educativa que es derogarien aquests curriculums, i es redactarien uns de nous on es minimitzarien al màxim els efectes de la LOMCE Prometen el mantenimiento de las plantillas globales de los centros, no disminuir las horas asignadas a las áreas afectadas, en especial música, plástica y tecnología, siempre y cuando el número de grupos del centro no varíe durante el curso 2015-2016”. (veure premsa 19/06/2015).

Aquest estiu 2015, l’APTIB es va posar en contacte amb la Direcció General de Personal Docent pel que fa referència l’oferta de places del cos de secundària de l’especialitat de tecnologia que d’acord amb el còmput necessari de places, deurien d’haver-se oferit per al nostre professorat però no havien estat publicades a la convocatòria d’interinatge. Inicialment Personal Docent  va negar aquest fet però a dia 2 de setembre es va reunir amb la junta directiva de l’APTIB i va admetre que faltaven places de tecnologia i molt més enllà, faltaven moltes hores de tecnologia (que no places únicament) donat que malauradament molts de tecnòlegs no n’estan exercint les funcions de tecnologia sino que han completat horari amb altres atribucions. 

L’APTIB es va decebre moltíssim quan va sortir el primer esborrany (octubre 2015) de la modificació del desplegament dels curriculums a les Illes Balears. Aquest esborrany suposa una forta reducció de 4 hores d’obligarietat setmanal de la nostra àrea de primer a tercer d’ESO entre d’altres modificacions que desafavoreixen la tecnologia respecte a la LOE, (ja que passa de tenir 6 h setmanals obligàtories a només 2h a 2n ESO, i a 3r ESO seria optativa també en dues hores, per tant, en el millor dels casos, l’àrea perdria dues hores però la realitat és que en perd 4 d’hores (veure esborranys). Aquesta reducció suposa una pérdua del 66% de la nostra àrea que conjuntament amb el plantejament de 4t d’ESO i Batxillerat així com la proposta de les noves plantilles amb Informàtica podrien reduir l’àrea un 80-85%, cosa que no ha passat en la resta de  CCAA que SI han minimitzat de forma efectiva el desenvolupament curricular de la LOMCE i han mantingut quasi en la seva totalitat la càrrega lectiva i currículum LOE.

L’APTIB es va reunir en aquesta ocasió amb el Director General de Planificació i Ordenació de Centres a l’inici del mes d’octubre 2015,  Antoni Morante on se li va explicar la importància de augmentar les hores de Tecnologia obligatòria a l’ESO per la formació integral del nostre alumnat (veure article opinió premsa) , de manera que Tecnologia, al igual que  Música i Plàstica, quedàssin amb la mateixa càrrega LOE i no haguèssin d’asumir la pèrdua d’hores per les de lliure distribució, cosa que ha generat discòrdia als claustres. A més, la junta de l’APTIB li va recordar que s’hauria d’haver comptat amb els docents d’aquestes especialitats per el·laborar aquest primer esborrany, donat que esmenar, no és participar a l’elaboració del currículum.  A. Morante, després d’escoltar durant més de dues hores les propostes de la junta,  va encoratjar  la junta directiva de l’APTIB,  a  posar per escrit tot els arguments exposats, ja que ell els va trobar força interessants així com les propostes suggerides des del col·lectiu. Va convidar l’APTIB a esmenar,  tot i  explicant per escrit les argumentacions per augmentar les hores i la presència de la  Tecnologia així com per dotar-la de més obligatorietat i oferta als curriculums, i l’APTIB així ho va desenvolupar amb cura i detall (veure esmenes APTIB).

            El segon esborrany de la modificació del desplegament dels currículums LOMCE amb l’actualització de les esmenes que va sortir dia 01/12/15 va ser una nova decepció,  ja que la distribució horària a l’ESO i al Batxillerat continuava idèntica per a la Tecnologia i la Tecnologia Industrial. (veure esborranys). Amb aquest precedent la junta de l’APTIB al complet  es va reunir la setmana passada (primera setmana de desembre 2015) una altra vegada amb el Conseller, Martí March. Aquesta reunió va ser per tractar exclusivament  l’incompliment per part de la Conselleria d’allò promès a l’inici de la legislatura d’aquest nou Govern. 

Arribats en aquesta situació, i gràcies als sindicats Alternativa i UOB, dos dels membres de la junta de l’APTIB varen acudir convidats a la Mesa Sectorial d’Educació de dia 4/12/15 (veure comunicat) on s ’explicaven les al·legacions presentades i els criteris per tenir-les en compte o no.
La conclusió a la que arribam és que la Direcció de Planificació i Ordenació de Centres fa que les assignatures més perjudicades per la LOMCE com són la Tecnologia (en percentatge d’hores perdudes és la més reduïda), la Plàstica, la Música així com la segona llengua estrangera assumeixin, amb la seva reducció horària a l’ESO, l’autonomia de Centre (3h de lliure disposició) i això NO ÉS MINIMITZAR AL MÀXIM ELS EFECTES DE LA LOMCE  cosa que SI han fet en altres CCAA, i així els ho varem fer saber a la Mesa.

En aquests moments, aquesta Conselleria ens diu que és el Consell Escolar de les Illes Balears  qui  ha d’atendre  les nostres peticions i no ells perquè el tràmit d’aquesta normativa, continúa però la seva tasca ja ha finalitzat. Com que la nostra no ha finalitzat, presentarem les nostres esmenes al Consell Escolar de les Illes Balears.
 

La Junta directiva de l’APTIB

dijous, 10 de desembre del 2015

Interins: causes de renúncia justificada a la plaça adjudicada i màster de formació pedagògica per a professorat tècnic d'FP

El BOIB de dia 10/12/15 publica les modificacions realitzades a les bases generals del procediment de selecció de personal interí docent, a la convocatòria per formar part de les borses d'interins i a la convocatòria d'adjudicacions; modificacions que us anunciàvem ja el 16 de novembre i que fan referència a les renúncies justificades i al màster en pedagogia d'FP.

MODIFICACIÓ DE LES CAUSES DE RENÚNCIA JUSTIFICADA EN LES ADJUDICACIONS DE SUBSTITUCIONS.


A partir d'avui, les causes que els interins docents podran al·legar com a renúncia justifica si volen renunciar a la plaça adjudicada en el procés telemàtic d'adjudicació de substitucions que es duu a terme setmanalment, queden reduïdes a tres:
 1. Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un funcionari una excedència per tenir cura dels fills per qualsevol dels supòsits anteriors.
 2. Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent
 3. Al·legar una causa de força major o circumstàncies excepcionals, que seran apreciades per la Direcció General de Palnificació, Infraestructures Educatives i REcursos Humans i de les quals s'informarà a la Mesa Sectorial d'Educació.

 Aquesta reducció ve motivada, segons explica l'administració al mateix BOIB pels motius següents: "Malgrat que la participació en el procés d’adjudicació ordinari de substitucions és voluntària per als aspirants a funcionaris interins, la pràctica ha demostrat que són nombroses les places que, una vegada adjudicades, són objecte de renúncies justificades (amb o sense reserva de plaça) o injustificades. L’elevat nombre de renúncies en aquest inici de curs als processos d’adjudicacions ha suposat, a més de l’augment de les càrregues administratives, que la plaça quedàs sense cobrir de forma temporal, fins que s’oferta i adjudica en un nou procés d’adjudicacions. Fet que suposa un temps durant el qual els centres no disposen del professor amb el consegüent perjudici per a l’organització del centre i, sobre tot, per al dret a l’educació de l’alumnat. Així doncs, ponderant els interessos en joc i tenint en compte el caràcter voluntari de la participació en el procés d’adjudicació ordinari de substitucions, és necessari limitar-hi les causes de renúncia justificada."


Podeu ampliar la informació consultant la notícia que publicàrem el mes passat en aquest mateix bloc o directament al BOIB

Sobre el procés telemàtic d'adjudicació de substitucions, recordau també que el pròxim tràmit d'adjudicacions s'obrirà el dimecres 30/12/15 i es tancarà el dilluns 4/1/16 a les 12.00, hora en què s'adjudicaran les substitucions.


 OFERTA DEL MÀSTER EN PEDAGOGIA PER AL PROFESSORAT TÈCNIC D'FP

Pel que fa a les especialitats i funcions dels cos de professors tècnics d'FP, l'exigència de comptar amb la titulació pedagògica i didàctica necessària com a requisit per a impartir la docència, s'ha exceptuat a aquells interins que encara no comptaven amb aquesta formació exigida sempre i quan acreditassin dos anys d'experiència docent en la família professional corresponent i presentassin (abans del 15/6/16 o, com a màxim, el dia de la presa de possessió de la plaça adjudicada) el Màster en Pedagogia que havia de progamar i oferir cada comunitat autònoma.


A la nostra comunitat, aquest màster s'impartirà a partir del gener de manera extraordinària per a aquells professors que ara es troben treballant, en llistes o que foren exclosos per no complir aquest requisit. A partir del curs que ve, s'impartirà ja de manera ordinària.

Així doncs, i segons el que publica avui el BOIB que modifica la convocatòria de borses i la convocatòria d'adjudicacions, els interins que ocupen o aspiren a ocupar una plaça de professor tècnic d'FP "han de remetre per fax a la Direcció General de Personal Docent el compromís de matricular-se en el primer curs que, a aquest efecte, es convoqui a les Illes Balears per les institucions educatives que hagi determinat aquesta Conselleria (o en una altra comunitat autònoma), així com el compromís de finalitzar els estudis de forma satisfactòria i de presentar el corresponent certificat quan se'ls otorgui. La manca de presentació d'aquest compromís o el seu incompliment determinarà que el seu nomenament es deixarà sense efectes, que l'aspirant figurarà en la llista d'aspirants exclosos en les corresponents especialitats del cos de professors de formació professional i que la seva plaça s'adjudicarà en el procés d'adjudicació de substitucions corresponent."

 Trobareu més informació addicional sobre aquest tema a l'article publicat al nostre bloc el mes passat.

dimecres, 9 de desembre del 2015

UOB denuncia que la Conselleria d'Educació incompleix la Llei de llibertat sindicalAvui dematí els representants d'Unió Obrera Balear han oferit una roda de premsa a la seu de la Conselleria d'Educació per denunciar que aquesta incompleix la Llei de llibertat sindical, en no cedir un local a la secció d'Ensenyament del sindicat.

Així mateix, ha informat que la Conselleria no facilita dades respecte als alliberats de què oficialment disposa cada sindicat arran de les eleccions de desembre de 2014.

La roda de premsa ha tingut lloc a les dependències de la Conselleria del carrer Alfons el Magnànim, on UOB ha instal·lat unes oficines simbòliques per denunciar la manca del local al qual té dret per llei.

Tot seguit transcrivim el comunicat on s'informa amb detall del contingut del que s'ha explicat a la roda de premsa.


COMUNICAT DE PREMSA

1. Un any després de les eleccions sindicals d'educació, la Conselleria continua sense complir la Llei de llibertat sindical.

Segons la Llei orgànica 11/1985 de 2 d'agost de llibertat sindical (BOE núm. 189, de 8 d'agost) al Títol IV, Article 8, punt 2. c), les seccions sindicals dels sindicats més representatius tenen el dret «a utilitzar un local adequat en què puguin desenvolupar les seves activitats en les empreses o en els centres de treball amb més de 250 treballadors»

UOB Ensenyament lluita des de fa pràcticament un any per a què la Conselleria d'Educació compleixi aquesta llei i, en conseqüència, posi a la disposició del sindicat un local adequat on poder treballar amb dignitat i privadesa.

La lluita començà el gener de 2015 amb la primera de tantes visites al Servei de Provisió Educativa, ocasió en què la representant de l'administració al·legà ignorància de la Llei.
El 30/01/15, després de reiterades visites al Servei de Provisió, UOB Ensenyament presentà, al registre de la Conselleria d'Educació, la sol·licitud formal d'un local adequat on desenvolupar les seves activitats.

Durant el mes de febrer i març, UOB Ensenyament repetí les consultes personals al Servei de Provisió obtenint sempre la mateixa resposta: que aconseguir un local era complicat i que havíem de tenir paciència, que feien el que podien. En definitiva, feia ja tres mesos que l'administració ens passava amb cançons i romanços.

El dia 1/03/15, UOB presentà una instància a Inspecció de Treball sol·licitant que instàs la Conselleria d'Educació al compliment de la Llei. No fou fins el 24/03/15 que el Director General de Treball i Salut laboral traslladà el nostre escrit a la Direcció General d'Educació.
Mentre tant, els representants de UOB Ensenyament continuàvem les nostres visites al Servei de Provisió sense cap novetat en la resposta obtinguda. Continuava, doncs, la burla vergonyosa als drets sindicals.

El 2/06/15 rebem resposta a la instància presentada quatre mesos abans a Direcció General deTreball: se'ns comunica que han traslladat el nostre escrit a la Conselleria d'Educació i que, per mitjà de contactes telefònics, se'ls ha informat que estan en procés de recerca del local. Torna-m'hi, torna-hi! Mig any després de les eleccions sindicals, el govern sortint en funcions no ha estat capaç de donar cap resposta més enllà de l'exasperant «ho estam mirant».

El 2/07/15, UOB Ensenyament torna a dirigir-se a Direcció General de Treball sol·licitant que reiteri a Educació el seu deure i estableixi, a més, un termini perquè es compleixi la Llei de llibertat sindical. A dia d'avui, encara no hem rebut resposta a aquesta sol·licitud.
Exigim també el compliment de la llei en la reunió bilateral a què UOB assistí el mes de juliol amb el nou conseller Martí March. «Ho mirarem», fou la seva resposta. La reunió dels representants de UOB amb la nova Directora General de Personal Docent seguí exactament el mateix esquema: «Acabam d'entrar i ho hem de mirar»

Se'ns explica, al mes d'agost, que des del Servei de Provisió Educativa s'ha de presentar un projecte a la Secretaria General d'Educació amb propostes de possibles locals, material d'equipament necessari i preu de lloguer, suposant que la Conselleria d'Educació no disposi de cap espai en propietat disponible per a què el sindicat que representa la tercera força en educació pugui exercir els seus drets, cosa que han d'estudiar. Se'ns convida, el mes de setembre, després d'algunes visites reivindicatives més, a presentar propostes si sabem d'algun espai disponible, cosa que UOB Ensenyament duu a terme dins el mes de setembre sense deixar de banda les visites als despatxos de l'administració per a fer el seguiment de l'estat de la situació.

Ja al mes d'octubre, a Direcció General de Personal Docent i al Servei de Provisió Educativa ens expliquen que han redactat el seu projecte, incloent-hi les propostes d'espais presentades per UOB, i l'han fet arribar a Secretaria General d'Educació; a partir d'aquest moment, ens diuen, hem de dirigir les nostres reclamacions a la Secretaria General.

Ens dirigim, doncs, a Secretaria General per parlar amb Francisco J. Gálvez Capellá, el Secretari General. Quina no és la sorpresa de UOB quan el Secretari General no ens rep i la seva secretària particular ens torna a remetre a Provisió Educativa. Arribats a aquest punt, la situació ja és denigrant, ens han marejat fent-nos anar d'un despatx a l'altre. Tornam a Provisió Educativa i ens tornen a remetre al Secretari General; ells, diuen, ja no poden fer res més. Demanam per segona vegada que el Secretari General ens rebi però ens asseguren que està molt ocupat i necessiten com a mínim una setmana per a poder saber quan ens podrà rebre. Sembla que se'n riuen de nosaltres. Quinze dies més tard d'haver-ho sol·licitat formalment, i ni tan sols a dia d'avui, cap funcionari de la Secretaria General d'Educació s'ha posat en contacte amb UOB. 

El 17/11/15 UOB Ensenyament rep un correu electrònic en què se'ns convoca per a l'endemà a les 11 hores del matí per anar a visitar tres locals disponibles. A la fi! Sembla que a menys d'un mes de complir-se l'any de les eleccions sindicals i després de més de mig any després que el nou govern guanyés les eleccions, s'entreveu una possibilitat de poder treballar en un espai que, esperam, estigui en condicions.

Dia 18/11/15, el dia de la visita tan esperada, una hora i mitja abans de la cita, que encara no sabem on s'ha de produir, rebem una telefonada del Cap del Servei de Provisió dient que s'ha d'anular la visita als possibles locals. Com?! La Llei de llibertat sindical és un joc per al govern de torn? On és la serietat professional? Així funciona la Conselleria d'Educació? Dos dels tres locals que s'havien de visitar eren ocupats per una associació que fa dos anys que no els utilitza però abans de mostrar-nos-els han de verificar que aquesta associació no hi continua interessada. Ara se n'adonen?Interessada? Després de dos anys de tenir dos locals inutilitzats? Aquesta fou la gota que feu vessar el tassó de UOB Ensenyament. «Si podeu esperar a finals de la setmana que ve, ens faríeu un favor» fou la darrera resposta que rebérem del Servei de Provisió. I a 9 de desembre, encara no sabem res de nou. UOB Ensenyament no es presentà a les eleccions sindicals per a fer favors ni per a que l'administració faci befa de la legislació vigent.

La situació, doncs, ha esdevingut insostenible, vergonyosa, inacceptable, indignant i ens aboca a prendre mesures desesperades com la d'avui. Vergonya, cavallers, vergonya!

2. La Conselleria no informa sobre els alliberats que corresponen a cada sindicat

Per altra banda, avui fa exactament un mes que demanàrem per escrit a la Conselleria quin crèdit horari corresponen a cada sindicat i quants alliberats ha sol·licitat cadascun d'ells, i encara no tenim cap resposta.

Pel que fa a UOB sabem que ens corresponen per llei 3,21 alliberats. Ho demanàrem el 9 de febrer i la Conselleria ens comunicà oficialment la xifra el 15 de març. Aquesta xifra es calcula matemàticament en funció del percentatge de vot a les eleccions, que en nostre cas va ser l'11,63%.

Ens hem trobat, emperò, que a les diferents reunions convocades per la Conselleria s'hi han anat presentant, en nom de sindicats menys votats que UOB, més representants que els alliberats que ens corresponen a nosaltres.
Tenim dret a saber, per tant, si totes aquestes persones són oficialment alliberats sindicals o no. La millor manera d'esvair el dubte és que la Conselleria contesti la nostra pregunta, cosa que, tornam a dir, encara no ha fet al cap d'un mes.

El comitè de vaga de l'Assemblea de Docents explica 10 motius per fer vagaPER QUÈ FAREM #VAGA 15D:

1. Perquè el conseller Martí March ha ignorat el rebuig dels docents a l'acord marc.

2. Perquè el pressupost educatiu incompleix les promeses electorals: suposa quedar en un 2,96% del PIB, semblant al del PP, quan el PSOE prometia arribar progressivament al 5%.

3. Perquè cal un pla de xoc per reduir ràtios, sobre tot a infantil i primària.

4. Perquè amb aquests pressuposts mai no arribarem a eliminar els 93 barracons de les Balears.

5. Perquè encara esperam un diagnòstic de l'estat dels equips de suport i un pla per reforçar-los.

6. Perquè més de la meitat dels IES tenen aules que no arriben a la superfície mínima legal de 1,5m2 per alumne, segons dades de la Federació d'Associacions de Directors.

7. Perquè es perllonguen les retallades de sous (complements, sexennis, extra 2012 i estiu interins) i reduccions horàries dels majors de 55 anys.

8. Perquè ara que els pressuposts encara no estan tancats és el moment de millorar-los.

9. Per dignitat i perquè no ens agrada que ens utilitzin ni ens prenguin el pèl.

10. Perquè volem tornar seure a negociar per aconseguir una educació de qualitat per a tothom.

I perquè volem una minimització real de la LOMCE ara, i després, la seva derogació!

Per tot això i més: #VAGA15D !


Proposta del comitè de vaga per a la resolució immediata de la vaga indefinida


Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

La pròxima aprovació del pressupost general de la comunitat autònoma obre l'oportunitat de tancar el conflicte educatiu a les Illes Balears que es va cristal·litzar en la convocatòria de la vaga indefinida de docents.

Amb aquest escrit, ens adreçam als partits que donen suport a l'actual Govern de les Illes Balears (PSIB, MÉS i Podem) i a la Conselleria d'Educació i presentam una proposta que pensam que és acceptable per totes les parts i que, l'acceptació de la qual, té com a conseqüència una possible desconvocatòria de la vaga indefinida abans de les eleccions del 20 de desembre.

Aquesta proposta no pretén renegociar l'acord global, que va ser rebutjat per més de 3.000 docents en la nostra consulta i que sabem que el conseller Martí March no vol tornar a debatre. Tampoc pretén posar en qüestió l'acord sobre sexennis al qual van arribar el conseller i els sindicats STEi, ANPE i CCOO en el marc de la MSE (acord que no s'ha sotmès a consulta entre els docents).

Per la nostra part, pel que a nosaltres ens pertoca, aquesta proposta d'acord representa un avanç en tres punts fonamentals: pla de xoc de ràtios, pla de xoc en suport educatiu, prorroga màxima de les retallades en dos anys.

Termes de la proposta d'acord

Augment del pressupost educatiu en 36 milions d'euros. Aquest augment faria que el global del pressupost educatiu augmentàs en un 10% respecte al pressupost de l'any 2015. D'aquesta manera el pressupost educatiu comença a destacar dins el global del pressupost i entra en la línia de millora que s'esperava des de la comunitat educativa, superant el 3% del PIB (ara seríem al 3'08%).

Veiem dues possibles vies d'obtenció d'aquests 36 milions d'euros: l'esmena de Podem al pressupost que demana 40 milions d'euros més per educació o els 80 milions d'euros de l'acord entre la presidenta Francina Armengol i el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro.

D'aquests doblers, una part aniria dedicada a les nostres propostes concretes que ara explicam a continuació i l'altra a aquelles necessitats més urgents que la mateixa Conselleria d'Educació pugui proposar.

1) Pla de xoc de ràtios: 10 milions d'euros es dedicarien a la contractació de professorat per fer front, de diferents maneres (desdoblaments, +1, etc.), a les ràtios més elevades dins les nostres escoles i instituts. L'escandalosa realitat de molts dels nostres grups crida a una acció urgent per a què el procés d'ensenyament/aprenentatge en aquestes aules tengui sentit. A més, fruit d'una anterior política educativa sense cap ni peus, la realitat és que actualment, a moltes de les nostres escoles i instituts s'està vulnerant el Reial Decret 132/2010 que estableix unes mínimes condicions d'alumnes per aula, cometent-se il·legalitats en aquest sentit.

Aquest pla de xoc s'hauria de fer efectiu durant el febrer de 2016 i els seus detalls es podrien acordar en un futur i ser ratificats per una MSE.

2) Pla de xoc de suport educatiu: 700.000 euros destinats a la contractació de professorat per a la recuperació immediata de les quotes d'EOEP de 2010. La millora d'aquests equips és fonamental per a començar en aquest curs una millor atenció als alumnes amb més necessitats de suport educatiu. Aquesta contractació de xoc no invalida qualsevol proposta de canvi del sistema de funcionament o d'organització d'aquests equips que es pugui fer des de la Conselleria d'Educació, però respon a les urgències del moment.

3) Contractació del professorat interí durant els mesos de juliol i agost: 5.815.693 € per la contractació del professorat interí durant els mesos d'estiu en els termes anteriors a la retallada de 2012. Aquesta és necessària per a posar fi a la injusta situació d'aquest col·lectiu de professorat en termes no només econòmics, sinó també de cotitzacions a la seguretat social o de puntuació de cara al seu futur professional.

La finalitat dels restants 19.484.307 euros queda oberta a altres assumptes urgents en matèria educativa (infraestructures, beques...).

4) Per nosaltres també és important que amb aquest acord, el Govern i la Conselleria es comprometin públicament a augmentar progressivament el pressupost educatiu fins a arribar a un 5% del PIB en 2019.

5) A banda d'aquestes mesures, demanam també una millora, que ja serà a compte del pressupost de 2017 que avançaran la fi l'escenari de grans retallades iniciades en la legislatura anterior. Sol·licitam l'avançament del pagament dels complements de tutor i de cap de departament a gener de 2017, cosa que representaria 3.793.235 € d'aquell pressupost.

6) Per acabar, quant a la minimització de la LOMCE, proposam una taula permanent de debat, proposta i seguiment en la qual estiguin representats totes aquelles institucions, entitats de la comunitat educativa i els diferents partits polítics que vulguin treballar en aquesta línia.

Conseqüències d'aquesta proposta

L'acceptació d'aquesta proposta representaria la realització immediata d'una consulta per part del comitè de vaga als i les docents de les Illes Balears. L'acceptació dels termes de l'acord entre el professorat representaria la desconvocatòria de la vaga indefinida de l'Assemblea de Docents abans de les eleccions del 20 de desembre.

divendres, 4 de desembre del 2015

La Conselleria encén el conflicte imposant la LOMCE pura i dura

Antoni Morante i Martí March amb el ministre d'Educació
Després de la Mesa Sectorial extraordinària que ha tingut lloc avui dematí, on s'ha tractat la modificació dels currículums de les Illes Balears, des d'UOB arribam a la conclusió que no hi haurà minimització de la LOMCE. Les al·legacions en aquesta línia han estat desestimades, els centres educatius en patiran els efectes més perniciosos i la qualitat educativa, un cop més, en sortirà molt malparada:
 • A Secundària, Plàstica, Música i Tecnologia continuen amb uns horaris sota mínims, els més baixos de totes dels Comunitats Autònomes, posant en perill places docents i impedint la formació integral dels alumnes.
 •  A Primària, Plàstica, Música i Educació Física també pateixen retallades d'horari.
 • Les tres hores de lliure disposició tiren endavant i convertiran els claustres en un camp de batalla on podran primar altres interessos abans que els pedagògics.
 • No hi haurà desdoblaments a Català i l'horari es redueix una hora a primer i segon d'ESO.
 • No es preveu la possibilitat de desdoblar Matemàtiques a ESO ni de fer més grups per atendre la diversitat.
 • No es garanteix la continuïtat del model vigent de PALIC, etc.

Des d'UOB hem acusat la Conselleria de ser el braç executor de la LOMCE i hem advertit que aquestes resolucions no fan més que tirar llenya al foc i donar encara més arguments per a l'aturada convocada per a dia 15 de desembre. Hem tornat a reclamar que es reobrin les negociacions amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents per evitar la jornada de vaga i posar fi al conflicte.

Pel que fa a les al·legacions, 341 en total segons se'ns ha dit, si bé algunes d'elles repetides, el director general de Planificació, Antoni Morante, ha explicat a grans trets les resolucions i ha anunciat que properament es faran públiques.

Respecte a les proves d'avaluació individualitzada de Primària, ha anunciat que correran a càrrec dels docents de cada centre. Ha assegurat que no seran puntuables per a la promoció a ESO ni utilitzades per fer rànquings. 

Els currículums seran traslladats al Consell Escolar de les Illes Balears, on podran ser novament esmenats. Es dóna la circumstància que els nous sindicats, sorgits de les eleccions d'ara fa just un any, encara no tenim veu ni vot en aquest organisme, entre altres coses perquè s'hi manté la composició reduïda que s'imposà amb les retallades de 2012.

Les resolucions de les al·legacions presentades pels sindicats se'ns han lliurat per escrit. Respecte a les d'UOB, consideram que les respostes són pobres i insuficients. La més llarga no arriba a dues retxes i mitja.

Convidada per UOB, ens ha acompanyat la presidenta de l'Associació del Professorat de Tecnologia de les Illes Balears (APTIB), Ester Micó, que ha fet una exposició exhaustiva de totes les mancances dels currículums i dels perjudicis que ocasionaran tant a les places de l'especialitat com a la formació dels alumnes.

No podem deixar d'esmentar que la presidència de la Mesa ha volgut impedir la intervenció dels convidats dels sindicats Alternativa i UOB, limitant la seva actuació a assessorar els portaveus. Des d'UOB hem recordat que amb l'anterior administració no hi havia aquesta limitació i finalment han pogut intervenir amb normalitat. 

La reunió l'ha oberta la directora general de Personal, Rafaela Sánchez. A més del director de Planificació ha comptat amb la presència de Jaume March, cap de departament de Planificació i Centres, i Antònia Serra, cap de Servei de Planificació Educativa.

Tot seguit transcrivim les preguntes que UOB ha presentat per escrit a la Mesa:


PREGUNTES PER A LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ DE 4/12/15

1.- Per què no es fan públiques les al·legacions presentades per tal que la comunitat educativa les pugui consultar?

2.- Quantes al·legacions s'han presentat?

3.- Per què no han rebut resposta les al·legacions presentades?

4.- Com podem saber per quin motiu es desestima cada al·legació?

5.- Quines al·legacions han estat acceptades i recollides en aquests esborranys?

6.- S'ha creat una comissió per valorar les al·legacions presentades i desestimar-les o no? Qui formava aquesta comissió?

7.- Quins criteris i quina metodologia s'ha fet servir per valorar les al·legacions?

8.- Ens podeu indicar les causes per les quals no s'han acceptat les al·legacions presentades per:
 • -CEIP S'Algar: sobre les hores assignades a Educació Física i Educació Artística.
 • -IES Llucmajor: sobre Palic, desdoblaments de Català i hores lectives de Català a 1r de Batxillerat.
 • -IES Josep Maria Tomàs: sobre desdoblaments de Català.
 • -IES Pau Casesnoves: sobre hores lectives setmanals de Català i Castellà i sobre desdoblaments i reducció de ràtios a Matemàtiques de 3r i 4t d'ESO.
 • -Associació 31: sobre l'assignatura de Teatre.
 • -La plataforma CREA -sobre Educació Plàstica i Música
 • -L'associació APTIB: sobre Tecnologia.
 • -El sindicat UOB: sobre desdoblaments de Català, Palic i l'eliminació de les 3h de lliure disposició.
9.- Ens poden explicar com minimitzen la Lomce cada una de les modificacions que introdueixen aquests esborranys?

10.- Quines mesures s'han pres per minimitzar les proves individualitzades de 3r i 6è de Primària?dimarts, 1 de desembre del 2015

Presentació de la Unitat Didàctica d'ESO sobre el Tricentenari

Dijous 17 de desembre es presenta la Unitat Didàctica d'ESO sobre el Tricentenari. No hi falteu!

"La llengua i la historia són el botí més preuat a l'hora de sotmetre un poble".
Àngel Guimerà
Notícia relacionada: L'Assemblea Sobiranista reclama a la presidenta Armengol que els fets succeïts ara fa 300 anys siguin incorporats al currículum educatiu de l'ensenyament secundari.
http://dbalears.cat/especials/2015/11/30/287834/tricentenari-arriba-consolat-mar.html

Concedits nous ajuts del Fons Social


Avui dematí ha tingut lloc a la Conselleria la reunió de la comissió d'Acció Social d'Educació, on s'ha facilitat la relació d'ajuts concedits corresponents als mesos d'octubre, novembre i desembre. En total se n'han concedit 179, principalment en concepte d'ajuda per als fills menors de 18 anys. Per a atenció a la discapacitat se n'han concedit cinc i per a estudis del personal i fils de la comunitat autònoma, quatre.

S'han desestimat quatre peticions, tres per haver-les presentades fora de termini i una per haver-se sol·licitat per a una finalitat no coberta pel fons social.

Recordau que cada mes s'obri un termini per sol·licitar ajudes pels conceptes esmentats, mitjançant els formularis que trobareu a la pàgina web de la Conselleria:
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M10100513285123935078