Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 29 d’abril del 2020

UOB exigeix a Educació que enviï instruccions als centres per aturar la sobrecàrrega burocràtica


A la mesa sectorial d'avui dematí, hem exigit a la Conselleria que enviï instruccions a les direccions dels centres perquè aturin immediatament la sobrecàrrega burocràtica a què estam sotmesos durant el confinament, amb la complicitat d'Inspecció educativa. Els representants de l'Administració s'han limitat a prendre'n nota.

Recordam que el passat 23 d'abril ja vam publicar un comunicat de premsa on acusàvem Educació de sobrecarregar els docents amb burocràcia inútil. Recordam també que UOB fa una crida a no col·laborar en aquesta burocràcia inútil i aberrant i a dedicar el temps que correspongui a la tasca docent, ja prou complicada i estressant per sí mateixa amb les condicions actuals.

Tràmits d'interins i comissions de serveisSegons ha dit avui dematí en mesa sectorial la Direcció general de Personal Docent, el tràmit d'interins es reprendrà quan s'aixequi l'estat d'alarma. Estan estudiant un calendari que es tractarà en mesa sectorial i es preveu que els requisits a presentar continuïn essent els assolits fins a 31 de març.

Pel que fa a les comissions de serveis, el tràmit també s'iniciarà quan sigui possible. Personal Docent considera que les adjudicacions es podran fer a les dates previstes.

Continuarem informant.

Més improvisació, imposició i dubtes, ara amb el retorn a les aulesCircular 180/2020

Una vegada més, quan no és la Conselleria és Madrid qui imposa les decisions de forma unilateral, amb els consegüents dubtes, malestar i nerviosisme per part dels docents, que som els qui haurem de treure les castanyes del foc.

Arran de les declaracions del president espanyol, Pedro Sánchez, segons les quals dins la fase 2, prevista com a molt prest per al 25 de maig:

 "obriran els cursos d’infantil de fins a sis anys per a les famílies que acreditin que els pares han de fer tots dos treball presencial sense possibilitat de flexibilització, i sempre limitant l’aforament a l’aula. D’altra banda, i amb caràcter voluntari, els cursos de 4rt d’ESO, 2n de Batxillerat i 2n d’FP de grau mitjà i superior començaran amb una divisió dels grups de més de quinze estudiants al 50% per a assistència alterna o en semigrups paral·lels. També es permetrà l’obertura dels centres d’Educació Especial i l’assistència dels alumnes serà voluntària."

a la mesa d'avui dematí hem demanat qui atendrà els alumnes que vagin als centres, tenint en compte que els docents estam permanentment connectats a distància amb la resta d'alumnes. Igualment s'haurà de veure com es faria a la pràctica la divisió de grups. Personal docent ha contestat que ho estan estudiant i es tractarà en mesa sectorial.

També hem demanat més detalls sobre com es durà a terme l'anunci del conseller Martí March ahir al Parlament, qui entre altres coses va dir:

"a l’estiu es preveuen cursos de reforç educatiu el mes de juliol durant 4 setmanes sempre que les condicions sanitàries ho facin possible i de la mateixa manera s’han mantingut contactes amb ajuntaments i consells per tal de preveure un paquet d’activitats lúdiques i de temps lliure. “Però tot això està encara en procés de treball i pendent de que la situació sanitària ho permeti”."

La videoconferència ha fallat en alguns moments per problemes tècnics i s'ha acordat traslladar les preguntes per correu electrònic a Personal docent. Vos mantindrem informats.

Comissions de serveis a educació especial i ATDAvui dematí ha tingut lloc per videoconferència la mesa sectorial extraordinària sobre comissions de serveis a educació especial i a assessor tècnic docent (ATD).

La mesa ha començat amb una prèvia on hem protestat per la política de fets consumats de la Conselleria i la manca de negociació real a les meses sectorials. El darrer exemple, la decisió unilateral de repartir els chromebooks als centres, incomplint el compromís verbal de la Direcció General d'Innovació de convocar una mesa a l'efecte.

Les comissions de serveis a educació especial s’adjudicaran per nomenament directe d’un any per impossibilitat de dur a terme el procediment de selecció, un cop s’ha anunciat que l'aixecament de l’estat d’alarma serà posterior al 18 de maig. S'aplicarà directament la base 12a de l'esborrany de la resolució:
 1. Aquesta resolució quedarà sense efectes en cas que l’aixecament de l’estat d’alarma sigui posterior a dia 18 de maig de 2020.
 2. En aquest cas, la persona titular de la Direcció general de Primera Infància, Innovació Comunitat Educativa, ha de nomenar un docent per un període d’un any, en règim de comissió de serveis, per a la aqual cosa ha de seleccionar, en primer lloc, un funcionari de carrera que compleixi els criteris de la convocatòria o, si no fos possible, ha de seguir el procés del procediment d’adjudicació de destinacions provisionals que estableix la Direcció General de Personal Docent, per aquelles places vacants dels serveis educatius especialitzats.
Segons el Servei d'Atenció a la Diversitat, no es preveuen conflictes pel nomenament directe perquè no hi ha aspirants que competeixin per una mateixa plaça. Atès que se suprimeix la comissió de selecció, amb la corresponent presència sindical, hem reclamat que se'ns informi dels nomenaments i de les incidències que puguin sorgir.

No hi haurà convocatòria de comissions de serveis d’assessor tècnic docent. Els nomenaments actuals es prorrogaran un any.

Pel que fa a la resolució general de les comissions de serveis, UOB ha presentat una queixa formal per la negativa de la Conselleria a concedir comissions de serveis per reagrupament familiar entre illes, tal com vam proposar a la mesa sectorial de 27 de febrer, mentre que aquesta causa de sol·licitud que sí que s'admet quan l'interessat té la plaça a una altra comunitat autònoma.

dimarts, 28 d’abril del 2020

Madrid traspassa 'ordeno y mando' pensions i prestacions a la seguretat socialCircular 179/2020

Com ja haureu vist en alguns mitjans de comunicació, el govern espanyol ha publicat un 'real decreto' de mesures urgents pel coronavirus, segons el qual la Seguretat Social gestionarà i pagarà les pensions i prestacions sanitàries dels funcionaris, en lloc de fer-ho la Hisenda pública des del pressupost general de l’Estat.

Cal tenir present que les classes passives són un règim a extingir i que tots els companys que s’han incorporat a la docència des de l’1 de gener de 2011 ja ho fan obligatòriament a través del Règim General de la Seguretat Social.

No han canviat els requisits per a accedir a les pensions, si bé això no vol dir que no ho facin en un futur. UOB reclama la màxima descentralització administrativa possible a fi d'evitar imposicions com aquesta, decidida 'ordeno y mando' pel Govern espanyol sense ni tan sols haver consultat els sindicats, i amb el perill que empitjorin les condicions de la jubilació.

divendres, 24 d’abril del 2020

Calendari escolar 2020-2021Trobareu AQUÍ la Resolució d'avui del Conseller d'Educació per la qual s'estableix el calendari escolar per al curs vinent. El format és d'esborrany, ja que resta pendent  de publicació al BOIB.

En l'enllaç d'AQUÍ teniu el calendari en PDF.

El passat dimecres, 22 d'abril es reuní el Ple del Consell Assessor del Calendari Escolar, que informà positivament sobre la proposta de la resolució. AQUÍ us enllaçam el resum de la reunió amb el posicionament d'UOB.

Novetat 30/4/20: publicació al BOIB. La trobareu AQUÍ

dijous, 23 d’abril del 2020

UOB acusa Educació de sobrecarregar els docents amb burocràcia inútilCOMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa la Conselleria d'Educació, i més concretament Inspecció educativa i alguns equips directius, de sobrecarregar els docents amb burocràcia inútil en ple confinament.

En uns moments que no donam a l'abast per respondre un allau de correus amb dubtes d'alumnes i de pares, que estam ocupats planificant les avaluacions, i que se'ns hauria de deixar fer feina amb tranquil·litat amb els alumnes, ens trobam que inspectors i directors volen que dediquem el temps a omplir graelles de seguiment de tasques dels alumnes, d'organització de la programació, d'informació d'alumnes desconnectats, de canvis de criteris de qualificació i avaluació, i fins i tot de la feina que feim cada dia. Tot plegat és una mostra de desconfiança cap a la nostra feina, un atac a la nostra dignitat professional i una prova que els inspectors i alguns directors no saben o no volen saber el que suposa fer feina des de casa durant aquests dies. Feina, per altra banda, que duim a terme amb ordinadors i telèfons propis i connexions a internet que en alguns casos hem hagut d'ampliar, sense rebre cap compensació econòmica.

UOB exigeix a Educació que retiri immediatament aquesta nova pressió als docents i que se'ns deixi fer la feina que coneixem com a professionals. Al mateix temps, fa una crida a no col·laborar en aquesta burocràcia inútil i aberrant i a dedicar el temps als alumnes, que és el que vertaderament importa.

dimecres, 22 d’abril del 2020

Ple del Consell Assessor del calendari escolar: de cada vegada comencen abans les classes


Ahir dimecres, 22 d'abril va tenir  lloc de manera virtual la reunió del Ple, amb la participació del director general de Planificació, Ordenació i Centres i els representants dels diferents sectors de la Comunitat Educativa.

Es decidí informar favorablement a la proposta de calendari escolar continguda en l'esborrany presentat, però amb alguns canvis.


Novetats
 • Les classes de FP seran entre el 29 de setembre i el 28 de juny. D'aquesta manera s'endarrerirà el període lectiu en 4 dies i just en quedaran dos per tancar el curs. El motius és intentar que el curs comenci amb totes les pràctiques fetes.
 • El procés d'admissió a FP és probable que es faci durant l'agost i setembre.
 • Hi pot haver canvis en l'inici de curs dels ensenyaments de règim especials en què s'hagin de fer proves d'accés presencials, ja que no hi ha certesa respecte de les dates i condicions en què es pugui dur a terme.

Posició d'UOB Ensenyament

Defensàrem endarrerir l'inici de curs als centres de secundària amb aquests arguments:
 • No hi ha prou temps per completar el procés de matriculació de tots els alumnes
 • Enguany caldrà encabir l'avaluació extraordinària de batxillerat al setembre
 • Els agrupaments i la posada en comú de la informació dels alumnes s'hauran de fer a corre-cuita.
 • A les assignatures amb modalitats troncals a 4t pot passar que el primer dia de classe no estigui clar quins alumnes les fan.
 • No basten els dies per fer una bona acollida als professors nous,  especialment si han hagut d'anar a la convocatòria extraordinària del curs 2019-20 a un altre centre

Votàrem  abstenció a la proposta de començar dia 11 de setembre en comptes de dia 10 per considerar que es tractava d'un ajornament insuficient i, a més a més, suposava escurçar un dia les vacances de Nadal.
La publicació del calendari es preveu a finals d'aquest mes d'abril.

dimarts, 21 d’abril del 2020

UOB reclama que els ordinadors per als alumnes es lliurin a domicili

UH, 3.4.2020
Circular 178/2020
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama a la Conselleria d'Educació que reparteixi els ordinadors a domicili als alumnes que no en tenen, i que no es lliurin en mà als centres com es va fer amb les targetes menjador, amb el consegüent risc de contagi.

Segons va informar la directora general de Primera infància a la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals, que es va reunir divendres passat per videoconferència, en el cas de Menorca una empresa repartirà a domicili els ultraportàtils que ha adquirit Educació i explicarà a les famílies com funcionen. UOB reclama que aquest model de distribució s'estengui a la resta d'illes, com a mesura sanitària i per facilitar l'ús dels equips als alumnes.

Pel que fa als ordinadors dels centres que s'hagin de cedir a les famílies, proposam que siguin recollits i lliurats a domicili de la mateixa manera.

UOB també recorda que el treball telemàtic amb els alumnes no seria possible sense els ordinadors, telèfons i connexions d'internet particulars dels docents, sense que rebem cap mena de compensació o reconeixement per part de la Conselleria. 

Palma, 21 d'abril de 2020

divendres, 17 d’abril del 2020

Comunicat de l'Associació Professional de Docents d'Eivissa sobre instruccions per al 3r trimestre


Davant la publicació ahir dijous 16 d'abril de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes a les diferents etapes d'ensenyament no universitari de les Illes Balears, i la seua posterior presentació en roda de premsa, comunicam el següent:
 • Al llarg d'aquesta darrera setmana hem conegut per diferents filtracions que el procés de redacció d'aquestes instruccions ha estat realitzat d'una forma que no ajuda a la necessària confiança mútua i col·laboració entre l'administració i els docents. Hem pogut comprovar com la Conselleria d'Educació ha optat per enviar l'esborrany d'aquestes instruccions a determinats director/es de centres a títol individual. En cap moment la Conselleria d'Educació ha cercat la participació de la Comunitat Educativa d'una forma representativa i tenint en compte les principals entitats on estan representades les veus de docents i direccions de centres (associacions de directors de primària, associacions de directors de secundària, associacions de docents... Tampoc ho ha fet amb els sindicats d'educació. Desconeixem quin criteri ha seguit la Conselleria per elegir aquestes persones.
 • A més, la Conselleria ha advertit a aquests directors/es que aquest document era totalment confidencial i que en el cas què pertanyessin a alguna entitat educativa, no podien fer partícips els seus membres, i que havien de realitzar les aportacions de manera individual.
 • A més, i com ve sent habitual, han deixat de banda als docents en general. No oblidem que els mestres i professors som els que hem estat en contacte amb alumnes i famílies, els que estam preparant i corregint les activitats en aquest període tan complicat, els que coneixem de primera mà les diferents situacions que podem trobar-hi i els que ens encarregarem d'aplicar aquestes instruccions a partir de dilluns.
 • De la mateixa manera, han obviat la participació de l’APDE, fet de per si greu i que s'accentua per la promesa realitzada el febrer de 2018 pel Conseller March,
quan ens va assegurar que seríem consultats davant qualsevol aspecte que
tingués a veure amb la nostra professió.
Denunciam que el Conseller March va faltar a la veritat ahir dijous 16 d'abril, ja
que a la seua compareixença de premsa (exactament al minut 11:09 d'aquest enllaç https://www.youtube.com/watch?v=5qEENJ2M4x8) va afirmar que “les instruccions (referint-se a la resolució que presentava) que hem pact..., hem intentat consensuar amb la comunitat educativa en funció d'així com és possible en aquests moments, però no són instruccions pròpies de Conselleria, hem intentat treballar amb directors, amb famílies, etc. [...] És una cosa de tots i demanam l'acord, el consens, la col·laboració de tothom per fer possible que aquesta qüestió no vagi en contra dels estudiants...”. Ens sembla intolerable que el Conseller realitzi aquesta afirmació, que està totalment allunyada de la realitat dels esdeveniments i que és un engany tant per la ciutadania com per la premsa de les Illes Balears.
En resum, reiterem la denúncia d'aquest modus operandi de la Conselleria d'Educació i les declaracions del Conseller basant-nos en:
 • eleccions personals sense criteris establerts,
 • demanar confidencialitat per un document que hauria de ser redactat
  amb el màxim de participació possible,
 • no demanar opinió ni contribució a les associacions educatives ni als
  sindicats,
 • no acomplir, una vegada més, la promesa del mateix conseller a l’APDE
  de demanar-nos opinió en tots els temes que com a professionals de
  l’educació ens correspongui opinar,
 • i la falta de transparència en tot el procés.
  Censuram aquestes formes de procedir de la Conselleria, una Conselleria que fa bandera d'un diàleg que no demostra amb la comunitat educativa, com a tal, i que ha perdut una excel·lent oportunitat, en aquests temps tan difícils, de realitzar un procés participatiu, democràtic, obert i transparent, permetent la participació dels docents, que estan directament implicats i en primera línia donant resposta a la situació actual, per tal de facilitar una participació i presa de decisions per poder ajudar de la millor manera possible els nostres estudiants.
  Quant al document en si, volem expressar, que recull una part de les consideracions que la pròpia APDE ha elaborat amb la participació dels seus
associats. Considerem positiva la flexibilització promoguda en els diferents aspectes en aquest període lectiu no presencial per tal d’afavorir a l’alumnat. Tot i això trobem a faltar alguna referència a diferents aspectes que no s'han pres en consideració i que, al nostre parer, són necessaris remarcar. Ho fem per aquesta via, ja que com hem dit no se’ns ha donat l’oportunitat de col·laborar en la seva redacció:
 1. Elcursescolar2019-20noseràuncursperdut.S'hanpogutcompletar gairebé dos trimestres i se segueix realitzant el procés des de casa. Volem destacar els altres aprenentatges que faran els nostres alumnes aquest curs: empatia, paciència, organització del dia a dia, autonomia a casa, responsabilitat amb la realització d’algunes tasques, regulació emocional, autoavaluació...
 2. Que la NORMATIVA EN VIGOR, des de fa temps, és clara respecte de l'excepcionalitat de la repetició de curs. A més, ni personalment, ni social, ni pedagògica és una mesura que pugui afavorir a l’estudiant o al seu aprenentatge. Esperem que no sigui una declaració que es converteixi en flor d’un dia i que ens serveixi per replantejar-nos aquest aspecte.
 3. Que les mesures que s'han explicitat en aquest document que han d’acompanyar la repetició de curs (pla específic de reforç per l'alumnat que repeteix) ja estaven presents a les diferents normatives i ja es realitzaven als centres. Caldria especificar el seguiment del seu compliment.
 4. Que l'estructura en espiral del currículum a l'estat espanyol (es repeteixen continguts els diferents cursos, ampliant-los progressivament) assegura que no es quedin aspectes claus sense tractar.
 5. Que s'ha de fer especial èmfasi a les competències que es volen desenvolupar en l'alumnat, i quines s’han de reforçar en aquest 3er trimestre i l’inici del següent, fet que és d'especial rellevància, ja que així aconseguirem aprenentatges més integrals.
 6. S'hauria de valorar a les memòries de final de curs, no només aquells continguts que no s’han pogut tractar, sinó que s'haurien de destacar tots aquells continguts que de manera implícita i a causa del
confinament, sí que es treballen i que, sens dubte, contribueixen al desenvolupament de les competències clau. Tots aquests aspectes es poden tenir molt en compte i s'haurien de valorar amb més importància per seguir el procés d'ensenyament-aprenentatge al setembre.
7. Pel que fa al punt del document on diu que s'haurà de dedicar el primer trimestre a veure quins continguts essencials no s'han tractat en aquest curs, recordar que això ja és així, ja que els centres dediquen les primeres setmanes del curs a saber els coneixements previs dels infants i joves, que serveixen com a punt de partida dels nous aprenentatges. Per això, volem remarcar que l’avaluació inicial del curs 2020-21, juntament amb la informació de les memòries del curs 2019- 2020 haurà de servir per detectar els objectius, competències i/o continguts no consolidats al curs anterior i que, amb la informació obtinguda, els equips docents hauran d’elaborar unes programacions d’aula que permetin reforçar i consolidar els aspectes essencials del currículum del curs anterior així com assolir els aspectes essencials del següent curs. Serà una bona oportunitat per a destriar els aspectes realment essencials del currículum.
8. Nos'haespecificatprouperpartdelaConselleriad'Educacióelprocés d'avaluació i qualificació de la 3a avaluació: les instruccions no detallen clarament on arriben les atribucions de la Conselleria i on comença l'autonomia dels centres. Deixa als equips educatius i als departaments la definició dels aspectes essencials del currículum, i no queda clar que passa si alguns d’aquests aspectes essencials no s’han treballat en el 1er o 2on trimestre. S’han de treballar en el 3er?
Quedam a la seua disposició per qualsevol aclariment. Atentament,
Associació professional de Docents d'Eivissa.
APDE

AQUÍ trobareu l'accés al comunicat dins el blog de l'APDE

Mesa sectorial sobre avaluació final del 19 -20: Passar de curs serà la norma generalAhir, 16 d'abril es va dur a terme una mesa sectorial extraordinària virtual sobre l'avaluació d'aquest curs. Hi varen intervenir els directors generals Antonio Morante, Rafaela Sánchez i Antonio Baos, a banda dels Conseller Martí March, que l'abandonà la sessió abans d'hora per agafar protagonisme davant els  mitjans de comunicació.

El bessó de la intervenció d'UOB Ensenyament va ser aquest:

- No hi ha negociació, sinó imposició. L'ordre del dia parla d'informació sobre els punts i res més. Això ja passava abans de la crisi sanitària però ara s’ha fet més escandalós:
 • Convocatòria de la mesa per al 27 de març, sense esborrany d’instruccions sobre la docència no presencial. Les rebem durant la mesa.
 • Convocatòria de mesa per avui sense esborrany als representants pels treballadors, però que ja s’havia filtrat a la premsa (DM 14/4/20), a directors afins d’alguns centres i a representants de FAPA. Es reben una hora i mitja abans de començar la reunió. 
- Les decisions que corresponen als docents i als equips educatius han estat usurpades per part de la Conselleria. Avui l’experiència professional dels docents que estam en contacte directe amb l’alumnat i les famílies és menyspreada o ignorada. Es confia poc o gens en el nostre criteri i això cala en la societat.

- Conselleria d'Educació ens ha tirat damunt moltes famílies com si la sobrecàrrega de feina per fer a casa fos responsabilitat dels docents.

- Qualcú haurà de respondre per la reiterada infracció de la Llei de Protecció de Dades quan sense l’autorització del titular s’han donat a alumnes i pares els telèfons particulars de molts docents. Igualment, sense aquesta autorització prèvia s’han penjat a youtube o a webs de centres vídeos i imatges de docents fent classes via telemàtica des de ca seva.

- La Conselleria d’Educació no té cap dret d’obligar a posar els mitjans personals al servei de l’escola i encara molt manco a obligar-nos a haver d’adquirir o d’actualitzar les eines necessàries (mòbils, portàtils, programes, contractar més dades, etc. ) per fer la nostra feina via telemàtica.

- La improvisació i les decisions contradictòries han estat la tònica general durant la crisi sanitària per la COVID-19 quan el lema «Jo em qued a casa» promogut des del govern de l’estat espanyol s’escampava arreu i estava en boca de tothom:
 • Alumnes a casa/docents al centre
 • Docents casa/ directius al centre
 • Obligació a desplaçar-se d’illa/ poder quedar a l’illa
 •  Mantenir oposicions/ passar oposicions a 2021
- D’una manera reiterada els portaveus del govern i els responsables de la Conselleria han mantingut que l’aprovat general (estam davant un aprovat general encobert) estava descartat i que s’havia de mantenir la normalitat del curs via telemàtica, al final ahir per la premsa ens vam assabentar que la promoció ha de ser general i que la repetició de curs només ha de ser només en un cas molt, molt excepcional i que s’haurà de justificar amb un informe davant inspecció.

- Molts docents se senten estafats perquè no veuen tot el sentit a la feina que han fet des del 16 de març, pressionats, i amb una dedicació que ultrapassa l’horari que els pertoca i carregats de burocràcia, graelles i informes.

- Provoca gran preocupació la càrrega burocràtica excessiva en què s'ha convertit la docència no presencial (graelles, informes, adaptacions de programacions...).

- Cal trobar una solució per als mòduls de FP d'Informàtica, als professors dels quals s'exigeix per part d'algunes directives que han d'adaptar la feina tenint en compte que hi ha alumnes sense ordinador. Ens arriben amenaces per part de directives.

- És imprescindible que els equips directius respectin el descans de les vacances, ja que en alguns casos no és així.Avaluació

- L'avaluació s'haurà de basar en els resultats que els alumnes varen obtenir durant les dues primeres avaluacions. Es podran apujar les notes amb la feina feta en temps de confinament. De cap manera no es podrà posar una nota més baixa.
- Cal prendre les decisions que resultin més favorables per als alumnes per això la promoció i la titulació no estaran condicionades al nombre de matèries suspeses, sinó que seran decisió dels equips docents. Tanmateix tot quant es refereix a la promoció està pendent de concretar per quan el Ministerio de Educación publiqui al BOE l'ordre amb les modificacions de la normativa bàsica, donat que l'estat té les competències en aquesta qüestió.
- L'avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la que haurien obtingut els alumnes en el moment de la suspensió de les classes presencials, dins l'autonomia de cada centre.
- En l'avaluació extraordinària es plantejarien els mateixos criteris que en el punt anterior
- La feina del tercer trimestre hauria de servir per pujar nota i recuperar, els alumnes que ho necessitin.
- En les programacions cal cenyir-se als aspectes essencials del currículums tenint en compte de manera individualitzada les limitacions de cada alumne.

Promoció i titulació

- Les repeticions de curs han de ser totalment excepcionals i sempre que es consideri que no hi ha altres mesures per a aquells alumnes.
- La decisió s'haurà de justificar especialment.
- Per als alumnes que tenguin unes circumstàncies desfavorables específiques s'elaborarà un pla de reforç.

Final i inici de curs

- No es modifica el calendari escolar. Les activitats lectives de 2n de batxillerat s'estenen fins al 19 de juny.
- Es preveuen mesures de reforç durant l'estiu amb personal voluntari
- No sabem si es reprendran les classes presencials, si es fa serà amb les mesures que dictin les autoritats sanitàries.
- Es demana als centres que facin la previsió per al 1r trimestre del 2020-21 de poder treballar el que hagi quedat pendent del curs anterior.
- Serà convenient evitar al màxim el canvi de les editorials dels llibres de text.
- Hi hauria opcions si no es pogués reprendre el curs amb normalitat com fer torns rotatoris. També es treballa en un pla de digitalització.

FP i adults

- En cas que les condicions sanitàries ho permetin els períodes FCT (Formació en centres de treball) es duran a terme en la mínima expressió que permet la llei.
- S'estan estudiant simulacions per realitzar les FCT en cas que no es puguin realitzar de manera presencial.
- No hi ha instruccions per a ESPA, sinó unes recomanacions donant un marc d'autonomia als CEPAs.
- Donat que els mòduls de l'Educació d'Adults funcionen per quadrimestres, alguns alumnes no havien pràcticament començat. S'estan estudiant instruccions específiques per a aquesta situació. En tot cas no perdrien convocatòria.
- Resten pendents les instruccions per a l'avaluació als Centres de Règim Especial

Resolució avaluació primària:
https://drive.google.com/open?id=1NV8wnkFFRXvwFDJDM4WQS3mZeytcE6zc

Resolució avaluació ESO:
https://drive.google.com/open?id=1cc7du6-3_s86dCLz-gO2-dMFxCFF1UWH

Resolució avaluació batxillerat:
https://drive.google.com/open?id=1OpT-0afcdW4jh-aw1uabMpi41ro34EqY

Orientacions avaluació ESPA EAS:
https://drive.google.com/open?id=1FdGyJ3iYrHg4Exe3Nn4tW686dt-dkfUS

Instruccions COVID FP i EAS:
https://drive.google.com/open?id=1H-3eoBi_r31WOIl3Q81278YuR_8MrNwY

La publicació de les instruccions al BOIB probablement serà dissabte vinent.(1)

(1) http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11155/633682/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat-i-r

Vegeu directrius avaluació BOE 24.4.2020:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf

Interns substituts al tercer trimestre


ADJUDICACIONS DE SUBSTITUCIONS
La Conselleria ha publicat la següent informació:

INSTRUCCIONS PER A LA PRESA DE POSSESSIÓ:
 • Tots els docents als quals se'ls adjudiqui una plaça durant aquest 3r trimestre hauran de fer el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió (disponible al 'Portal del docent interí') i, a continuació, posar-se en contacte amb el director del centre per formalitzar la presa de possessió.
 • El TERMINI MÀXIM per formalitzar la presa de possessió serà el dia següent a la data d'adjudicació. (mentre feu el tràmit de substitucions podeu consultar la fitxa de centre amb les dades de contacte).

PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS EXTRAORDINARI:
 • Es recorda que en els casos en què es justifiqui una necessitat urgent de cobrir una plaça per evitar un perjudici greu en la prestació dels serveis educatius essencials es podrà aplicar, en qualsevol moment, el procediment extraordinari d'adjudicació de places amb els aspirants disponibles a la borsa.

SEGON TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS:
 • A causa de les circumstàncies excepcionals de l'estat d'alarma, el següent tràmit de substitucions tindrà lloc entre els dies 30 d'abril i 4 de maig (en els horaris habituals dels tràmits de substitucions dels caps de setmana).
 • L'adjudicació de les places es farà el mateix dia 4.


ALTRES:
 • És important que les preses de possessió es formalitzin en el temps indicat. Si fos necessari els Serveis de Primària i Secundària, així com les delegacions territorials, podran facilitar el contacte dels centres i/o equips directius.
 • Aquesta informació també s'enviarà als equips directius dels centres.
 • Portal del docent interí: https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/
 • Tràmit previ a la presa de possessió: https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=EC0070POSS&version=1

COVID-19: Reunió de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals
Avui dematí ha tingut lloc per videoconfèrència la reunió extraordinària de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals. Tot seguit vos en feim un resum:
 • UOB ha reclamat unes pautes generals de salut per al teletreball. El Servei de Prevenció ha dit que difondrà unes orientacions (1), si bé han indicat que cada cas és especial per l'entorn, circumstàncies personals, mitjans, etc, i que si és necessari s'ha d'analitzar individualment.
 • També es farà arribar instruccions als equips directius perquè no sobrecarreguin de feina els docents. El Servei de Prevenció ha rebut queixes al respecte.
 • UOB ha reclamat que no es repeteixi el cas de les targetes menjador amb el repartiment d'ordinadors, i que es lliurin a domicili tant els que pugui facilitar el centre com els Chromebooks que s'han comprat, a fi de minimitzar el risc de contagi. Segons la Direcció General de Primera Infància, a Menorca els Chromebooks els repartirà una empresa que al mateix temps explicarà a les famílies com instal·lar l'equip. Hem demanat que s'estengui aquest model a totes les illes.
 • Pel que fa al retorn a les aules, de moment no està confirmat que no es produeixi dins aquest curs. El Servei de Prevenció publicarà un full d'instruccions i recomanacions per a quan tingui lloc.
 • El calendari d'escolarització i matriculació queda pendent de la duració de l'estat d'alarma.
 • El Servei de Prevenció adverteix que una baixa mèdica implica que tampoc s'ha de fer teletreball.
 • Encara no se sap el temps que dura la immunització, es parla d'un any.
 • Pel que fa als docents amb malalties cròniques i quadres de risc, han de consultar el Servei de Prevenció de cara al retorn als centres. Si és el cas, se'ls farà una proposta de baixa per al metge.

Pel que fa a la tasca del Servei de Prevenció:
 • Dins el seguiment general dels docents s'han fet 174 actuacions mèdiques. D'aquestes, 71 casos presentaven possibles símptomes, un ha donat positiu per PCR i es fa un seguiment especial de 29 possibles. El Servei de Prevenció publicarà una estadística al respecte (2).
 • El seguiment, tant actiu com passiu, es perllonga més enllà dels 14 dies dels símptomes. A la pràctica es fa extensiu a les persones en contacte amb el docent afectat i també als derivats al 061.
 • Després de l'estat d'alarma es preveu un gran volum de feina en exàmens de salut. El Ministerio de Salud encara no ha lliurat els mitjans necessaris per a la detecció del virus. Estan estudiant la possibilitat de fer anàlisis de sang per detectar immunitzacions.

Recordam els contactes a tenir en compte:
 • Servei de Prevenció de Personal Docent: 971176037 (de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00h)
 • IB Salut : 902079079 / 971437079 (de dilluns a divendres de 7.00 a 21.00h)
 • Caps de setmana i festius: al vostre PAC
 • Al 061 si és urgent

AMPLIAM INFORMACIÓ. Correu rebut del Servei de Prevenció de Riscos Laborals el 20 d'abril:

(1) Pautes ergonòmiques i saludables per al teletreball:
(2)
 • Total de consultes mèdiques i d'infermeria: 174
 • Consultes generals durant el confinament: 85
 • Total de seguiment de contactes: 89
 • Nº Treballadors en seguiment actiu: 71
 • Nº docents amb PCR +: 1
 • Nº de contactes amb simptomatologia, casos posibles: 29 que equival a un 40,8% del total

dijous, 16 d’abril del 2020

Oposicions i avaluació: Martí March se'n va de la mesa per sortir per televisió i ens deixa amb la paraula a la bocaCircular 176/2020

Ha acabat la mesa sectorial sobre oposicions i instruccions per a l'avaluació. Segons ha afirmat la directora General de Personal Docent, Madrid es compromet que les places previstes per a les oposicions d'enguany es mantinguin per al 2021.

- Pel que fa a les instruccions per a l’avaluació, hem rebut els textos per correu electrònic a les 8,58, tot i que alguns mitjans de comunicació ja n'havien avançat el contingut fa dos dies.

- Ha estat impossible analitzar-les i discutir-les en condicions. La reunió no ha estat una autèntica negociació. Hem denunciat  una vegada més la manera de procedir de la Conselleria, via fets consumats.

- Es preveu que les instruccions per a l'avaluació es publiquin al BOIB dissabte vinent (vegeu-les al final).

El conseller Martí March se n'ha anat de la mesa sectorial durant el primer punt. Ha preferit el protagonisme davant els mitjans de comunicació, als quals ha dit que les instruccions s’han consensuat amb la comunitat educativa, quan en realitat ens ha deixat amb la paraula a la boca.

S'ha informat també:
 • Es tutoritzaran els substituts que s'incorporin amb els propers tràmits telemàtics que s'incorporin aquest trimestre per substitucions de 30 o més dies.
 • Les instruccions per als centres d'Ensenyaments de Règim Especial i per a les EOIs sortiran més endavant
 • Als docents en pràctiques se'ls donaran per fetes les hores de formació preceptives
Properament més informació.

Resolució avaluació primària:
https://drive.google.com/open?id=1NV8wnkFFRXvwFDJDM4WQS3mZeytcE6zc

Resolució avaluació ESO:
https://drive.google.com/open?id=1cc7du6-3_s86dCLz-gO2-dMFxCFF1UWH

Resolució avaluació batxillerat:
https://drive.google.com/open?id=1OpT-0afcdW4jh-aw1uabMpi41ro34EqY

Orientacions avaluació ESPA EAS:
https://drive.google.com/open?id=1FdGyJ3iYrHg4Exe3Nn4tW686dt-dkfUS

Instruccions COVID FP i EAS:
https://drive.google.com/open?id=1H-3eoBi_r31WOIl3Q81278YuR_8MrNwY


NOTA de la Conselleria (8.4.2020):
El Govern descarta fer les oposicions durant durant el curs i confirma que s'ajornen a 2021.

dimecres, 8 d’abril del 2020

UOB exigeix a Educació que aturi la pressió a docents i famílies


Circular 175/2020
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, exigeix a la Conselleria d'Educació que ordeni el cessament immediat de la sobrecàrrega de feina telemàtica a docents i famílies. Inspectors i alguns directors, tal com ja vam denunciar en mesa sectorial el 27 de març, continuen pressionant perquè els centres encarreguin feines als alumnes, sense consultar els docents ni oferir una plataforma de treball operativa, amb el resultat que se li ha de dedicar més temps que en una jornada normal de treball. A tot plegat cal afegir que molts alumnes i famílies no poden seguir el ritme de feina perquè no tenen els mitjans o els coneixements informàtics necessaris, cosa que acaba afectant l'estat anímic de docents i famílies.

Dia 1 d’abril la president Francina Armengol va fer públic a través d’un tuit que s’havia reunit telemàticament amb el conseller d’Educació, Martí March, i un grup de directors, concretament de 16, seleccionat entre els afins al PSOE per tal que li diguessin el que ella volia sentir i evitar així que no li arribàs el malestar entre molts de docents i moltes famílies. Nosaltres ara farem arribar públicament a la presidenta Armengol el que ningú no li diu:

- S’ha actuat amb improvisació, amb despotisme il·lustrat i sense demanar l’opinió, una vegada més, als docents que som els qui coneixem la realitat quotidiana de les aules i estam en contacte directe amb l’alumnat i les famílies.

- En comptes de consensuar quatre instruccions, poques i clares, s’han enviat unes instruccions recarregades, elaborades per tecnòcrates de despatx fascinats per les noves tecnologies però que desconeixen la realitat de les aules; unes instruccions que s’han fet a partir de seguiments de programacions, pressió per acabar els currículums, estadístiques... però que s’obliden del factor humà i emocional, a banda que tampoc no deixen deixar clar sobre com avaluar, amb quins criteris i com acabarà el curs. Cal remarcar-ne també la incoherència ja que segons les instruccions de la pròpia Conselleria no es pot avançar matèria en uns cursos però en d’altres sí com 4t d'ESO, batxillerat i els graus mitjà i superior de FP només si l'equip educatiu ho considera oportú i es garanteix el seguiment de tots els alumnes.

- S’ha fet una política de cara a la galeria a base de proporcionar titulars als mitjans de comunicació però sense tenir en compte la infraestructura informàtica dels centres ni tampoc les eines de les famílies per accedir a l’educació telemàtica. Ni la gran majoria d’alumnes estan preparats per fer classes on line, ni estan preparats molts de professors, ni les circumstàncies d’estat d’alarma són les adequades i ni la majoria de famílies estan en condicions d’acompanyar els fills de la mateixa manera que també hi ha docents infectats pel Covid-19 i en aïllament.

- S’ha pressionat als docents perquè suplantassin la manca de mitjans a base de recórrer als ordinadors personals i, el que és més greu, als telèfons privats per contactar amb alumnes i famílies amb la qual cosa han trencat la privacitat i la llei de protecció de dades. Això, a més que molts docents hagin hagut d’afrontar la contractació de noves tarifes de transmissió de dades més potents, alguns han hagut de canviar fins i tot d’equips informàtics i el que ja són incomptables són les hores que han hagut de dedicar, no ja a la matèria en si, sinó a explicar a molts d’alumnes com rebre i enviar material per via telemàtica.

- Els màxims responsables de la Conselleria, Martí March i Antonio Morante, impulsats per l’obsessió de fer mèrits i de penjar-se medalles davant l’opinió pública, han volgut transmetre una imatge, tanmateix falsa, de normalitat i el que han aconseguit és acabar saturant les famílies amb una sobrecàrrega de deures, treballs, exàmens i activitats per fer a casa que va en contra del sentit comú més elemental.

- El nerviosisme de les famílies, ja saturades, estressades i desbordades per la pandèmia en sí, la incertesa laboral, econòmica i el confinament obligat dins les cases, en comptes de dirigir-se contra el conseller March, ha rebotat directament contra professors i tutors que es veuen impotents per contestar les insistents preguntes sobre com s’avaluarà, què passarà amb el curs, continuaran les classes, fins a quin punt comptarà la feina feina a casa, etc.

UOB exigeix a Educació que deixi en mans dels docents decidir la manera de minimitzar els efectes del confinament. Nosaltres som els qui estam en contacte amb els alumnes i les famílies i coneixem millor les seves necessitats i aptituds. Exigim també a inspectors i directors que no perdin de vista que ara del que es tracta és de superar la pandèmia i de refer la confiança i la col·laboració entre els membres de la comunitat educativa. El segon trimestre ha acabat amb un estat de nerviosisme, d'estrès i un ritme de treball insostenible tant per a docents com a per a una gran majoria de famílies que veuen molt difícil gestionar la complexitat de la situació extrema que vivim. Reclamam que els màxims responsables de Conselleria facin una reconsideració sobre la situació actual, com afrontar el tercer trimestre i el final de curs, i que s’obrin a escoltar docents i pares, més enllà del petit grup escollit de 16 directors que els fa seguidisme amb la intenció de fer mèrits davant l’administració.

dilluns, 6 d’abril del 2020

INTERINS SUBSTITUTS


La Conselleria ens ha fet arribar la següent informació:

 • El primer tràmit telemàtic de substitucions del tercer trimestre estarà obert del divendres 17/4/20 a les 13.00 hores fins el dilluns 20/4/20 a les 12.00. Les adjudicacions es faran el mateix dilluns 20/4/20.
 • El cessament dels interins que hagin acabat la seva substitució, l'ha de notificar la directiva pel canal habitual del GESTIB abans de dimecres 8/4/20 o, com a molt tard, abans del dimarts 14/4/20 a les 15.00
 • Si el cessament corresponent no es realitza en els terminis indicats, l'interí que finalitza la substitució no estarà disponible per a participar del tràmit d'adjudicació que s'obrirà el divendres 17/4/20.
 • Per a sol·licitar nous substituts, el centre ha fer-ho també via GESTIB abans del dijous 16/4/20 a les 15.00.

divendres, 3 d’abril del 2020

OPOSICIONS: Dies pendents del termini d'inscripcióSegons ens comunica Personal Docent, demà es publicarà al BOIB la suspensió provisional dels dos dies que queden del termini d'inscripció a les oposicions. D'aquesta manera no es reactivarà immediatament el termini d'inscripció quan s'aixequi l'estat d'alarma, sinó en el moment que ho anunciï la Conselleria. Els dos dies s'han de reactivar per completar el termini d'inscripció, per motius jurídics, tant si s'ajornen les oposicions a 2021 com si no.

Continua pendent la resposta del MEC a la petició de mantenir les places d'enguany per a 2021.

dimecres, 1 d’abril del 2020

OPOSICIONS: Reunió de Direccions Generals autonòmiques de Personal Docent


(12,55h): Acaba de tenir lloc la reunió de les Direccions Generals autonòmiques de Personal Docent sobre les oposicions. No hi ha hagut representació del MEC perquè estava previst així. No s'ha arribat a cap conclusió, més enllà de constatar que només hi ha 4 CCAA que pensen convocar les oposicions (Catalunya, Galícia , Madrid i Euskadi) i que es continua a l'espera que el MEC contesti si es compromet a mantenir les places d'enguany per a 2021.

Continuarem informant.

Sense novetats sobre l'ajornament de les oposicions docentsEncara no ha tingut lloc la reunió del MEC amb les direccions generals autonòmiques de Personal Docent per tractar les oposicions, prevista per a aquesta setmana. Pel que fa al comunicat del MEC que circula per les xarxes en PDF, que podeu veure AQUÍ, la Direcció General de Personal Docent ens respon que és autèntic, tot i que el Ministerio, en el moment d'escriure aquesta nota, no l'ha penjat a la seva web. Com veureu, el comunicat es limita a explicar la situació actual.

Continuarem informant.