Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 19 de desembre del 2018

EL PARLAMENT APROVA LES MESURES DEL PACTE PER L'EQUITAT AL 0-3
Ahir vespre l'espai reservat a convidats del Parlament de les Illes Balears era ple a vessar de camisetes verdes que donàvem suport i visibilitat a les esmenes del pressupost que permetran les MESURES URGENTS PER L'EQUITAT AL 0-3:
 • Ajudes a l'escolarització
 • Ajudes de menjador
 • Sosteniment
 • Dotació d'Equips d'Atenció Primerenca
 • Creació de noves places
 • Conversió de guarderies en escoletes
Enhorabona a totes i a tots els qui heu estat i estau en la lluita!
Estarem vigilants perquè s’acompleixin els compromisos adquirits i s’invertesquin de manera efectiva els 7,50 milions d’euros aprovats dins el pressupost del 2019.

PLACES OPOSICIONS 2019Places per especialitat i illa que s'oferiran a les oposicions de personal docent de l'any 2019:

dilluns, 17 de desembre del 2018

UOB denuncia greus deficiències sense resoldre a l'IES Pasqual Calbó (Maó)Circular 125/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Des del sindicat Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, ens sumam a les demandes de la comunitat educativa de l’institut Pasqual Calbó i Caldés de Maó. Des dels passats mesos d’estiu l’alumnat no pot utilitzar el gimnàs a causa d’unes obres que sembla ser no es van realitzar correctament i de les quals ningú se’n fa responsable. Per altra banda, el centre pateix greus goteres al sostre que afecten especialment aules d’informàtica com Xarxipèlag 2, amb els riscos materials evidents que això suposa, a més a més de ser presents a altres aules del centre. Així mateix, hi ha una porta precintada i inutilitzada amb enderrocs que representa un greu perill per a l’alumnat.

Unió Obrera Balear denuncia que es tracta d’unes mancances i deficiències insostenibles que estan exposant la comunitat educativa, de gairebé un miler de persones, a unes condiciones insalubres que poden afectar la seva salut i seguretat. Per això instam a la Conselleria d’Educació que prengui mesures d’urgència per tal de reparar la porta inhabilitada i les goteres d’aules i passadissos, i així millorar la salubritat del centre. Pel que fa al gimnàs, demanam que no es demorin més les obres i que es resolguin durant el curs vigent perquè, per fi, es pugui obrir a l’ús de l’alumnat.

Per altra banda, des d'Unió Obrera Balear volem denunciar públicament la poca agilitat que es pateix a Menorca a l’hora de resoldre deficiències o de fer millores substancials als edificis públics, amb els riscos que suposa el trànsit de tanta gent. Actualment, només disposam d’un representant de l’IBISEC a Menorca, la feina del qual és clarament insuficient. Per açò reclamam que es descentralitzi l’IBISEC de Mallorca i es constitueixi una delegació a cada illa per tal d’aconseguir molta més efectivitat i un seguiment acurat en la consecució de les millores de les infraestructures dels centres públics de totes les illes.

Maó, 17 de desembre de 2018

 Goteres a l'aula d'informàtica

dijous, 13 de desembre del 2018

Concurs de trasllats: valoració de publicacionsAhir dimecres, 12 de desembre, es va reunir a la Conselleria la comissió de valoració de publicacions del concurs de trasllats.

La comissió de l’any passat acordà reduir el límit de pàgines a l'apartat dels llibres per poder valorar els llibres fins a 50 pàgines amb la meitat de la puntuació actual, així com a les traduccions. La resta de criteris no ha canviat.

Recordau que és molt important verificar que aportau tota la documentació justificativa. Si la documentació és incompleta o defectuosa es comunica als interessats perquè la corregeixen. Les esmenes es poden admetre dins el termini de presentació si es tracta de defectes de forma, però en cas de manca de documentació requerida, per exemple el certificat de l'editorial o l'exemplar original, l'esmena que aporti l'interessat només es trasllada a la comissió permanent perquè sigui incorporada al portal del personal de cara al futur.

dimecres, 12 de desembre del 2018

Atenció: Reclamació estiu interinsEls interins que heu fet 5,5 mesos i teníeu contracte en vigor a 1 de juny i voleu cobrar l'estiu sencer heu de presentar escrit a Personal docent, si encara no ho heu fet, reclamant que vos anul·lin el cessament que vos van fer i vos reconeguin els mesos de juliol i agost a tots els efectes.

La Conselleria verificarà cada cas. Teniu en compte que si la persona substituïda es va reincorporar abans de l'1 de setembre el vostre contracte haurà finalitzat el dia de la reincorporació.

Barem d'interins 19-20: resum de la reunió bilateral


Ahir dimarts 11/12/18, UOB assistí a una reunió bilateral convocada el dia abans per telèfon per tal de tractar el barem d'interins per al curs 2019-20 i sense documentació rebuda per tractar.

 • Per part de Conselleria, assistiren a la reunió la directora general de personal docent, el cap de servei de primària, el cap de servei de secundària i el cap de departament de gestió del personal docent.
 • Durant aquesta setmana la Conselleria manté reunions bilaterals amb tots els sindicats.
La CONSELLERIA INFORMÀ del següent:

 • No es tornarà a dur a Mesa Sectorial l'esborrany de la convocatòria de borsa d'interins per al curs 19-20 perquè després de les eleccions sindicals i fins que no se'n publiquin els resultats oficials, la Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) no es pot constituir i, per tant, no té capacitat de negociació. Per tal de poder revisar el tema del barem després de les queixes generalitzades del col·lectiu interí, la conselleria ha optat per aquest sistema de reunions bilaterals.
 • Els mèrits que se podran baremar seran aquells que l'interí tengui assolits i demostrats a 31/12/18.
 • És segur que, al barem, la formació acadèmica i la permanent se computaran en dos blocs separats amb un màxim de 30 punts assolibles en cada un, tenint en compte, a més, que també s'establirà un màxim assolible de puntuació global en formació que se situarà als 32 punts.
 • Encara no han decidit com quedarà la meritació del fet d'haver aprovat oposicions i no haver obtingut plaça. En cas que aquest ítem s'acabi incloent al barem, cosa que depèn del vot de cada sindicat, aquesta valoració afectaria les oposicions del 2017 i el 2018 convocades a les Illes Balears i aportaria una puntuació de 5 punts. Aquest ítem se puntuaria dins l'apartat de formació acadèmica. La documentació justificativa no s'hauria de presentar perquè la Conselleria en faria el reconeixement d'ofici. Tot això, però, com deim, està en l'aire.
 • Abans de Nadal se publicarà al BOIB la convocatòria de la borsa 19-20, que es preveu que s'obri entre el 7 i el 22 de gener.
 • També abans de Nadal, se publicarà a la web de la Conselleria el nombre de places de cada especialitat a convocar en les oposicions del 2019
Les PETICIONS de UOB, resultat dels diferents i successius acords assemblearis presos, foren:

 • Que els mèrits es reconeguin fins al darrer dia en què romangui oberta la convocatòria.
 • Que l'experiència docent a les escoles infantils privades puntuï la meitat que a les públiques.
 • Que es valori l'experiència docent a les Escoles de Música.
 • Que es baremi l'experiència docent a les universitats privades puntuant la meitat del que es valora en l'experiència a les públiques.
 • Que la formació acadèmica i permanent se baremin en un sol bloc amb una puntuació màxima conjunta de 32 punts.
 • Que, en tot cas, si s'han de produir variacions numèriques, que siguin graduals i en funció de l'oferta formativa de la Conselleria.
 • Que, en l'apartat de formació acadèmica, se baremin els títols de Grau Mitjà i Grau Superior d'FP i de les Escoles d'Art.
 • Que en l'apartat de la formació permanent se valorin els cursos fets al SOIB i les Certificacions de Professionalitat
 • Que el valor d'una hora de formació continuï sent 0,020 punts.
 • Que el fet d'haver aprovat oposicions i no haver obtingut plaça se baremi en la convocatòria de borsa del curs 19-20 en el cas d'aquells interins afectats per aquesta situació en la convocatòria d'oposicions del 2018 i que se valori aquest ítem amb 5 punts i en un apartat separat de la formació.
ALTRES NOVETATS en la convocatòria:

 • A la selecció de places del tràmit d'adjudicacions de l'estiu, serà obligatori seleccionar totes les places a què l'interí pugui optar.
 • La possibilitat d'ampliar els tipus de jornada i les illes seleccionades en apuntar-se a borses, no podrà modificar-se setmanalment sinó trimestralment.
MÉS INFORMACIÓ:


dilluns, 10 de desembre del 2018

Devolució de l'IRPF per maternitat i per paternitat
Recordam que és obert el formulari d'Hisenda per demanar la rectificació de les declaracions per a tothom que hagi cobrat la prestació per maternitat o paternitat el 2014 i el 2015. Pel gener de 2019 també estarà disponible per a les declaracions dels anys 2016 i 2017.

Pel que fa a les retencions que s'han duit o es duran a terme durant l'any 2018, segons la Agencia Tributaria, es tindran en compte a l'hora de fer la declaració de l'IRPF corresponent a enguany. En aquest cas els contribuents just hauran de confeccionar i presentar les declaracions fent servir les dades fiscal que se'ls ofereixin. En aquestes dades les retencions suportades hauran d'aparèixer com a del tot deduïbles.

Com es pot reclamar?
Presentant aquest formulari d'una d'aquestes dues maneres:
 • A través de la seu electrònica de l'AEAT 
 • A qualsevol de les oficines de registre de l'AEAT en paper. En aquest segon cas, si cal fer constar dades que no estan previstes al formulari, aquest s'haurà de substituir per un escrit en el qual es descriguin les circumstàncies que hi concorren i, si cal, la documentació corresponent. 
AQUÍ podreu trobar la informació completa.

El sindicat STEI va vendre fum a dos dies de les eleccions


Circular 124/2018

El diumenge 2 de desembre, a dos dies de les eleccions sindicals, el diari Última Hora va publicar una notícia sota el titular "El STEI gana el recurso contra el cese de docentes interinos a 30 de junio que impedía que cobraran julio y agosto", on es feia ressò d'unes declaracions del secretari general del sindicat STEI, Cosme Orell, segons el qual "la Conselleria haurà d'anul·lar el cessament de tots aquests interins i estendre el seu nomenament fins el 31 d'agost, podent així cobrar els mesos de juliol i agost amb les corresponents cotitzacions i mèrits."

Ara bé, qui són "tots aquests interins"? Segons la notícia, la mesura "beneficia els interins que han fet feina un mínim de cinc mesos i mig" i això NO ÉS CERT perquè només afecta els interins que han tingut contracte en vigor a 1 de juny. Anem a pams:

1) El sindicat STEI no ha guanyat cap recurs perquè els recursos els van posar individualment els afectats.

2) Els interins que han posat aquests recursos ho han fet perquè tenien contracte a 1 de juny i la llei de pressuposts els reconeixia l'estiu sencer, mentre que la llei de modificació dels pressuposts els perjudicava perquè només concedia una indemnització a tots els casos. Amb les resolucions individuals que han rebut de Treball ara podran continuar acollint-se a la primera llei.

3) Els interins amb cinc mesos i mig però sense contracte vigent a 30 de juny, que són la gran majoria, continuaran amb una simple indemnització.

Esperam que amb aquestes explicacions hàgim resolt els dubtes que ens heu fet arribar molts de vosaltres. Per altra banda, consideram que STEI s'ha retratat donant lloc a un titular enganyós com aquest a dos dies de les eleccions i creant falses expectatives a molts d'interins.


Vegeu també: Atenció: Reclamació estiu interins (12.12.2018)  

dijous, 6 de desembre del 2018

INTERINS, NOVETATS!1. El darrer tràmit de substitucions del primer trimestre tindrà lloc entre els dies 7 i 10 de desembre. 

2. Els internis ‘no disponibles’ que vulgueu estar ‘disponibles’ el 2n trimestre teniu fins el dia 10 de desembre per canviar el vostre estat mitjançant el tràmit telemàtic corresponent. 

3. Per raons d'actualització de l'estat de disponibilitat dels funcionaris interins, el tràmit de canvi de disponibilitat romandrà desactivat des del dia 11 de desembre fins el 21 de desembre, ambdós inclosos. 

4. El primer tràmit de substitucions del 2n trimestre tindrà lloc entre els dies 2 i 4 de gener. Hi podran participar tots els aspirants disponibles -tant aquells que ja ho eren com aquells que ho varen sol·licitar abans del dia 10 de desembre-.

dimecres, 5 de desembre del 2018

UOB agraeix la confiança dels més de mil docents que ens han fet la segona força més votada
Circular 123/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Des d'Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, agraïm la confiança de les més de mil persones (1.019 segons recompte de vots provisional) que han fet d'UOB la segona força més votada a les illes Balears i Pitiüses. Agraïm també el suport  dels afiliats, simpatitzants, apoderats, interventors i dissenyadors, que han col·laborat de forma desinteressada. Aquesta és la força d'UOB Ensenyament.

Hem augmentat més d'un 30% de vots i hem aguantat el cop dels sindicats STEI, ANPE, CCOO i UGT, en connivència amb la Conselleria de Martí March, que pretenien deixar-nos fora de la mesa sectorial forçant eleccions per illes per sorpresa i al darrer moment. UOB serà present a les Juntes de Personal de Menorca i les Pitiüses. Segons els resultats provisionals, hem passat dels 5 representants sorgits de les eleccions de 2014 a 11 en total: 2 a Eivissa i Formentera, 2 a Menorca i 7 a Mallorca.

No podem deixar d'esmentar la protesta i denúncia que vam presentar a la mesa electoral contra la Presidència del Govern balear, la direcció d’IB3 Televisió i la Conselleria d’Educació per haver emès a les notícies del migdia, és a dir en plena jornada electoral, les declaracions en exclusiva del cap de llista del sindicat STEI, quan els treballadors d’IB3 s’havien ocupat d’enregistrar declaracions d’altres sindicats, entre ells el nostre. La discriminació sindical és una falta tipificada com a molt greu a la legislació laboral i ens reservam el dret a emprendre les accions legals que considerem oportunes.

Felicitam els sindicats que han obtingut representació, i atès que no n'hi ha cap amb majoria absoluta, els emplaçam a prioritzar els interessos dels treballadors a la mesa sectorial. Per part nostra, ens comprometem a continuar mantenint l'esperit de l'Assemblea de Docents (els docents per davant de tot i tots a la una) i a denunciar i combatre els interessos sectaris.

Lamentam així mateix l'exclusió del Sindicat d'Interins Docents de les Illes Balears (Sidib) per qüestions purament formals i gens democràtiques i amb la pressió insolidària d'alguns sindicats, una mesura que ha impedit la pluralitat d'opcions i ha afectat a la participació. Recordam que UOB es va negar a participar en aquesta operació indigna.

Pel que fa a les protestes de la Fapa per l'horari de la votació, volem recordar que els docents com a treballadors tenim tot el dret a votar íntegrament en horari laboral a les eleccions sindicals i correspon a l'empresa, en aquest cas l'Administració, a fer compatibles els drets dels docents a votar amb els drets dels usuaris de l'escola pública perquè es respecti l'horari escolar.

Des d'avui mateix els representants d'UOB ens posam a disposició dels docents per tal d'atendre consultes, queixes i suggeriments, amb l'objectiu primordial de defensar la dignitat professional i millorar l'ensenyament en profit de la societat. En aquest sentit, revalidam la defensa a ultrança d'una escola de qualitat en català i continuarem treballant a favor de la creació d'un Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears que vetlli pels interessos col•lectius.

Palma, 5 de desembre de 2018

dimarts, 4 de desembre del 2018

Per saber on podeu anar votar avui
Si teniu qualque dubte sobre on podeu anar votar avui, aquí trobareu la informació completa:
Eivissa i Formentera
Menorca
Mallorca
UN COP MÉS, US CONVIDAM A LA PARTICIPACIÓ!

diumenge, 2 de desembre del 2018

Avanç informatiu dels acords sorgits a les assemblees de Menorca, Eivissa i Formentera i Mallorca


Un cop reunides les assemblees d'UOB Menorca, Eivissa i Formentera (dia 28 de novembre) i la de Mallorca (dia 1 de desembre), vos podem avançar que la majoria d'assistents hem considerat que de cara al barem d'interins del curs 2019-2020 s'ha de defensar tornar al bloc únic de formació (formació acadèmica i permanent dins un mateix apartat com fins ara) amb limitació de puntuació i reconeixement dels mèrits assolits fins el darrer dia de la convocatòria i no abans com es pretén. 

El sistema que la Conselleria i alguns sindicats ens volen imposar només beneficia els cursos escombraria en lloc de la formació acadèmica i de la formació permanent gratuïta a càrrec de l'administració.

De la mateixa manera, a l'assemblea d'UOB celebrada ahir dia 1 de desembre a Sineu vàrem decidir l'adhesió del sindicat al manifest "Crida per una Mallorca més verda, digna i justa".

Properament vos informarem amb més detall dels acords presos.

VOTA UOB! Acte final de campanya


Gran acte final de campanya ahir a Sineu! Reunits i ben acompanyats, va obrir l'acte el secretari general d'UOB Joan Torrens, que va celebrar amb nosaltres els extraordinaris resultats d'UOB a les eleccions sindicals de Bankia, i ens va encoratjar a no defallir en la defensa dels docents. El nostre company Jaume Sastre es va haver de desplaçar a Barcelona, on havia de participar al programa de TV3 Preguntes Freqüents, i ens va fer arribar un text que vam llegir des de l'escenari. Va tancar els parlaments amb un discurs engrescador la nostra cap de llista Antònia Font.

Podeu llegir aquí els parlaments del secretari general, Joan Torrens, de Jaume Sastre i d'Antònia Font.

Tot seguit vam gaudir de l'actuació de Biel Majoral, Mateu Xurí, Maribel Servera, Miquel Brunet i Delfí Mulet, que ens van fer xalar i omplir d'energia per continuar lluitant per la nostra dignitat professional i els drets fonamentals i democràtics. Des d'aquí donam les gràcies a tothom per la gran participació. Ara només ens faltes tu:

VOTA UOB!

El nostre secretari general, Joan Torrens

Lectura de l'escrit de Jaume Sastre

La nostra cap de llista, Antònia Font


Biel Majoral

Mateu Xurí i Maribel Servera

Candidatura d'UOB Ensenyament a Mallorca

dimecres, 28 de novembre del 2018

UOB reclama a Educació una inversió de xoc en centres educatius a Eivissa i FormenteraCircular 122/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, Consell Sectorial d'Ensenyament, insta la Conselleria d'Educació a dedicar un inversió de xoc per a nous centres educatius a Eivissa i Formentera, que passaria en primer lloc per destinar a Educació el 5% del PIB tal com prometia el programa electoral del PSOE.

La Conselleria va anunciar per a aquesta legislatura la construcció de sis nous col·legis i un institut a les Pitiüses i aquest darrer curs ens trobam amb la mateixa quantitat de barracons que l'any passat, 17 a Eivissa i 8 a Formentera, mentre que a finals de 2016 la Conselleria assegurava que enguany en retirarien una dotzena. L'únic centre que el Pla d'infraestructures preveia acabar el 2019, el CEIP Sant Ferran a Formentera, encara no té la licitació d'obres, i les construccions promeses per al període 2019-2023 tampoc no tenen cap credibilitat sense un augment significatiu del pressupost de l'IBISEC.

La inversió efectuada, per altra banda, no ha bastat ni per arreglar durant l'estiu les greus deficiències de centres com el Conservatori, on les goteres impedeixen l'ús de l'auditori, els CEIP Sant Ciriac, L'Urgell i Can Cantó i l'Escola d'Arts.

Pel que fa a l'Escola d'Arts, reclamam que s'inclogui l'edifici de Sa Coma al Pla d'infraestructures, on s'hi havia de traslladar enguany o el 2019, segons va dir el conseller Martí March, i fins ara no s'hi ha fet res. El centre actual continua necessitant la reforma urgent dels banys, les canonades i la calefacció, que no arriba al primer pis perquè la caldera és massa vella i no té potència, així com la renovació de la maquinària dels tallers de forja i ebenisteria, que ha quedat obsoleta.

Reclamam també, una vegada més, habitatge social per als docents i la modificació dels requisits de les ajudes per al lloguer, de forma que els interins no estiguin obligats a signar contractes d'un any sencer..

Eivissa, 28 de novembre de 2018

VOS HI ESPERAM!


dimecres, 21 de novembre del 2018

Vot per correu: com ho heu de fer?

 

Si dia 4 no sereu al centre podeu votar per correu de la manera següent, el més aviat possible i en tot cas abans del dijous 29 de novembre:

1) Imprimiu i ompliu aquest MODEL D'INSTÀNCIA.

2) Posau-la dins un sobre OBERT adreçat a la Mesa Electoral Coordinadora de l'illa corresponent:
 • Mallorca: C. del Ter, 16, 1r. CP 07009 Palma
 • Menorca: C. de Josep M. Quadrado, 33. CP 07703 Maó
 • Eivissa i Formentera: Via Púnica, 23. CP 07800 Eivissa
i indicau darrere nom i adreça del remitent.

3) Anau a una Oficina de Correus, on dataran i segellaran la instància, que heu d'enviar PER CORREU CERTIFICAT.

4) La Mesa Electoral Coordinadora comprovarà que sou al cens, anotarà la vostra petició i vos enviarà les paperetes de votació i el sobre on s'ha d'introduir el vot.

5) Introduïu la papereta dins el sobre de votació i TANCAU-LO.

6) Posau el sobre de votació tancat i una fotocòpia del document d'identitat dins un sobre més gran i tancau-lo.

7) Enviau-lo a la Mesa Electoral Coordinadora PER CORREU CERTIFICAT.

FEU-HO AVIAT!

SI EL VOT PER CORREU ES REP DESPRÉS DE LA VOTACIÓ,
NO ES COMPUTARÀ I ES DESTRUIRÀ.

Instruccions oficials del vot per correu, AQUÍ.

dimarts, 20 de novembre del 2018

BAREM D'INTERINS: UN DESASTRE ANUNCIAT

 

Circular 121/2018 (I)

Els fets ens han acabat donant la raó: la mesa sectorial de 12 de novembre sobre convocatòria d'interins per al proper curs va ser un "aquí te pillo, aquí te mato", i davant tantes presses i improvisació vam fer bé d'aixecar-nos de la taula, partir i denunciar els fets a Inspecció de Treball. Recordem que la Conselleria ni tan sols ens va contestar quan vam rebre la convocatòria de la mesa i vam demanar que l'ajornàs quinze dies per tenir temps d'analitzar la proposta i consultar les bases, i que quan ho vam repetir a l'inici de la sessió vam rebre la negativa per resposta.

Ara els sindicats que van quedar a la mesa i van aprovar els criteris de mèrits fan anques enrere i se'n desdiuen davant l'alarma i el malestar que han provocat fins i tot entre els seus afiliats, amb més de 1.500 interins mobilitzats per aturar aquest despropòsit, cosa que demostra que o no van llegir la lletra menuda ni van preveure les conseqüències d'allò que van aprovar, o ja els va bé la pujada dels punts de la formació permanent perquè els assegura més "clientela" per als seus cursets de pagament, cosa que també interessa a la Conselleria, perquè així es lleva de damunt la responsabilitat d'oferir formació gratuïta i en horari laboral suficient per a tothom. No es d'estranyar que després determinats sindicats callin i creguin.

Cal recordar també que l'article 64.6 de l'Estatut del treballador estableix que l'empresa ha de facilitar la informació "en un moment, d’una manera i amb un contingut apropiats, que permetin als representants dels treballadors examinar-la adequadament i preparar, si s’escau, la consulta i l’informe", i dóna un termini màxim de quinze dies perquè els representants dels treballadors acordin la seva postura.

Quedam a l'espera de la resolució de la nostra denúncia a Inspecció de Treball, que com ja vam dir inclou la petició de la nul·litat dels acords que es van prendre i que la mesa es torni a convocar.

Tutoria completa, complement complet!Circular 121/2018 (II)

UOB Ensenyament ha registrat a la Conselleria la reclamació del cobrament del complement de tutoria complet per als interins contractats a mitja jornada.

És una injustícia i una vergonya que aquests tutors facin tota la feina que implica el càrrec (tutories individualitzades, entrevistes amb pares, actes, etc.) per pura responsabilitat i principis professionals, dedicant-hi més hores de les que consten a l'horari oficial, i que la Conselleria se n'aprofiti pagant només la meitat del complement.

Això, sense entrar en en el fet què 30 euros mensuals, 15 en el cas de les mitges jornades!, són una misèria per a la càrrega de treball i maldecaps que comporta una tutoria.

La reclamació que hem presentat s'afegeix a la que ja vam registrar referent al cobrament de la tutoria per part dels interins que fan substitucions.

dilluns, 19 de novembre del 2018

ELECCIONS SINDICALS 2018, UOB AL TEU COSTAT

Un cop que es varen proclamar les llistes definitives vos podem dir que a les eleccions sindical de dia 4 de desembre els docents de l'escola pública de Balears, si volen, podran votar candidatures d'UOB a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Gràcies per la vostra ajuda, per la col·laboració, pel compromís, per l'aportació d'idees que són imprescindibles per afrontar els nous reptes que tenim al davant.
D'aquí a dia 4 ens cal retre comptes de la feina feta durant els últims 4 anys i de plantejar-nos noves metes i nous objectius fins al 2002 i més envant.UOB acusa Educació d'incomplir el decret de mínims de català "sin que se note el cuidado"Circular 120/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, acusa la Conselleria d'Educació de permetre l'incompliment sistemàtic del Decret de mínims, que obliga a impartir almenys la meitat de les assignatures en la llengua pròpia de les Balears. L'incompliment és especialment greu a la illa d'Eivissa, on es donen casos extrems com el d'un centre d'adults on ni tan sols s'imparteix la matèria de Llengua Catalana. El Servei de Normalització Lingüística no ens ho ha desmentit, ho vam traslladar fa cinc mesos a Inspecció Educativa i encara esperam la resposta.

La desídia de la Conselleria es tradueix també en l'ocultació del diagnòstic real del català a les aules, que demanam des del principi de la legislatura i que és fàcil d'obtenir almenys pel que fa a les dades oficials, perquè els centres informen a principi de curs de la llengua que fan servir a cada assignatura.

Tampoc ha facilitat dades sobre els grups que no imparteixen naturals i socials en català, que només es poden autoritzar de forma excepcional i justificada, ni ha contestat quants de docents funcionaris de carrera hi ha en actiu sense nivell C o la capacitació de català.

L'aplicació de la llei en matèria lingüística per part de la Conselleria és imprescindible, més tenint en compte que el 40% de la població ha nascut fora de les Balears, segons l'enquesta d'usos lingüístics de la UIB de 2014, que aquest curs ha començat amb 2.444 alumnes nous, i que tenim en contra la política agressiva del Govern espanyol, que ens inunda de canals de televisió en castellà, limita l'oferta televisiva en llengua catalana, i no mou un dit per promoure la nostra llengua als mitjans de comunicació i els entreteniments de masses com el cinema i els videojocs.

Continuam exigint que la Conselleria compleixi les seves obligacions legals a través d'Inspecció Educativa, i reclamam una vegada més un pla de xoc a Eivissa com a zona d'urgent intervenció. En cas contrari, el model lingüístic escolar que ha encarregat als experts haurà estat un malbaratament de temps, energies i doblers públics.

Palma, 19 de novembre de 2018

Puntualitzacions d'UOB Ensenyament a una notícia de Diario de Mallorca


Comunicat enviat a Diario de Mallorca:

Benvolguts senyors,

En relació a la notícia publicada per Diario de Mallorca (1) el passat 16 de novembre amb el títol "Ni el sindicato de los interinos ni CSIF logran candidatura y quedan excluidos de las elecciones", on s'afirma que "UOB acusó a CCOO de falsificar una firma, pero luego el candidato confirmó que se presenta por Comisiones" i que "(...) en la reunión de la mesa electoral de ayer UOB Ensenyament acusó a Comisiones Obreras de haber falsificado la firma de uno de sus candidatos.", Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, vol manifestar el següent:

Primer, UOB en cap moment va acusar CCOO de falsificar una firma sinó que, davant la presència d’un mateix candidat a les dues llistes i comprovar que en la nostra el seu nom i llinatges apareixien escrits correctament i en la de CCOO apareixia escrit amb una falta d’ortografia, vam demanar que es fessin les comprovacions oportunes i s’aclarís. Un cop aclarit l’embolic, la mesa electoral va decidir fer decaure el candidat de les dues candidatures a conseqüència de la doble firma. Per tant, no és cert que nosaltres acusàssim de falsificació de firma i tampoc no ho és que el candidat al final optàs per quedar quedar a la llista de CCOO, com així ho confirmen les llistes definitives.

I segon, en relació al titular de la notícia,"Ni el sindicato de los interinos ni CSIF logran candidatura y quedan excluidos de las elecciones", segons la nostra opinió la pluralitat és un fet positiu que cal defensar i més en una plantilla de més de 13.000 docents, perquè com més opcions hi hagi, més treballadors aniran a votar i els resultats seran més representatius i transversals. Conseqüent amb això, el nostre sindicat no va prendre cap iniciativa contra les candidatures excloses, com també ho demostren els documents de la mesa electoral.

Palma, 19 de novembre de 2018


(1) Notícia de DM. Ha quedat corregida:

dijous, 15 de novembre del 2018

Instruccions eleccions sindicals

Eleccions sindicals 2018

Dimarts 13/11/18 passaren per mesa les instruccions per a les eleccions sindicals 2018.

Els apoderats i interventors amb horari d'horabaixa podran quedar al recompte de vots.

Els equips directius rebran instruccions específiques. Estaran obligats a penjar i reenviar per correu intern la publicitat electoral que els enviïn els sindicats.

Hi ha centres que han llevat els taulers d'anuncis sindicals, això és il·legal i s'ha de denunciar a la mesa electoral coordinadora. Si coneixeu algun cas per favor avisau. Des d'UOB hem demanat que Inspecció Educativa ho revisi i actuï d'ofici.

Pregam que també vigileu que les direccions dels centres reenvien al claustre via correu intern la informació sindical i publicitat electoral.

Avui, dijous 15 de novembre, s'ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d'Educació i Universitat per la qual es dicten instruccions per al desenvolupament del procés electoral que ha d'elegir les juntes de personal docent no universitari de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa-Formentera: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10901/615733/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Criteris plantilles orgàniques 2019-2020El passat dimarts dia 13 de novembre, passaren per mesa sectorial els criteris per consolidar i amortitzar places de plantilla orgànica 2019-2020.

Continuen limitant els desdoblaments als imposats per la LOMCE i queden fora Català, Matemàtiques i Ciències Socials.

Els centres estan obligats a consolidar com a mínim el 85% de les places en relació a les quotes dels darrers tres cursos. Això vol dir que els directors, en teoria, no podran reservar-se totes les places que vulguin per donar-les a determinats interins.

Les plantilles amb places ocupades i vacants es publicaran el gener.

Ampliarem informació.

NOTA: Vegeu criteris definitius AQUÍ (BOIB 20.11.2018).

La Conselleria anuncia un "segon Acord marc" amb el primer rebutjat i incomplit!Ahir el conseller Martí March ens va citar a una mesa sectorial per parlar d'una "proposta de nou acord de millora sociolaboral i educativa", que la Conselleria ha batiat com a "segon acord marc" (vegeu nota de premsa). La convocatòria no anava acompanyada de cap documentació i, com ens temíem, la reunió va ser un pur tràmit perquè després el conseller March es pogués lluir davant la premsa.

Des d'UOB ens demanam quina credibilitat pot tenir l'oferta de la Conselleria, tenint en compte que el primer acord marc va ser rebutjat pels docents per insuficient en referèndum i ni tan sols no s'ha complit en qüestió de ràtios o horaris, i que el pressupost educatiu per a 2019 continua estancat en un 3,1% del PIB en lloc d'arribar al 5% promès pel PSOE al programa electoral, és a dir un 18,32% del total autonòmic quan el darrer any de l'anterior Pacte de progrés era el 22,42%.

Un cop vam exposar el nostre punt de vista, i atès que no hi havia cap document a debatre damunt la taula, els representants d'UOB partirem de la reunió perquè teníem feines més necessàries, urgents i productives.

Oferta pública d'ocupació 2018Oferta pública d'ocupació 2018


Dimarts dia 13 de novembre, va passar per mesa sectorial l'Oferta pública d'ocupació, que suposa el 100% de la taxa de reposició (places de jubilats, etc) més un 8% pendent de Pressuposts.

En total serien 251 places vacants que es poden treure a oposicions en 3 anys.

Al marge, hi ha la taxa d'estabilitat que permet arribar a les mil places de la propera convocatòria d'oposicions.

NOTA: UOB es va abstenir d'aprovar a la mesa sectorial l'oferta pública d'ocupació perquè es limita al 100% de la taxa de reposició, més el 8% que es va aprovar finalment en Consell de Govern, i així consta en acta. És incorrecta, per tant la nota de premsa del Govern segons la qual "Aquesta oferta d’ocupació es va aprovar per unanimitat a la Mesa Sectorial d’Educació".

dimecres, 14 de novembre del 2018

UOB es ratifica en l’acusació contra l'STEICircular 119/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Davant el comunicat de l’STEI en què ens demana que retirem l’acusació de «pressionar» persones que han acceptat formar part de la candidatura a Menorca perquè hi renunciïn, UOB no la retira, entre d’altres, raons perquè el propi comunicat de l’STEI reconeix que activistes seus s’han dedicat a presentar-se als llocs de feina i cercar els treballadors, un per un i amb el full de renúncia per emplenar, que apareixen en les llistes provisionals per dir-los que «tenen el dret a renunciar a la candidatura o candidatures de les llistes de les que formen part». El món a l'inrevés!

Qualsevol treballador té tot el dret del món d’escollir en llibertat i sense pressions si li fa il·lusió anar en una candidatura o no; si vol votar o no vol votar; té dret a canviar de vot i a decidir sense cap mena de pressió si vol fer un vot de càstig o de suport sense que ningú no li vagi fer els comptes. Massa nirvis veim dins l’STEI. En lloc d’encalçar i pressionar la gent perquè se’n va, el que s’haurien de fer és respectar-la i demanar-se honestament perquè durant les últimes eleccions han anat perdent suport darrere suport.

Palma, 14 de novembre de 2018

UOB denuncia la guerra bruta de STEI contra la candidatura de MenorcaCOMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia les pressions que reben els seus candidats a les eleccions sindicals de Menorca per part de membres de STEI perquè renunciïn a presentar-se.

Denunciarem els fets a la mesa electoral i exigim a STEI que no vulgui guanyar de forma indigna allò que tem perdre a les urnes.

Menorca, 14 de novembre de 2018


Notícia Última Hora: https://www.ultimahora.es/noticias/local/2018/11/14/1038173/uob-exige-stei-quiera-ganar-forma-indigna-aquello-teme-perder-urnas.html
Notícia dBalears: https://dbalears.cat/balears/2018/11/14/321375/uob-denuncia-guerra-bruta-stei-contra-candidatura-menorca.html

dilluns, 12 de novembre del 2018

UOB denuncia la Conselleria a Inspecció de TreballCircular 118/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Ahir 12 de novembre els representants d'UOB vam abandonar la mesa sectorial sobre convocatòria d'interinitats davant el "aquí te pillo, aquí te mato" que ens vol aplicar la Conselleria.

La mesa es va convocar dijous passat, 8 de novembre i la documentació corresponent, de 113 pàgines, no es va acabar d’enviar fins passades les tres de l’horabaixa. Això suposa que només se’ns va donar un dia i mig laborable per revisar i sotmetre a la consulta de les nostres bases uns canvis a la normativa que afecten les contractacions. El mateix dia que vam rebre la convocatòria en vam reclamar l'ajornament  i ni tan sols vam rebre resposta, ahir ho vam tornar a demanar i se'ns va denegar.

Qualsevol persona amb un mínim sentit comú i dos dits de coneixement sap que en un dia i mig és impossible analitzar a fons aquests documents, contrastar els nombrosos canvis introduïts respecte al curs passat, extreure'n les conseqüències després de consultar-ho amb els nostres assessors jurídics i dur-ho a un debat i prendre decisions amb els afiliats.

Per altra banda, l'article 64.6 de l'Estatut del treballador estableix que l'empresa ha de facilitar la informació "en un moment, d’una manera i amb un contingut apropiats, que permetin als representants dels treballadors examinar-la adequadament i preparar, si s’escau, la consulta i l’informe", i dóna un termini màxim de quinze dies perquè els representants dels treballadors acordin la seva postura.

Ni la legalitat vigent ni el nostre compromís amb els treballadors, per tant, es complien amb la decisió de la Conselleria de dur a terme avui la mesa. En conseqüència vam abandonar la mesa i vam presentar denúncia dels fets a Inspecció de treball exigint la repetició de la mesa i la nul·litat dels acords que s’hi han pres.

En tot cas hem deixat constància a l'acta que no acceptam canvis que perjudiquin els interins amb antiguitat i que volem que es valori l'experiència a educació infantil de 0-3 anys.

 Palma, 13 de novembre de 2018

divendres, 9 de novembre del 2018

Borsa interins curs 19-20: informació i esborranys de les meses dels dies 6 i 12/11/18
A la mesa tècnica que va tenir lloc aquest dimarts 6/11/18 es va tractar el primer esborrany de la convocatòria d’interins per al curs 19-20.

L’administració va exposar quines eren les NOVETATS QUE PROPOSAVA:
 • Canvis en les excepcionalitats (durada, nombre de persones...).
 • Obligatorietat d’haver de marcar totes les places a què es pot optar a les adjudicacions de juliol.
 • Ampliació de jornades i illes trimestralment i no setmanalment.
 • Valoració de tots els mèrits a curs vençut (concretament a 31-8-18).
 • Divisió dels mèrits de formació en dos apartats (formació acadèmica i formació permanent) que puntuarien un màxim de 20 punts cadascun d’ells.
 • Valoració per primera vegada de l’experiència en escoletes 0-3 i centres d’adults.
 • Incorporació de la titulació superior de tècnic esportiu dins l’apartat de formació acadèmica del barem.
 • Donar 5 punts a les persones que han superat la fase d’oposició però no han obtingut plaça.
 • Pujar de 0,020 a 0,025 els punts per cada hora com assistent, ponent o coordinador d’activitats de formació reconeguda i registrada al Portal del Personal.
 • Incorporació de noves titulacions a l’annex IV (algunes pendents de l’informe corresponent de la direcció general que dur a terme l’estudi).
 • Que els filòlegs i traductors que tenien la funció de l’idioma corresponent aplicat al cant ara ja no la tendrien. Els conservatoris assumirien la competència.

Des d’UOB vàrem demanar:
 • Respecte a l’excepcionalitat d’FP, punt 3.1.5.1, que les condicions a), b), c) i d) siguin substituïdes per una de sola amb el següent redactat: «Acreditar almenys un dia de servei prestat com a funcionari interí o especialista a centres educatius públics dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de l’especialitat o funció sol·licitada»; mantenint la condició e) de no haver estat sancionat per falta greu o molt greu. També vàrem demanar que s’elimini el darrer paràgraf d’aquest apartat i no s’apliqui la moratòria que tenen els professors tècnics per treure's una titulació universitària inclosa a l'Annex 4. 
 • Que ens expliquin, en el cas de l’excepcionalitat 3.1.5.2., quin és el criteri pel qual s’exceptuen les especialitats lingüístiques de poder ocupar places de qualsevol especialitat o funció. 
 • El perquè de l’eliminació de l’excepcionalitat per ocupar places de Serveis a la Comunitat i Intervenció Sociocomunitària. 
 • Quant al punt 3.1.5.3 per què s’elimina l’Anglès i per què l’afegit de la moratòria de 2 anys per al C2. També demanàrem si la Conselleria complirà el compromís d'introduir dins l’Annex 4 la combinació de titulació humanista més nivell d’idioma per impartir llengua estrangera.
 • Que se recuperi l’opció de disponibilitat per treballar a 1/3 de jornada per tal de poder substituir aquestes reduccions de jornada dels funcionaris de carrera.
 • Per què enguany es vol obrir la convocatòria del 7 al 21 de gener i el ball de dates en la convocatòria dels darrers anys.
 • Que no s'obligui l'interí a seleccionar totes les places a què pot optar a les adjudicacions del juliol i es mantengui la mateixa redacció de les convocatòries anteriors: «Els aspirants estan obligats a sol·licitar com a mínim una plaça d’alguna de les especialitats en les quals estan admesos [...]». 
 • Que quedi reflectit el fet que en les adjudicacions extraordinàries de substitucions s’ofereixen places perfilades amb funcions les quals l’interí no té habilitades o seleccionades.
 • Que a l'apartat de renúncia per causa justificada s'hi conservi, amb el següent redactat, el paràgraf eliminat del redactat de les noves bases generals: «No obstant això i com a excepció, si s’acredita que la renúncia obeeix a la manca de capacitat per impartir, pel seu caràcter eminentment pràctic, mòduls dels cicles formatius d’FP o assignatures dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, dels ensenyaments superiors d’art dramàtic, i dels ensenyaments superiors de música i arts escèniques, la D.G. de Personal Docent pot considerar la renúncia com a justificada, de forma que el funcionari interí cessarà en el lloc de feina i se l’exclourà de l’especialitat o funció concretes a què hagi renunciat, però es mantindrà en situació de disponible per a la resta d’especialitats o funcions en què va ser admès.» En aquest redactat faltaria indicar-hi per quant de temps seria efectiva aquesta exclusió.
 • Que entre la convocatòria de borses i la publicació de llistes provisionals i definitives d’admesos, no s’esperi cinc mesos i es faci tot el més seguit possible.
 • Que els interins no deixin de poder puntuar tota la formació permanent feta fins ara. 
 • Que s'expliqui els termes de la puntuació per haver aprovat oposicions i no haver obtingut plaça: convocatòries afectades, etc.
 • Que se baremi l’experiència docent a les escoles de música municipals.
 • Que la modificació de les possibles puntuacions màximes de cada apartat se produeixi de manera gradual. 
 • Que augmenti l’oferta de formació permanent fora dels centres i a distància oferida per l’Administració i en horari laboral. 
 • Que es dugui a terme una mesa de perfils i una comissió de revisió de l’Annex 4. 
 • Que volem poder veure l’Annex 4 complet abans de la Mesa sectorial sobre aquesta convocatòria de borsa. 
 • Que expliquin en quins casos se continuarà adjudicant una plaça a un interí sense que la seva titulació universitària aparegui a l’Annex 4 com a requisit i/o sense que alguna D.G. n'hagi elaborat un informe de validació.
 • Que ens enviïn els informes de validació o de denegació de validació de les noves titulacions que s’acceptin per incorporar a l’Annex 4.
 • No vàrem haver de demanar que se valoressin els màsters perquè ens varen dir que havien desaparegut del barem per error i que en el següent esborrany tornarien aparèixer.

També volem deixar constància que la mateixa administració va reconèixer que el barem que ens havien enviat no era equilibrat.


Per altra part, i no menys important, ahir dijous 8/11/18, rebérem un correu de la Conselleria convocant una següent Mesa d'interins per a aquest dilluns 12/11/18 però sense adjuntar el segon esborrany (!!) de la convocatòria de borsa per al curs 19-20.

I NO NOMÉS AIXÒ! A les 14 d'ahir, rebem un altre correu de la Conselleria amb el següent text:
"Bon dia,
Per indicació de la directora general, i amb la finalitat que pogueu organitzar les vostres agendes, us informam que es convocarà la Mesa Sectorial d'Educació en les següents dates:
- dilluns 12 de novembre, a les 9.30 h, a la sala de juntes de la DG de Personal Docent (1a planta)
- dimarts 13 de novembre, a les 8.30 h, a la sala de juntes de la DG de Personal Docent (1a planta)
- dimecres 14 de novembre, a les 9.00 h, a la sala de juntes del Gabinet del Conseller (5a planta)
Salutacions"


Si no vols brou, tassa i mitja!

Què vol la Conselleria? Evitar la participació directa de les bases del col·lectiu docent? No donar el temps necessari per a què els representants dels treballadors facem la nostra feina? Evitar l'estabilitat normativa dels interins? Si és això el que vol, ho està fent de meravella!


Continuarem informant.


Com sempre, ens podeu fer arribar les vostres aportacions a:
 • ensenyament@uob.cat
 • ensenyament.menorca@uob.cat
 • ensenyament.eivissa@uob.cat

dijous, 8 de novembre del 2018

UOB demana a la Conselleria que ajorni la mesa d'interins del proper dillunsCircular 117/2018
COMUNICAT

Des d'Unió Obrera Balear demanam a Personal docent que ajorni quinze dies la mesa que acaba de convocar per al proper dilluns, 12 novembre, amb base als següents motius:

1) A l'hora de publicar aquesta nota encara no disposam de l'esborrany de convocatòria d'interins que s'haurà de discutir i sotmetre a l'aprovació de la mesa d'aquí a menys de quatre dies.

2) L'article 64.6 de l'Estatut del treballador estableix que l'empresa ha de facilitar la informació "en un moment, d’una manera i amb un contingut apropiats, que permetin als representants dels treballadors examinar-la adequadament i preparar, si s’escau, la consulta i l’informe", i dóna un termini màxim de quinze dies perquè els representants dels treballadors acordin la seva postura.

3) Com a sindicat assembleari, UOB té el compromís de consultar les seves bases a l'hora de pronunciar-se sobre assumptes de la rellevància dels canvis a la convocatòria d'interins que proposa la Conselleria, que a hores d'ara encara no coneixem amb tots els detalls.

4) Ni la legalitat vigent ni el nostre compromís amb els treballadors, per tant, es complirien si la Conselleria persisteix en convocar la mesa sectorial el proper dilluns.

Palma, 8 de novembre de 2018


NOTA: Adjuntam documentació de la mesa d'interins que hem rebut després de publicar el comunicat que acabau de llegir.

dimecres, 7 de novembre del 2018

UOB reclama a Educació que doni suport als docents perseguits per l'extrema dreta


Circular 116/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, ha reclamat a la Conselleria d'Educació que doni suport públicament als centres i docents denunciats a fiscalia de menors pel partit d'extrema dreta Actúa-Vox. L'ha instat també a informar si Inspecció Educativa ha obert algun expedient en relació a aquest assumpte, atès que ja hi han intervingut diversos inspectors, i en tot cas que expliqui amb base a què s'han produït les intervencions.

Des d'UOB exigim al conseller March que actuï amb rapidesa i transparència i no cometi el mateix error que en el cas de l'escola de Son Roca, on la tardança en defensar públicament la tasca dels mestres va donar lloc a l'aparició d'especulacions, falsedats i calúmnies que van acabar afectant els treballadors.

Celebram que la Conselleria hagi posat en marxa el protocol d'assistència jurídica per als docents arran de la nostra petició, però val més prevenir que curar i exigim una resposta contundent d'Educació abans que les acusacions sense cap fonament de la ultradreta agafin volada.

dilluns, 5 de novembre del 2018

S'ajorna la mesa sobre nou Decret d'ensenyament d'adults

 

A la mesa sectorial d'avui dematí Personal Docent ha decidit ajornar fins a una nova mesa la discussió i aprovació dels esborranys de:
UOB ha comptat durant la mesa amb l'assessorament de Xisca Muñoz, presidenta d'ADAIB, associació que integra totes les directores i directors dels CEPA i que presenta al·legacions un cop consultats els claustres. A la seva intervenció ha fet constar:
 • Que les plantilles estables es redueixen amb el nou Decret de plantilles perquè les jubilacions passen a ser places de quota.
 • Que el mínim de plantilla és de 6 docents i s'hauria d'augmentar, sobre tot per als centres amb més alumnes.
 • Que els CEPA només tenen sis hores de coordinació com a màxim mentre l'IES més petit en té 24.
 • Que amb la nova tipologia de centres n'hi ha que en surten perjudicats perquè als CEPA no s'adjudiquen membres d'equip directiu per a cadascun dels supòsits (FP, aules externes, semipresencial, etc.).
 • La deficiència de les infraestructures i els problemes d'accessibilitat.
 • Que s'ha de flexibilitzar la temporalització de les sessions d'alumnes i docents.
 • Que la Conselleria hauria de liderar la coordinació dels diversos ensenyaments que hi ha a cada zona (CEPA, Ajuntaments, ONG...)
 • La necessitat urgent del Servei d'Ensenyament de persones adultes.
 • La necessitat d'exigir a les empreses que contractin alumnes titulats. La inexistència d'aquesta obligació fa que els CEPA no arribin a una borsa d'alumnes molt àmplia, entre la qual la franja de 45 a 55 anys sense ESO.
 • La manca d'hores lectives per a l'atenció a la diversitat i d'orientadors.
Nosaltres teníem a punt una bateria d'aportacions per als diferents documents, però els altres sindicats han al·legat manca de temps per analitzar-los i d'aquí la decisió d'ajornar la reunió. S'ha obert un termini fins dia 23 de novembre per presentar al·legacions per escrit.

Des d'UOB ja vam fer al·legacions al primer esborrany de Decret el curs passat. Algunes no se'ns han acceptat i en conseqüència tornarem a demanar:
 • Que l'estructuració per àmbits dels currículums no sigui preferent sinó voluntària.
 • Que els àmbits siguin impartits en general per dos docents.
 • Que es reguli el suport educatiu per atendre a la diversitat.
 • Que es donin hores de coordinació per als programes de transversalitat.
 • Que no es llevi als CEPA la formació a distància per passar-la a l'IEDIB.
Entre les que se'ns han acceptat i apareixen al segon esborrany:
 • Que es tingui en compte que a l'ESPA no existeix el grup-classe com a l'ESO, on tothom fa les mateixes matèries.
 • Que es convalidin les matèries aprovades a l'ESO, si bé queda per veure com es durà a terme això si s'insisteix en imposar els àmbits.
 • Que el consell orientador es doni únicament en acabar els estudis i no a cada nivell.
 • Que es pugui continuar agrupant més de dues sessions per matèria.
 • Que es pugui continuar aprovant els àmbits per nota mitjana a partir d'un 4 a les matèries.
Pel que fa al Pla estratègic hem expressat la nostra disconformitat amb què el calendari d'actuacions deixi per al curs 19-20, quan no hi ha garanties que continuï el Govern actual, la creació del Servei d'Educació de persones adultes, la dotació de personal per atendre la diversitat, orientadors i personal no docent, així com "promoure" la consolidació de la plantilla orgànica. Igualment es deixa per al curs 20-21 l'adaptació del mobiliari, la millora de la connectivitat a internet i l'habilitació d'espais per a les TIC/TAC i la creació de beques, entre d'altres.

De fet, el nou Decret tampoc podrà entrar en vigor dins aquesta legislatura.

La propera mesa sobre aquestes qüestions es preveu per a mitjans de desembre, us tindrem informats. Agraïm una vegada més a Xisca Muñoz el seu assessorament.

divendres, 2 de novembre del 2018

Dimarts 6 de novembre, mesa tècnica sobre convocatòria d'interins 2019-2020


Informam que el proper dimarts 6 de novembre a les 10h hi haurà mesa tècnica per tractar la convocatòria d'interins per al curs 2019-2020.

Documents a tractar:
Podeu enviar aportacions a ensenyament@uob.cat

UOB acusa el PSOE de mentir amb la promesa electoral del pressupost educatiuFont: Pressuposts Generals CAIB

Circular 215/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, acusa el Govern balear i la Conselleria d'Educació, en mans del PSOE, de mentir amb la promesa electoral d'arribar a una inversió educativa del 5% del PIB al final de la legislatura.

Segons el projecte de Pressuposts generals per a 2019 la partida per a Educació seria de 1.000,11 milions d'euros, que suposen només un 3,1% del PIB, un percentatge semblant al d'enguany, mentre que el 5% promès pel PSOE hauria superat els 1.600 milions.

La confirmació que el PSOE no aposta per invertir seriosament en Educació es demostra amb el fet que el pressupost autonòmic pujarà un 8,96% i el d'Educació només el 6,91%, mentre que el de Salut ho fa amb un 9,21%. L'anterior Pacte de progrés va acabar invertint en Educació el 22,42% del total i el Govern actual només arribaria l'any que ve al 18,32%.

Amb aquestes xifres, i tenint en compte que aquest curs ha començat amb 2.444 alumnes més que el curs passat, serà impossible llevar els barracons, construir els quinze centres educatius que manquen segons el Conseller Martí March, davallar ràtios, tornar a les 18 hores a secundària, augmentar els desdoblaments o fer un acolliment lingüístic en condicions a l'alumnat nouvingut, entre moltes altres mancances que perjudiquen els drets laborals dels docents i la qualitat educativa, i que arrossegam arran de la gestió dels governs del PP i el PSOE.

Des d'UOB instam el govern a rectificar perquè en cas de decebre la comunitat educativa es poden trobar amb un vot de càstig a les urnes, tant per part dels docents com de les famílies.


dimarts, 30 d’octubre del 2018

UOB no aprova la nova Ordre de serveis d'orientació
A la mesa sectorial d'avui dematí s'ha tractat el tercer esborrany Projecte d'Ordre que regularà els serveis d'orientació educativa, social i professional, després haver passat per les meses tècniques de 11 de gener i 17 de gener. i la mesa sectorial de 7 de març.

Els representants d'UOB hem votat en contra del document perquè des dels seus inicis no s'ha consensuat amb els professionals dels EOEP. La resta de sindicats ha votat a favor.

La Conselleria es manté amb la idea d'assignar els orientadors dels EOEP als CEIP, cosa que implica la pèrdua de la seva independència respecte als centres educatius, en contra del que s'estableix a l'article 39.17 del Decret 39/2011 d'atenció a la diversitat, i fa impossible el treball en equip, regulat a l'article 38.5 del mateix Decret.

A més a més:
 • Finalment no s'ha introduït la nostra esmena d'afegir-hi que la Conselleria promourà "una oferta suficient" d'accions formatives (article 8).
 • Tampoc no han recollit la nostra esmena d'afegir que per al servei de préstec i de recursos pedagògics "es dotarà de les hores necessàries." (article 17). Innovació diu que tenen hores suficients.
 • Continua sense acceptar-se que l'elecció del director dels equips especialitzats es faci "a proposta dels membres de l'equip", tal com apareixia al primer esborrany (article 27).
 • Els orientadors que s'assignen als CEIP (UOEP, secció 3a de l'Ordre) hauran de fer horari de Primària tot i ser del cos de Secundària, a diferència dels que tenen plaça als IES.
 • Es continua considerant itinerància només si es va a dos centres diferents el mateix dia (article 28).
Per altra banda:
 • Personal docent ha dit que les places dels equips es consolidaran als tres anys de ser ocupats de forma continua, com a la resta d'especialitats. 
 • Sí que s'ha admès la nostra demanda d'introduir per als EOEP, dins l'article 10 de Funcions generales dels serveis, la funció de "Coordinar-se entre sí", tal com ja es preveia per als EAP.
 • Han recollit la nostra esmena d'afegir els DO als equips que poden rebre suport dels Equips Especialitzats (article 25.2).
Aquests punts no ens han semblat suficients per aprovar el text, davant el greuge que suposarà la nova organització per als professionals dels EOEP i sobre tot el fet que no s'ha consensuat amb ells.

Ara el Projecte d'Ordre ha de passar pel Consell Escolar de les Illes Balears.


dilluns, 29 d’octubre del 2018

La Conselleria ens impedeix fer preguntes a la mesa sectorial
Circular 114/2018

Durant la Mesa Sectorial d'Educació que va tenir lloc el passat dia 25 d’octubre la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, va impedir a Unió Obrera Balear acabar la seva intervenció quan aquesta feia ús del torn de paraula i no li va respondre a cap de les qüestions que exposà durant la sessió. La directora general ho va voler justificar esmentant tres motius: que a les 12:30h hi havia les reclamacions al cens, que la temàtica no era a l'ordre del dia i que no volia «deixar la resta de sindicats en inferioritat de condicions»; va afirmar textualment, en referència a UOB, que «si del que se tracta és d'avançar-nos a la resta de sindicats, no» (sic). 

- En resposta al primer motiu volem informar que entre que finalitzava la primera mesa i començava la reunió de la mesa electoral transcorrien prop de dues hores. 
- Quant al segon motiu denunciam que l'Administració i la resta de sindicats parlaren amb total llibertat de temes que no eren a l'ordre del dia, com per exemple: oposicions, futura resolució de tutorització amb efectes a partir del curs 2019-2020 (pendent de convocatòria de mesa i esborrany), contractació de professorat, interins S, mesures d'estabilitat, constitució del grup de treball de retallades, etc. 
- I pel que fa al tercer motiu volem destacar que la nostra tasca va dirigida únicament i exclusiva a la defensa dels interessos dels treballadors, no pas a acontentar l'Administració. 

És inadmissible que la directora general actuàs d’aquesta manera. No hem d'oblidar que una de les principals funcions que té la presidenta de la mesa és aplicar el mateix criteri per tots, un criteri que ha de ser just i equitatiu, també la d'escoltar la veu dels treballadors. Per tot això, properament entrarem dos escrits a registre: el primer consistirà en un recull de qüestions que distints docents ens feren arribar i que l'Administració no ens deixà formular a la mesa, aplicant-nos una censura que ens recorda el tractament que rebíem a l’anterior legislatura; i el segon serà per demanar que es respecti el Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial d'Educació (BOIB Núm. 25 de 24 de febrer de 2018), tant pel que fa a les convocatòries, que en aquesta ocasió es va enviar amb menys de 48 hores d'antelació sense que es tractés d'un “cas d'urgència reconeguda”, com per la resta d'aspectes que s'hi estableixen. 

Finalment volem destacar que a la mesa es va confirmar, tal com anunciàrem públicament el passat 18 d’octubre, que la Conselleria accepta la nostra petició de crear una llista única i adjudicació cremallera, fruit d'una incansable lluita d’ençà que existim en compliment dels acords de l’Assemblea de Docents i de l’assemblea del nostre sindicat. Podeu llegir tots els detalls del desenvolupament d’aquesta a la nostra entrada del blog o en el següent enllaç: https://www.uobensenyament.cat/2018/10/resum-mesa-sectorial-25-10-18-la.html

La mesa sectorial ratifica la victòria d'UOB: llista única i adjudicació cremalleraD'aquesta mesa en podem destacar varis fets:

Fets positius: 

 1. Després de votar-se les bases generals, es confirma que la petició d'UOB de tornar a la LLISTA ÚNICA i ADJUDICACIÓ CREMALLERA tira endavant. Aquesta reivindicació, present des que existim i que finalment s'ha convertit en un fet, sorgí en defensa dels acords de l'Assemblea de Docents i també de l'Assemblea del sindicat. Dia 18 d'octubre anunciàrem públicament que havíem aconseguit que la Conselleria acceptés la nostra petició. En la mesa tècnica de dia 19 d'octubre i en la mesa sectorial de dia 25 d'octubre poguérem constatar un fet molt positiu, no només la Conselleria havia acceptat la nostra petició sinó que també hi havia majoria sindical a favor. 
 2. De cara a aquest curs escolar seran declarats aptes en el procés de TUTORITZACIÓ els funcionaris interins docents que hagin complert, FINS AL DARRER DIA LECTIU DEL CURS ESCOLAR, almenys trenta dies consecutius de treball efectiu en un mateix centre públic d'ensenyament no universitari de les Illes Balears. Amb aquesta modificació els interins que aconsegueixin els trenta dies després d'haver acabat el període que tenen per apuntar-se a la borsa anual també tindran possibilitats de quedar tutoritzats. 
Fet negatiu: 
 1. La Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez, CENSURA a UOB, impedint-li que formuli totes les qüestions que els docents li havien fet arribar. En total ens intenta retirar el torn de paraula fins a dues vegades en un marge d'escassos dos minuts i no respon a cap de les qüestions que li plantegem.
  En la primera interrupció ens convida a no continuar perquè a les 12:30h hi ha les reclamacions al cens. Contestam que tenint en compte que hi ha presses serem ràpids en l’exposició però així i tot no ens dóna ni tan sols 5 minuts per a poder acabar (entre que finalitza la primera mesa i comença la segona transcorren prop de dues hores). En la segona i darrera interrupció diu que no ens contestarà esmentant dues causes distintes, per una banda que la temàtica no està a l'ordre del dia i per l'altra que no vol deixar a la resta de sindicats en inferioritat de condicions. Afirma textualment, en referència a UOB, que “si del que se tracta és d'avançar-nos a la resta de sindicats, no”.
  En aquests moments demanam si aleshores no podem continuar fent ús del nostre torn de paraula i com que l’administració no ens ho permet, fem constar en acta el nostre desacord. 
Abans de continuar recordem que: 
 • Dia 19 d’octubre hi va haver una mesa tècnica sobre el nou esborrany de bases generals i en aquesta vàrem exposar no només aquells aspectes relacionats amb les bases sinó també aspectes de la convocatòria de borses, fet que els representants de l’administració ens varen agrair. 
 • Dia 23 d’octubre tingué entrada al correu del sindicat la convocatòria, amb menys de 48 hores d’antelació (no és la primera vegada que passa), de la mesa sectorial que tindria lloc dia 25 d’octubre a les 9:30h. 
Qui assisteix a la mesa sectorial? 

Hi assisteixen en representació de l’administració les següents persones: 
 • Rafaela Sánchez: Directora General de Personal Docent 
 • Manel Gacías: Cap de Departament de Personal Docent 
 • Luís Riera: Cap de Servei Jurídic de Personal Docent 
 • Miquel Bujosa: Cap de Servei d’Educació Primària 
 • Albert J. Flores: Cap de Servei d’Educació Secundària 
 • Vicenta Baldó: Secretària de la Mesa Sectorial d’Educació 
També hi assisteixen els sis sindicats que actualment hi tenen representació. 

1r PUNT DE L'ORDRE DEL DIA – BASES GENERALS 

Intervenció de l'administració 

El Cap de Servei d’Educació Secundària, Albert J. Flores, diu que a partir de les aportacions de la passada mesa s’ha preparat l’esborrany que ens han enviat. Recorda que a la mesa tècnica ja es va parlar de quins eren els principals canvis i que la novetat és que s’ha concretat més el tema de la tutorització a la base dinovena, també que dins les causes d’exclusió s’ha incorporat un apartat nou, apartat h de la base catorzena, que respon als darrers informes negatius sobre la Prevenció de Riscos Laborals, havent casos d’interins que s’especifica que no són aptes per a la funció docent. Flores afirma que amb una sentència d’aquest tipus no tenen més remei que excloure aquests interins. Aquesta incorporació, en definitiva, es deu a que a les bases no hi havia cap causa que es pogués relacionar amb aquesta situació. La reincorporació a les llistes d’aquestes persones excloses per l’esmentat motiu dependria de l’emissió d’un nou informe que en aquest cas hauria de ser positiu. 

Intervenció d'UOB 

En el nostre torn de paraula plantegem el següent: 

- Que volem que consti en acta que no ens sembla bé que les meses se convoquin amb menys de 48 hores d'antelació. El reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial d'Educació (BOIB Núm. 25 de 24 de febrer de 2018) només permet convocar en menys de 48h (i antelació mínima d'un dia hàbil) de manera molt excepcional i “tret del cas d'urgència reconeguda” (és evident que no és el cas). 
- Que consideram convenient que s’estableixi un límit de durada en l’aplicació d’aquestes bases per no tancar tan rotundament la porta a possibles futures revisions que siguin necessàries. 
- Que demanam si la Conselleria fa comptes reconèixer funcions noves a aquells interins que se’ls hi ha adjudicat de manera extraordinària una plaça amb una funció determinada que no tenen. També que volem que quedi constància per escrit que la Conselleria pot adjudicar places d’una funció determinada que l’interí no té. Actualment s’estan adjudicant places a interins que no tenen la funció habilitada. 
 • Observació: L'administració va afirmar que no s'obliga a ningú a acceptar aquestes places, tot i que des del sindicat hem rebut queixes de distintes persones que no disposen de la funció i ens informen que se'ls va dir que si no agafaven l'adjudicació extraordinària dequeien. Agrairíem contacteu amb nosaltres, com han fet altres docents, si també us heu trobat en aquesta situació; sens dubte garantirem el vostre anonimat. 
- Que proposam que es conservi un dels paràgrafs eliminats en el redactat de les anteriors bases generals i que s’hi inclogui el següent text: 
«No obstant això i com a excepció, si s’acredita que la renúncia obeeix a la manca de capacitat per impartir, pel seu caràcter eminentment pràctic, mòduls dels cicles formatius d’FP o assignatures dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, dels ensenyaments superiors d’art dramàtic, i dels ensenyaments superiors de música i arts escèniques (*) la D.G. de Personal Docent pot considerar la renúncia com a justificada, de forma que el funcionari interí cessarà en el lloc de feina i se l’exclourà de l’especialitat o funció concretes a què hagi renunciat, però es mantindrà en situació de disponible per a la resta d’especialitats o funcions en què va ser admès.» 
En aquest redactat faltaria indicar-hi per quant de temps seria efectiva aquesta exclusió. 
(*) En referència, per exemple, als idiomes aplicats al cant. 
- Que volem que s’elimini el redactat modificat on diu: «Les convocatòries han de preveure que la puntuació dels mèrits per l’experiència docent prèvia ha de ser equilibrada respecte de la puntuació total derivada de l’aplicació del barem»
- Que demanam si ja se sap quan es durà a terme la mesa on s’ha de tractar la futura resolució de tutorització. 
- Que els interins que s’apunten a les borses no haurien d’esperar cinc mesos a veure la llista definitiva, és a dir, que aquesta es publiqui el més aviat possible. 
- Que es recuperi l’opció de disponibilitat per treballar a 1/3 de jornada per tal de poder substituir les reduccions un cop s’aconsegueixin revertir les retallades. 
- Que els tècnics d’FP per a impartir una funció d’FP tenguin com a únic requisit haver-la impartida un dia. I que en cas de no acceptar-se aquesta petició com a mínim s’elimini la moratòria que els obliga a treure’s una titulació universitària per continuar treballant. 
- Que es baremi l’experiència docent a escoles municipals de música i també la de les escoletes. 
- Que ja que es té en compte l’experiència a centres no universitaris concertats-privats aleshores, i per coherència, també es meriti l’experiència a universitats privades. 
Hem recordat que es tracta d’un acord de l’Assemblea de Docents on es va demanar que aquesta puntuació comptés i fos la meitat que el de les universitats públiques. De la mateixa manera els hi hem recordat que a la mesa sectorial de dia 4 d’abril de 2016 es va acordar que aquesta experiència es meritaria i encara estam esperant. 
- Que l’augment dels punts en l’apartat de formació sigui gradual i vagi en funció de l’oferta formativa de la Conselleria (un acord que també prové de l’Assemblea de Docents). 
- Que volem saber quina oferta de formació permanent traurà la conselleria per a professorat interí que no estigui en actiu. Hem recordat que hi ha docents que no estan en actiu però que se troben situats entre dues substitucions. 

A partir d'aquests instants ens impedeixen parlar

2n PUNT DE L'ORDRE DEL DIA – MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ 28/7/16 

Intervenció de l'administració i de la resta de sindicats 

Es dedica molt poc temps al redactat en qüestió, que és el tema de l'ordre del dia, i s'acaba parlant més d'aspectes relacionats amb una futura resolució de tutorització que encara no té ni esborrany. També es parla d'altres temes que no tenen cap relació amb la tutorització. 
Finalment s'accepta la següent modificació de text que té efectes només pel curs actual i el redactat diu: 
«Seran declarats aptes en el procés de tutorització els funcionaris interins docents que han complert, fins al darrer dia lectiu del curs escolar, almenys trenta dies consecutius de treball efectiu en el mateix centre públic d'ensenyament no universitari de les Illes Balears, i sempre que no s'hagi estat objecte d'un informe desfavorable del director del centre amb el vist i plau del Departament d'Inspecció Educativa, sobre la tasca docent realitzada. 
La declaració d'apte tendrà efectes a partir del curs següent a aquell en què el funcionari interí hagi estat objecte del procés de tutorització.» 

Intervenció d'UOB 

Un cop ens retiren el “càstig” de no poder intervenir recordam que havíem entès que calia parlar tan sols de la modificació de la resolució vigent que se’ns havia enviat, dos paràgrafs concrets que afecten al curs actual, i no de temes relacionats amb una futura mesa que s'hauria de fer i on es tractaria una nova resolució de tutorització. Remarcam que de tot el que s’està parlant en aquell moment no hi tenim res a dir perquè no està a l’ordre del dia i entenem (després d’haver estat censurats) que s'ha de tractar a la mesa corresponent. Sobre els dos paràgrafs modificats i enviats afirmam que no hi tenim res a dir perquè estam d’acord en el redactat. 

EXEMPLES DE TEMES QUE NO SORTIEN A L’ORDRE DEL DIA I S’HA PERMÈS PARLAR-NE ALS DEMÉS SINDICATS, ADMINISTRACIÓ INCLOSA 

D'entre el gruix total i per resumir citarem només uns quants exemples que no sortien a l’ordre del dia de la mesa de dia 25 d'octubre i que acaben sent motiu de conversa o debat entre les restants forces sindicals, administració inclosa, sense que en cap moment se’ls retiri la paraula i ni tan sols se'ls adverteixi. 

1. Oposicions: 
Alguns representants sindicals parlen d’evitar oposicions agressives, entre d’altres aspectes. La Directora General diu que les convocatòries d’oposicions que s’han duit a terme no són agressives, també explica que no es podrà arribar a un 8% d’interins a la plantilla ni tan sols a l’any 2025 però que s’arribarà a un 15% d’interins en el 2023 o 2024. Afirma que la comunitat autònoma no pot aturar de fer oposicions i que tenim entorn a un 37% d’interins. 
2. Futura resolució de tutorització (efectes a partir del curs 2019-2020): 
Alguns sindicats demanen, de cara a posteriors cursos, que el termini per ser considerats tutoritzats (tema de la futura resolució que caldrà negociar molt més endavant) sigui bastant més llarg que l'actual. Sánchez cita el cas de Catalunya, diu que la tutorització allà dura molts de mesos. 
3. Contractació de professorat: 
La Directora General ha dit que hi ha hagut moltes jubilacions i que aquest Govern està posant molts de professors. Ha destacat que s’ha augmentat el nombre d’interins contractats. 
Per un moment ha semblat que les eleccions del proper 4 de desembre eren autonòmiques envers de sindicals. 
4. Interins S: 
Un dels sindicats assistents ha afirmat que els canvis que hi ha hagut en relació als interins S malauradament han tingut repercussions que tothom ha pogut veure. Ha afirmat que gent d’altres comunitats autònomes i de la concertada han passat per damunt de persones a les llistes. També que les borses de les illes són molt petites en comparació a la d’altres territoris. 
5. Mesures d’estabilitat: 
Alguns sindicats han defensat els pactes d’estabilitat, que els agradaria que es tornessin a posar sobre la taula, etc. Un altre sindicat ha sol·licitat revisar les mesures d’estabilitat i canviar de 10 a 8 anys l’apartat que parla dels majors de 55 anys. Sánchez ha dit que cal fer una revisió del recent acord d’estabilitat signat per tres sindicats, referint-se a la xifra d’arribar a un 8% d’interins. 
6. Constitució del grup de treball de retallades: 
La Directora General ha explicat que es té pensat fer un Decret per a interins. També ha informat que convocarà les forces sindicals per constituir el famós grup de treball de retallades (anunciat des de fa temps a bombo i platerets amb la probable finalitat de blanquejar alliberats sindicals) però que no es començarà a fer feina fins passades les eleccions. 
7. Altres: 
Sindicats i administració han divagat extensament sobre qui pot treballar o qui no pot treballar. Per exemple el Cap de Departament de Personal Docent, Manel Gacías, ha dit que és normal que un docent no apte no es pugui apuntar l’any següent a les llistes docents. Si bé és cert que aquest tema es podia relacionar amb un dels punts de l’esborrany de bases generals, s’ha acabat parlant de particularitats sobre procediments disciplinaris i altres qüestions que no venien a compte i que consideram que en una mesa sectorial no és el lloc més adequat per tractar-les. 

RESULTATS VOTACIONS 
 • Voten a favor de les bases generals la majoria de forces sindicals, llevat d'ANPE i STEI que hi voten en contra. 
 • Voten a favor de la modificació de la resolució de tutorització la majoria de forces sindicals, llevat d'ANPE que diuen que ho estudiaran. 
Acaba la mesa sense que l'administració hagi respost a cap de les qüestions que UOB ha plantejat. 

QÜESTIONS CENSURADES A UOB 

- Que demanam que augmenti la formació permanent fora dels centres i a distància oferida per l'Administració i en horari laboral. 
- Que si per al curs 2019-2020 hi ha canvis significatius en el barem, demanam que s'intenti evitar al màxim fluxos massius de docents d'altres comunitats autònomes, concertades, privades, etc. 
- Que insistim en la necessitat que es convoqui una mesa específica de perfils. 
- Que insistim en la necessitat que es creï una comissió de revisió de l'annex IV. 
- Que volem saber en quins casos s'adjudica una plaça a un interí sense que la seva titulació universitària aparegui a l'annex IV com a requisit i/o sense que alguna D.G. hagi elaborat un informe de validació. 

En breu entrarem a registre totes les qüestions i preguntes que l'administració recentment ens ha censurat. De la mateixa manera demanarem per escrit que es respecti el Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial d'Educació, tant pel que fa a les convocatòries, com per la resta d'aspectes que s'hi estableixen. 


NO ENS FARAN CALLAR!